ARSIVANA SAYFA
 
10 Şubat '01
SAYI: 06
İçindekiler
Kızıl Bayrak'tan
İMF saldırı programı, düzenin zorlanma alanları ve devrimci görevler
TTB Merkez Konseyi açıklaması: "Ölümlere tanıklık yapmak istemiyoruz
Düzenin açmazları, mücadelenin olanakları
"Tekstil patronları saldırıda, sendika bürokratları uzlaşmada sınır tanımıyor!...
"Özgür" savcı ya da "hükümetin itibarı"
Kürdistan'da kontr-gerilla operasyonları sürüyor!
Ölüm Orucu Direnişi'yle dayanışma eylemleri
Öncü işçi inisiyatifi: Sermayenin karşısına bir sınf olarak çıkmanın zamanı gelmiştir!
Sınıf hareketi
Teslimiyet batağı terkedilmeksizin çıkış yolu bulunamaz
Ekim'den...
Direniş,katliam ve sol hareket/3
İHD İstanbul Şubesi: "Ölümleri, sakatlanmaları seyretmek istemiyoruz!"
Düzendeki çürüme ve kokuşmaya ilişkin itiraflar...
Faşist vahşetin ve devrimci direnişin Bayrampaşa cephesi.
Tutsak yakınlarının SAG eylemi
Emeperyalist küreselleşmeye militan kitlesel öfke
Uluslararası hareket
Ölüm Orucu direnişçilerinden mektup
Ölüm Orucu direnişçilerine mektup
Kitap tanıtımı: Haydari Kampı
Devrimci Taktiğin Sorunları
Yok saymak çözüm mü?
Mücadele Postası


Bu sayının
PDF formatını download
etmek için tıklayın

 
 
Hatay’da “Demokrasi ve İnsan Hakları”
mitingine 1500 kişi katıldı...

Mitinge coşku ve kararlılık hakimdi!

Hatay Demokrasi Platformu tarafından organize edilen “Demokrasi ve İnsan Hakları” mitingi, 4 Şubat günü, 1500 kişinin katılımıyla yapıldı. Mitinge Hatay Demokrasi Platformu bileşenlerinin (İHD, HADEP, EMEP, ÖDP, ÇSA, KESK, MKÜ-ÖDER) yanısıra, Hücre Karşıtı Platform (Kızıl Bayrak, Alınterimiz, Özgür Gelecek, Güneş Ülkesi), Asi gazetesi, tutuklu ve hükümlü aileleri ve Atılım katıldı.

4 Şubat günü saat 12.30’da Adana, İskenderun, Samandağ’dan gelenlerin toparlanmasıyla kortejler oluşturularak yürüyüşe geçildi.

Eylemde reformistlerin tüm engelleme çabalarına karşın devrimci etkinlik kırılamadı. Reformist çevrelerin devrimci sloganları kesme ve bastırma çabası devrimci irade ve kararlılık sayesinde boşa çıkarıldı.

Uğur Mumcu Alanı’nda devrim şehitleri için yapılan saygı duruşunun ardından kısa konuşmalar yapıldı. Ölüm Orucu Direnişi’ni sürdüren bir tutsak annesinin konuşması kitlenin coşkusuna coşku kattı.

Eylem esnasında bir apartmanın tepesinde kitleye yönelen polis kamerasına tepki olarak, tüm devrimci kortejler sıkılı yumruklarını havaya kaldırıp kameraya döndüler.

Eylem müzik dinletisi ve halayların çekilmesiyle bitirildi.
Eylemde yoğun bir şekilde Kızıl Bayrak kuşlamaları yapıldı.

“Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!”

Hücre Karşıtı Platform “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” pankartıyla alandaki yerini aldı. Eylemde öne çıkan sloganlar şunlardı: “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Katil devlet hesap verecek!”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Anaların öfkesi katilleri boğacak!”, “Yaşasın Ölüm Orucu direnişimiz!” ve “Hücreleri parçala tutsaklara sahip çık!”

Kızıl Bayrak/AntakyaMamak’ta hücre karşıtı eylemler...


Mamak Ölüm Orucuyla Dayanışma Komitesi, 31 Ocak akşamı saat 19:00’da, Şirintepe mahallesinde bir eylem gerçekleştirdi. Eyleme katılanlar, "Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!", “Devrimci tutsaklar teslim alınamaz!", "Devrimci tutsaklar onurumuzdur!" "katil devlet hesap verecek" gibi sloganlar attılar. Ana cadde üzerinden kapatılan yolda lastikler ateşe verildi. Mahalle halkı pencerelerden ve cadde üzerinden eylemi izledi. Mamak'ta komitenin yaptığı bu üçüncü eylem, semtteki ilerici güçleri harekete geçirmesi açısından gayet anlamlıydı.

Öte yandan Mamak Ölüm Orucuyla Dayanışma Komitesi ve Mamak Hücre Karşıtı Platformu, 3 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da, Ege mahallesi pazarında bir eylem gerçekleştirdi. Eyleme 30 kadar kişi katıldı. Pazar içinde sloganlarla yürüyen kitle burada bir konuşma yaptıktan sonra sloganlarla dağıldı. Eyleme pazarcılar da alkışlarla destek vediler.

Mamak Ölüm Orucuyla Dayanışma
Komitesi’nden bir çalışanNürnberg/Almanya

Zindan direnişiyle
enternasyonal dayanışma!

Bizler TKİP Nürnberg taraftarları olarak, 19 Aralık zindan direnişi öncesinde olduğu gibi, sonrasında da enternasyonal dayanışmayı örgütlemek ve Alman ilerici devrimci güçlerinin desteğini almak için, yoğun bir çalışma içine girdik. Nihayetinde, 19 Aralık katliamı sonrası Uluslararası Dayanışma Komitesi-Nürnberg kuruldu. Bölgemizde DETUDAK artık fiilen çalışmıyor. Fakat faaliyet yürüten bileşenleri bu yeni oluşumun içerisinde bulunuyor.

Almanya çapında yapılan merkezi eylemlere devamlı katıldık. Her hafta çarşamba günü toplantılarımızı yapıyoruz. Her hafta kendi bölgemizde meşaleli miting ve bildiri dağıtma etkinliklerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

3 Şubat günü de Nürnberg şehrinin Lorenzkirche alanında toplandık ve Gostenhof’daki Nachbarschaftshausa kadar yürüdük. Eylem toplam 3 saati buldu. Eylem öncesi 500 adet afiş ve 3 bin adet arkalı önlü (bir tarafı Türkçe bir tarafı da Almanca olan) bildiriyi basıp dağıttık. Teknik cihaz donanımı çok iyi idi. Almanca ve Türkçe konuşma metni ve ortak marşları önceden kasete çekmiştik. Yürüyüş boyunca açıklamalarımız okundu ve marşlarımız söylendi.

Almanca, TKİP imzalı, bir tarafta ‘F’ yapımlı gamalı haç ve bir tarafta da “Helikopterleriyle, bombalarıyla, iş makinalarıyla geldiler, direniş sürüyor!” yazılı pankartımızı taşıdık. Toplam 300 civarında bir katılım oldu. Hava koşulları çok kötü idi. Buna rağmen basın yayın kuruluşları eyleme ilgiliydiler. Bölgenin yerel gazetesi bir sayfa yer ayırmıştı. Ayrıca İstanbul’daki bir eylemde polisin tutsak analarına saldırısını gösteren bir fotografla beraber, bunu teşhir eden bir yazıyı da yayınlanmıştı. Alman ilerici güçleri Türkiyeli kitleden daha fazlaydılar. Eylemimizi Enternasyonal Marşı ile sonuçlandırdık.

Bölgemizdeki yurtseverler eylem çağrısına imza atmışlardı, ama nedense yürüyüşe katılmadılar.

Devrimci tutsaklar onurumuzdur!
Devrim şehitleri ölümsüzdür!
Yaşasın enternasyonal dayanışma!

TKİP Taraftarları/NürnbergBerlin’de katliamı protesto eylemi


Berlin’de 3 Şubat günü, Türk devlet yetkililerinin açacağı bir sergi vesile edilerek, zindan katliamını protesto eden yeni bir eylem yapıldı. Eyleme yaklaşık 300 kişi katıldı. Yapılan konuşmalarla Türkiye’nin son durumu, insan hakları ihlalleri, işkenceler, katliamlar anlatılarak protesto edildi. F tipi hücre sistemi saldırısı teşhir edilerek, devrimci tutsakların devam etmekte olan Ölüm Orucu Direnişi anlatıldı. Türkiye’de ve dünyada devrim ve sosyalizm uğruna şehit düşenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Okunan bildiri ve açıklamalar sonunda çekilen halaylarla miting sona erdirildi.

Biz de bu eylemde BİR-KAR olarak yerimizi aldık. “Hücre tipi saldırısına geçit vermeyelim, siyasi tutsaklarla dayanışmaya!” yazılı pankartımızla eyleme katıldık. Almanca olarak çıkardığımız 19- 22 Aralık katliamını ve direnişi işleyen broşürümüzü dağıttık.

Devrimci tutsaklar yalnız değildir!

BİR-KAR/BerlinKısa...Kısa...Haberler...

YÇKM Mühürlendi

4 Şubat günü Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi, yapılmak istenen “İnsan haklarıyla insandır” başlıklı etkinlikten dolayı polis tarafından basılarak mühürlendi. YÇKM tarafından yapılan açıklamada baskının amacının toplumu pasifize ederek tek tip insan yaratmak olduğu vurgulandı.

Galatasaray’da Cumartesi eylemi

F tipi cezaevlerini ve Ölüm Oruçları’na kayıtsız kalınmasını protesto eden tutsak yakınlarına saldıran polis, 15 kişiyi gözaltına aldı. Basın açıklamasına izin verilmemesine rağmen açıklama okundu. Açıklamada F tipi cezaevlerine karşı sürdürülen Ölüm Orucu’nun 108. gününde olduğu vurgulanarak bundan sonra da Ölüm Oruçları’na destek vereceklerini belirttiler. Tutuklu yakınlarından Zeynep Doğan, Ulviye Güneş’in tutuklanarak Ulucanlar Cezaevi’ne konulduğunu belirten aileler, “ F tiplerinde işkence, tecavüz sürüyor. Hiçbir şey evlatlarımızın yanında olmamızı ve onurumuzu sahiplenmemizi engelleyemez” dediler.

Tutuklu ailelerinden suç duyurusu

Tutuklu aileleri, Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu yakınları için yatırılan para ve eşyaların cezaevi idaresi tarafından tutuklulara verilmemesinden dolayı, cezaevi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. 2 Şubat günü İstanbul Adliyesi’nde yaklaşık 30 tutuklu yakını, götürdükleri para, yiyecek ve giyecek gibi temel ihtiyaçların çocuklarına verilmediğini, bu uygulamaya son verilmesini istediler.

DİSK Genel-İş şubelerinden faşist baskılara protesto

DİSK Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Mehmet Karagöz, 3 No’lu Şube Başkanı Mevsim Gürlevik ve 7 No’lu Şube Başkanı İsmail Yurtseven, 3 Şubat’ta yaptıkları yazılı açıklamada, F tipi cezaevlerine karşı çıkan kişi, kuruluş ve kitle örgütlerinin susturulmasını kınadılar. Muhalefete yönelik saldırıları protesto ettiğini söyleyen Genel-İş şubeleri ile birlik olunması çağrısı yapıldı.

TİYAD üyelerine tutuklama

30 Ocak günü Ankara TİYAD üyeleri evleri basılarak gözaltına alındılar. 2 Şubat günü DGM’de ifadeleri alındıktan sonra 9’u serbest bırakılıken, Betül Gökoğlu, Alaatin Uğraş, Çiğdem Eren ve Mehmet Bakır “Terör örgütüne yardım ettikleri” gerekçesiyle tutuklandılar.