02 Kasım '02
Sayı: 43 (83)


  Kızıl Bayrak'tan
  Çakalların uluması boşunadır!
  Faşist saldırılar çalışmamızı ve mücadelemizi engelleyemez!
  Cumhuriyetin 79. yıldönümü, düzenin istikrar beklentisi ve seçimler
  ABD emperyalizmi Irak'a saldırı kararı için BM'yi sıkıştırıyor
  Emperyalist savaş ve saldırganlığa karşı sınıf savaşını yükseltelim!
  Emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  ABD'de büyük savaş karşıtı hareket
  Çeçenistan, Rus gericiliği ve ikiyüzlülük
  Sosyal yıkıma karşı BDSP saflarında örgütlenelim!
  BDSP çalışmalarından...
  Emperyalist savaş ve güncel görevler
  BDSP çalışmalarından...
  Perinçek'ten inciler...
  El Salvador'da özelleştirmelere karşı kitlesel protestolar
  Bir kez daha KADEK ve Güney üzerine...
  İşçi Kültür Evi Bülteni'nden...
  Selam olsun Partimizin 4. kuruluş yıldönümüne!
  Alman devletinin kirli savaş tarihinde önemli bir sayfa
  İşkence yaygın ve sistematik olarak sürüyor!
  Küçükarmutlu katliamı 1. yılında...
  Pendik İKE'den "Kadın sağlığı" konulu panel
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Selam olsun şanlı Ekim Devrimi’nin 85. yıldönümüne!
Selam olsun Partimizin 4. kuruluş yıldönümüne!

Bundan 85 yıl önce sömürücü sınıfların iktidarını ezip dağıtan, yerine işçi sınıfı ve ezilen milyonların sosyalist iktidarını kuran Ekim Devrimi, emekçilerin binlerce yıllık özlemi olan insanca yaşamanın yolunun sosyalizmde olduğunu göstermiştir.

Büyük sosyalist Ekim Devrimi aradan geçen 85 yıla rağmen hala tüm dünya işçi sınıfı ve ezilen milyonlar için gerçek kurtuluşun rehberidir. Ekim Devrimi’nin 85. yıldönümü aynı zamanda emperyalist-kapitalist dünya düzenine ve sırtını emperyalizme dayamış sermaye iktidarına karşı militan bir savaş ilanı olarak kurulan TKİP’nin de 4. kuruluş yıldönümüdür.

Parti inşa örgütümüz EKİM’in daha henüz siyaset sahnesine çıktığı yıllar, Sovyetler’in dağılmasıyla beraber “tarihin sonu”nun ve “yeni bir dünya düzeni”nin başlangıcının ilan edildiği, içte ve dışta yaşanan yenilgilerle birlikte tasfiyeci dalganın sol hareketin bütününde etki bulduğu bir döneme denk gelmiştir. Böylesi bir yenilgi döneminde geleneksel sol hareketten kopuş, kendinden önceki sınıf mücadelelerinin zaaf ve eksiklerini geride bırakıp, devrimci yönlerini sahiplenerek yeni bir kültür üzerinde proletaryanın partisini yaratma görevine soyunan komünistler, 10 yılı bulan zorlu ve çetin mücadeleler sonucu bu görevi başarıyla yerine getirmişler ve Türkiye Komünist İşçi Partisi’ni ete kemiğe büründürmüşlerdir. Bu yaşanan herhangi bir süreç değildir. artimizin ilanı bu topraklarda devrim davasının güvenceye alınmasıdır. Bugün Partimizin 4. kuruluş yıldönümünü kutlarken, tüm yoldaşlar ve kalbi devrim davası için atan tüm samimi devrimciler bunun anlamı üzerinde bir kez daha düşünmelidirler.

Yüzyılın başında “yeni bir dünya düzeni” ilan edilirken bugün küreselleşmenin yarattığı yıkıma ve emperyalist savaş hazırlıklarına karşı tüm dünya ölçüsünde emekçi milyonlar emperyalist-kapitalist sisteme karşı sokaklara dökülmektedir. Tekellerin çıkarları için milyarlarca insanın yıkımı pahasına uygulanan vahşi saldırı ve sömürü politikalarına karşılık ezilen ve sömürülen milyonların tepkisi de her geçen gün genişlemekte ve yayılmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de işçi ve emekçiler giderek derinleşen bir yoksulluk ve sefalet uçurumunun kıyısına gelmiş durumdalar. Emekçilerin artık bu düzenden bekledikleri bir gelecek umudu yoktur. Çünkü bu düzenin emekçilere açlık, yoksulluk, işsizlik, artan bir baskı ve terör dışında sunabileceği bir şeyi olmadıcurren;ı artık herkes için ortadadır. Düzen partilerine duyulan güvensizlik bunun göstergesidir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de emekçi milyonların kurtuluşu yeni Ekimler’den geçmektedir. İçte ve dışta olağanüstü gelişmelerin üst üste bindiği bu dönemde partiyi daha da güçlendirmek, yeni dönemde yaşanacak sert sınıf çatışmalarına hazırlanmak görevi ve sorumluluğuönümüzde durmaktadır. Kanları ve canlarıyla partimizin inşasına temel olan şehit yoldaşlarımızın anısı önünde derin bir bağlılıkla eğiliyor, TKİP’nin 4. kuruluş yıldönümünü inancımızın ve yüreğimizin tüm devrimci duygularıyla selamlıyoruz. Yeni Ekimler için parti saflarına!

Esenyurt’tan komünistlerAlmanya’da büyüyen işsizlik

Almanya’da altı büyük ekonomik araştırma merkezinin yaptığı tahminlere göre işsizlik oranı gelecek yıl artmaya devam edecek. 15 Ekim’de Berlin’de açıklanan rapora göre 2003 yılında işsiz sayısı 50 bin artacak ve böylece yıl ortalamasına göre 4.1 milyonu bulacak. Araştırmacıların daha önce açıkladıkları rapora göre gelecek yıl için beklenen yıllık ortalama işsiz sayısının 3.81 milyon olması bekleniyordu. Açıklanan son rapordan önce araştırma merkezlerinin yıllık büyüme raporlarını da ilkbaharda açıkladıkları %2,4’lük büyüme oranının aksine artık %1.4 olarak düzelttikleri daha önce açıklanmıştı.

Almanya’da gittikçe kronikleşen işsizlik sorununun çözümü – özellikle yapılan son ekonomik tahlillerden sonra – düzen sınırları içerisinde mümkün gözükmüyor. Buna rağmen kurulan yeni hükümetin süper bakanı Clement, yaptığı ilk açıklamalarda, Hartz Komisyonu’nun önerilerini aynen uygulayacaklarını açıklamış ve işsiz emek-gücünün gelecekte daha da kötü ve zor koşullar altında yaşamak zorunda kalacağının sinyallerini vermişti.

Komisyon tarafından seçim öncesi hükümetin talebi üzerine hazırlanan öneri paketi, işçilerin kazanılmış haklarını radikal bir biçimde sınırlandırmayı, işsizlerin yasal konumları hakkında yapılacak yeni düzenlemelerle bunların sosyal haklarını budamayı önermiş ve Başbakan Schröder tarafından büyük bir övgüyle kamuoyuna tanıtılmıştı. Schröder hükümeti, paketdeki önerileri benimsediklerini ve bu öneriler üzerinde tartışmayacaklarını açıklamıştı. Düzen partileri gerçekten de Hartz-Komisyonu önerilerini hiçbir şekilde tartışmamış ve burada ekonomik krizin yükünün emekçilerin sırtına yüklenmesinde işbirliği yapmışlardır.

Sanayi yanlızca %0,3’lük bir büyüme bekliyor

Alman Sanayiciler Birliği (BDI) Başkanı Michael Rogowski’nin yaptığı açıklamaya göre, Almanya’da ekonominin 2002 yılı büyüme hacmi yalnızca % 0,3 olarak gerçekleşecek. Gelecek yıl için de bir tahminde bulunan Rogowski, 2003 yılında büyüme hacminin % 1 sınırını çok zor geçeceğini açıklıyor. İç pazardaki düşük talebin Alman sanayisini zorladığını ileri süren Rogowski, Irak’ta durumun gerginleşmesinin, petrol fiyatlarının devamlı artışının ve borsalarda dev miktarda sermayenin yokedilmesinin hem yatırımcıları, hem de tüketicileri olumsuz etkilediğini açıkladı. Birlik tarafından yapılan bir ankete göre, Almanya’daki sanayi dallarının büyük bir bölümü, 2003 yılında ekonominin yanlızca marjinal ölçülerde canlanacağına inanıyor.

Üretim beklenenden daha az büyüyor

Alman Merkez Bankası’nın (Bundesbank) açıkladığı rapora göre Ağustos’ta gerçekleşen büyüme rakamları aşağıya doğru düzeltilecek. Ekim ayı raporuna göre, buna rağmen üretimin büyüdüğü görülecek. Yaklaşık iki hafta önce Federal Maliye Bakanlığı Temmuz’dan Ağustos’a geçişte dönemsel değerlerden arındırılmış olarak büyümenin %1,8 olduğu acıklamıştı.

(Tüm veriler Süddeutsche Zeitung’un
22 Ekim 2002 tarihli sayısından alınmıştır...)