Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Aralık 2003
Sayı: 67
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  28 Aralık'ta Ankara'da olacağız!
  Öğrenci gençlik baskı ve terörle susturulmaya çalışılıyor...
  YÖK'ten "demokratı" var!
  Soruşturma terörü tırmandırılıyor!
  "Terör" demagojisiyle amaçlanan ne?
  Bush İngiltere'de yüzbinlerin protestosu ile karşılandı
  Yasanızı parçalayacağız!
  TÜSİAD'ın "çerçeve yasa"sı ne anlama geliyor?
  Kamu Yönetimi Reformu
  Kampanya çalışmalarından...
  Kampanyada yeni bir adım, yeni bir ısrar, yeni bir irade!
  Irak'ta direniş ve direnişe destek büyüyor!
  Direnen halklar kazanacak!
  Kürt gençliği gerçek özgürlük yolunu yürüyecektir!
  Üniversite ve siyaset
  İşte çürüyen kapitalizmin "bilim insanı"!
  Bir slogan ve ötesi... Özerk-demokratik üniversite
  Orak-çekiçli kızıl bayrak ezilen uluslara hep yol gösterecek!
  Avrupa'da üniversiteli gençlik alanlara iniyor!
  Lise ders kitaplarında neler öğretiliyor?
  19 aralık direnişi ve katliamı...
  "Modern ve seçkin bir genç olun"!
  O duvarlarınızı yıkacağız!
  Başkan Mao ve Josef Stalin...
  Komünist Tartışmalar'ın ilki Ankara'da gerçekleştirildi
  "Soba, pencere camı ve iki ekmek"
  Erdal Eren...
  Eğitimin ticarileştirlmesine hayır!..
  Direniş daha yeni başladı!
  İLGP- Girişimi Bülteni'nden...
  Okur mektupları 
 
Direniş daha yeni başladı!

ABD yaklaşık yedi ay önce Irak işgaline başlarken amacının yalnızca kitle imha silahlarını yok etmek ve Irak halkına demokrasi götürmek olduğunu söylüyordu. Aradan geçen zaman sorunun ne kitle imha silahları, ne de “Irak’a demokrasi götürmek” olduğunu bir bir açığa çıkarttı. Bugün Irak’ta insanlar katledilmeye, baskılara ve haksızlıklara uğramaya devam ediyor, halk açlığa ve sefalete sürükleniyor.

Bütün bu haksızlıklar karşısında Irak halkının direnişi başlatmaktan başka çıkar yolu yoktu. Ya ülkelerini emperyalistlerin ellerine bırakacaklardı, ya da geleceklerini ve ülkelerini savunacaklardı. Irak halkı bugün ikinci seçeneği seçmiş durumda. Başlangıçta başarılması güç görünen bu direniş daha ilk etapta bile oldukça etki yaratmışa benziyor.

Bugün tüm dünya ABD’nin bu savaşı ne için başlattığını anlamış durumda. Savaş başlamadan önce milyonlarca insan “Gerici ve haksız savaşa hayır!” diyordu. Bugünse Irak’ta milyonlarca insan, Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce insan “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!” diyerek alanlara çıkıyor. Bunların içerisinde oğulları Irak’ta ölen askerlerin ailelerinden, işçilere, emekçilere ve gençlere kadar birçok kesimden insanlar bulunmakta.

Bugün Irak’taki direniş karşısında ABD her geçen gün bataklığa daha çok saplanmaktadır. Irak halkı onuru ve geleceği için topraklarını ABD askerleri için adeta mezarlığa çevirmiştir. Bu direniş karşısında ne yapacağını şaşıran ABD, çevredeki ülkelerden parayla asker satın alıp kendi askerlerinin yerine ölmelerini ve öldürmelerini istemektedir. AKP 8,5 milyar dolar için gençlerin kanını ABD’ye pazarladı ve savaş tezkeresini meclisten geçirdi. Bugün asker gönderme kararının askıya alınmış olması, gençlerimizin yakın bir zamanda Kuzey Irak’ta, Afganistan’da, Suriye veya İran’da ABD’nin çıkarları için kullanılmayacakları anlamına gelmiyor. ABD’nin çıkarları için ülkemizin zenginlerinin çıkarları için gençliğin kanının haklı bir direnişte dökülmesine izin vermemeliyiz. Bu is bugünden yarına tüm haksız ve gerici savaşlara karşı çıkarak olabilir ancak.

Biz İstanbul Liseli Gençlik Platformu Girişimi olarak liseli gençliği savaşa ve işgale karşı mücadeleye çağırıyoruz!

Biz İstanbul Liseli Gençlik Platformu Girişimi olarak Irak’ta onurları ve gelecekleri için direnen Irak Halklarının yanında olduğumuzu haykırıyoruz!

Biz İstanbul Liseli Gençlik Platformu Girişimi olarak, genç olmak geleceğine sahip çıkmaktır, geleceğine sahip çıkmak ise onurunu korumaktır diyoruz. Bu yüzden de herkesi haksız ve gerici savaşlara alet olmamaya, onuru ve geleceği için birlik, mücadele ve dayanışmayı seçmeye çağırıyoruz!

Haydi İLGP saflarına, haydi geleceğimizi adım adım bugünden oluşturmaya!..

(İLGP-Girişimi Bülteni’nden alınmıştır...)