03 Mayıs'03
Sayı: 17 (107)


  Kızıl Bayrak'tan
  İşçi sınıfı kazanılmadan 1 Mayıslar kazanılamaz!
  İstanbul'da 1 Mayıs...
  Ankara'da 1 Mayıs...
  Ankara'da 1 Mayıs'a yoğun gençlik katılımı...
  Türkiye'de 1 Mayıs...
  İzmir'de 1 Mayıs...
  1 Mayıs eylemlerinden...
  Irak halkının direnişi işgalcilerin planlarını bozacak!
  Irak'ta yeni bir Vietnam sendromu korkusu
  Kölelik yasası TBMM Genel Kurulu'na geliyor...
  Özelleştirme yağmasına karşı topyekûn mücadeleye!
  1 Mayıs dünya ölçüsünde yaygın ve kitlesel gösterilerle kutlandı
  Almanya'da 1 Mayıs...
  Dünyada 1 Mayıs...
  Depreme değil çürümüş düzene isyan!
  Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan...
  1 Mayıs çalışmalarından...
  1 Mayıs çalışmalarından...
  1 Mayıs çalışmalarından...
  İsviçre'de Ekim Gençliği kampı...
  Devrim davasının yenilmez neferi Hatice Yürekli'yi andık...
  İmparatorluğun şeytani dehası: Irak yeniden ayağa kalkacak mı?
  Bıji 1 Gulan!
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
1 Mayıs çalışmalarından...

Sefaköy

1 Mayıs çalışmamız Mart ayında başladı. Öncelikle kendi güçlerimizle yaptığımız toplantıda hedeflerimiz çerçevesinde bir planlama yaptık, tam bir seferberlik ilan ettik. Çalışmaya emperyalist savaşa yönelik SY Kızıl Bayrak imzalı yüzlerce afişimizi yaparak başladık.

1 Mayıs gündemli bir işçi toplantısı ile kadın çalışması kapsamında bir toplantı gerçekleştirdik. Nisan ayının sonlarına doğru onbinlerce BDSP özel sayısını öncelikle fabrikalara, sanayi sitelerine ve işçi-emekçi semtlerinde ulaştırdık. Sefaköy, İkitelli, Yeni Bosna, Merter, Topkapı, Okmeydanı, GOP, Alibeyköy bölgelerinde bildiri, kuşlama faaliyetimizi yaygın bir şekilde yaptık. Afiş çalışmamızı da aynı yaygınlıkta gerçekleştirdik. Ayrıca sanayi sitelerinde çalışan işçilere dönük bir özel sayı hazırlayarak öğle yemeği saatinde dağıtımını yaptık. Gerek dağıtımlarımızda, gerekse afiş çalışmamızda kitleyle sıcak diyaloglarda bulunduk. Özellikle sanayi sitelerinde özel sayı dağıtımı sırasında küçük gruplar halinde yaptığımız konuşmalarda sınıfın sorunlarını konuşarak 1 Mayıs’a çağrıda bulunduk. Burada şçilerin büyük bir ilgisiyle karşılaştık.

1 Mayıs pikniği ise kitlesel ve coşkulu geçti. Programda saygı duruşunun ardından 1 Mayıs’ın tarihçesini anlatan bir metin okundu. Peşinden açılış konuşması yapıldı. Esenyurt İKE halkoyunları ekibi, şiir grubu, Okmeydanı’ndan Emek Tiyatro Grubu, Okmeydanı’ndan müzik grubu, Alibeyköy’den Grup Asmin, Grup Eksen programa katıldı. Arada oyunlar oynanarak işçi-emekçi arkadaşların birbiriyle kaynaşmasını sağladı. Programın en önemli bölümünü oluşturan serbest kürsü ise sürenin sınırlı olmasına rağmen oldukça verimli geçti.

Pikniğe toplam 350 kişi katıldı. Katılım ağırlıklı olarak işçiler oluşturuyordu. Büyük bir çoğunluğu ilk defa böylesi bir etkinliğe geliyordu ve oldukça etkilendiler.

BDSP çalışanları/Sefaköy

Şakirpaşa İşçi Kültür Evi

Şakirpaşa İKE olarak işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’a yönelik bir etkinlik gerçekleştirdik. 27 Nisan’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 70 kişinin katıldığı etkinlik 1 Mayıs’ın tarihçesinin okunmasıyla başladı. Ardından 1 Mayıs’ta idam edilen işçi önderleri mahkeme önündeki son sözleriyle canlandırılarak 1 Mayıs’ın direniş geleneği anlatıldı. Ardından Yürekli Tiyatro Grubu Gorki’nin Ana romanının bir bölümünü sahneledi. 1 Mayıs Marşı’yla sona eren oyun izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Oyunun öncesinde ve sonrasında işçi sınıfından, mücadeleden, savaştan sözeden, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. 1 Mayıs’ın güncel önemine ilişkin kısa bir konuşma yapıldı. Etkinlik programı AKSM’nin müzik grubunun parçalarıyla devam etti.

Şakirpaşa İşçi Kültür Evi 1 Mayıs’ta alanlardaydı! Sınıfın kültür-sanat cephesinden yükseltilen mücadele bayrağını 1 Mayıs alanına taşıdık. Sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız bir dünyayı işçi sınıfının avuçlarında taşıdığını simgeleyen “avuç içinde taşınan kızıl bayrak” figürünün yanında “Emperyalist kültüre, emperyalist saldırganlığa, kapitalist sömürüye hayır!” yazılı pankartımızla yürüyüş kortejinde yerimizi aldık.

Şakirpaşa İşçi Kültür Evi çalışanları

Çukurova Üniversitesi

Geçen senelerden başlayan soruşturma terörü savaş karşıtı muhalefetin artmasıyla daha da yoğunlaştı. Dönem başlarında afiş, bildiri gibi sebeplerden soruşturma açan rektörlük, 21 Mart günü çevik kuvveti savaş karşıtı eyleme saldırttı ve 10 öğrenci gözaltına alındı. Bununla yetinmeyen rektör, polisin verdiği listedeki 50 öğrenciye soruşturma açtı.

Bu kadar baskı ve terör karşısında ÇÜ’de 1 Mayıs’a hazırlık ve katılım daha bir önem kazanmıştı. Bu sorumlulukla hareket ederek faaliyetlerimize başladık. Kampüs içine, öğrenci yurtlarına ve öğrencilerin yoğun oturdukları semtlere yoğun bir biçimde afiş ve bildiri götürdük. Üniversitede arkadaşları tek tek dolaşarak 1 Mayıs’a çağrı yaptık.

Ekim Gençliği/Adana

Ankara BDSP

1 Mayıs öncesinde yoğun ve sistematik bir ajitasyon-propaganda çalışması yürüttük. Çalışmalarımızı üretim alanları ve işyerleri eksenli planladık. Materyallerimizi yaygın bir şekilde kullandık. Oldukça olumlu tepkilerle karşıklaştık. İşçilerle 1 Mayıs üzerine güncel sohbetler etme imkanı yakaladık. İşçiler kendileri için hayati önemde olan yeni iş yasasını sordular. Kısaca yeni yasayla aslında ne yapılmak istendiğini anlatmaya çalıştık. İşçilerin özellikle BDSP bildirilerini ilgiyle okuduklarını gözlemledik.

Bildirileri Sincan Organize, OSTİM, Balgat’taki tekstil atölyeleri, ODTÜ’deki emekçiler, Bent Deresi’ndeki işçi servisleri ve çeşitli belediyelerdeki işyerlerine dağıttık. Aynı alanlara İşçiden İşçiye Bülteni’ni de dağıttık. Yanı sıra yaygınca kuşlama yaptık. Kuşlamalarımıza da ilgi hayli yoğundu. Birçok yerde işçiler kuşlarımızı yerlerden alıp okudular. Ayrıca Sıhhıye ve Kızılay’da işe gidiş saatlerinde yaygınca kuşlama yaptık. Kızılay, Sıhhıye, Cebeci ve Dikimevi güzergahlarında 1 Mayıs’a çağrı afişlerinden bini aşkın sayıda yaptık.

Çalışmamızın yoğunluğu düşmanın dikkatinden kaçmadı. Afiş çalışması yaptığımız sırada Etimesgut civarında arkadaşlarımız gözaltına alındı. Fakat bu saldırı çalışmamızı engelleyemedi.

BDSP çalışanları/Ankara

Mamak BDSP

Bölgemizde yaklaşık olarak bir ay öncesinde 1 Mayıs çalışmalarına başlamıştık. Bu süreçte materyal dağıtımı ve afiş çalışmalarını planladığımız çerçevede yaptık. Hepsinden önemlisi mevcut güçlerimizin ve çevremizdeki insanların çalışmalara katılım düzeyi oldu. Hemen herkesi çalışmaların bir parçası haline getirdik.

Pratik işlerin tamamlanması ile bölgedeki insanları ziyaret ederek alana taşımaya çalıştık. Hedeflediğimize yakın bir kitleyle mitinge katıldık.

BDSP çalışanları/MamakYTÜ öğrencileri olarak 1 Mayıs alanındaydık!

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’a Platform olarak çok yoğun bir ön hazırlık gerçekleştirdik. Yaptığımız yüzlerce afişle dağıttığımız binlerce bildiriyle öğrenci gençliği 1 Mayıs’a katılmaya çağırdık.

1 Mayıs çalışmaları kapsamında İ.Ü. Emperyalist Savaş Karşıtı Platform ile birlikte yaklaşık 100 kişinin katıldığı bir piknik organize ettik. Piknik sonunda yaklaşan 1 Mayıs ve platformlar konulu bir sohbet gerçekleştirdik. PEKÖP olarak 1 Mayıs günü alanda “Emperyalizmin Ortadoğu, sermayenin üniversite işgaline karşı savaşacağız!” pankartı ile yerimizi aldık. Çok kalabalık olması nedeniyle birçok arkadaşımızla buluşamamamıza rağmen yaklaşık 45 kişilik bir katılım gerçekleştirdik.

Eylem boyunca başta “Marks, Engels, Lenin yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!”, “Savaşa değil eğitime bütçe!”, “Milyonlar aç, milyonlar işgal altında!”, “Yaşasın küresel intifada!”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!”, “Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın!” sloganları olmak üzere bir çok slogan atıldı. Alanda İÜ’deki platform ve ALGP ile sloganlarımızı ortaklaştırdık.   

YTÜ Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenci Platformu