25 Ocak '03
Sayı: 04 (94)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist savaş karşıtı mücadelenin güncel sorunları ve görevlerimiz
  Kapalı kapılar ardında hazırlıklar ve pazarlıklar kesintisiz sürüyor!
  Savaş karşıtı eylemlerden...
  TÜSİAD resmi politikayı açıkladı: Savaşa katılmamız gerek!
  Barışın güvencesi saraylar değil, sokaklardır!
  Ankara BES 1 No'lu Şube Başkanı Fikret Aslan'la savaş üzerine konuştuk...
  Dünya halkları savaşa ve saldırganlığa karşı ayakta!
  Savaşa karşı omuz omuza!
  Amerikancı medya savaş kışkırtıcılığına devam ediyor!
  AK Parti düzenin pislikleini aklamaya devam ediyor!
  Ciddiyetsizliğin son perdesi/5
  Özelleştirme emperyalizmin dünyayı köleleştirme planlarının bir parçasıdır
  Onurlu bir yaşam için mücadele saflarına!
  Tekstil-konfeksiyon işçilerinin durumu...
  Küçük-burjuva devrimciliği ve sınıf çalışması
  Emperyalist savaş ve emperyalist çıkarlar
  Sorular, sorular...
  İÜ'de bir dönemin ardından...
  İKE etkinliklerinden...
  M. Suphiler'in ruhuyla emperyalist savaşa karşı mücadele...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Savaşa Karşı Aydın ve Sanatçı Girişimi ile Savaş Karşıtı Platform’un basın açıklaması...

“Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”

18 Ocak Cumartesi günü Savaşa Karşı Aydın ve Sanatçı Girişimi Yüksel Caddesi’nde saat bir basın açıklaması yaptı. Alkışlarla başlayan açıklama şairlerin okudukları şiirlerle devam etti.

Açıklamada; dış baskıya boyun eğmiyormuş gibi görünmek isteyen hükümetin ikiyüzlüce davrandığı, çünkü dünya patronlarına boyun eğildiği ve kendi teslimiyetlerini topluma kabul ettirmek için politika ürettikleri vurgulandı. Ayrıca cezaevlerindeki tecritin pekiştirildiği ve yılları bulan ölüm oruçlarına karşı duyarsız kalınarak başka bir imha planının hayata geçirilmeye çalışıldığı belirtildi. Bu sorunlarla birlikte ABD’nin işgaline karşı aydın ve sanatçı olarak tanıklık etmekten öte müdahale etmek gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede Oktay Etiman’ın gönüllü olarak canlı kalkan oluşumuna katıldığı duyuruldu.

Ardından her cumartesi saat 12:30’da düzenlenen Ankara Savaş Karşıtı Platform’un yaptığı basın açıklamasına destek verildi.

Bu haftaki basın açıklamasını kadınlar ve çocuklar yaptı. Bir çocuğun okuduğu şiirin ardından Barış İçin Sürekli Kadın Platformu’nun basın metni okundu. Atılan sloganların ardından basın açıklaması sona erdi.

300’e yakın bir katılımın olduğu açıklamada sık sık şu sloganlar atıldı: “Kahrolsun emperyalizm, yaşasın halkların kardeşliği!”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Tecridi kaldırın ölümleri durdurun!”

SY Kızıl Bayrak/AnkaraABD Büyükelçiliği’ne siyah çelenk bırakıldı...

“ABD Ortadoğu’dan elini çek!”

Ankara Savaş Karşıtı Platform 17 Ocak Cuma günü ABD Büyükelçiliği’ne siyah çelenk bırakma eylemi düzenledi. Eylem kitlenin 12:30’da Kennedy Caddesi’ndeki Çağdaş Sanatlar Merkezi önünde toplanmasıyla başladı. En önde “ABD Ortadoğu’dan elini çek!” yazılı siyah çelenk, arkasında “ABD askeri olmayacağız, emperyalizme ve savaşa hayır!” yazılı bir pankart ve arkasında dövizler ve sloganlarla 500’ü aşkın kitle büyükelçilik önüne kadar yürüdü. Burada basın açıklaması metni okundu. Ardından kitle örgütleri başkanlarından oluşan bir grup çelengi elçiliğin kapısına bıraktı. Kitle tekrar Çağdaş Sanatlar Merkezi önüne kadar yürüdü ve eylem sona erdi.

Eyleme coşku hakimdi. Eylem boyunca sürekli atılan sloganlar şunlardı: “Amerikan askeri olmayacağız!”, “Savaşa hayır, yaşasın halkların kardeşliği!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Yanke go home!”, “Savaşa karşı savaşacağız, emperyalist savaşı durduracağız!”, “Savaşa hayır, barış sosyalizmde!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!”

SY Kızıl Bayrak/AnkaraTarsus’ta 2 bin kişi
“Emperyalist savaşa hayır!” dedi

18 Ocak günü Tarsus’ta yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bir miting gerçekleştirildi.

Eğitim-Sen Tarsus Şube Başkanı Cuma Erçe yaptığı konuşmada; ABD ve AB’nin başını çektiği emperyalizmin İMF ve Dünya Bankası aracılığıyla dünyanın geri kalmış ülkelerinin ekonomilerini çökertip talan ederken, diğer taraftan NATO gibi askeri kuruluşlar aracılığıyla dünya halklarına kan kusturduğunu söyledi. Emekçilerin nemalarını gaspederken aslan kesilen hükümetin ABD’ye gelince dilinin tutulduğunu dile getirdi. Sermaye güçlerinin TÜSİAD adı altında örgütlü olduklarını, emekçilerin de kendi örgütlülüklerini oluşturmaları ve savaşa karşı çıkmaları gerektiğini vurguladı.

Eylemde “ABD askeri olmayacağız!”, “Emperyalist savaşa hayır!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Savaşa değil emekçiye bütçe!”, “Irak halkı yalnız değildir!” sloganları atıldı.

SY Kızıl Bayrak/Adana“Esenyurt Savaş Karşıtı Platform”un eyleminden...

Emperyalist savaşa karşı mücadeleye!

Emperyalist savaşa karşı bölgemizde sürdürdüğümüz çalışmalar devam ediyor. Geçen hafta ilk olarak Kızıl Bayrak imzalı ve emperyalist savaş konulu afişlerimizi bölgenin merkezi yerlerinde ve mahalle aralarında yaygınca kullandık. Yaklaşık 450 afiş tükettik.

Sonraki günlerde ise “Esenyurt Savaş Karşıtı Platform”un çalışmalarına katıldık. Diğer platform bileşenleriyle birlikte toplam 8 bin adet çağrı metni kahvehanelerde dağıtıldı. Kalabalık gruplar halinde kahvehanelere girildi ve ajitasyon konuşmaları eşliğinde dağıtımlar gerçekleştirildi. Bu şekilde emekçiler, Platform’un 19 Ocak’ta yapılacak basın açıklamasına davet edildi. Ayrıca çağrı metinlerini afiş şeklinde de hazırlayarak duraklar başta olmak üzere bir çok noktaya astık. Platform adına okulları dolaşıp öğretmenlerle görüşen heyet içerisinde de görev aldık.

Basın açıklamasına jandarmanın terörüne rağmen 250’ye yakın insan katıldı. Bir o kadar insan da jandarma çemberinin dışında durarak basın açıklamasını dinledi. Eylemde “Emperyalist savaşa hayır” şiarının yer aldığı platform imzalı pankart açıldı. Okunan açıklamada ABD emperyalizminin bugüne kadar Kore, Küba, Vietnam ve daha pek çok ülkede masum insanların kanını akıttığı, milyonlarcasını açlığa mahkum ettiği vurgulandı, şimdi sıranın Irak halkının katledilmesine geldiği belirtildi.

Açıklama boyunca “ABD askeri olmayacağız”, “Kahrolsun emperyalizm”, “Tüm NATO üsleri kapatılsın”, “İşçiler birlik halklar kardeş olmalı”, “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganları gür bir şekilde atıldı. Gene aynı şiarların yazılı olduğu çok sayıda döviz taşındı.

Bölgedeki platform çalışmalarına daha farklı eylemlerle devam edecek. Bizler ise hem işin bu cephesinde üzerimize düşenleri yerine getireceğiz, hem de emperyalist savaş gündemi üzerinden kendi bağımsız siyasal faaliyetimizi yoğunlaştırarak sürdüreceğiz.

BDSP çalışanları/EsenyurtTüm Emekli-Sen Adana Şubesi bildiri dağıttı...

“Emperyalist savaşa hayır!”

Tüm Emekli-Sen Sendikası Adana Şubesi tarafından 22 Ocak günü İnönü Parkı’nda emperyalist savaş karşıtı bildiri dağıtımı gerçekleştirildi. Çeşitli sendika ve kuruluşların destek verdiği eyleme yaklaşık 200 kişi katıldı.

Eylemde “Emperyalist savaşa hayır!/Emekli-Sen” imzalı pankart açıldı. 4 bin adet bildiri dağıtımı yapıldı. Bildiri metnini Tüm Emekli-Sen Sendikası Adana Şubesi Başkanı Nurten Demirel okudu. Açıklamada savaşın nedeninin Saddam’ın elinde olduğu iddia edilen biyolojik ve kimyasal silahlar olmadığı, asıl nedeninin ABD’nin Ortadoğu’daki petrol yataklarını ele geçirmek olduğu dile getirildi. Türkiye’de bu savaşın amacının yeteri kadar anlaşılmadığı, kitle örgütleri ve siyasi partilerin bu savaşa karşı tepkisiz kaldıkları dile getirdi. Daha fazla can kaybının olmaması için bu savaşın karşısında olmak gerektiği belirtildi.

Eylemde “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Emperyalist savaşa hayır!” “Çocuklarımız ölsün istemiyoruz!” sloganları atıldı. Eylem daha sonra bildiri dağıtımı ile devam etti.

SY Kızıl Bayrak/AdanaİHD Adana İncirlik Üssü önünde
kitlesel basın açıklaması yapacak

İHD İstanbul Şubesi, trenle Adana’ya giderek, İncirlik Üssü önünde savaşa karşı kitlesel basın açıklaması yapma kararı aldı. 28 İHD üyesi ve kurum temsilcisi 23 Ocak’ta Haydarpaşa tren garında buluştu. Ankara’ya giden eylemciler, İHD Genel Merkezi, İHD şubeleri ve farklı kurum temsilcileriyle buluşarak Adana’ya devam edecekler.

Uğurlamada yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“İncirlik’e gitmemizin nedeni, insanlığı felakete sürükleyecek olan bombaların Amerika tarafından buradan kaldırılacak olmasıdır. İncirlik’te Amerikan üslerini kesinlikle istemediğimizi, savaşa karşı olduğumuzu belirtmek ve hayır demek için gidiyoruz. Savaş bütün dünya halklarını düşmanlığa körükleyecek. Milyonlarca insanı göçe zorlayacak, milyonlarca insanın ölümüne neden olacak. Savaş halklar için tecrit demektir. Savaşı durdurmak için yola çıktık. Türkiye’nin her tarafından giden İHD üyeleri ve demokratik kurum temsilcileriyle orada buluşarak Adana İncirlik’e gideceğiz. Ertesi gün de Mersin’de olacağız. Çünkü Amerika Mersin limanını kapatmak istiyor. Buna karşı olduğumuzu göstermek için oraya gideceğiz. Herkesi de bizle beraber olmaya ve savaşa karşı çıkmaya ça&curre;ırıyoruz.”

Açıklamanın ardından “Savaşa hayır!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” sloganları atıldı ve eylemciler “Savaşa hayır!” dövizleriyle trene binerek yola çıktı.

SY Kızıl Bayrak/İstanbulSavaşa Hayır Platformu’nun TÜSİAD eylemi:

“Patronlar savaşa, emekçiler sokağa!”

TÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan’ın emperyalist salırganlığı açıktan destekleyen ve Türkiye’nin ABD’nin yanında yeralması gerektiğini savunan açıklamasına gösterilen tepkilerden biri de Savaşa Hayır Platformu’ndan geldi. 17 Ocak’ta Galatasaray Postahanesi’nde buluşan eylemciler, “Savaşa hayır!” yazılı dövizlerle TÜSİAD’ın Tepebaşı’nda bulunan binası önüne geldiler. TÜSİAD’ın savaş çığırtkanlığı yapan söylemlerini protesto etmek ve askeri üniformayla postal vermek için geldiklerini söyleyen eylemciler adına, Özilhan hedef alınarak şunlar dile getirildi:

“...Irak halkının üzerine yağacak bombalardan, açlıkla savaşacak olan ailelerden ve ölümle tanışacak çocuklardan bir çıkar umuyorsanız, getirdiğimiz üniformayı giyerek askeri güçlerle birlikte bu savaşa bizzat kendiniz katılın. Sizlere soruyoruz, bu ülkeyi savaşa sokmak için bu kadar hevesli olmanızın altında yatan neden nedir? Kendi çocuğunuzu göndermeyeceğiniz, kendinizin gitmeyeceği, halkın çocuklarının, Irak’lı bebeklerin, sivillerin, kadınların öleceği bir savaştan beklentiniz nedir? Halk çocuklarını ölüme gönderme gücünüz nereden geliyor? Savaş kazançlarınız kaç sivilin canına mal olacak?...”

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı açıklamada “Savaşa hayır!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Petrol için dökecek kanımız yok!”, “Kahrolsun Amerika emperyalizmi!”, “Patronlar savaşa, emekçiler sokağa!” sloganları atıldı. Basın açıklamasının ardından getirilen üniforma ve postalların TÜSİAD’ın kapısından verilmesiyle eylem sona erdi.

SY Kızıl Bayrak/İstanbul