Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Aralık 2003
Sayı: 67
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  28 Aralık'ta Ankara'da olacağız!
  Öğrenci gençlik baskı ve terörle susturulmaya çalışılıyor...
  YÖK'ten "demokratı" var!
  Soruşturma terörü tırmandırılıyor!
  "Terör" demagojisiyle amaçlanan ne?
  Bush İngiltere'de yüzbinlerin protestosu ile karşılandı
  Yasanızı parçalayacağız!
  TÜSİAD'ın "çerçeve yasa"sı ne anlama geliyor?
  Kamu Yönetimi Reformu
  Kampanya çalışmalarından...
  Kampanyada yeni bir adım, yeni bir ısrar, yeni bir irade!
  Irak'ta direniş ve direnişe destek büyüyor!
  Direnen halklar kazanacak!
  Kürt gençliği gerçek özgürlük yolunu yürüyecektir!
  Üniversite ve siyaset
  İşte çürüyen kapitalizmin "bilim insanı"!
  Bir slogan ve ötesi... Özerk-demokratik üniversite
  Orak-çekiçli kızıl bayrak ezilen uluslara hep yol gösterecek!
  Avrupa'da üniversiteli gençlik alanlara iniyor!
  Lise ders kitaplarında neler öğretiliyor?
  19 aralık direnişi ve katliamı...
  "Modern ve seçkin bir genç olun"!
  O duvarlarınızı yıkacağız!
  Başkan Mao ve Josef Stalin...
  Komünist Tartışmalar'ın ilki Ankara'da gerçekleştirildi
  "Soba, pencere camı ve iki ekmek"
  Erdal Eren...
  Eğitimin ticarileştirlmesine hayır!..
  Direniş daha yeni başladı!
  İLGP- Girişimi Bülteni'nden...
  Okur mektupları 
 
İLGP-Girişimi Bülteni’nden...

Esenyurt Lisesi’nin yaşadığı sorunlar

Yaşadığımız lisede paralı eğitim sorunu, YÖK yasa tasarısı, bizleri birer yarış atına çeviren ÖSS sistemi gibi birçok sorun yaşamaktayız.

Örneğin, coğrafya gibi sözel derslerde hocaların öğrencilerden dersleri ezberlemesini istemesi, ezber yapan öğrencilerin ise konuları okurcasına anlatmasından son derece rahatsız oluyoruz. Edebiyat öğretmeninin kürsüden öğrencilerle hiç ilgilenmeden “anlattığı” dersler eğitim sisteminin yapısı hakkında açık bir fikir vermektedir. Öğrencilerin ÖSS yarışı nedeniyle dersler dışında hiçbir şey düşünmemeleri ve sosyal hiçbir etkinliğe katılmamaları doğal bir hal almış durumda. Ezberci eğitimin insanı asosyalleştiren yansımaları diyebileceğimiz bu durum diğerlerinde olduğu gibi bizim lisemizde de yaşanmaktadır. Milli güvenlik derslerinde anlatılan konuların kardeş halklar arasına düşmanlık tohumları ekmesi yaşadığımız bir diğer sorundur.

Yılın başında derslerimizi ve bölümlerimizi seçerken neredeyse tek başımıza karar vermemiz, tek bir yönlendirici destek dahi alamamamız, hocalarımızın ve idarenin sadece kayıt sırasında alacakları paranın derdinde olmaları, eğitim sisteminin ihtiyaçlarımızdan ne kadar uzak olduğunu göstermektedir.

Beden eğitimi derslerinin askeri eğitim haline gelmesi, insanların sosyal ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olması gereken bu dersin emir-komuta ilişkisini göstermek dışında bir işe yaramaması da yaşadığımız bir diğer sorun. Yine beden eğitimi derslerinde öğrencilere zorla eşofman satılması ise ticarileşme saldırısının en çarpıcı örneği. İnsanların parası var mı yok mu diye sorulmadan 11-12 milyona eşofmanlar satılmaya çalışılıyor.

Yaşanan bu sorunlara daha başka birçok örnek eklenebilir. Evet sorunlarımız çok ve çözmek gerekiyor. Ancak bunu ne idare çözebilir ne de başka birileri. Bütün bu sorunların çözümü bizlerin ellerinde bulunuyor. Ancak birleşirsek birlik olursak ve sesimizi gür bir şekilde çıkarırsak sorunlarımıza çözüm üretebiliriz.

Esenyurt’tan İLGP’liler

Faşist öğrenciler ve idare işbirliği...

Bu ablukayı birliğimiz ve dayanışmamız dağıtacak!

Faşist öğrencilerin ve baskıların son derece yoğun olduğu bir okulda öğrenim görmeye çalışıyoruz. Okulumuzdaki faşistler idarenin rahat tutumundan kaynaklı okulda istedikleri gibi hareket edebilmektedirler. Okuldaki öğrencilerin hemen hemen hepsi faşistlerin uyguladığı baskı ve şiddetten dolayı onlardan nefret etmektedir. Okul idaresi ise bu faşist öğrencileri başından sonuna kadar korumaya çalışıyor. Üzerimizdeki faşist öğrenci baskısına bir de idare baskısı eklenince okul yaşanılmaz bir yer haline gelmektedir. Bu öğrencilerin neden oldukları gerginliklerde idare onlara arka çıkarak bize olumsuz tutum alıyorlar.

Bu ve benzeri sorunları çözmenin tek yolu birlik beraberlik ve dayanışmadır. Bunu başarabilmek için örgütlenmekten başka çıkar yolumuz bulunmamaktadır. Bu açıdan İLGP’yi sorunlarımızın çözümü noktasında atılmış önemli bir adım olarak görmekteyim. Bu nedenle önümüzde önemli bir görev durmaktadır; liseli gençliğin mücadelesini birleştirmek. Bu ise daha fazla çaba ve emek gerektirmektedir. Haydi geleceğimizi kendi ellerimize almak için dayanışmaya, haydi İLGP saflarına!

Sultanbeyli’den bir öğrenci

ÖSS ve gerçekler...

Ben üniversite sınavına hazırlanan bir liseliyim. Bize kendi arkadaşlarımızı bile rakip olarak göreceğimiz, onların kaybetmesi ile kazanacağımız bir sınav dayatılıyor. Bizden, hipodromdaki birer at haline gelmemiz isteniyor. Bununla da kalınmıyor ÖSS döneminde gözlerimize çevremizdeki hiçbirşeyi görmememiz için birer at gözlüğü yerleştiriliyor.

Biz öğrenciler ne zaman ki bu at gözlüğünü çıkarırsak düzenin tüm pisliği karşımıza çıkacaktır. Sistem bize en yakınımızdakine bile yabancılaşmamızı dayatıyor. Nasıl ki birileri açlık içindeyken birileri zevk-ü sefa sürüyorsa bizden de istenen bu aslında! “Ne bakıyorsun çevrene otur dersini çalış. Yoksa Hasan seni geçecek.”

Eşit sınav sistemi diye bize anlatılan şeyin ne eğitimle, ne eşitlikle bir alakası bulunmuyor.

Peki neden bize bir sınavla geleceğimizin belirlenmesi dayatılıyor?

Eğitime yüzde iki pay ayrılırken orduya yüzde 30’lara varan kaynak ayrılması sonucunda bize, ne üniversite eğitimi, ne de parasız bir eğitim verilmektedir. Bunun sonucunda bizleri yaklaşık 100-200 bin kontenjanı olan üniversiteler beklemektedir. Böylece birçok “yarışçı” açıkta kalmaktadır.

Peki üniversiteyi kazanırsak bizi ne bekliyor?

Bizi ÖSS duvarından sonra bekleyen 2 veya dört yıllık anti bilimsel bir eğitim ve ticarileşmiş bir eğitim sistemi. ÖSS’nin ardından bizleri yine ezbere dayanan, yine kayıt ile soyup soğana çevrileceğimiz bir eğitim dönemi bekliyor. Ve o maratonu da geçtikten sonra karşımıza ne çıkacak? Tek kelime ile: İŞSİZLİK!

Tüm bu sorunların çözümü için birlikte olmalıyız. Ve dayanışma içerisinde hareket etmeliyiz. Sistemin bu dayatmalarını sadece haklı mücadelemiz kırabilir. Bunu da ancak İLGP saflarında başarabiliriz.

Haydi mücadeleye, haydi İLGP’ye!

Bir dershane öğrencisi

Tek başımıza hiçbir şeyiz, ancak birleşirsek herşey!

İlk önce lisemizden herkese sıcak bir merhaba diyoruz. İki ay önce yeni bir eğitim dönemi başlamış bulunuyor. Ve bu eğitim öğretim yılı da geçmiş yıllar gibi biriken ve sürekli derinleşen sorunlarla dolu bir yıl. Lisemizde yaşadığımız sorunlarla mücadele için yola çıktık. Çünkü biz sorunlarımızı çözümsüz bırakmak yanlısı değiliz. Eğer sorunlarımız varsa bu sorunlara mutlaka çözüm yolları bulabilmek, bu sorunlara karşı birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde mücadele etmemiz gerekiyor.

Okullardan toplanan katkı payları, faşist saldırılar, düz lise ile süper lise öğrencilerini ve daha çok da bu okullardaki emekçi çocuklarını birbirine düşmanlaştıran yaklaşımlar, bilimsel olmayan gerici ve anti-demokratik eğitim sistemi, özel okullara destek adı altında okullarımızın sermayeye peşkeş çekilmesi, ÖSS sistemi, AOÖBP eşitsizliği, üniversitelerin kapılarını yüzümüze kapayacak olan YÖK yasa tasarısı, idare baskısı, kanımızı ABD’ye pazarlamaya çalışan sermaye... Tüm bu sorunlar daha sayfalar dolusu uzatılabilir. Bu sorunlar biz liselilerin sorunları.

Peki bu sorunlara karşı ne yapmalıyız?

Dostlar, hepimiz kurtuluşun ve zaferin tek başımıza olduğumuz koşullarda kazanılamayacağını ve karşımızdaki bu dağ gibi sorunların altından kalkamayacağımızı biliyoruz. Yapmamız gereken, ortak olan bu sorunlara karşı birleşik bir mücadele hattı örmektir. İşte İLGP bu ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıkmıştır ve birbirinden farklı onlarca liseden, toplumun ve kendi sorunlarına duyarlı öğrencilerin birliğini ifade etmektedir.

İLGP liselilerin haklarını, özgürlüklerini mücadele ederek ve dayanışma içerisinde kazanacak olan bir mevzidir.

Bize düşen ise bu mevziyi büyütmek ve güçlendirmek olmalıdır. Tek başımıza hiçbir şeyiz; ancak birleşince herşey!

Bizler de lisemizden bu mevziye güç katmak için elimizden geleni yapacağız!

Alibeyköy’den İLGP’liler

İstanbul’da liseli gençlik birleşiyor!

“Şimdi daha güçlüyüz!”

Bizler geçen dönemlerde ALGP bültenleri ve çalışmaları ile başka sınıflardaki arkadaşlarımızla sorunlarımızı paylaşıp, çözüm yolları arıyorduk. ALGP’nin şimdi İLGP yolunda ilerlemesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hep İLGP olabilmenin gerekliliğini düşünüyorduk. Bugün bu hedefi kazanmanın çabasını başlatmış bulunuyoruz. Bizler, meslek lisesi öğrencileri olarak çok yakıcı sorunlarla karşı karşıyayız. Ancak bu sorunları çözmenin araçlarına ve imkanlarına sahibiz. Şimdi daha güçlüyüz. Bütün liseli arkadaşların birleşip birlikte hareket edebilmesinin zamanı gelmiştir. Tüm arkadaşları İLGP saflarında birleşip mücadele etmeye çağırıyoruz.

Beykoz’dan İLGP’liler