8 Mart '03
Sayı: 09 (99)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist savaşın faturasını onlara ödetmek ve hesap sormak için mücadeleyi yükseltelim!
  Savaşı engelleme görevi aksatılmamalıdır!
  Emperyalist savaş bahanesiyle demokratik haklar gaspediliyor, devlet terörü tırmandırılıyor
  Savaş çığırtkanlarının "ulusal çıkar" yalanı
  Ordu Pentagon'un, ekonomi İMF'nin emrinde!
  Yeni bir tezkere hazırlanıyor!
  ABD'nin Kürt kartı...
  1 Mart eylemi üzerine...
  1 Mart mitingi ve sendikalar
  1 Mart mitingi ve gençlik...
  Emperyalist-siyonist saldırganlığa karşı bölge halklarıyla dayanışmayı yükseltelim!
  Partiyi her alanda ve her açıdan güçlendirmek için!..
  "Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo'yu unutmadık!.."
  Beytepe'de 1 Mart çalışması ve eyleme katılım
  ODTÜ'de 1 Mart eylemine yönelik çalışma
  Eylem ve etkinliklerden...
  Emperyalizme uşaklığın utanç fotoğrafı
  8 Mart etkinliklerinden...
  Cenevre'de emperyalist savaşa karşı yürüyüş...
  Cezayir'de iki günlük genel grev
  Tezkerenin reddi ve Güney Kürdistan...
  İnsan haklarına aykırı eğitim mi?
  Geleceği olan bir pazar: Savaş
  Doğan medya neden savaş istiyor?
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Pendik İKE’de 8 Mart hazırlığı...

Devlet terörüne rağmen faaliyetimiz
kesintisiz sürüyor!

Pendik İşçi Kültür Evi olarak, Şubat ayının başından itibaren 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik hazırlıklarımıza başladık. 1 Mayıs’a kadar uzanacak bahar sürecinin başlangıcını oluşturan 8 Mart’a güçlü bir hazırlık, etkin ve sistematik bir çalışma ile girdiğimiz koşullarda baharı kazanmanın mümkün olacağı bilinciyle çalışmamızı örgütledik.

Araçları, alanları önden belirlenmiş bir şekilde çalışmamızı planladık. Emekçi kadınları hem sınıf mücadelesinin hem de yaklaşan emperyalist savaşa karşı mücadelenin bir parçası haline getirmek için kadın işçilerin çalıştığı birkaç işletme ve çalışma yürüttüğümüz 3-4 semte, 2 Mart tarihinde gerçekleştirmeyi planladığımız “Emekçi kadınlar şenliği”nin duyurusunu yaptık. Şenliği 8 Mart’ta alana yönelecek bir çalışma olarak kurguladık.

2 Mart’ta gerçekleştirmeyi düşündüğümüz “Emekçi kadınlar şenliği” ve kermese yönelik geniş ön hazırlığımızı yaygın bir kitle çalışması ile yürüttük. Hazırladığımız 150’ye yakın davetiyeyi bire bir emekçi kadınlara elden ulaştırdık. Çağrılarımızı ev ziyaretleri ve çeşitli yerlerde yaptığımız toplantılar ile gerçekleştirdik. Toplantılarda başta yoksulluk ve işsizlik olmak üzere kadınların yaşadığı temel sorunların nedenleri ve nasıl engellenebileceği üzerine yaygın tartışmalar yaşındı. Kuşkusuz savaş en temel gündemimizdi. Savaşın emekçiler üzerindeki yaratacağı yıkım ve savaşın emekçi kadın üzerinde yaratacağı sonuçlar tartışıldı.

Kadınların el ürünlerini, üretimlerini değerlendirmek, İşçi Kültür Evi’ne hem katkı hem de kurumun sahiplenilmesini sağlamak amacıyla düşündüğümüz kermes hazırlığını şenlik hazırlığı ile birlikte yürüttük. Şenliğe 4 gün kala İşçi Kültür Evi’nin jandarma tarafından haksız ve hukuksuz yere kapatılması önümüzdeki bahar döneminde yürüteceğimiz çalışmayı engelleyici bir rol oynamanın yanısıra, kısa vadede 8 Mart çalışmamız için de olumsuz sonuçlar doğurdu. Şenliğimizi başka bir yere aktarmak mümkün olmadığı için iptal etmek durumunda kaldık.

Emekçi kadınlara şenliğin iptal duyurusunu İKE’nin kapatılmasına ilişkin teşhir ile birleştirdik. Kapatma saldırısı tümüyle siyasi bir karardı. Alanda devrimci bir kurumdan duyulan rahatsızlığın ifadesiydi. Asılsız gerekçelerle, keyfi bir tutumla gerçekleşen kapatma, sermaye iktidarının içte savaş hazırlıklarından da bağımsız değildi. Amerikan üssü olarak belirlenen Sabiha Gökçen Havaalanı’nın bölgede ve İKE’ye oldukça yakın oluşu kapatma kararının keyfiliğini açıklamaya yetiyor. Bölgeye yönelik alınacak tedbirler ve uygulanacak devlet terörü düşünüldüğünde, kapatmanın bir ilk saldırı olacağını düşünmek gerekiyor. Bu açıdan alanda bulunan devrimci bir kurumun kapatılması bizim için hiç de şaşırtıcı değildir.

Ancak devrimci irade ve kararlılığın bu tür saldırılar karşısında kırılamayacağı açıktır. Bizler önümüzdeki sürecin ağırlığının farkında ve bizleri bekleyen görevlerin bilincindeyiz. Ne keyfi uygulamalar ne de devlet terörü çalışmalarımızı engelleyebilir. Tüm olumsuzluklara rağmen faaliyetimizin 8 Mart alanına dönük bir hazırlıkla kesintisiz bir şekilde devam etmesi bunun bir göstergesidir. Ev ziyaretleri ve çeşitli alanlarda yapılan toplantılarla alana katılımı hedefleyen bir çalışma içindeyiz. Yalnız baharı değil geleceği kazanmak için daha bir özveri ve azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İKE çalışanları/PendikGOP Emperyalist Savaş Karşıtı İşçi Platformu’nun etkinliği...

Savaşın ve kadın sömürüsünün olmadığı
bir dünya için!..

Emperyalist Savaş Karşıtı İşçi Platformu olarak sürdürdüğümüz çalışmaların ilk etkilerini görmek ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü simgeleyen tarihsel direnişi anmak için 8 Mart’ı önceleyen hafta, 2 Mart’ta bir etkinlik düzenlemeye karar verdik.

Etkinliğimizi en geniş katılımla gerçekleştirmek amacıyla bir dizi aracı kullandık. Hazırladığımız anketlerle işçi-emekçilere ve ailelerine ulaşmaya çalıştık. 80 kişinin katıldığı etkinlikte, annelerini, kızkardeşlerini etkinliğe taşıyan emekçiler, aileleriyle birlikte kendi sınıfsal kültürlerine sahip çıkabilmenin coşkusu içindeydiler. Etkinlikte görev alan işçi ve emekçiler katılımın artmasıyla daha da heyecanlandılar.

Etkinliğimiz bir konuşmayla başladı. 8 Mart’ın tarihsel önemi ve mücadele günü olmasının altı çizilerek, medya tarafından pompalanan kültürün yoz ve yabancı bir kültür olduğunu, kapımızdaki savaşın en çok emekçi kadınları ve ailelerini vuracağını dile getiren bir konuşma yapıldı. Ardından türküleriyle Grup Söz sahneye çıktı. Kendi türkülerini dinlemekten etkilenen analar çok duygulandılar, kimileri gözyaşlarını tutamadı. Bu bizleri de çok etkiledi.

Grup Söz’den sonra Grup Gezgin, emperyalistlerin çıkarlarını uğruna yapılan savaşları, savaşın yıkıcı sonuçlarını ve özellikle emekçi kadınlar üzerinde etkilerini oldukça çarpıcı bir şekilde anlatan bir oyun sergiledi. Savaşın acı sonuçlarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren oyun oldukça etkileyiciydi. Ardından platformumuzun oluşumunu, amaçlarını ve hedeflerini açıklayan bir konuşma yapıldı ve tüm emekçilerin platform çalışmalarına katılmaları ve destek vermeler talep edildi.

Emekçi gençler savaşı, savaşın işsizlik, açlık ve yıkım demek olduğu anlatan şiirler okudular, herkesi emperyalist savaşa karşı mücadele etmeye çağırdılar.

Etkinliğimiz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde alanlarda buluşarak taleplerimizi haykırmak çağrısıyla sona erdi.

Etkinliğin katılımcılar üzerinde bıraktığı olumlu etki, katılımın ve ilginin yoğunluğu, emekçi kadınlarımızın heyecanı bizlerde de büyük bir coşku yarattı. Bu coşku ve moralle daha etkin bir çalışma örgütleyecek, savaşın olmadığı ve kadının sömürülmediği bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Emperyalist Savaş Karşıtı İşçi Platformu/GOPSefaköy İşçi Kültür Evi’nde 8 Mart etkinliği

Sefaköy İKE’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı etkinlik 2 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde hazırlanan davetiyeler semtte yaygın bir şekilde, kadınlarla birebir sohbet edilerek dağıtıldı. Program iki bölümden oluşuyordu.

Birinci bölüm 8 Mart’ta şehit düşenler anısına saygı duruşuyla başladı. Açılış konuşmasında 8 Mart’ın tarihçesi anlatıldı ve emekçi kadınlar mücadeleye çağrıldı. Grup Soluk’un müzik dinletisiyle program devam etti. Tiyatro Manga’nın hazırlamış olduğu tek kişilik oyun ilgiyle izlendi.

İkinci bölümde ise bir ilkokul öğrencisinin savaşla ilgili şiiri oldukça çarpıcıydı. Ardından bir tekstil işçisi ve kızının hazırlamış olduğu Mahsuni Şerif’in “Amerika katil” parçası büyük bir ilgi gördü. Programın sonunda türkülerden oluşan bir müzik dinletisi sunuldu. 8 Mart’ta yapılacak mitinge çağrıyla etkinlik sona erdi.

Ön hazırlığı iyi yapılmasına rağmen 40 kişinin katılımı etkinliğin olumsuz yanıydı. Ancak program sonunda başarılı bir sunum gerçekleştirmiş olmamız bu olumsuzluğu bir parça bertaraf edebildi. Emekçilere ulaşma konusunda daha fazla ısrar ve yoğunlaşma bundan sonraki hedeflerimiz arasında. Çalışmanın sürekli hale getirilmesi ise atmamız gereken bir diğer önemli adım. Bunda ise en başta Kadın Komisyonu’na büyük görevler düşüyor. Bu bilinçle çalışmayı yeni araç ve yöntemlerle sürdüreceğiz.

İKE Kadın Komisyonu/SefaköyEsenyurt İKE’de 8 Mart etkinliği...

“8 Mart emekçi kadınlar için
bir mücadele çağrısıdır!”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bugünkü koşullarda ayrı bir önem kazanıyor. İşçi ve emekçiler hem çok yönlü sömürü ve köleleştirme saldırılarının hem de emperyalist savaşın tehdidi altında. Kuşkusuz bu saldırıların her biri öncelikle emekçi kadınları etkileyecek, onların hayatını karartacak. Bu da savaşa ve sömürüye karşı mücadeleye emekçi kadınların daha aktif ve daha yaygın bir şekilde katılmasını gerektiriyor.

Emekçi kadınları mücadeleye çağırmanın bir parçası olarak İşçi Kültür Evi’nde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe 90 civarında işçi ve emekçi katıldı. Bunların önemli bir kısmı kadın emekçilerdi.

Etkinlik slayt gösterisiyle başladı. Yaşamın, üretimin ve mücadelenin içinden emekçi kadın görüntüleri şiirler eşliğinde sunuldu.

Slayt gösterisinin ardından İşçi Kültür Evleri adına bir konuşma yapıldı. Konuşmacı 8 Mart’ın ne anlama geldiğini anlattı. 8 Mart’ın mücadeleyle kazanıldığını, emekçi kadınlar için bir mücadele çağrısı olduğunu vurguladı. Ardından günümüzde emekçi kadının karşı karşıya olduğu sorunlara, sermayenin sömürü ve savaş politikalarına değinerek, kadın ve erkek emekçilerin birlikte mücadelesi olmadan sorunlarımızın çözümü olanaksızdır, kurtuluşumuz mümkün değildir, sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Daha sonra Grup Eksen sahneye çıktı. Seçtikleri parçalar emekçi kadının yaşamından, duygularından, sorunlarından ve mücadelesinden süzülüp gelmiş ürünlerdi. Dinletinin ardından etkinlik halaylarla sona erdi.

SY Kızıl Bayrak/EsenyurtŞakirpaşa İKE’den 8 Mart etkinliği

Şakirpaşa İKE’nin aylık programı doğrultusunda “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne çağrı” adı altında bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte şiir, tiyatro ve müzikten oluşan bir program sunuldu. Açılış konuşmasının ardından bir İKE çalışanı 8 Mart’ın tarihini anlatan metin okudu. Program, Rahime Henden ve Nazım Hikmet’ten okunan şiirler ve tiyatro oyunu ile devam etti. Yürekli Tiyatro Grubu’nun hazırladığı oyun büyük ilgi gördü. Etkinlik müzikle son buldu.

İKE çalışanı/Adana