8 Mart '03
Sayı: 09 (99)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist savaşın faturasını onlara ödetmek ve hesap sormak için mücadeleyi yükseltelim!
  Savaşı engelleme görevi aksatılmamalıdır!
  Emperyalist savaş bahanesiyle demokratik haklar gaspediliyor, devlet terörü tırmandırılıyor
  Savaş çığırtkanlarının "ulusal çıkar" yalanı
  Ordu Pentagon'un, ekonomi İMF'nin emrinde!
  Yeni bir tezkere hazırlanıyor!
  ABD'nin Kürt kartı...
  1 Mart eylemi üzerine...
  1 Mart mitingi ve sendikalar
  1 Mart mitingi ve gençlik...
  Emperyalist-siyonist saldırganlığa karşı bölge halklarıyla dayanışmayı yükseltelim!
  Partiyi her alanda ve her açıdan güçlendirmek için!..
  "Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo'yu unutmadık!.."
  Beytepe'de 1 Mart çalışması ve eyleme katılım
  ODTÜ'de 1 Mart eylemine yönelik çalışma
  Eylem ve etkinliklerden...
  Emperyalizme uşaklığın utanç fotoğrafı
  8 Mart etkinliklerinden...
  Cenevre'de emperyalist savaşa karşı yürüyüş...
  Cezayir'de iki günlük genel grev
  Tezkerenin reddi ve Güney Kürdistan...
  İnsan haklarına aykırı eğitim mi?
  Geleceği olan bir pazar: Savaş
  Doğan medya neden savaş istiyor?
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
İnsan haklarına aykırı eğitim mi?

Georgia eyaletinde bulunan Fort Benning’e Kasım 2002’de 10 bin gösterici geldi. Hepsi “Western Hemisphere Institute for Security Cooperation”, kısaca WHISC’ye karşı gösteri için gelmişti. Geçen yılın Ocak ayına kadar WHISC’nin adı “School of the Americas” (SOA) (Amerikan Okulu) idi. 1946’dan beri SOA´da 60 bin Latin Amerikalı asker ve polis ayaklanmalara karşı teknikler, komando operasyonları, ajanlık ve psikolojik savaş taktikleri üzerine eğitim gördü. 1996 yılında ABD hükümeti SOA’nin yedi dersinin içeriğini açıklamak zorunda kaldı. Bunlarda işkence ve infaz teknikleri gibi teknikler ve bunların kimleri hedeflediği açıkça tarif ediliyor: Sendika örgütleyen, gösteri veya grevlere sempati duyan insanlar.

Bu dersin içeriğini gördükten sonra, bu okulun mezunları arasında Latin Amerika’nin en korkulan katilleri, tecavüzcüleri ve diktatörlerinin bulunması şaşırtmıyor. Okulun kapatılmasını talep eden Amerikalı insan hakları örgütü SOA-Watch SOA mezunlarının insanlık suçlarını içeren yüzlerce sayfalık raporlar topladılar.

Geçen yılın Haziran ayında, SOA mezunu olan Colonel Byron Lima Estrada, din adamı Juan Gerardi’yi öldürmekle suçlanarak cinayetten yargılandı. Gerardi, Guatemala insan hakları bürosunun Lima Estrada’ya bağlı askeri istihbarat örgütü D-2’nin suçlarını içeren raporunun hazırlanmasına yardımcı olduğu için öldürülmüştü. D-2, 448 Maya köyünün yerle bir edildiği ve onbinlerce yerlinin öldürüldüğü “anti-insurgency” kampanyası gibi birçok girişimi planlamış ve koordine etmişti.

1993 yılında El Salvador araştırma komisyonu raporu açıklandı. Bu raporda iç savaşta işlenen insanlık suçlarından sorumlu olan askerlerin isimleri veriliyor, adı geçenlerin üçte ikisi SOA mezunu idi. Bunların arasında, El Salvador’daki ünlü ölüm mangalarının lideri Robert D’Aubuisson; bir ayin sırasında öldürülen El Salvador’lu din adamı Oscar Romero’nun üç katilinden ikisi; altı din adamını, hizmetçisini ve hizmetçinin 13 yaşındaki kızını öldüren 26 askerden 19’u ve üç rahibe ile ABD’li bir kadın misyonere tecavüz ettikten sonra öldüren beş askerden üçü bulunuyor.

Şili’de Augusto Pinochet’in istihbaratını yönetenler SOA mezunuydular. Arjantinli diktatörler Robert Viola ve Leopoldo Galtieri, Panamalı Manuel Noriega ve Omar Torijos, Perulu Juan Velasco Alvarado ve Ekvatorlu Guillermo Rodriguez, hepsi de SOA’da eğitilmişlerdi.

SOA temsilcilerine göre bunların hepsi artık geçmişte kaldı. Bu açıklamayı, “Human Rights Watch” adlı insan hakları örgütünün 2000 yılında ortaya çıkardığı, SOA mezunu yedi kişinin Kolombiya’da adam kaçırma, cinayet ve katliamdan sorumlu paramiliter örgüt yönettikleri gerçeği çürütüyor. 2001 yılının Şubat ayında bir SOA mezunu Kolombiya’da 30 köylüye işkence yapmak ve öldürmekten yargılandı. Kolombiya şu an SOA’da en çok asker ve polis eğiten ülke. Bunların sayısı şimdiye kadar 10 bini buldu.

SOA’nın kapatılması için özellikle SOA-Watch’un yürüttüğü protesto gösterileri ve kampanyalarından dolayı, SOA, 2000’in Aralık ayında, 2001’in Ocak ayında değişik bir isim altında tekrar açılmak üzere kapatıldı. Levhada artık “Western Hemisphere Institute for Security Cooperation” yazılı. Fakat okulun eski öğretmenlerinden Joseph Blair’in açıklamasına göre başka hiçbir şey değişmemiş: “Ben 80’li yıllarda orada görevliyken neler öğretildiğine, 90’lı yıllarda neler öğretildiğine ve bugün neler öğretildiğine bakarsanız, eğitim planının, askeri kursların hiç değişmediğini görebilirsiniz.” (...)

SOA hakkında daha geniş bilgi ve kaynak için şu adrese bakılabilir: www.soaw.org

Lukas Rüttger
(akw-info derginin Şubat 2003 sayısından çevirilmiştir...)