09 Kasım '02
Sayı: 44 (84)


  Kızıl Bayrak'tan
  3 Kasım seçimleri
  Şimdi sıra AKP hükümetinde...
  3 Kasım seçimleri, AKP ve emperyalistlerin beklentileri
  Yıkımın sahnedeki sorumlularının yıkımı
  Felsefesi serbest piyasacı, programı İMF'ci...
  Yeni hükümete eski program!
  İstanbul'da 6 Kasım eylemleri...
  Ankara'da 6 Kasım eylemleri...
  6 Kasım eylemlerinden...
  Emperyalist savaş karşıtı eylemlerden...
  Günü kazanarak geleceğe hazırlanıyoruz!
  Esenyurt BDSP çalışması...
  Anadolu Yakası BDSP çalışması...
  Sefaköy ve İkitelli BDSP çalışması...
  Adana BDSP çalışması...
  Dikmen BDSP çalışması...
  Hüseyingazi BDSP çalışması...
  Mamak BDSP çalışması...
  Seçim sonuçları üzerine...
  Komünistler ve ulusal kurtuluş mücadeleleri
  Petrol devleri sabırsız
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Esenyurt BDSP çalışması...

Daha etkin bir sınıf çalışmasına hazırlık

Yoğun bir siyasal çalışmaya konu ettiğimiz seçim dönemi geride kaldı. Şimdi bu siyasal çalışma deneyiminin ortaya çıkarttığı sonuçların kapsamlı bir değerlendirmesini yapma göreviyle karşı karşıyayız.

Seçim taktiğimiz pratikte sınanıp doğrulandı

Sınıf devrimcileri olarak seçim döneminin getirdiği olanakları devrimci amaçlarımız doğrultusunda kullanabilmek için bağımsız adaylar çıkardık. Sınıfa ve kitlelere dönük devrimci siyasal faaliyetimizi bu adayların seçim kampanyaları üzerinden örmeyi tasarladık.

Bu öngörüye uygun bir pratik tutum içerisinde olduk. Hem çalışma yürüttüğümüz alanda, hem de başka bir dizi alanda bağımsız adaylar çıkardık. Gücümüz ve olanaklarımız çerçevesinde seçim döneminin doğurduğu politik ortamı kullandık, sınıfın devrimci programını yığınlara ulaştırmaya çalıştık.

Bugün dönüp geriye baktığımızda, seçim dönemini, kendi devrimci siyasal amaçlarımız doğrultusunda kullanmayı belli bir düzey üzerinden başardığımızı söyleyebiliyoruz. Nitekim kendi bölgemizde meydanı düzen partilerine, parlamenter hayaller yayanlara bırakmadık. Elbette gücümüz yettiğince, çok çeşitli araçları bir arada kullanarak işçi sınıfının devrimci programını yığınlara anlattık. Belli bir etki de yarattık. Ortaya koyduğumuz taktik tutuma dudak büküp kitleleri sözüm ona boykota çağıran devrimci demokrat akımlar ise seçim dönemini asıl olarak dışardan seyretmekle yetindiler.

Seçim sürecinden kazanımlarla çıktık

Seçim dönemi sadece taktik politikamızı doğrulamadı. Yanı sıra süreçten bir dizi siyasal ve pratik kazanımla çıktık. Farklı araçlarla yürütülen yoğun siyasal çalışma bizi bölgedeki işçi ve emekçilere daha fazla yakınlaştırdı. Birçok yeni insanla tanıştık. Onlara kendi politik platformumuzu tanıtma imkanı bulduk. Halihazırda çeperimizde olan bir dizi işçi ve emekçiyle politik bağlarımız daha da güçlendi. Şimdiye kadar bizim çalışmalarımıza daha mesafeli duran bu arkadaşlarımızın pek çoğu, gerek seçimin yarattığı atmosferin, gerekse de yürütülen çalışmanın etkisiyle önemli ölçüde motive oldular. Çeşitli görevler üstlendiler, olabildiğince faaliyete katkı sunmaya çalıştılar.

Devrimci politikanın işçi ve emekçilerin gözünde meşru kılınması, mesafe aldığımız bir diğer önemli alandı. Çalışmalarımızın önemli bir kısmını Esenyurt’un en merkezi yerlerinde, dostun ve düşmanın gözleri önünde sürdürdük. Devrimci şiar ve taleplerin yer aldığı afişlerle süslenen ve sürekli müzik yayını yapılan, o ölçüde de dikkat çeken iki seçim büromuz emekçilerin kullandığı en işlek yerlerdeydi. Bildirgelerimizi sabah ve akşam saatlerinde bölgenin en merkezi alanlarında dağıttık. Beldenin merkezindeki Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere gözönündeki hemen her yeri defalarca afişledik. Gene Cumhuriyet Meydanı’nda kampanyanın son günü bir miting gerçekleştirdik. Basın hemen her etkinliğimizden haberdar edildi. Son hafta çalışanlarımıza karşı gerçekleştirilen faşist saldrı da devrimci politikanın meşruluğunu güçlendirmek temel amacı çerçevesinde ele alındı ve kullanılmaya çalışıldı.

Öte yandan seçim dönemi bizim birçok farklı aracı bir arada kullanmaya çalıştığımız bir süreç oldu. Genel propaganda materyallerindeki çeşitliliğin yanı sıra ev ve kahve toplantıları, miting gibi araçların kullanılması planlandı. Bu çerçevede bölgedeki seçmen nüfusuna yakın propaganda materyali tükettik. BDSP seçim bildirgesi, aday tanıtım bildirgesi, yerel bülten, başka farklı bildiriler bölgedeki emekçilerin önemli bir çoğunluğuna ulaştırıldı. Birçok pankart hazırlandı ve bunlar özellikle bölgedeki üst geçitlerde kullanıldı. Sınırlı sayıda da olsa ev ve kahve toplantısı yapıldı. Bir miting gerçekleştirildi. Çalışmalara katılan insanlarımız bu değişik araçların kullanımı konusunda küçümsenmeyecek bir deneyim ve özgüven kazandılar.

Eksikliklerimiz konusunda önemli açıklıklar sağladık

Seçim kampanyası bizim sınıfa dönük faaliyetimizin güçlü ve zayıf yönlerini bir kez daha açıklıkla görmemizi sağladı. Bir kez daha açığa çıktı ki; genel propaganda materyallerinin kullanımı konusunda epeyce yetkinleşmiş olmamıza rağmen bu çalışmanın sonuçlarını devşirme, işçi ve emekçileri politikalarımız doğrultusunda örgütleme konusunda henüz daha katetmemiz gereken büyük bir mesafe var.

İşçi ve emekçileri devrimci politika etrafında örgütlemek bizim için temel önemde olduğuna göre bu eksikliğimizin üzerinden atlayamayız. Seçim döneminde elde ettiğimiz bir dizi başarıyı öne çıkartıp kitle çalışması konusundaki eksikliklerimizi görmezden gelemeyiz. Yapılması gereken açıktır. Seçim döneminin ortaya çıkardığı verileri titizlikle değerlendirmek ve bütün bunlardan önümüzdeki kritik dönemde yürüteceğimiz siyasal faaliyeti düzenlemek ve yürütmek için sonuçlar çıkartmak.

Önümüzdeki dönem işçi sınıfı ve emekçiler için kritik öneme sahip. Hız kazanacak yıkım saldırıları ve kapıya dayanan emperyalist savaş sınıf devrimcilerinin düne göre on kat, yüz kat enerjiyle işe sarılmalarını; devrimci sınıf hareketini örgütlemek için olağanüstü bir çaba harcamalarını zorunlu kılıyor. Seçim faaliyetini bu yoğun çalışma için sadece bir ön adım sayıyoruz. Eksikliklerimizi hızla giderecek ve çok daha etkin bir sınıf çalışması örgütleyeceğiz.

BDSP çalışanları/EsenyurtBDSP’nin Esenyurt mitingi...

Kızıl bayraklar altında coşkulu eylem

Esenyurt’taki seçim çalışmalarımızın son halkası 2 Kasım’da Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan miting oldu. Mitinge 300’ü aşkın kişi katıldı.
Miting yapmaya karar verdiğimizde seçim yasaklarına sadece 7-8 gün kalmıştı. Bu sıkışıklık kapsamlı bir hazırlık çalışmasının önüne geçti. Fakat yine de mitinge hazırlık kapsamında bir dizi faaliyet gerçekleştirdik. Çeşitli araçlar kullanarak mitingimizi emekçilere, ilerici ve devrimci çevrelere, yerel ve ulusal basına duyurduk.

Miting hazırlıkları sürerken BDSP çalışanlarına dönük faşist saldırı gerçekleşti. Bir BDSP çalışanı afiş yaparken sivil faşistler tarafından kurşunlandı. Saldırı faaliyetimizi ve mitingi ilerici kamuoyunun gündemine taşıdı. Saldırıdan sonra mitinge hazırlık çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Amacımız miting aracılığıyla sivil faşist saldırıyı etkili bir şekilde teşhir etmekti.

Miting günü kürsü olarak kullanacağımız aracı saatler öncesinden Cumhuriyet Meydanı’na çekerek hazırlıklara başladık. Ses düzenini kurduk, kürsüyü kızıl bayraklarla süsledik ve alanın değişik yerlerine pankartlarımızı astık. Bu arada ses aracımızdan sürekli olarak müzik yayını yapılıyordu. Esenyurt’un bu en merkezi yeri bir saat içinde devrimci şiarların yazılı olduğu pankart ve afişlerle, kızıl bayraklarla donatıldı. Bu arada jandarma da alanı abluka altına almış, tek sıra halinde meydanın çevresine dizilmişti.

Saati geldiğinde miting başladı. Alanda yerlerini alan katılımcıların pek çoğunun elinde kızıl bayraklar vardı. Dalgalanan kızıl bayraklar mitinge bambaşka bir görüntü kazandırıyordu. Mitingde ilk olarak bir BDSP çalışanı konuşma yaptı. BDSP’nin niçin seçimlere girdiğini anlatan konuşmacı bir kez daha işçi ve emekçileri düzen partilerinden hesap sormaya çağırdı. Konuşmada gerçekleşen faşist saldırıya da değinildi ve bu saldırının karşılıksız kalmayacağı vurgulandı. Daha sonra İstanbul 3. bölge bağımsız sosyalist milletvekili adayı Müslüm Turfan söz aldı. Müslüm Turfan da konuşmasında faşist saldırıya, bu saldırının hangi amaçla gerçekleştirildiğine değindi. Alandaki kitleden “Faşizme karşı omuz omuza!” ve “Faşizmi döktüğü kanda boğacağız!” sloganları yükseldi. Alann hemen yanındaki binada MHP’nin belde teşkilatı da bulunuyordu ve faşistler kalabalık bir grup halinde mitingi izliyorlardı. Kitleden sık sık faşizme karşı mücadele sloganlarının yükselmeye başlaması hem camdan bakan faşistleri hem de jandarma komutanlarını kaygılandırmış olmalı ki alandaki jandarma ablukası arttırılmaya başlandı. Miting alanının yan tarafına ve MHP’nin bulunduğu binanın girişine sıra sıra asker dizildi.

Mitinge İstanbul 1. bölge bağımsız sosyalist milletvekili adayı N. Şafak Özdoğan’da katılarak destek vermişti. Müslüm Turfan’dan sonra o konuştu. İşçi ve emekçilerin içinde bulunduğu duruma değinen Özdoğan, bunun sorumlusunun yıllardır yıkım programları uygulayan düzen partileri olduğunu, işçi ve emekçiler için gerçek kurtuluşun sınıfın devrimci programı etrafında örgütlenmekten, devrim ve sosyalizm mücadelesini yükseltmekten geçtiğini anlattı.

N. Şafak Özdoğan’dan sonra bir başka BDSP çalışanı daha söz aldı. Konuşmacı, seçimden ziyade seçim sonrasına ilişkin konulara değindi. Yeni hükümetin uygulamaya sokacağı ağır yıkım programlarından, tüm Ortadoğu’yu tehdit eden emperyalist savaştan ve bunlara karşı sınıfın mücadele görevlerinden söz etti. Konuşmalar, seçim sonrasında örgütlü mücadeleyi daha da yükseltme çağrısıyla sona erdi.

Daha sonra kürsüye Grup Eksen çıktı. Grup Eksen seslendirdiği türkü ve marşlarla mitinge katılanları coşturdu. Çekilen halaylarla miting sona erdi.

Faşist saldırının ardından seçim büromuzu ziyaret ederek mitinge kitlesel destek verilmesi gerektiğini söyleyen reformist partilerden sadece birer ikişer yönetici geldi ve bu durumu yoğun seçim çalışmalarıyla açıkladılar. Seçimi boykot tutumunu benimseyen bazı devrimci çevreler ise faşist saldırıya karşı dayanışma konusunda daha samimi bir tutum sergilediler ve taşıyabildikleri az sayıda insanla mitinge destek sundular.

İlk kez bir miting organizasyonu yaptık. Elbette ki bundan dolayı pek çok acemilik yaşadık. Kitleleri örgütleme konusunda henüz içinde bulunduğumuz yetersizlik, yoğun jandarma ablukası ve çalışmaların kısa bir zamana sığdırılması zorunluluğu mitinge katılımı sınırladı. Fakat gene de gerçekleştirilen miting Esenyurt’da devrimci bir hava estirdi, emeklerimizin hiç de boşa gitmediğini dosta düşmana gösterdi.

Emeğimize sahip çıkacağız. Yoğun bir emekle yaratılmış kazanımlarımıza sahip çıkacağız. Kazanımlarımıza yaslanacak ve geleceği yaratma mücadelesine daha güçlü sarılacağız.

BDSP çalışanları/Esenyurt