28 Temmuz'01
Sayı: 19


Kızıl Bayrak'tan
Yeni İMF programı iflas etti

CKatillerin G-8 zirvesi ve yüzbenlerin görkemli militan eylemi

G-8 zirvesinin gündemi ve sonuç bildirisi

Gösterilerin içinden Cenova tanıklığı
Sistem aynı sistem, polis aynı polis!
Cenova'da 300 bin kişi yürüdü...
"7 saatlik işgünü, 35 saatlik çalışma haftası"
Sınıf hareketi
"İyiye gidiyoruz" demogojsinin arkasına gizlenenler
Kapitalizmde eğitim
G-8 zirvesi ve Cenovalar'ın tarihsel anlamı
Kapitalizm ve çevre sorunu
İnksanca yaşamaya yeten, vergiden muaf asgari ücret
Uluslararasi politika
Şehitlerimizle zafere yürüyoruz!
Bir yoldaşından Hatice Yürekli yoldaşa mektup
Ölüm Orucu direnişçisi Fatime Akalın'ndan mektup
"Bir yanılsamanın sonu"

Basından

Mücadele Postası

 Tüm yazılar

Bu sayının PDF formaını download etmek için tıklayın 

Direnişçi Aymasan işçilerinden Sümerbank işçilerine...

'Duruşumuz ve kazanımımız işçi sınıfının
kazanımı olacaktır!'

Biz Aymasan işçileri işçi sınıfına yakışır örnek tavır sergileyen Sümerbank işçilerinin onurlu direnişini mücadeleci ruhumuzla selamlıyoruz.

Aymasan işvereni tarafından haksız bir şekilde kapıya konulan 246 Aymasan işçisi olarak hak almanın yolunun mücadeleden geçtiği inancıyla başlattığımız direnişimizin 2. ayını doldurmak üzereyiz.

Bugün bizlere yapılan saldırıların Aymasan ya da Sümerbank işçisine yapılmış bir saldırı olmadığını, sınıfa yönelik bir saldırı olduğunu ve mevcut sistemin politikalarından bağımsız olmadığını düşünüyoruz. İMF ve Dünya Bankası gibi emperyalist kuruluşların emirlerini hayata geçiren hükümet ve sermayeye karşı tavrımız işçi sınıfına yakışır bir şekilde ve bütünlüklü olmalıdır. Çünkü saldırılar toplumun her kesimine yapılan örgütlülüğü yoketme çabalarıdır. Onlar ucuz işçi cenneti, dikensiz gülbahçesi yaratmaya çalışarak ülkemizi yabancı sermayeye peşkeş çekmek istiyorlar.

Sizler ve biz Aymasan işçileri işçi sınıfını temsil ettiğimiz bilinciyle hareket etmeliyiz. Yaşanan bu olumsuz süreçteki karşı duruşumuz ve kazanımımız işçi sınıfının kazanımı olacaktır.

Direnişiniz direnişimizdir!
Yaşasın sınıf dayanışması!
Biz kazanacağız, işçi sınıfı kazanacak!
Kurtuluş yok tek başına, ya hep ya hiçbirimiz!
Yaşasın Sümerbank direnişimiz,
yaşasın Aymasan direnişimiz!

Direnişçi Aymasan işçileri

 


 

Direnişteki Sümerbank işçilerinden eylem...

'İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!'

Özelleştirme saldırısına karşı 70 gündür fabrika bahçesinde bekleyerek direnen Sümerbank işçileri, 24 Temmuz Salı günü eylemlerini bir kez daha sokağa taşıdılar. Daha önce DSP İl binası önünde protesto eylemi yapmayı planlayan Sümerbank işçileri, burada eylem yapılamayacağının bildirilmesi üzerine saat 11:00de Konak Sümerbank önünde eylem yaptılar. Fabrikanın olduğu bölgeden otobüslerle gelen işçiler, Çankayadaki itfaiye binası önünden eylem yapacakları yere kadar sloganlarla yürüdüler.

İşçiler Konak Sümerbank önünde bir süre oturma eylemi yaptılar. Daha sonra bir işçi tarafınan basın açıklaması metni okundu. Açıklamada şunlar söyledi:

'Bizler Sümer Holding A.Ş. İzmir Basma Sanayii işletmesi işçileriyiz. İTO Eğitim Vakfı tarafından açılan, paralı eğitim yapacak üniversiteye yer bulma gerekçesiyle fabrikamızın üretimi 15 Mayıs 2001 tarihinde durdurularak 625 çalışanı kapı önüne konulmuştur.

'Ülkemizin içerisinde bulunduğu kriz koşullarında tüm yetkililer ağız birliği etmişçesine krizden kurtulmanın formülünün üretimden geçtiğini söylemelerine rağmen, fabrikamızın üretime geçmesi için 70 gündür gece-gündüz sürdürdüğümüz direniş, ilgili makamlarda gerekli ilgiyi bulamamıştır. Fabrikamızın İzmir ve ülke ekonomisine olan katkısını gözönüne alarak yerel yöneticiler ve siyasi partilerin, üretime başlama konusundaki haklı talebimize çözüm bulmalarını istiyoruz. Çözüm bulunmadığı takdirde, halen devam etmekte olan eylemimizi sürdürüp, sonuç alamazsak kısa sürede Ankaraya yürüyüş başlatma ve Ankarada da isteklerimize olumlu yanıt alamazsak, eylemimizi açlık grevine dönüştürme kararlılığındayız.
İşimize dönme talebimiz yerine getirilmezse yukarıda açıkladığımız eylem planını gerçekleştirmekte kararlı olduğumuzun başta iktidardaki siyasi partiler ve yerel yöneticilerce bilinmesini istiyoruz. Konuya duyarlı tüm kamuoyunu haklı davamızda bizlere destek olmaya çağırıyoruz. Fabrikalar halkındır, halkın kalacaktır.'

Yaklaşık 150 işçinin katıldığı eylemde, 'Gece gündüz bekleriz, işimizi isteriz!', 'Ölmek var dönmek yok!', 'Sümerbank halkındır, halkın kalacak!', 'Gemileri yaktık, geri dönüş yok!', 'Yılgınlık yok, direniş var!', 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!', 'İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!' vb. sloganlar atıldı. Eylem, otobüslerin bulunduğu yere sloganlar eşliğinde yürünmesiyle son buldu.

SY Kızıl Bayrak/İzmir

 


Direnişçi Sümerbank işçilerinin çağrısı:

Sarıl emekçi bu ülke bizim!..

Sümerbank işçileri olarak tüm emekçi dostlarımıza sesleniyoruz;

Önce emek gücümüz alınıp satıldı. Şimdi işimiz, aşımız ve onurumuz satılmaya çalışılıyor. Hırsızlar için cennet yapılan bu ülke gerçek hayatı üretenler için cehenneme çevrilmek isteniyor. Bunu tüm emek güçleriyle birlikte tersine çevirebiliriz.

İnsanca yaşam için, işimize, aşımıza, onurumuza, ülkemize, geleceğimize sahip çıkmak insanlık görevimiz, tarihe ve geleceğe olan sorumluluğumuzdur.

Bu ülke, bu işletmeler hortumcuların, patronların değil çalışanlarındır, halkındır. Alınterimizi yedirmeyelim.

Sarıl emekçi bu ülke bizim!

Direnişçi Sümerbank işçileri/İzmir

 


 

Sınıf hareketinden kısa kısa...

Hava-İş üyesi işçiler
TİS sürecinde eylem yaptı

Türk Hava Yolları çalışanları, 18. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine, THY yönetimini düdük ve alkışlarla protesto ettiler.
19 Temmuzda gerçekleştirilen eyleme yaklaşık bin THY çalışanı katıldı. Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin yaptığı açıklamada, 7.5 aydır süren TİS görüşmelerinin masa başında bitirilmesine dönük gösterdikleri çabanın hükümet ve THY yönetimi tarafından yanlış anlaşıldığını belirtti.

Aktif Dağıtım işçileri kazandı

Aktif Dağıtım işçileri, işverinin kendilerine sendikadan istifa etme yönünde baskı yapması üzerine, oturma eylemi başlatmışlardı. TÜMTİSte örgütlü işçilerin talepleri direniş sonucunda kabul edildi. İşçiler, imza dayatmasının sona erdirilmesini, imzalanan dilekçelerin geri verilmesini ve direnişteki işçilerin atılmamasını talep ediyorlardı.

BTS İstanbul 1 Nolu Şubenin
protesto eylemi

KESKe bağlı BTS İstanbul 1 Nolu Şubesine üye emekçiler siyasi kadrolaşmayı ve sürgünleri protesto ettiler. Eylem Haydarpaşa Garı içinde 20 Temmuzda gerçekleşti.

Eylemde 'Sürgünlere hayır!', 'Siyasi baskılara son!', 'Baskılar bizi yıldıramaz!', 'Devlet güdümlü sendikaya hayır!' sloganları atıldı.

Şube sekreteri Soner Önal yaptığı konuşmada, 'Görevden alma ve atama haberlerinin olmadığı bir gün yaşanmamaktadır. Bu uygulama ulaştırma işkolunda da devam ettirilmektedir' dedi ve siyasi kadrolaşmaya karşı mücadelerinin devam edeceğini vurguladı.