ARSIVANA SAYFA
 
9 Aralık '00
SAYI: 46
İçindekiler
Kızıl Bayrak'tan
Emekçi hareketinin güçlü çıkışı
Onbinlerce emekçinin coşkulu eylemi
Ankara’da 1 Aralık
25 bin kişilik coşkulu katılım
Emekçiden kitlesel uyarı
Krizin katlanan faturası işçi ve emekçilere kesiliyor!
Kıbrıs’ta süresiz genel grev
Toplumun gündemine oturan Ölüm Orucu direnişi
“Ölüm hücreleri”ne geçit yok!
F tipi cezaevi ölümdür!
Ölüm Orucu’na destek eylemleri güçlenerek sürüyor
Ulucanlar’ın katliamcıları bir kez daha yargılandı!
26 Eylül tarihe bir faşist katliam günü olarak geçecek
Öleceğiz ama hücrelere girmeyeceğiz!
İçeride-dışarıda ölümüne direniş sürüyor
Yeni ölümlere izin vermeyeceğiz!
Ölüm Orucu direnişinin sesini duyurmaya devam edecek..
Ölüm Orucu direnişi devrimci öğrenci hareketini toparlayıp saflaştırıyor
Direnişin sesini Avrupa Parlamentosu’na da taşıdık
Zaferi bir kez daha biz kazanacağız!
Kadın sorununa yönelik bir anket çalışması
İşçilerle işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine
Direnç (öykü)
Vardiya (şiir)
Direnişçi yoldaşlarıma mektup
Mücadele Postası
 
Bu sayının
PDF formatını download
etmek için tıklayın

 
 
Çeşitli kentlerdeki Tunceliler derneklerinin
ortak açıklaması:

F tipi cezaevi ölümdür!


Hücre (F) tipi cezaevleri, tutuklu ve hükümlülerin ortak yaşam alanlarından yararlanmasını, kişiler arasındaki doğal ilişkinin engellenmesini hedefleyen bir cezaevi projesidir.

Tutuklu ya da hükümlünün tek başına bir odada kalmaya zorlanması toplumdan yalıtılmakla kalmayıp, cezaevi içerisinde de birbirilerine ve kendisine yabancılaşması amaçlanmaktadır.

Bu nedenle F tipi hücre sistemi insani yaşam sınırlarını zorlayan, tutuklu ve hükümlülerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını tahrip eden bir uygulamadır. Bu uygulamalarla suskun bir toplum yaratmanın, farklı düşüncelere tahammülsüzlük ve muhalif kesimler üzerindeki baskıların artırılması amaçlanmaktadır.

Cezaevlerindeki F tipi uygulamasına karşı engel olmak amacıyla tutuklu ve hükümlülerin başlattıkları Ölüm Orucu 48. gününe girerken, eylemdekilerin hayati tehlikesi giderek büyüyor. Daha önce de yaşanılan ve sıcaklığını hala koruyan acılara yenilerinin eklenmemesi en acil talebimizdir.

Bu nedenle bizler aşağıda isimleri yazılı Tunceli dernekleri olarak, F tipi uygulamasına karşı çıkıyor, tepkilere rağmen hükümetin sessizliğini kınıyor ve ölüm orucundaki tutuklu ve hükümlülerin taleplerine tüm kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz.

F tipi cezaevi ölümdür!

İstanbul Tunceliler Derneği
Ankara Tunceliler Derneği
İzmir Tunceliler Derneği
Kartal Tunceliler Derneği
Ümraniye Tunceliler Derneği
Kadıköy Tunceliler Derneği
İzmit Tunceliler Derneği
Bursa Tunceliler Derneği
Adana Tunceliler Derneği
Tunceli Kültür Sanat Derneği

Tunceli Demokrasi Platformu’ndan açıklama:

F Tipi’ne karşı ve Ölüm Orucu eylemi ile dayanışma için Açlık Grevindeyiz!...


Ülkede F tipi olarak bilinen hücre tipi cezaevlerine karşı siyasi mahkumların başlatmış oluduğu açlık grevleri ölüm oruçlarına dönüşmüş ve 46. günde bulunduğumuz bugün mahkumlar ölümle yaşam arasındaki o ince çizgidedirler.

Türkiye’de devrimci dayanışmanın gereği merkezi Ankara’da mitingler yapılmış, aydınlar inisiyatifinin hazırladığı metinler imza kampanyası şeklinde geliştirilerek toplumun bütün kesimleri duyarlı hale getirilmeye çalışılmış ve en son sanatçı ve aydınlardan oluşan bir grup cezaevlerinde devrimci tutsaklarla görüşmüş, bugün de aynı grup Adalet Bakanlığı’yla da görüşmeler yapacaktır.

F tipi cezaevlerine karşı yapılan direnişler ve sokaklarda yapılan gösterilere karşı kolluk kuvvetlerinin insanlara yaptığı kötü muameleler her akşam televizyon ekranlarında görülmektedir.

Bizler Tunceli Demokrasi Platformu bileşenleri olan ÖDP, HADEP, SİP, Genel-İş, Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği ve diğer işçi ve memur sendikalarının oluşturduğu 19 kurum, bu duruma sessiz kalınmaması gerektiğini ve bunun devrimci dayanışmanın gereği olduğuna inandığımız için, ilimizde tutuklu aileleriyle birlikte 2 günlük açlık grevine karar vermiş bulunuyoruz.

Tüm devrimci, yurtsever, ilerici, demokrat kamuoyuna düşen görev, bu tepkinin amacını en kısa zamanda toplumun tüm kesimlerine maletmek, tutuklu yakınlarının katılımını sağlamak ve tüm kurumlara ziyaretler şeklinde desteği sağlamaktır.

Bir şeyi unutmamamız gerekiyor: Türkiye’de düşünen bütün insanlar her an F tipi hücrelere girmeye adaydır. Bu anlamda bütün insanları duyarlı olmaya çağırıyoruz.

4 Aralık 2000
Tunceli Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü
Yusuf Cengiz (ÖDP İl Başkanı)

İHD Kırşehir Şubesi’nden çağrı:

Ölüm Orucu’ndaki tutsakları sahiplenelim!


(...) Devletin devrimci tutsaklar nezdinde “F” tipi hapishaneler uygulamasıyla başlattığı saldırı süreci bugün yeni bir aşamaya girmiş bulunmaktadır. 2000 yılı Mayıs ayından itibaren faaliyete geçirileceği söylenen hücreler, tutsak yakınları, aydın sanatçı, devrimci-demokrat, ilerici kesimlerin devrimci tutsakları sahiplenmesi ve hücrelere karşı yükselttiği eylemlilikler nedeniyle bugüne kadar hayata geçirilemedi. Tepkileri göze alamayan sermaye devleti TMY’nın değiştirilmesi, cezaevleri izleme kurullarının oluşturulması, “Af” gibi demagojik ve yalana dayalı içi boş söylemlerle, tepkiyi yatıştırmaya ve hücreleri meşrulaştırmaya çalıştı. Yaşlı analar hücrelere karşı oldukları için öldüresiye dövüldüler, yerlerde sürüklenerek gözaltına alındılar. Hücrelere “mutlaka geçilecek, F tipi çağdaştır” diyen devlet hücrelerden vazgeçilmeyeceğini açıkça ilan etti. Artık konuşma sırasının kendilerine geldiğini söyleyen devrimci tutsaklar, “Kırılırız ama asla bükülmeyiz!”, “Öleceğiz ama asla hücrelere girmeyeceğiz!” diyerek bir kez daha bedenlerini açlığa ve ölüme yatırdılar.

(...) Ölüm Orucu’ndaki tutsakların hücre hücre erimesini protesto etmek için Kırşehir İHD’de başlatılan Açlık Grevi’ni sahiplenmeye, cezaevlerinde yaşanma olasılığı yüksek olan ölümlere engel olmak için tüm devrimci, demokrat, ilerici kamuoyunu ve insan hakları savunucularını duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Hücre ölümdür izin vermeyeceğiz!

Nazife Ardıç/İHD Kırşehir Şube Başkanı

Edirne’de hücre karşıtı platform kuruldu


Hücre saldırısının teşhiri, SAG ve ÖO direnişine destek vermek amacıyla TÜÖD'ün (Trakya Üniversitesi Öğrenci Derneği) çağrısıyla Trakya Üniversitesi’ndeki TÜÖD (içindeki tüm bileşenleri ile), Devrimci Mücadeleci Gençlik, Trakya Üniversitesi Öğrenci Koordinasyonu ve F tipi karşıtı diğer ilerici öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda, Trakya Üniversitesi bünyesinde hücre karşıtı bir platform oluşturuldu.

Bu birlikteliğin genişletilmesi için diğer sendikalar ile görüşmelere başlandı. Bu görüşmelerin sonucunda, içinde DİSK/Tekstil-İş, DİSK/Genel-İş, TÜÖD, ÖDP, CHP, SES, Tüm Yargı-Sen ve Enerji-Yapı Yol Sen’in bulunduğu F tipi (hücre) karşıtı platform kuruldu.

Bu platformun çalışmaları doğrultusunda bizler F tipi cezaevleri karşıtı öğrenciler olarak okulda kuşlama ve pullama çalışmaları başlattık. Ve 6 Aralık tarihinde platformun içindeki tüm oluşumlarla birlikte, Edirne KESK binasında kurulan platformu kamuoyuna duyurduk...

Bir Kızıl Bayrak Okuru/Edirne

Edirne F Tipi (hücre) Karşıtı Platform:

“F tiplerinin kapatılmasını, Ölüm Orucu’nda bulunan tutsakların taleplerinin karşılanmasını istiyoruz!”


Egemenler emekçi halka uyguladıkları sömürü, talan ve baskılarını daha da artırıyorlar; 17 Ağustos deprem felaketini fırsat bilerek çıkardıkları mezarda emeklilik yasası, vatana ihanet demek olan uluslararası tahkim yasası, IMF’nin ekonomik politikaları ve AB’ye girme yolunda yaptıkları anti-demokratik uygulamalarla, tüm halk kesimlerini sefalete mahkum ediyorlar. Bir yandan bankalar aracılığı ile halkın cebindeki son kuruşa da göz diken hortumculara, insanları döner bıçağıyla doğrayan faşist katillere yaşama ve palazlanma alanları yaratıp af kanunu ile suçlarını yanlarına bırakırken, bir yandan da işçinin, memurun, öğrencinin, gecekondulunun, kısacası tüm halkın en demokratik taleplerini bile kanla bastırıyorlar.

Parasız, bilimsel demokratik eğitim isteyen öğrenciyi, sendika ve toplu sözleşme ile emeğinin karşılığını isteyen memuru, eşitlik, adalet, özgürlük isteyen tüm halk kesiminden insanları okullarından, işlerinden atıyorlar. İnsanca yaşama taleplerini dile getiren kitleleri “terorist” ilan ederek katlediyor, kaybediyor ve düşüncelerinden dolayı aydın insanları hapse tıkıyorlar.

Şimdi ise yeni bir saldırı planı ile tüm halkın karşısındalar. F tipi cezaevleri. Yapımı biten F tipi cezaevleri basına gezdirilerek otelmişcesine tanıtılıp bu saldırıya zemin yaratmaya çalışıyorlar. Oysa ki hücreler hem tutsaklar hem de cezaevi emekçileri için toplumdan yalıtılma ve psikolojik rahatsızlıklar anlamına geliyor.

F tiplerinin amacı tamamen siyasi ve ideolojiktir. Siyasi ve devrimci tutsakları izole ederek onları kişiliksizleştirmek, halkına ve değerlerine olan inancını parçalayarak, toplumsal muhalefetin en canlı cephelerinden olan hapishane cephesini çökertmek istiyorlar. Egemenler biliyorlar ki hapishanedeki direnişi çökerttikleri taktirde tüm halk muhalefetine yönelebilirler.

Devrimci tutsaklar tabutluk saldırısına karşı tek silahları olan bedenlerini siper ediyorlar. Saldırıyı daha ilk adımındayken bozguna uğratmak ve toplumsal muhalefetin yolunu açmak için anaların mücadele gücünü de yanlarına alarak açlık grevine girdiler. Ve grevin 30. gününden itibaren de ÖO kararlarını açıkladılar. Biliyorlar ki onlar ilk hedef ama asla son hedef olmayacaklar. Onlar teslim alınırsa tüm halka teslimiyet dayatılacaktır.

İşte bu bakış açısı ile biz de “F Tipi (hücre) Karşıtı Platform” olarak, F tiplerinin kapatılmasını ÖO’nda bulunan tutsakların taleplerinin karşılanmasını istiyoruz. Ve kendisini ilerici, aydın, demokrat, devrimci diye niteleyen herkesi taraflarını belirlemeye çağırıyoruz.

Hücre ölümdür izin vermeyelim!

DİSK/Tekstil-İş, DİSK/Genel-İş,
TÜÖD, SES, Tüm Yargı-Sen, Enerji-Yapı Yol Sen