Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Aralık 2003
Sayı: 67
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  28 Aralık'ta Ankara'da olacağız!
  Öğrenci gençlik baskı ve terörle susturulmaya çalışılıyor...
  YÖK'ten "demokratı" var!
  Soruşturma terörü tırmandırılıyor!
  "Terör" demagojisiyle amaçlanan ne?
  Bush İngiltere'de yüzbinlerin protestosu ile karşılandı
  Yasanızı parçalayacağız!
  TÜSİAD'ın "çerçeve yasa"sı ne anlama geliyor?
  Kamu Yönetimi Reformu
  Kampanya çalışmalarından...
  Kampanyada yeni bir adım, yeni bir ısrar, yeni bir irade!
  Irak'ta direniş ve direnişe destek büyüyor!
  Direnen halklar kazanacak!
  Kürt gençliği gerçek özgürlük yolunu yürüyecektir!
  Üniversite ve siyaset
  İşte çürüyen kapitalizmin "bilim insanı"!
  Bir slogan ve ötesi... Özerk-demokratik üniversite
  Orak-çekiçli kızıl bayrak ezilen uluslara hep yol gösterecek!
  Avrupa'da üniversiteli gençlik alanlara iniyor!
  Lise ders kitaplarında neler öğretiliyor?
  19 aralık direnişi ve katliamı...
  "Modern ve seçkin bir genç olun"!
  O duvarlarınızı yıkacağız!
  Başkan Mao ve Josef Stalin...
  Komünist Tartışmalar'ın ilki Ankara'da gerçekleştirildi
  "Soba, pencere camı ve iki ekmek"
  Erdal Eren...
  Eğitimin ticarileştirlmesine hayır!..
  Direniş daha yeni başladı!
  İLGP- Girişimi Bülteni'nden...
  Okur mektupları 
 
Komünist Tartışmalar’ın ilki
Ankara’da gerçekleştirildi

Genç komünistlerin bir süredir çalışmalarını hızlandırdıkları Komünist Tartışmalar’ın ilki ODTÜ ve Beytepe kampüslerinde gerçekleştirildi. Tartışmaların nasıl geçtiğine girmeden önce, bir kez daha, Komünist Tartışmalar hangi ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıktı, buna bir bakalım.

Komünist Tartışmalar, herşeyden önce, bugünün Türkiye’sinde, sol hareketin teoriye olan ilgisizliğine bir tepkidir. Sol hareketin üniversitelerde çalışmalarını sürdüren örgütlü kesimlerinin de bahsettiğimiz ilgisizlikten muaf olmadığı sabit bir veridir. Dahası örgütlü kesimlerin dışında, şöyle ya da böyle kendisini sol hareket içerisinde tanımlayan bağımsız bireyler de benzer bir şekilde teorik sorunlara karşı son derece ilgisizler. Bu ilgisizlik, elbette kimsenin bir şey okumadığı, herhangi bir konu üzerine bir tartışmanın yaşanmadığı anlamına gelmiyor. Ancak gerek yapılan okumalar, gerekse tartışmalar kolaycı yollarla, son derece üstünkörü ve eklektik bir şekilde gerçekleştiriliyor. Böyle olunca da hemen herkes kendisinin içerisinde yer aldığı bir ‘düzey’ sorunundan sözediyor.

Bu ilgisizliğin temelinde sınıf hareketinin ve öğrenci gençlik hareketinin yaşadığı darlık ve sıkışmışlık var. Bu asli nedenler ortadan kaldırılmadıkça sorunun önemli ölçüde çözülebileceğini düşünmek saflık olur. İşte bizim çabamız bu tabloya mecbur olmadığımızı anlatmaktadır. Bizler, komünistler, hiç de bu konuda nesnel koşullara teslim olmak zorunda değiliz. Bugün için geniş kesimleri kapsayan bir platform olmasa da, Komünist Tartışmalar anlamlı bir ilk çıkıştır. Bu çıkışın karşılık bulması, esas muhataplarına ulaşması için her türlü katkıya ihtiyaç var.

ODTÜ’de ve Beytepe’de Komünist Tartışmalar

Ön çalışmasını oldukça sıkışık bir zaman dilimine sığdırmak zorunda kaldığımız ilk Komünist Tartışmalar; ODTÜ ve Beytepe’de 9 Kasım-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tartışmalar her iki kampüste de iki gün sürdü. ODTÜ’deki tartışmalara 20’nin üzerinde öğrenci katıldı. Beytepe’deki tartışmaları ise yaklaşık 40 öğrenci izledi. Zaman darlığı ve başka sıkıntılar nedeni ile Cebeci kampüsündeki tartışmalar ertelendi. Böylelikle iki üniversitede toplam 60 öğrenci Komünist Tartışmalar’a katıldı.

İlk konu “Ekim Devrimi ve Sosyalizmin Sorunları” idi. Oldukça önemli olan konu üzerine uzun denebilecek bir ön hazırlık gerçekleştirildi. Konu üzerine yazılmış birçok metin incelendi. Ancak incelenen metinler içerisinde komünistlerin temel değerlendirmelerinin yer aldığı Ekimler/1 ve 2, apayrı bir yer tuttu. Belirtmek gerekir ki, komünistlerin değerlendirmeleri, onca farklı yazarın ve ideolojik yaklaşımların arasında bambaşka bir öneme ve değere sahiptir.

Konuyu şu temel başlıklar üzerinden inceledik.

- Neden Ekim Devrimi?

- Kapitalizm ve işçi sınıfı

- 1917 öncesi Rusya

- Şubat’tan Ekim’e

- Savaş Komünizmi

- NEP

- NEP’ten çıkış; ikinci devrim

- Tek ülkede sosyalizm

- Bürokrasinin temelleri

- İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası

- Ekim Devrimi günceldir!

Tartışmalar her iki okulda da ikişer gün boyunca toplam altışar saat kadar sürdü. Bu süre içerisinde belli sınırlılıklara sahip olsa da, bir takım tartışmalar gerçekleşti. Ancak bu tartışmalar bizim umduğumuz derinlikte değildi.

Komünist Tartışmalar’ın ilki bize önemli veriler de sundu. Tartışmaların katılım açısından özellikle örgütlü kesimlerde tam bir ilgisizlikle karşılandığını söylemeliyiz. Bunun kendisi gerçekten de, böyle bir sorun olduğunu bir kez daha, yazık ki ortaya koydu. Katılımın daha iyi olması beklenebilirdi, ancak mevcut katılımın başlangıç açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Komünist Tartışmalar, bundan sonra da farklı konular üzerine devam edecek. ODTÜ ve Beytepe’deki sunumların ardından farklı konular üzerine hazırlık yapmak isteyen gruplar oluşturuldu, oluşturuluyor. Yeterli hazırlıkların ardından bu sunumlar en kısa sürede yapılacak.

Komünist Tartışmalar/Ankara