ARSIVANA SAYFA
 
9 Aralık '00
SAYI: 46
İçindekiler
Kızıl Bayrak'tan
Emekçi hareketinin güçlü çıkışı
Onbinlerce emekçinin coşkulu eylemi
Ankara’da 1 Aralık
25 bin kişilik coşkulu katılım
Emekçiden kitlesel uyarı
Krizin katlanan faturası işçi ve emekçilere kesiliyor!
Kıbrıs’ta süresiz genel grev
Toplumun gündemine oturan Ölüm Orucu direnişi
“Ölüm hücreleri”ne geçit yok!
F tipi cezaevi ölümdür!
Ölüm Orucu’na destek eylemleri güçlenerek sürüyor
Ulucanlar’ın katliamcıları bir kez daha yargılandı!
26 Eylül tarihe bir faşist katliam günü olarak geçecek
Öleceğiz ama hücrelere girmeyeceğiz!
İçeride-dışarıda ölümüne direniş sürüyor
Yeni ölümlere izin vermeyeceğiz!
Ölüm Orucu direnişinin sesini duyurmaya devam edecek..
Ölüm Orucu direnişi devrimci öğrenci hareketini toparlayıp saflaştırıyor
Direnişin sesini Avrupa Parlamentosu’na da taşıdık
Zaferi bir kez daha biz kazanacağız!
Kadın sorununa yönelik bir anket çalışması
İşçilerle işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine
Direnç (öykü)
Vardiya (şiir)
Direnişçi yoldaşlarıma mektup
Mücadele Postası
 
Bu sayının
PDF formatını download
etmek için tıklayın

 
 
İzmir’de 1 Aralık:

Ölüm Orucu direnişçileri kürsüden selamlandı...
4 bin İzelman işçisi eylemden sonra da yürüdü...

25 bin kişilik çoşkulu katılım


Emek Platformu’nun yurt çapında almış olduğu karar uyarınca 1 Aralık’taki iş bırakma eylemi İzmir’de de hayata geçirildi. Emek Platformu içinde yeralan birçok sendika olmasına rağmen, eylemin alana yansıyan tarafına ve iş bırakan işletmelere KESK damgasını vurmaktaydı. KESK’in içinde de Eğitim-Sen... İş bırakan yerlerin başında okullar, hastaneler (acil durumlar dışında), Türkiye Elektrik Kurumu’na bağlı işletmeler, vergi daireleri, PTT gelmekteydi. Dolayısıyla Eğitim-Sen’i, BES ve SES izlemekteydi. Eyleme Türk Kamu-Sen ve Memur-Sen’in katılımı oldukça cılızdı. Yine de Türk Haber-Sen kortejiyle Türk Kamu-Sen’de bir ölçüde dikkat çekiyordu.

DİSK’e bağlı Genel-İş 3 No’lu Şube’de örgütlü olan ve ulaşım da dahil tam gün iş bırakan İzelman işçileri dışında, eyleme işçi katılımı çok zayıftı. Eyleme Petrol-İş bünyesinde katılan işten atılan Petrol Ofisi çalışanları, “Hükümet sözünü tut, işimizi geri ver” pankartı taşıdılar. Belediye-İş ve Tes-İş ise eyleme temsili düzeyde katılmıştı. Tes-İş “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” pankartıyla dikkat çekiyordu.

Ayrıca TÜMTİS, TMMOB, Eğit-Der, BASS, Üniversite Öğrencileri, Halkevleri, Tez Koop-İş’le birlikte işten atılan TANSAŞ işçileri, Genel-İş 5 No’lu Şube’de örgütlü olan Karşıyaka Kent AŞ’de işten atılan Kent AŞ işçileri pankartıyla ve Çiğli Organize Sanayii’den işçiler ve işten atılan Tariş işçileri de eyleme katılmışlardı.

İşçi sendikalarından hem iş bırakma eylemine, hem de meydandaki mitinge en yoğun katılımı sağlayan İzelman işçilerinin sayısı 4 bini aşıyordu. Ulaşım’da örgütlü olan Genel-İş 3 No’lu Şube’nin dışında, Belediye-İş Sendikası ESHOT’ta iş bırakma eylemine katılmadı.

Sabah saatlerinde İzmir’in çeşitli bölgelerinde biraraya gelen kamu emekçileri 10:30’da Konak Sümerbank önünde toplanmaya başladılar. Buradan düzenli kortejler oluşturarak Konak Meydanı metro girişine kadar sloganlarla yürüdüler. Son dönemde İzmir’in en kitlesel gösterilerinden biri olan 1 Aralık iş bırakma eylemine yaklaşık 25 bin emekçi katıldı.

Eylemden notlar:
* Eylemde kürsüden yapılan konuşmalar arasında Ölüm Oruçları’na da değinilerek “...Ancak insani talepleri için eylem yapan, açlık grevi yapan mahkumların bugün 43. günü. Ölüm oruçları devam ediyor. Buradan ölüm oruçlarını selamlıyoruz. Hükümetin en kısa zamanda bu insani taleplere kulak vermesini diliyoruz.” denildi.

* Coşkunun fazla olduğu eylemde, lise öğrencileri de katılımlarıyla dikkat çekiyordu.

* Tutsak aileleri ve üniversite öğrencileri alanda yan yana durarak ölüm oruçları ve hücre saldırısına yönelik sloganları ortaklaşa attılar.

* Eylemde atılan sloganlar şunlardı: “Baskılar, sürgünler bizleri yıldıramaz!”, “Hükümet zammını al başına çal!”, “Kahrolsun İMF, bağımsız Türkiye!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!” vb.

* Saat 13:00’e doğru eylemin bitmesiyle dağılmayan İzelman işçileri, kortej oluşturarak tekrar Konak’taki Büyükşehir Belediyesi önüne geldiler. Saat 15:00’e kadar oturma eylemi yapan İzelman işçileri, sürmekte olan TİS görüşmeleri hakkında bilgi verdi. Genel-İş 3 No’lu Şube Başkanı Zeki Olgun, belediye yönetiminin işçilere ortalama 5 milyon zam verdiğini açıklayarak, bu şartları kabul etmeyeceklerini belirtti.

* Konak’taki eylemde, İHD Yönetim Kurulu üyesi Orhan Saygınar, bildiri dağıttığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Kızıl Bayrak/İzmir

Adana’da 1 Aralık:
Coşkulu ve kitlesel, fakat politik açıdan zayıf...Tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da da, kamu emekçilerinin bir günlük iş bırakma eylemi oldukça coşkulu geçti. Katılım da beklenenin üzerindeydi. 7 bine yakın kamu emekçisi Uğur Mumcu Meydanı’nı doldurdu. Adana Emek Platformu’nun aldığı karar gereği hiçbir siyasi parti ve DKÖ pankart açmadı.
Eylemde %104luk maaş zammına karşı hükümetin uyguladığı İMF politikaları protesto edildi.
Eyleme katılmak isteyen tutsak yakınları, daha önceden eyleme destek vermek istediklerini bildirmelerine rağmen, KESK dönem sözcüsü Eğitim-Sen Başkanı Kamuran Karaca, tutsak yakınlarını ve anaları alana almayacaklarını bildirdi. Buna rağmen analar ve tutsak yakınları alanda hücre karşıtı önlüklerini giyerek sloganlarla yerini aldı. Kamu emekçilerinin sloganlarına da katılan tutsak yakınları, "Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!", "Devrimci tutsaklar onurumuzdur!", "Anaların öfkesi katilleri boğacak!", "Hücrelere değil eğitime bütçe!" sloganlarını da attı. Polis, anaları alandan çıkarmaya çalıştı ancak kararlı tutum karşısında geri adım atmak zorunda kaldı.
DİSK bölge temsilcisi Yusuf Yürekli kürsüden anons edildiğinde, Çukobirlik’te işten atılan işçiler tarafından yuhalanarak ve sloganlarla protesto edildi. İşçiler "Yönetim istifa!", "Kahrolsun sendika ağaları!" sloganlarıyla konuşmacıları bir süre susturdular.
Emek Platformu dönem sözcüsü Memur-Sen’li Adana il temsilcisi, KESK dönem sözcüsü ve Türk Kamu-Sen yöneticisinin yaptığıı konuşmaların ardından basın açıklaması okunarak eylem bitirildi. Genel grev provası olarak nitelendirilen mitinge, Türk-İş’e bağlı sendikalar sembolik katıldılar. Emek Platformu dönem sözcüsünün Memur-Sen olmasından kaynaklı kürsü hakimiyeti Memur-Sen ve Kamu-Sen’de idi. KESK kürsüde görüntüden ibaretti.
Kızıl Bayrak/Adana