ARSIVANA SAYFA
 
9 Aralık '00
SAYI: 46
İçindekiler
Kızıl Bayrak'tan
Emekçi hareketinin güçlü çıkışı
Onbinlerce emekçinin coşkulu eylemi
Ankara’da 1 Aralık
25 bin kişilik coşkulu katılım
Emekçiden kitlesel uyarı
Krizin katlanan faturası işçi ve emekçilere kesiliyor!
Kıbrıs’ta süresiz genel grev
Toplumun gündemine oturan Ölüm Orucu direnişi
“Ölüm hücreleri”ne geçit yok!
F tipi cezaevi ölümdür!
Ölüm Orucu’na destek eylemleri güçlenerek sürüyor
Ulucanlar’ın katliamcıları bir kez daha yargılandı!
26 Eylül tarihe bir faşist katliam günü olarak geçecek
Öleceğiz ama hücrelere girmeyeceğiz!
İçeride-dışarıda ölümüne direniş sürüyor
Yeni ölümlere izin vermeyeceğiz!
Ölüm Orucu direnişinin sesini duyurmaya devam edecek..
Ölüm Orucu direnişi devrimci öğrenci hareketini toparlayıp saflaştırıyor
Direnişin sesini Avrupa Parlamentosu’na da taşıdık
Zaferi bir kez daha biz kazanacağız!
Kadın sorununa yönelik bir anket çalışması
İşçilerle işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine
Direnç (öykü)
Vardiya (şiir)
Direnişçi yoldaşlarıma mektup
Mücadele Postası
 
Bu sayının
PDF formatını download
etmek için tıklayın

 
 
İstanbul’da 1 Aralık:

Emekçiler İMF’ye ve İMF uşağı hükümete karşı öfkelerini haykırdılar ve direnme kararlılıklarını
ortaya koydular...

Onbinlerce emekçinin çoşkulu eylemi


İşçi ve emekçiler Türkiye çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirerek hükümetin İMF programına, 2001 yılı bütçesine karşı alanlara çıktılar. Eylem İstanbul’da, onbinlerin katılımıyla gerçekleşti.

“1 Aralık iş bırakma eylemi”nin kararı Emek Platformu tarafından alınmasına rağmen, kitlesel katılım gerçekleştiren sendikalar esas olarak KESK’e bağlı sendikalar oldular. Türk-İş ve DİSK yönetimlerinin tüm edilgen ve suskun tutumlarına rağmen bunlara bağlı bazı sendika şubelerinden hatırı sayılır bir katılım gerçekleşti. DİSK’ten Genel-İş, Türk-İş’ten Yol-İş, Deri-İş Tuzla ve Çorlu şubeleri, Tüm-Tis, Tez Koop-İş, Tek Gıda-İş, Haber-İş, Basın-İş, Türk Metal, Belediye-İş katılan belli başlı sendikalar arasındaydı.

Türk Kamu-Sen ve Memur-Sen sembolik bir katılım gerçekleştirirken, Hak-İş sembolik olarak dahi eyleme katılmadı.

Sabah 10:30’dan itibaren Beyazıt Meydanı’nda toplanmaya başlayan kitle, 11:00’e kadar otobüs ve tramvay duraklarını, İstanbul Üniversitesi’nin önünü doldurdu. Önceden alana konumlandırılmış polis güçleri ve otoları, bu hızlı toplanma nedeniyle kitle tarafından adeta kuşatmaya alınınca, hemen kitlenin dışına doğru çekilmek zorunda kaldı. Sultanahmet’e doğru yürüyüşe geçilerek alana girilmeye başlandığında Aksaray yönünden hala kortejler gelmeye devam ediyordu.

Yürüyüş boyunca süren coşku ve kararlılık alanda da devam etti. KESK kortejlerinden yükselen sloganlar ağırlıklı olarak grevli-toplusözleşmeli sendika hakkı ve genel grev talepliydi. Sektör olarak eğitim ve sağlık emekçileri (Eğitim-Sen ve SES başta olmak üzere) parasız sağlık ve eğitim talebi içeren sloganlarını yükselttiler. Türk-İş ve DİSK’e bağlı işçi sendikaları kortejleri ise özelleştirmeye, sendikasızlaştırmaya ve sosyal hakların gaspına karşı tepkilerini dile getiren sloganlarını ve taleplerini haykırdılar.

Tüm bunların yanında İMF’ye ve İMF bütçesine karşı yoğun tepki, eylem boyunca hem sloganlara, hem pankartlara, hem de dövizlere yansıdı. İMF programlarının uygulayıcısı hükümete karşı da yoğun bir tepki vardı. Bu tepki; “Kurt, kuş, arı, kahrolsun İMF iktidarı!”, “İMF uşağı hükümet istifa!”, “İMF için değil halk için bütçe!” şeklinde sloganlara yansıdı.

İşçi ve emekçiler haklarını kazanmanın, saldırıları püskürtmenin tek yolunun direnmekten ve kazanana kadar mücadele etmekten geçtiğini; “Kazanana kadar grevdeyiz!”, “Genel grev, genel direniş!”, “İşçi-memur elele genel greve!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!” sloganlarıyla dile getirdiler.

Sendikalar dışında eyleme siyasi partilerden EMEP, ÖDP, HADEP, SİP; DKÖ’lerden Halkevleri, TMMOB, İHD, Atatürk gençliği, TUYAB destek sundular. Üniversite gençliği ise cezaevlerinde süren “Ölüm Orucu’nun 43. günü, hücrelere izin verme” pankartı ve F tipi cezaevine karşı tepkilerini dile getiren “İMF’ye, hücrelere değil eğitime bütçe!” yazılı pankartlarıyla eyleme katıldılar.

Ölüm Orucu Direnişi’nin 43. gününde katılan tutsak ve hükümlü yakınları, TUYAB pankartı arkasında Ulucanlar katliamı fotoğraflarının bulunduğu dövizler ve Ölüm Orucu direnişinin taleplerinin yer aldığı pankart ile eyleme katıldılar. Kitlesel bir şekilde katılan tutsak yakınları “Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!”, “Hücrelere değil emekçiye bütçe!”, “Hücreler yıkılsın tutsaklara özgürlük!”, “Susma haykır hücre ölümdür!”, “Hücreler ölümdür izin vermeyeceğiz!”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!”, “Devrimci tutsaklar teslim alınamaz!” dövizleri ve sloganlarıyla kararlılıklarını dile getirdiler. Bu sloganlar yürüyüş sırasında kitle tarafından, alanda kamu emekçileri tarafından sahiplenildi.

Sultanahmet Meydanı’na henüz tüm kortejler girmemişken konuşmalar ve program başladı. Kürsüden ilk sözü alan KESK Genel Başkanı Siyami Erdem 2001 yılı bütçesine değinerek, hükümetin; İMF’nin programına uygun bir şekilde, tamamen sermayenin hizmetinde bir bütçe oluşturduğunu, bunun halktan, emekçiden yana bir bütçe olmadığını söyledi. İşçilerin emekçilerin bundan sonra seslerini daha ileri eylemlerle duyaracağını, bu tabloyu kabul etmeyeceklerini belirtti. Siyami Erdem ayrıca F tipi cezaevlerine değinerek, yapılan F tipi cezaevlerinin içine çeteler, hortumcular, vurguncular değil siyasi mahkumlar konulacaktır. Ölüm hücrelerini istemiyoruz, dedi.

Daha sonra sözalan DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi aynı şekilde batık bankalara, İMF soygun paketine, 2001 yılı bütçesine değinerek işçilerin emekçilerin yararına çalışan bir hükümetin iş başında olmadığını, kendilerinin buna artık izin vermeyeceklerini söyledi. Ayrıca kendilerinin de F tipi hücrelere karşı olduğunu söyledi. Daha sonra Emek Platformu’nun basın metninin okunmasının ardından eylem bitirildi.

Kızıl Bayrak/İstanbul

1 Aralık’ta Gebze:

3 bini aşkın emekçi alanlardaydı..

Zafer direnen emekçinin olacak!


Emek Platformu bileşenlerine bağlı işçi ve emekçilerin 1 Aralık’taki toplu iş bırakma eyleminde, Gebzeli işçi ve emekçiler de üretimden gelen güçlerini kullanarak alana çıktılar.

Eyleme katılan kitlenin büyük bir bölümü Gebze Öğretmenevi önünde toplanarak burada kortejler oluşturdu. Ardından pankart ve dövizleri ile yürüyüşe geçerek sloganlarla Cumhuriyet Meydanı’na girdi. Yürüyüşteki kitleye sokaktaki halk alkışlarla destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda buluşan işçi ve emekçiler; “Hükümet zammını al başına çal!”, “Oy verdik kurda, kuşa, arıya ekmek düştü yarıya!”, “İşçi-memur elele genel greve!”, “Söz bitti sıra eylemde!”, “Kahrolsun İMF, bağımsız Türkiye!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!”, “Parasız eğitim, parasız sağlık!”, “Direne direne kazanacağız!” vb. sloganlar attılar.

Alanda bir basın açıklaması okuyan Eğitim-Sen Gebze Şube Başkanı İsmet Güven, Türkiye’de çalışanların her geçen gün daha kötü bir duruma doğru sürüklendiğini belirterek şunları söyledi: “Başta hükümeti oluşturan siyasi partiler olmak üzere meclisteki siyasi partilere soruyoruz? Halkın bu denli yoksullaşmasının, adaletsizliğin, haksızlığın bu kadar artmasının nedeni siz değil misiniz? Sadece seçim zamanı meydanlarda fakir-fukara edebiyatı yapanlar, iktidar olduklarında ‘fedakarlıktan’ bahsediyorlar. Hükümet ortakları da seçim öncesinde yoksullara, çalışanlara, esnafa, çiftçiye söz verdi, ama ne oldu? Kıblelerini döndüler İMF’ye, yüklendikçe yüklendiler emekçiye, esnafa, çiftçiye... Sadece kendimizin değil, hepimizin geleceğine sahip çıkmak için alanlardayız. Biz kamu emekçileri, tüm emekçi dostlarımızla birlikte, yan yana, omuz omuza bir kez daha en haklı taleplerimizi kamuoyuna açıklıyoruz. Yaşasın demokratik, bilimsel, parasız, laik eğitim mücadelemiz. Yaşasın toplusözleşmeli, grevli sendikal mücadelemiz. Yaşasın 1 Aralık direnişimiz.

Eyleme Eğitim-Sen, SES, BES, Emekli-Sen, Genel-İş, Hizmet-İş, Bem Bir-Sen, Tüm Bel-Sen, Kamu-Sen’e üye işçi-emekçiler önemli bir katılım sağlarken, işçi sendikalarından Birleşik Metal-İş, Kristal-İş, Petrol-İş ve Öz Çelik-İş temsilci düzeyinde katıldılar. Devrimci çevreler ve öğrenciler de eyleme destek verdiler.

Devrimci çevrelerin eyleme ilgisi sınırlı olmasına rağmen, “Hücreler ölümdür girmeyeceğiz!”, “Zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük!”, “Anaların öfkesi katilleri boğacak!”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!” şiarları devrimciler tarafından bir kez daha alana yansıdı ve kitle tarafından olumlu destek gördü.

Yaklaşık 3000/3500 kişinin katıldığı iş bırakma eylemi okunan basın açıklamasının ardından alanda davul, zurna eşliğinde halaylar çekilerek sona erdi.
Toplu iş bırakma eylemi dolayısıyla ilçede başta eğitim olmak üzere, sağlık, ulaşım, belediye hizmetleri, haberleşme ile kamu işletmelerinde hizmet durdu.

Kızıl Bayrak/Gebze