03 Mayıs'03
Sayı: 17 (107)


  Kızıl Bayrak'tan
  İşçi sınıfı kazanılmadan 1 Mayıslar kazanılamaz!
  İstanbul'da 1 Mayıs...
  Ankara'da 1 Mayıs...
  Ankara'da 1 Mayıs'a yoğun gençlik katılımı...
  Türkiye'de 1 Mayıs...
  İzmir'de 1 Mayıs...
  1 Mayıs eylemlerinden...
  Irak halkının direnişi işgalcilerin planlarını bozacak!
  Irak'ta yeni bir Vietnam sendromu korkusu
  Kölelik yasası TBMM Genel Kurulu'na geliyor...
  Özelleştirme yağmasına karşı topyekûn mücadeleye!
  1 Mayıs dünya ölçüsünde yaygın ve kitlesel gösterilerle kutlandı
  Almanya'da 1 Mayıs...
  Dünyada 1 Mayıs...
  Depreme değil çürümüş düzene isyan!
  Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan...
  1 Mayıs çalışmalarından...
  1 Mayıs çalışmalarından...
  1 Mayıs çalışmalarından...
  İsviçre'de Ekim Gençliği kampı...
  Devrim davasının yenilmez neferi Hatice Yürekli'yi andık...
  İmparatorluğun şeytani dehası: Irak yeniden ayağa kalkacak mı?
  Bıji 1 Gulan!
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Adana’da 1 Mayıs...

“Genel grev genel direniş!”

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs Adana’da, binlerce kişinin emperyalist saldırganlığa ve sermaye devletinin yıkım saldırılarına karşı tepkilerini ortaya koyduğu bir gün olarak kutlandı.

Adana’da 1 Mayıs mitingi Emek Platformu’nun oluşturduğu tertip komitesinin başvurusuyla gerçekleşti. Mitingin duyurusu İnönü Parkı’nda yapılan bir basın açıklaması ve bildiri dağıtımıyla yapıldı.

1 Mayıs günü Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosu önünde toplanan kitle saat 11.00’de yürüyüşe geçti. En önde işçi sendikaları yerlerini aldılar. Türk-İş’e bağlı sendikalardan Yol-İş, Tek Gıda-İş, Tümtis, Petrol-İş sendikalarını DİSK’e bağlı Emekli-Sen, Tekstil ve Genel-İş 1 ve 2 No’lu şubeler izledi.Onların ardından KESK, odalar, dernekler, devrimci çevreler ve siyasi partiler yürüyüş kortejinde yerlerini aldılar.

Bir saat süren yürüyüşün ardından Uğur Mumcu Meydanı’na varıldı.

Türk-İş’e bağlı sendikalardan Teksif’in dışında diğer sendika üyesi işçiler bayrak ve flamalarıyla alana canlılık taşıdılar. TEKEL’in özelleştirilmesi Türk-İş’e bağlı işyerlerinin ağırlıklı gündemini oluşturuyordu. DİSK Tekstil’e bağlı Bossa ve Mensa işçileri de çark amblemli bayraklarıyla dikkat çekiyorlardı. Genel-İş’e bağlı 1 ve 2 No’lu şubelerden bu yıl 2 No’lu şube daha kitlesel bir katılım sağladı. Temizlik işçileri iş elbiseleri ve çark amblemli flamalarıyla coşkulu bir şekilde alandaydılar. Yürüyüş boyunca işçiler tarafından “Amerikan itleri, sattırmayız KİT’leri!”, “Tekel halkındır, satılamaz!”, “İşçi-memur elele genel greve!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Hortumcuya değil, emekçiye bütçe!”, “Yaşasın iş-ekmek-özgürlü mücadelemiz!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!” sloganları atıldı.

İşçi sendikalarının kortejlerinden, dışarıda Ortadoğu halklarına ve içeride işçi-emekçilere yönelen saldırılara karşı sık sık “Genel grev genel direniş!” sloganı yükseldi.

Ambar işçilerinin arasında ise direnişçi Birtek işçileri yer alıyorlardı. “Birtek işçisi direnişin simgesi!” sloganları ve kitlesellikleri ile dikkat çektiler.
KESK’e bağlı sendikalardan Eğitim-Sen’in dışında katılım oldukça düşüktü. Kendilerine yönelik saldırılarla ilgili sloganları daha ağırlıklı olarak attılar.
Komünistler olarak, önde Kızıl Bayrak imzalı “Ya barbarlık, ya sosyalizm”, ardındaysa Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu imzalı “Emperyalist barbarlığa, kölelik yasasına, özelleştirmeye, tensikatlara hayır!” yazılı pankartlarımızla katıldık. BDSP imzalı ve imzasız dövizlerimizle, ellerimizde kızıl bayraklarla yürüyüş boyunca sloganlarımızı coşkulu bir şekilde haykırdık.

Miting, Bingöl’de yaşanan deprem ve 100’ün üzerinde insanımızın ölmesi nedeniyle halaylar çekilmeden, alanda yapılan kısa konuşmanın ardından sona erdi.

BDSP çalışanları/AdanaMersin’de 1 Mayıs...

Emek Platformu’nun Mersin’de düzenlediği 1 Mayıs mitingine binlerce işçi ve emekçi katıldı. Mersin’de geçen yıl 1 Mayıs kutlamaları Valilik tarafından keyfi gerekçelerle yasaklanmıştı.

Mitinge işçi sendikalarından Petrol-İş, Yol-İş, Kristal-İş, TÜMTİS ve Genel-İş’in yanı sıra KESK’e bağlı sendikaların şubeleri, parti ve dernekler katıldı.

Miting öğle saatlerinde katımılcıların Devlet Hastanesi’nin ön tarafındaki alanda toplanıp yürüyüşe geçmesiyle başladı. Mitingde taşınan pankartlarda ve sloganlarda en fazla öne çıkartılan konular meclisin gündeminde olan kölelik yasası, Kamu Personel Rejimi Yasası ve Irak’ta yaşanan emperyalist işgaldi. İşçi kortejlerinde sürekli olarak kölelik yasasıyla ilgili sloganlar atıldı. İktidar partisi AKP’nin Mersin teşkilatı yürüyüş güzergahı üzerindeydi. Kortejler AKP önünden geçerken yoğun ve sürekli bir şekilde “AKP yasanı al başına çal” ve “İşbirlikçi AKP, kurdu kuşu unutma” sloganları haykırıldı.

Mitingin yapılacağı Metropol Meydanı’na gelindikten sonra, Bingöl depreminde ölenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Yapılan konuşmalarda savaşa ve gündemdeki saldırılara dikkat çekildi, mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıldı. Konuşmaların ardından miting sona erdirildi.Bursa: 4 bin kişilik coşkulu 1 Mayıs

1 Mayıs Bursa’da Gökdere Meydanı’nda yapılan mitingle coşkuyla kutlandı. Saat 17.00’de Zafer Parkı’ndan başlayan yürüyüşe yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Eyleme sendikalar, reformist partiler, dernekler, devrimci gruplar ve film festivali için Bursa’ya gelen sanatçılar katıldılar.

İşçilerin ve kamu emekçilerinin katılımı düşüktü. Mitingde Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın’ın yaptığı konuşmada, özelleştirmeye izin vermiyeceklerini ve emperyalist işgalin son bulmasını istediklerini belirtti.

Okunan 1 Mayıs Marşı’ndan sonra konuşan Rutkay Aziz; 1 Mayıs Marşı’nın 1975 yılında AST tarafından oynanan Maksim Gorki oyununda Türkiye işçi sınıfına armağan edildiğini, daha sonra oyunun ve marşın yasaklandığını, ama marşın halen söyleniyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Eylemde, “Yaşasın 1 Mayıs!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “İş, ekmek yoksa barış da yok!”, “KİT’ler halkındır satılamaz!” sloganları atıldı. Bingöl depremi nedeniyle eylem halay çekilmeden söylenen marşlarla bitirildi.

SY Kızıl Bayrak okuru/Bursa Malatya’da 1 Mayıs...

Malatya’da Emeksiz Meydanı’nda yapılan 1 Mayıs mitingine 2 bin kişiye yakın bir katılım oldu. Bazı sendikalar Bingöl’de yaşanan deprem nedeniyle mitinge katılmaktan vazgeçtiler. Eyleme gelenlerin pek çoğu ise depremde ölenlerin anısına yakalarına siyah kurdele taktılar.

Miting öncesinde polis terör estirdi. Mitinge katılmak için kortej oluşturan Haklar ve Özgürlükler Platformu’na vahşice saldıran polis bir çok kişiyi ağır şekilde yaraladı, yaklaşık 40 kişiyi de gözaltına aldı.