8 Mart '03
Sayı: 09 (99)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist savaşın faturasını onlara ödetmek ve hesap sormak için mücadeleyi yükseltelim!
  Savaşı engelleme görevi aksatılmamalıdır!
  Emperyalist savaş bahanesiyle demokratik haklar gaspediliyor, devlet terörü tırmandırılıyor
  Savaş çığırtkanlarının "ulusal çıkar" yalanı
  Ordu Pentagon'un, ekonomi İMF'nin emrinde!
  Yeni bir tezkere hazırlanıyor!
  ABD'nin Kürt kartı...
  1 Mart eylemi üzerine...
  1 Mart mitingi ve sendikalar
  1 Mart mitingi ve gençlik...
  Emperyalist-siyonist saldırganlığa karşı bölge halklarıyla dayanışmayı yükseltelim!
  Partiyi her alanda ve her açıdan güçlendirmek için!..
  "Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo'yu unutmadık!.."
  Beytepe'de 1 Mart çalışması ve eyleme katılım
  ODTÜ'de 1 Mart eylemine yönelik çalışma
  Eylem ve etkinliklerden...
  Emperyalizme uşaklığın utanç fotoğrafı
  8 Mart etkinliklerinden...
  Cenevre'de emperyalist savaşa karşı yürüyüş...
  Cezayir'de iki günlük genel grev
  Tezkerenin reddi ve Güney Kürdistan...
  İnsan haklarına aykırı eğitim mi?
  Geleceği olan bir pazar: Savaş
  Doğan medya neden savaş istiyor?
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Beytepe’de 1 Mart çalışması ve eyleme katılım

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde 1 Mart hazırlıklarımızı “Emperyalist Savaş ve YÖK Yasa Tasarısı Karşıtı Platform” üzerinden yoğunlaştırarak yürüttük. Okulun açıldığı ilk hafta olması nedeniyle yaşanan sıkıntıları saymazsak, oldukça başarılı ve etkin bir çalışma örgütlemeyi başardık. Platform okulun açıldığı ilk gün toplanarak süreci ve görevleri tartıştı. Yürütülecek çalışmanın 1 Mart’taki eylem hedeflenerek planlanması gerektiği dile getirildi, fakat bu öneriye katılmayanlar oldu. Hafta boyunca yapılacak çalışmanın ana eksenini 1 Mart’ın oluşturması noktasında ortaklaşılsa da 1 Mart’a platform olarak katılma önerisi karara bağlanmadı ve hafta içinde yapılacak toplantıya bırakıldı.

Her gün saat 12:15’de yemekhaneler dolaşılarak konuşma yapıldı ve yine her gün 12:30’da düzenli eylemler örgütlendi. Yapılan eylemlere en az 20 kişi katılırken bazı günler bu sayı 50’yi aştı. Ayrıca açılan standlarda “Halka sor” kampanyası kapsamında binin üzerinde imza toplandı. Bu imza föyleri ile katlar, koridorlar, kantinler dolaşılarak tek tek insanlarla konuşuldu. Savaş gündeminin yanı sıra YEK ve platformumuz bu konuşmaların temel gündemleri arasındaydı. Konuştuğumuz her insanı platformla birlikte 1 Mart’a katılmaya çağırdık.

Tüm bu çalışmaların en yoğunlaştığı Perşembe günü yapılan toplantıda pankart açma kararı çıktı. Bunun için daha önce birebir ilişki kurduğumuz insanlar üzerinde daha bir yoğunlaşarak çalışma başlattık. Geriye sadece bir günün kalmış olması gibi bir dezavantaja rağmen coşkulu bir faaliyet örgütlenebildi. Platformun eylemden önce toplanacağı yeri ve saati duyuran afişler ve el ilanları çıkarıldı ve yaygın bir şekilde kullanıldı. Öğrencilerin en yoğun olarak bulunduğu Yıldız Amfi’de bezimizi yere sererek pankartımızı hazırladık. Dövizleri de burada hazırlarken kalabalık ve coşkulu bir grup oluşturduk.

Cumartesi sabahı Tandoğan’da buluştuğumuzda, bir kısmı daha önce tanımadığımız yaklaşık 40 kişi ile biraradaydık. Buradan pankartımızı açarak, sloganlarımızla toplanma yeri olan Hipodrom’a yürüdük. Hipodrom’da pankart açan diğer öğrenci kortejleri ile ortak bir inisiyatif oluşturmak istiyorduk. Bu mümkün olmadı ama hep birlikte yürünmesi ve bir koordinasyon oluşturulması sağlandı. Böylece yaklaşık 2 bin öğrenci “Üniversiteler savaş istemiyor” pankartı arkasında ortak duruş sağlamış oldu.

Miting boyunca coşkusunu ve disiplinini yitirmeyen “Beytepe Emperyalist Savaş ve YÖK Yasa Tasarısı Karşıtı Platform” 100 kişiyi buldu. Merkez Kampüs’ten ve AMYO’dan arkadaşlarımızın açtığı Hacettepe Öğrencileri pankartı arkasında da Beytepe’den öğrenciler bulunuyordu. Miting boyunca “Savaşa hayır, yaşasın halkların kardeşliği!”, “Savaşa hayır, kahrolsun emperyalizm!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Üniversiteler kışla olmayacak!”, “Üniversiteli katil olmayacak!”, “NATO’dan çıkılsın üsler kapatılsın!”, “Katil ABD, Ortadoğu’dan defol!”, “Ne YÖK, ne YEK, üniversiteler bizimle özgürleşecek!”, “YÖK’ü YEK değil, yokedeceğiz!” gibi sloganlar sık sık atıldı.

Mitingin sonuna doğru öğrenci kortejleri ortak bir irade ile Kızılay’ı zorlamak üzere Abdi İpekçi Parkı girişinden ayrılarak devrimci kortejlerin hemen arkasına Sıhhiye Meydanı’na geçtiler. Burada sık sık “Bir, iki, üç; daha fazla Kızılay, daha fazla direniş!” ve “Direne direne kazanacağız!” sloganları atıldı.
Miting sonunda katılan insanlara okuldaki toplantı ve eylemlere çağrı yaptık. Ancak bunun daha etkili olması için eylemden önce platformu tanıtan ve faaliyetlerini duyuran bir materyal hazırlamak gerekiyordu. Bu eksikliği eylem ardından farkettik ve giderme karar aldık.

Bizler tezkerenin meclisten geçmemesinin savaşın olmayacağı anlamına gelmediğini biliyoruz. Aksine düzen cephesinden yeni bir propaganda ve savaşı meşrulaştırma seferberliği başlatılacağının bilincindeyiz. Bu bilinçle hareket ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek yemekhane konuşmaları ve eylemleri gerekse diğer işlerimizi aksatmadan, yeni bir irade ve kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. Şimdi kendimizden daha da eminiz: Savaşa karşı savaşacağız, emperyalist savaşı durduracağız!

Platform’dan bir EG okuru