02 Kasım '02
Sayı: 43 (83)


  Kızıl Bayrak'tan
  Çakalların uluması boşunadır!
  Faşist saldırılar çalışmamızı ve mücadelemizi engelleyemez!
  Cumhuriyetin 79. yıldönümü, düzenin istikrar beklentisi ve seçimler
  ABD emperyalizmi Irak'a saldırı kararı için BM'yi sıkıştırıyor
  Emperyalist savaş ve saldırganlığa karşı sınıf savaşını yükseltelim!
  Emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  ABD'de büyük savaş karşıtı hareket
  Çeçenistan, Rus gericiliği ve ikiyüzlülük
  Sosyal yıkıma karşı BDSP saflarında örgütlenelim!
  BDSP çalışmalarından...
  Emperyalist savaş ve güncel görevler
  BDSP çalışmalarından...
  Perinçek'ten inciler...
  El Salvador'da özelleştirmelere karşı kitlesel protestolar
  Bir kez daha KADEK ve Güney üzerine...
  İşçi Kültür Evi Bülteni'nden...
  Selam olsun Partimizin 4. kuruluş yıldönümüne!
  Alman devletinin kirli savaş tarihinde önemli bir sayfa
  İşkence yaygın ve sistematik olarak sürüyor!
  Küçükarmutlu katliamı 1. yılında...
  Pendik İKE'den "Kadın sağlığı" konulu panel
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Emperyalist savaşı ve savaş partilerini seçmeyeceğiz

ABD askeri olmayacağız!

Emperyalist savaşı seçim çalışmalarının temel gündemlerden biri olarak belirleyen BDSP, konuyla ilgili olarak Ankara’da, bağımsız sosyalist milletvekili adayı Mustafa Uğur Akkaya’nın da katılımıyla bir basın açıklaması düzenledi.

25 Ekim Cuma günü Yüksel Caddesi’nde yapılan basın açıklaması öncesi semtlerde, işyerlerinde ve okullarda eyleme çağrı yaptık. Ayrıca çeşitli basın kuruluşlarına haber verildi. Çalışmanın dar bir zamana sıkıştırılması ve hafta içi olmasının da etkisiyle katılım beklenenin altında oldu. Polisin abartılı önlemler alması dikkat çekiciydi.

Mustafa Uğur Akkaya’nın okuduğu basın metni sık sık “Emperyalist savaşa hayır!”, “Amerikan askeri olmayacağız!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!” ve benzeri sloganlarla kesildi. Açıklamada, gençlerimizi petrol ve silah tekellerinin çıkarları için cepheye sürenlerin, bizlere ölmeyi ve öldürmeyi dayatanların, kardeş halklarla aramıza kan nehirleri sokanların değil, işçi sınıfının bağımsız devrimci adaylarının, devrimci programının desteklenmesi gerekliliği üzerinde duruldu.

Açıklama esnasında Yüksel Caddesi’nden geçmekte olan birçok insanın durarak açıklamayı sonuna kadar dinlemeleri anlamlıydı. Bağımsız sosyalist adayımızın da belirttiği gibi, emperyalizme ve onun yıkımlarına karşı mücadelemiz seçim dönemiyle sınırlı değildir; kurulu düzen yıkılıp işçi, emekçilerin sosyalist iktidarı kurulana kadar bu mücadele kesintisiz olarak sürecektir.

Eylemin hemen ardından Sakarya Caddesi’ne “ABD askeri olmayacağız!” yazılı pankartımızı adayımızla beraber astık.

BDSP çalışanları/AnkaraGençlik cephesinde BDSP seçim çalışmaları

Ankara’da gençlik cephesinden de seçim çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. 4 milyon genç seçmenin oylarına göz diken düzen partilerinin oyununu boşa çıkarmak hedefiyle yola çıkan genç komünistler, bu bakışla Ankara’daki başlıca üniversitelerde yaygın ve yoğun bir faaliyet örgütlüyorlar. Bu çalışmaların son durumu tek tek birimlere göre özetle şöyle:

DTCF:

BDSP’nin tanıtılması için bir toplantı örgütlendi. Toplantıda çeşitli tartışmalar eşliğinde BDSP’nin politikaları anlatıldı. Olumlu bir havada geçen toplantı sonunda bu tür toplantıların sürekli hale getirilmesi ve seçim sonrasında paralı eğitime ve emperyalist savaşa karşı çalışmanın genişletilerek sürdürülmesi kararı alındı.

Bununla birlikte materyal dağıtımımız da sürdürüldü. Daha öncesinde BDSP’nin broşürleri ve bağımsız, sosyalist milletvekili adayı Mustafa Uğur Akkaya’nın bildirileri dağıtılmıştı. Bu hafta da merkezi olarak çıkardığımız Ekim Gençliği ile Ankara Ekim Gençliği’nin çıkardığı bildiriler dağıtıldı. Ayrıca adayın afişlerinin yanı sıra Ekim Gençliği ve Kızıl Bayrak imzalı afişler de yapıldı.

Cebeci:

Ankara Ekim Gençliği’nin çıkardığı bildirilerden 750 kadar dağıtıldı ve adayın afişleri yapıldı. Bu birimde BDSP çalışması ajitasyon-propaganda çalışması ile sınırlı kaldı.

Beytepe:

29 Ekim tatili dolayısıyla kesintiye uğrayan çalışma, tatilin hemen ardından yaygın bir şekilde Ankara Ekim Gençliği imzalı bildirilerin dağıtılmasıyla devam etti. Binin üzerinde bildiri insanlarla yapılan sohbetlerle dağıtıldı. Ayrıca birçok insana adayın oy pusulası verildi.

ODTÜ:

Merkezi olarak çıkardığımız Ekim Gençliği ve Ankara Ekim Gençliği imzalı bildirilerden toplam 3 bin adet dağıtıldı. Özellikle yurtlarda odalar gezilerek yapılan bildiri dağıtımı esnasında insanlarla konuşuldu, olumlu tepkiler alındı. Yaygın bir şekilde yapılan afişleme çalışması sürdürüldü. Çalışmanın bir ayağı da BDSP’yi tanıtan bir standın açılmasıydı. Açılan standda BDSP’nin çıkarmış olduğu materyaller kullanıldı. Standa gelen birçok öğrenciye seçim platformumuz tanıtıldı, destek istendi.

Geleceği kazanma bilinci ve perspektifiyle yaptığımız çalışmalar sürecektir.

Ekim Gençliği/AnkaraAnkara BDSP çalışmalarından...

Emperyalist sistemin rezil bayrağının taşıyıcısı olmak için yarışa giren kokuşmuş düzen partileri ile bu gruptan farklı olmakla beraber özünde teslimiyet bayrağını çekmiş, pembe hayalcilik yaparak bu yarış içerisinde yer alan reformist çevrelerin çalışmasına karşılık BDSP çalışmaları tempolu ve verimli bir şekilde sürüyor.

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu olarak başlattığımız çalışma her geçen gün yoğunlaşırken, onbinlerce bildiri dağıttık ve binlerce afiş astık. Bildiri dağıtımı sırasında sözlü ajitasyon ve propaganda yoluyla dikkatleri üzerimize çekerek kitleleri örgütlenmeye çağırdık. Kızılay, Sıhhıye, Ulus, Seyran, Yüzüncü Yıl, Eryaman ve Eskişehir Yolu üzerinde yaptığımız çalışmalarda konuştuğumuz insanlar arasında düzen partilerini destekleyenler ile reformistleri destekleyenler de vardı. Alaycı bir tavırla “bu adam tek başına ne yapacak?” diye bizimle konuşmaya çalışan bir kısım insan konuşmalarımız sonrasında bize teşekkür ederken, diğer bir kısım insanın ise yüzünü kızarttık. Özellikle reformist çevrelerin “ikimiz de aynı şeyi yapıyoruz, biz aynıyız aslında” sözleriyle sıkça karşılaşırken, bu tip arkadaşları tek kişi atlamadan aydınlatmaa çalıştık. Konuşmalarımız sırasında, düzenin has partilerini temsil eden bu arkadaşların bir yerden sonra tıkanması üzerine “şu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, bu konu hakkında ne diyorsunuz?” sözleri ile sıkça karşılaştık. Sonuç itibariyle yarattığımız etki ulaşabildiğimiz insanların büyük bir kısmında mevcuttu.

Çalışmalarımızda savaş gündemi önemli bir yer oluştururken, İMF programları, F tipi cezaevleri, YÖK yasa tasarası, Filistin gündemi, işsizlik, yoksulluk gibi sorunlar üzerinden uzun tartışmalar gerçekleştirdik. Tüm bu sorunların kaynağının emperyalizm ve işbirlikçileri olduğunu ve bundan kurtulmanın tek yolunun devrim ve sosyalizm olduğunu defalarca vurgularken insanları örgütlenmeye çağırdık.

Devletin gözaltı ve tutuklama terörüne karşın devam eden çalışmalarımız sırasında ulaşabildiğimiz emekçilere düzenin rezil bayrağını, reformistlerin teslimiyet bayraklarını teşhir edip onları şanlı kızıl bayrağımız altında örgütlenmeye çağırıyoruz.

BDSP çalışanları/AnkaraODTÜ BDSP çalışmalarından...

ODTÜ’de Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu temelinde yürüttüğümüz faaliyetleri seçim döneminin son haftasına girmiş olmamız sebebiyle hızlandırarak sürdürdük.

Bu hafta içinde hergün afiş çalışması yapmaya devam ettik. Yüzlerce Kızıl Bayrak, Ekim Gençliği ve bağımsız sosyalist milletvekili adayı M. Uğur Akkaya imzasını taşıyan afişleri okulun her yerine yaygın bir şekilde astık. 1500 adet Ankara Ekim Gençliği, 1500 adet aday bildirgesi, 1000 adet BDSP bildirgesi ve 5 bin adet merkezi gençlik bildirilerinden dağıttık.

Bu hafta da diğer haftalarda olduğu gibi Ekim Gençliği standını etkin bir şekilde kullandık. Stand üzerinden Ekim Gençliği, Kızıl Bayrak satışı ve bildiri dağıtımı gerçekleştirdik. Son üç gün yemekhaneye “Ya barbarlık, ya sosyalizm!” yazılı pankartımızı astık. Pankartımızla ilgili özellikle emekçilerden aldığımız tepkiler oldukça anlamlıydı.

Haftalardır devam ettirdiğimiz yoğun çalışmayla genç komünistler olarak seçime dair söyleyecek sözümüz olduğunu ortaya koymuş olduk. Sahte umutlar yayan reformist partilerin ve bu dönemi politikasızlıkla karşılayan diğer devrimci yapıların karşısına işçi sınıfının devrimci programını çıkararak, bu dönemi kucaklayabilecek birikime ve güce sahip olduğumuzu gösterdik.

Ekim Gençliği/ODTÜHüseyingazi BDSP çalışmalarından...

Geleceğe yürüyoruz!

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun düzenin seçim oyununu teşhir etmek amacıyla başlattığı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyoruz. Hüseyingazi semtinde bağımsız, sosyalist milletvekili adayı Mustafa Uğur Akkaya’nın da katılımıyla evler dolaşılarak yeni bir bildiri dağıtımı yapıldı. Bu vesileyle konuk olduğumuz, çoğunluğu Siteler’de çalışan işçi dostların dertlerini paylaştık. Sorunların başında, özellikle kışın gelmesiyle Siteler’de işsiz kalma korkusunun artmış olması geliyor. Bunu bir tehdit unsuru olarak kullanan patronlar, işçilere “işler açılıncaya kadar” sigortasız ya da yarım ücretle çalışmayı dayatıyorlar.

Kapısını çaldığımız işçi dostlar, bu koşulların kendileri için seçimden daha yakıcı bir gündem olduğunu ifade ederek bizimle dertleştiler.

Dolaştığımız işçi ve emekçi evlerinin neredeyse hiçbiri, üstelik Ankara’nın bilinen soğuğuna rağmen, halen yakacak alabilmiş değil. Buna işten atılma ihtimali korkusu da eklenince emekçiler maddi sıkıntıların yanı sıra ağır bir manevi yükle karşı karşıya kalıyorlar. Bize sık sık bu durumda ne yapabileceklerini sordular.

Feodal ilişkiler ya da geleneksel alışkanlık dolayısıyla bugüne kadar destekledikleri CHP’nin hiçbir sorunlarını çözemediğini, bu yüzden artık CHP’ye oy vermeyeceklerini söylediler. Sohbetlerimizde onlara boş ve sahte vaadlere aldanmamaları gerektiğini, en büyük gücün kendi örgütlülükleri ve mücadeleleri olduğunu, tüm hakların ancak işçilerin ve emekçilerin örgütlü mücadelesiyle alınabileceğini anlattık. Bunun üzerine bize oy vereceklerini, zira bizim seçimden sonra da yanlarında olacağımızı bildiklerini belirttiler. Emekçilere oy pusulalarımızdan bıraktık, YSK’ya teslim ettiğimiz pusulaların sandık başlarından kaybolabileceğini belirttik. Uğradığımız tüm bu evlerden seçim sonrası daha sık görüşmek üzere sözleşip ayrıldık.

Pazar günü ise Son Durak’ta kurulan semt pazarında adayımızın seçim bildirisini yaygın bir şekilde dağıttık. Binin üzerinde bildiri kullandığımız dağıtım olumlu bir havada geçti. Emekçiler ve pazarcı esnafıyla kısa sohbetler eşliğinde, seçimden seçime kapımıza gelen düzen partilerini teşhir ettik ve Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’na destek istedik. Konuştuğumuz insanları BDSP’nin seçim bürosuna davet ettik. Pazar dağıtımının ardından geçmiş dönemde de çalışma yürüttüğümüz emekçilere gittik. Önceden verdiğimiz sözü tutarak oy pusulalarını götürdüğümüz emekçi dostların birçoğu bizi eskisi kadar sık görememekten yakındı. Her hafta çayını içtiğimiz bir ev kadını, “Bir de iktidarı alacağız diyorsunuz, o zaman bir daha burada çay da içmezsiniz” diyerek neşeli bir hava yarattı.

Haftanın hemen her günü Hüseyingazi’nin çeşitli yerlerinde afiş çalışması yapıyoruz. 750 kadar afişin kullanıldığı çalışma esnasında sıkça düzen partileri ile tartışmalar yaşadık. Bu çerçevede zaman zaman gerilimler yaşandıysa da genel olarak afişlememiz engellenemedi.

Planlamamıza uygun olarak Salı günü tatilden de yararlanarak bildiri dağıtımı va afiş çalışmasını birlikte yaparak genç işçi yatağı Siteler’e kadar indik. Çalışmaya semtten tanıştığımız genç arkadaşlar da katıldı. Afiş çalışmamız sırasında semtten tanıştığımız genç bir arkadaş bizi gördüğünde arabadan indi ve koşarak bize yardım etmeye geldi.

Çalışmalarımız yoğun bir biçimde sürüyor. Önümüzdeki günlerde ev toplantılarına ve dağıtıma devam edeceğiz. Son olarak 1 Kasım Cuma günü Ekin Mahallesi semt pazarında adayımızın da katılacağı bir şenlikle seçim çalışmamızı noktalayacağız.

BDSP çalışanları/Hüseyingazi