Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Aralık 2003
Sayı: 67
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  28 Aralık'ta Ankara'da olacağız!
  Öğrenci gençlik baskı ve terörle susturulmaya çalışılıyor...
  YÖK'ten "demokratı" var!
  Soruşturma terörü tırmandırılıyor!
  "Terör" demagojisiyle amaçlanan ne?
  Bush İngiltere'de yüzbinlerin protestosu ile karşılandı
  Yasanızı parçalayacağız!
  TÜSİAD'ın "çerçeve yasa"sı ne anlama geliyor?
  Kamu Yönetimi Reformu
  Kampanya çalışmalarından...
  Kampanyada yeni bir adım, yeni bir ısrar, yeni bir irade!
  Irak'ta direniş ve direnişe destek büyüyor!
  Direnen halklar kazanacak!
  Kürt gençliği gerçek özgürlük yolunu yürüyecektir!
  Üniversite ve siyaset
  İşte çürüyen kapitalizmin "bilim insanı"!
  Bir slogan ve ötesi... Özerk-demokratik üniversite
  Orak-çekiçli kızıl bayrak ezilen uluslara hep yol gösterecek!
  Avrupa'da üniversiteli gençlik alanlara iniyor!
  Lise ders kitaplarında neler öğretiliyor?
  19 aralık direnişi ve katliamı...
  "Modern ve seçkin bir genç olun"!
  O duvarlarınızı yıkacağız!
  Başkan Mao ve Josef Stalin...
  Komünist Tartışmalar'ın ilki Ankara'da gerçekleştirildi
  "Soba, pencere camı ve iki ekmek"
  Erdal Eren...
  Eğitimin ticarileştirlmesine hayır!..
  Direniş daha yeni başladı!
  İLGP- Girişimi Bülteni'nden...
  Okur mektupları 
 
Başkan Mao

Ezilen halklar için emperyalizme karşı
direnişin sembolü

Çin devriminin önderi Mao Zedung, ya da O’na halkının verdiği isimle Başkan Mao, 1893 yılının Aralık ayında doğdu. Devrimci düşüncelerle üniversite öğrenimi sırasında tanıştı. 1921 yılında kurulan ÇKP’nin (Çin Komünist Partisi) 12 kurucu üyesinden biriydi.

ÇKP’nin kurulduğu yıllarda Çin feodal toprak ağalarının ve emperyalistlerin egemenliği altındaydı. 1920’li yıllar Çin’de fırtınalı devrim yıllarıydı. Milyonlarca köylü, işçi, öğrenci mücadele içindeydi. ÇKP bu süreçte büyük bir etki sağladı. Ancak 1924-1927 yılları arasında yükselen bu devrim hareketi gericilik tarafından bastırıldı. Partiden ve devrimden arta kalan bir kısım güçler, Mao’nun önderliğinde tarihe geçecek olan “Uzun yürüyüş”e başladı. Çin’i bir uçtan öteki uca kadar geçen komünistler, verdikleri onbinlerce kayıba rağmen durmadılar ve Eylül 1934’de başladıkları yürüyüşü Ekim 1935’te başarıyla tamamladılar.

Mao devrimci teoriye hakimiyeti ve üstün taktik dehasıyla Parti içinde hızla yükseldi ve 1935’de Parti genel sekreterliğine getirildi. Çin’in feodal yapısı yüzünden kır çalışması ve toprak devrimi üzerinde yoğunlaşan ÇKP, Mao’nun önderliğinde gittikçe güçlenmeye başladı. Japonya’ya karşı direnme savaşına önderlik bu güçlenmeye yeni boyutlar kazandırdı. Devrim her geçen gün güçlenmekte ve kurtarılmış bölgelerle zaferi müjdelemekteydi. 1945’ten sonra Amerikan emperyalizminin her yolla desteklediği Çan Kay Şek rejimini parça parça ezen devrim hızla zafere ilerledi.

Nihayet Büyük Çin Halk Devrimi 1949 yılında zafere ulaştı ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşu ilan edildi. Çin Halk Cumhuriyeti, emperyalizmin Asya’daki önemli bir kalesinin düşüşünü müjdelerken, tüm dünya halkaları için de yeni bir umut oldu. Mao, Halk Cumhuriyeti’nin çok yönlü iktisadi, sosyal ve kültürel kuruluşu için partisine ve ülkesine uzun yıllar önderlik etti. Çin halkı onun önderliği altında gerilikten ve kölelikten kurtuldu, dünyanın onurlu ve başı dik uluslarından biri haline geldi. Başkan Mao, ezilen halkalara büyük bir direnme ve başkaldırı geleneği bıraktı.Josef Stalin...

Sosyalist kuruluşun ve faşizme karşı büyük
tarihi zaferin lideri

Stalin, 21 Aralık 1879 yılında Gürcistan’ın Gori kasabasında yoksul bir ayakkabı tamircisinin oğlu olarak doğdu. 1888 yılında Gori’deki papaz okuluna başladı. 1894’te Ortodoks İlahiyat Okulu’na geçti. 15 yaşında devrimci mücadele içinde saf tutmaya başladı. 29 Mayıs 1899’da Marksist propaganda yaptığı gerekçesiyle okuldan atıldı. Okuldan atılan Stalin, artık tüm varlığıyla devrim mücadelesi içinde yer almaya başladı. Tiflis’teki parti örgütünün en etkin üyelerinden biri halini aldı. Bu yıllarda bir çok kez tutuklandı. 1904 yılında Bakü işçileri grevine önderlik etti. 1905’te Finlandiya’da yapılan Tammersfots Konferansı’nda ilk kez Lenin ile tanıştı. Bolşeviklerin günlük gazetesi olan Pravda’da bir süre başyazarlık da yapan Stalin, emperyalist savaş döneminde Sibirya’da sürgünde kaldı.

Şubat Devrimiyle birlikte Petrograda döndü ve Ekim Devrimini örgütleyen liderlik kadrosu içinde yerini aldı. Ekim devrimi sonrasında Milliyetler Komiserliği’nin yanı sıra İşçi-Köylü Denetim Komiserliği görevini yürüttü. 1921 Nisan’ında partinin 2. Kongresi’nde MK Sekreterliği’ne seçildi. Lenin’in ölümünden sonra Mayıs 1924’te Genel Sekreterlik görevine getirildi.

Devrimin demirden adamı, ülkesinin başına geçtiği yıllarda tüm dünyada süren ağır ekonomik krize rağmen dimdik ayakta duran ve sürekli ilerleyen ülkesinde bir sembol haline geldi. II. emperyalist paylaşım Savaşı’nda Almanlar SSCB’yi işgal ettiğinde, Stalin’in dehası ve önderlik gücü, dağılacağı söylenen Sovyetleri savaştan başı dimdik çıkarmayı başardı. Sovyet halkı Stalin önderliğinde gösterdiği fedakarlık ve kahramanlık örneği bir savaşla, tüm Avrupa’ya kan kusturan Hitler faşizmini bozguna uğratıp ezdi.

Teori alanında da önemli çalışmaları ve katkıları bulunan Stalin, devrimin demirden militanı ve fırtınalı suların usta kaptanı olarak tarihe geçti.