8 Mart '03
Sayı: 09 (99)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist savaşın faturasını onlara ödetmek ve hesap sormak için mücadeleyi yükseltelim!
  Savaşı engelleme görevi aksatılmamalıdır!
  Emperyalist savaş bahanesiyle demokratik haklar gaspediliyor, devlet terörü tırmandırılıyor
  Savaş çığırtkanlarının "ulusal çıkar" yalanı
  Ordu Pentagon'un, ekonomi İMF'nin emrinde!
  Yeni bir tezkere hazırlanıyor!
  ABD'nin Kürt kartı...
  1 Mart eylemi üzerine...
  1 Mart mitingi ve sendikalar
  1 Mart mitingi ve gençlik...
  Emperyalist-siyonist saldırganlığa karşı bölge halklarıyla dayanışmayı yükseltelim!
  Partiyi her alanda ve her açıdan güçlendirmek için!..
  "Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo'yu unutmadık!.."
  Beytepe'de 1 Mart çalışması ve eyleme katılım
  ODTÜ'de 1 Mart eylemine yönelik çalışma
  Eylem ve etkinliklerden...
  Emperyalizme uşaklığın utanç fotoğrafı
  8 Mart etkinliklerinden...
  Cenevre'de emperyalist savaşa karşı yürüyüş...
  Cezayir'de iki günlük genel grev
  Tezkerenin reddi ve Güney Kürdistan...
  İnsan haklarına aykırı eğitim mi?
  Geleceği olan bir pazar: Savaş
  Doğan medya neden savaş istiyor?
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
ODTÜ’de 1 Mart eylemine yönelik çalışma

Bir hafta boyunca yaptığımız çalışmalar sonucunda, içinde yeraldığımız Paralı Eğitime ve Emperyalist Savaşa Hayır Platformu ile 1 Mart’ta alanlara çıktık. Emperyalist savaşa karşı mücadelede emeğimizin karşılığını görebilmek için önemli bir gündü 1 Mart. “Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın!” şiarının yazılı olduğu pankartımızla eyleme katıldık. Eylemde diğer üniversitelerdeki platformlardan arkadaşlarımızla uyum içindeydik.

Eylemde sık sık attığımız “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Katil ABD, işbirlikçi AKP!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “YÖK, polis, medya bu abluka dağıtılacak!” gibi sloganlarla emperyalist savaşa karşı tepkimizi haykırdık.

Savaş karşıtlığını sadece bir eyleme katılmak ve ses çıkarmak olarak niteleyen insanların varlığı çalışmalarımız önünde bir engel oluştursa da, pankartımız arkasında 50 kişilik bir kitleyle katıldık. Soytarılık ve şaklabanlıktan öte gidemeyen bazı öğrenci grupları 1 Mart’a sadece “adam toplamak” ve “1 Mart’ta ilgi çekmek” gibi amaçlarla yola çıktıklarından, günümüzün apolitik öğrenci kitlesi onlarla yürümeyi tercih etti.

Biz çalışmalarımızı hiçbir zaman bir eylem ve etkinliğe indirgeme veya şova dönüştürme niyetinde değiliz. Bunun için üniversite gençliğinin karşısına sağlam bir duruş ve perspektifle çıkıyoruz. Çalışma yürütürken insanların öleceğini dile getiriyor, yanı sıra ABD emperyalizminin yeni pazarlar elde etmek, bölgedeki petrolü ele geçirmek ve bölgeye egemen olmak vb. hedeflerini anlatıyoruz. ABD’nin kirli amaçlarından ve bu savaştan en kârlı biçimde çıkmaya çalışan işbirlikçi sermaye iktidarından bahsediyoruz.

1 Mart’ı önceleyen hafta boyunca emperyalist ABD’nin 1921’den beri yaptığı bütün katliam, komplo ve terör faaliyetlerini teşhir eden çalışmalar yürüttük. Bu afişlerle hem ABD’nin gerçek yüzünü sergiledik, hem de amacımızın sadece 1 Mart’a katılmakla sınırlı olmadığını göstermiş olduk.

İnsanlar meclisten tezkerenin geçmemesini bir başarı olarak nitelendirebildiler. Ancak tezkere daha gündeme gelmeden Türkiye’yi işgal eden ABD emperyalizmi izin almaya gerek duymadığını göstermiştir. Tezkere ya MGK’nın emri ve sermayenin dayatmaları sonucu çıkacaktır ya da düzen başka bir çıkış yolu bulacaktır. Bu nedenle yayılan hayallerin boşluğunu da anlatan bir çalışmayı kesintisiz olarak sürdürmek durumundayız.

Ekim Gençliği/ODTÜYTÜ’de emperyalist savaşa karşı alkışlı eylem

Üniversitelerde emperyalist savaşa karşı alkış eylemleri başladı. Birinci haftasını dolduran alkış eylemleri üniversiteliler cephesinden emperyalizmin savaş histerisine bir ilk cevap. Eyleme katılımı güçlendirmek için Yıldız Üniversitesi öğrencileri olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eylemlerden önce binlerce küçük el ilanı dağıttık. Öğretim görevlilerinden izin alarak ders sırasında yaptığımız sınıf konuşmaları ve el ilanı dağıtımları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İlk haftasından itibaren eyleme kimi gün 60 kişi, kimi gün 25 kişi katılıyor. Ordunun savaş tezkeresine sahip çıkması, sermaye hükümetinin tezkereyi tekrar gündeme alma hazırlıkları bu eylemlerin daha etkin hale getirilmesini gerektiriyor.

Eylemler boyunca “Savaşa değil eğitime bütçe!”, “Emperyalistler işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” sloganlarını haykırdık. Gerçekleştirdiğimiz kantin ve yemekhane konuşmaları ile yoğun bir sözlü ajitasyon yapıyoruz. Üniversitedeki bu hareketlilik YÖK-YEK tartışmalarında son sözü bizim söylememize olanak sağlayacak kitle hareketini geliştirmemizin de bir basamağı olacak. Çeşitli araçlarla alkış eylemlerini güçlendirmek ve ortak bir mücadele hattı örmek en önemli görevimiz.

Ekim Gençliği/YTÜ