25 Ocak '03
Sayı: 04 (94)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist savaş karşıtı mücadelenin güncel sorunları ve görevlerimiz
  Kapalı kapılar ardında hazırlıklar ve pazarlıklar kesintisiz sürüyor!
  Savaş karşıtı eylemlerden...
  TÜSİAD resmi politikayı açıkladı: Savaşa katılmamız gerek!
  Barışın güvencesi saraylar değil, sokaklardır!
  Ankara BES 1 No'lu Şube Başkanı Fikret Aslan'la savaş üzerine konuştuk...
  Dünya halkları savaşa ve saldırganlığa karşı ayakta!
  Savaşa karşı omuz omuza!
  Amerikancı medya savaş kışkırtıcılığına devam ediyor!
  AK Parti düzenin pislikleini aklamaya devam ediyor!
  Ciddiyetsizliğin son perdesi/5
  Özelleştirme emperyalizmin dünyayı köleleştirme planlarının bir parçasıdır
  Onurlu bir yaşam için mücadele saflarına!
  Tekstil-konfeksiyon işçilerinin durumu...
  Küçük-burjuva devrimciliği ve sınıf çalışması
  Emperyalist savaş ve emperyalist çıkarlar
  Sorular, sorular...
  İÜ'de bir dönemin ardından...
  İKE etkinliklerinden...
  M. Suphiler'in ruhuyla emperyalist savaşa karşı mücadele...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Mamak İşçi Kültür Evi’nde yıl değerlendirme toplantısı...

Yeni yılda planlı ve programlı bir çalışma...

Mamak İşçi Kültür Evi çalışanları olarak geçtiğimiz hafta geçen bir yıllık çalışmaları değerlendiren bir toplantı yaptık. Müzik, tiyatro, işçi-işsiz komisyonu, kadın komisyonu ve derslere katılan tüm çalışanlarımızın tamamına yakını toplantıya katılım sağladı.

Toplantının temel gündemi; işçi sınıfının siyasal mücadelesinde kültür-sanat cephesinin tuttuğu yer, kurumsallaşma, iç işleyiş, iç yaşam, komisyon ve sanat faaliyetlerinin mevcut durumu idi. Yanı sıra politik gündemler ekseninde kurumumuzun konumlanışı değerlendirildi. Yaklaşık beş saat süren toplantıya Hüseyin Gazi İKE’den de katılım sağlandı. Deneyim aktarımı ve geleceğe dönük adımlarda iki kültür evinin kesişme noktaları da ele alındı.

Yapılan tartışmalar sonucu kültür ve sanat mücadelesinin sınıf savaşına ait farklı bir alan olduğu tespit edildi. Alana yoğunlaşmanın ve derinleşmenin çözücü halka olacağına işaret edildi. Bölgemizde bir yıl önce açtığımız mevzinin bir deneyim ve birikim üzerine oturmadığını ortaya koymuştuk. Bu sorunun temel ve tüm çalışmaları kesen bir yönü var. Gerek sanatsal faaliyetlerde, gerekse komisyon çalışmalarında “deneyim ve birikim” sorunu doğrudan belirleyici oldu. Bir yıl içerisinde birçok etkinlik ve eylem gerçekleştirdik. Fakat bu, genel bir çalışmanın sınırlarını aşarak alanın kendi özgünlüğüyle buluşamadı.

Politik gündeme müdahalelerde yaşanan sorunlar, kuruma ilgi gösteren insanların dönüşümünde alınan mesafe, çalışma alanları üzerinden kadrolaşma, kurumsallaşma, iç işleyiş, iç yaşamı oturtma ve altyapı oluşturma noktasında atılan adımlar üzerine tartışıldı. Önümüzdeki dönemin planlanması noktasında bir bilinç açıklığı sağlandı. Tüm bu başlıklar üzerinden yeni yıla planlı ve programlı çalışma hedefiyle girmenin önem ve aciliyetinin altı çizildi.

Yaptığımız bu toplantı önümüzdeki dönem açısından önem taşıyor. Yeni bir mücadele yılına girerken, eksikliklerimizi tespit etme noktasında bir bilinç açıklığına kavuştuğumuza inanıyoruz. Çubuğu eksiklik ve zayıflıklara bükmekle beraber, alanda tutulan yer ve alınan mesafeyi küçümsemiyoruz. Bu durumu bir avantaja dönüştürerek sorunları aşacağız.

Mamak İşçi Kültür Evi çalışanlarıPendik İşçi Kültür Evi’nde panel...

Gecekondularımız, yıkım sorunu ve haklarımız...

Pendik İKE’de 19 Ocak Pazar günü “Gecekondularımız, yıkım sorunu ve haklarımız” konulu bir panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak Harita Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Tevfik Özlüdemir ile İKE temsilcisi E. Duygu Çağlar katıldı. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı panelde ilk sözü alan İKE temsilcisi, kısaca İKE’yi tanıttıktan sonra, neden gecekondu ve yıkım sorunu ile ilgili panel düzenlediklerini anlattı. Semtte yaşayan işçi ve emekçilerin günbegün artarak süren ağır çalışma koşulları, işsizlik, yoksulluk vb. sorunların yanı sıra, gecekondularının yıkımı sorunuyla da sürekli karşı karşıya kaldıklarını ve bu soruna karşı emekçilerin biraraya gelerek hem bilgilenmesinin hem de çözümler üretmesinin bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Böyle bir paneli ilk defa yaptıklarını ve bunun ihtiyaç olduğunu, sonrasının da geeceğini ifade etti.

Ardından söz alan HMO Başkanı, kentleşme süreçlerini ve devletin gecekondu yıkımını ele aldı. Sanayileşmenin artamasıyla özellikle 1950’den sonra kentlere göçün hızlandığını ve işgücü sağlamak için gecekondulaşmaya göz yumulduğunu ifade etti. Devletin istediği zaman nasıl ucuz konut sağlabildiğini göçmen konutları üzerinden örnekledi. Ve eğitim, sağlık, ulaşım hakları gibi barınma sorununu da devletin bizzat çözmekle yükümlü olduğunu, bizlerin de barınma hakkına sonuna kadar sahip çıkmamız gerektiğini vurguladı. Gecekondu sorununu ancak bu semtte oturan işçi ve emekçilerin dayanışma içerisinde biraraya gelerek ve örgütlenerek çözeceklerini ve Harita Mühendisleri Odası olarak bu mücadelelerinde sonuna kadar yardımcı olacaklarını ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

Ardından İKE temsilcisi söz alarak yaşanılan sorunun tek başına tapu sorunu olmadığını, bugüne kadar kazanılan mevzilerin korunması gerektiğini ve mücadelenin “Herkese sağlığa ve ihtiyaca uygun ucuz konut” talebi ekseninde olması gerektiğini vurguladı. Birlikte dayanışma gösterildiği koşullarda Gülsuyu, 1 Mayıs vb. mahallelerde olduğu gibi birçok şeyi elde etmenin önünde hiçbir engel olmadığını anlattı.

İkinci bölümde, katılanlardan bir emekçi söz alarak, yapılan çalışmanın bu panelle sınırlı kalmaması, mahallede, sokak sokak toplantılar düzenlenerek halkın bu soruna karşı, yıkımla karşı karşıya kaldığı zaman değil öncesinden hazırlıklı olması gerektiğini anlattı ve kendi mahallesinde toplantı çağrısıyla sözü bitirdi. Birçok katılımcı söz alarak geçmiş deneyimlerini aktardılar ve bu tür toplantılara daha fazla insan katmak için herkesin duyarlı olmasını istediler. Ortaya çıkan tabloyla birlikte, mahallenin somut yerleşim ve imar durumuna ilişkin daha fazla bilgilenmek ihtiyacı tespit edildi ve mahallede sokak sokak bilgilendirme toplantıları planlanarak panel bitirildi.

SY Kızıl Bayrak/KartalHüseyingazi İKE’de film gösterimi...

18 Ocak Cumartesi günü yaklaşık 40 kişinin katıldığı etkinlikte, Yılmaz Güney’in yazıp oynadığı UMUT filmi gösterildi.

UMUT; Cabbar adlı, Adana’da arabacılık yaparak kıt kanaat geçinmeye çalışan birinin öyküsünü anlatır. Umudunu şans oyunlarına bağlamış olan Cabbar, atına araba çarpıp öldürünce çaresizliğe gömülür. Elinde para edecek ne varsa satar, bir arkadaşı ve bir hocayla hazine aramaya başlarlar. Ama haftalarca bulamazlar. Yoksulluk ve boş arayışlar sonunda Cabbar’ın çıldırmasına neden olur.

Film gösteriminin ardından insanlarla film üzerine konuşmaya başladık. Filmdeki, umudumuzun, şans oyunları, hazine aramak veya hacıyla-hocayla olmayacağını anlattık. Sohbete mümkün olduğunca filmi izleyen herkesi katmaya çalıştık. İlk başta fazla ilgi uyandırmasa da sohbet koyulaştıkça herkes tartışmaya katılmaya, fikirlerini söylemeye başladı. Zaman ilerledikçe savaş konusunda ve işçi kültür evlerinin yeri, önemi ve nasıl bir çalışma yapacağı konusunda sohbetler yapıldı. Yaklaşık ikibuçuk saat süren sohbetin ardından bir dahaki haftaya, yine Yılmaz Güney’in yazdığı SÜRÜ filminin gösteriminin yapılacağı duyurularak etkinliğe son verildi.

SY Kızıl Bayrak/AnkaraSefaköy İşçi Kültür Evi’nde emperyalist
savaş karşıtı etkinlik...

Sefaköy İşçi Kültür Evi’nin aylık programı çerçevesinde 19 Ocak 2003 tarihinde emperyalist savaş ve saldırganlığı karşı bir etkinlik gerçekleşti.

Program saat 14:00’te sunuş konuşmasıyla başladı. Ardından dia gösterimi, Tiyatro Manga’nın savaş gündemli bir oyunu ile ilk bölüm bitirildi. Programın ikinci bölümünde ise Grup Eksen’in türkü ve halayları yeraldı. Etkinliğe 50 kişi katıldı.

Etkinlikte “Emperyalist Savaş Karşıtı Tekstil İşçileri/GOP” ve Sefaköy Emperyalist Savaş Karşıtı Platformun mesajı okundu. Programın sonunda 25 Ocak 2003 tarihinde saat 18:00’de Sefaköy Emperyalist Savaş Karşıtı Platform tarafından düzenlecek müzik dinletisi ile 26 Ocak 2003 tarihinde Beyazıt’ta gerçekleşecek savaş karşıtı basın açıklamasının duyuruları yapıldı. Etkinliğe canlı ve coşkulu bir hava hakimdi.

SY Kızıl Bayrak/Sefaköy