23 Ocak 2015
Sayı: KB 2015/03

15 bin metal işçisi sömürüye karşı grev dedi
Erdoğan'ın saltanat hayalleri
AKP iktidarının İsrail'e yönelik sahte çıkışları
Avcılar'da faşist saldırıya kitlesel yanıt
Hırsızları sıfırladılar, katilleri akladılar
On binler Hrant'ı andı!
Cizre'de 'kamu düzeni': 1 ayda 5 çocuk katledildi
Metal grevi: Bitmeyen kavga! - T.Kor
"Bu mücadele bizim mücadelemiz"
Ya metal grevi yasaklanırsa?
"Her şeye hazırız"
"Metal grevi sahiplenilmeli"
Grev komiteleriyle greve hazırlık
İşçi eylemlerinden...
Charlie Hebdo katliamı, yeni ‘güvenlik zirvesi’ ve emperyalistlerin kanlı manevraları
Ne masa başı görüşmeler, ne anayasal düzenlemeler ne de emperyalist yalanlar...
Dünya işçi ve emekçi eylemlerinden…
8 Şubat’ın çağrısı: İşgal, grev, direniş!
DEV TEKSTİL’den örgütlenme çağrısı
Eğitimciler Forumu üzerine
Nasıl bir kadın çalışması’ ve emekçi kadın çalışmasının sorunları
DEÜ’de afiş ‘ateşli silah’ sayıldı
Hapishanelerdeki hak gaspları, saldırılar ve ötesi
"Dünya devriminin gelecek safhasında Türk proletaryası önemli bir yer işgal edecek!"
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DEV TEKSTİL’den örgütlenme çağrısı

 

Kuruluşunu ilan etmesinin ardından örgütlenme faaliyetlerine hız veren Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL), sanayi havzalarında yaygın bir propaganda ve örgütlenme faaliyeti yürütüyor.

Avcılar

Avcılar Merkez ve Marmara Caddesi üzeri DEV TEKSTİL afişleriyle donatıldı. Önümüzdeki günlerde yapılacak yazılamalarla 8 Şubat'taki etkinliğin çağrısının metal grevi ile dayanışma çağrısıyla birleştirilmesi kararı alındı.

Örgütlenme çağrısı fabrikalarda

DEV TEKSTİL’de örgütlenmeye çağıran afişler Topkapı, Davutpaşa ve Terazidere civarındaki tekstil fabrikalarının çevresine yapıldı. Patron sendikalarına dönüşmüş sendikaların örgütlü olduğu fabrikaların etrafına da DEV TEKSTİL afişleri yapıldı.

15 Ocak sabahı Topkapı’da, DEV TEKSTİL’de örgütlenmeye çağıran bildiriler işçilere ulaştırıldı. Öğleden sonra ise fabrika dağıtımlarıyla DEV TEKSTİL’de örgütlenme çağrısı tekstil işçilerine taşındı. Topkapı’da kurulu bulunan Epengle fabrikası başta olmak üzere birçok fabrikanın çıkışında bildiri dağıtımı gerçekleştirildi.

Gebze

“Kölece çalışma ve yaşam koşullarına karşı DEV TEKSTİL’de örgütlen!” şiarlı afişler servis noktalarına yakın bölgelere yapıldı.

BEGOS’ta dağıtım

Tekstil fabrikalarının yoğun olduğu İzmir BEGOS’ta fabrika önlerinde DEV TEKSTİL bildirileri işçilere ulaştırıldı. İşçilerin büyük ilgi gösterdiği dağıtımda birçok işçiyle sohbetler edildi. Bir fabrikada işçilerin yoğun ilgisinden rahatsız  olan özel güvenlikler gelip sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. DEV TEKSTİL üyelerinin tok yanıtıyla karşılaşan patron uşakları geri püskürtülerek dağıtımlara devam edildi.

Daha sonra kendini müdür olarak tanıtan bir kişi DEV TEKSTİL üyelerinin yanına gelerek “burada neden dağıtım yapıyorsunuz burası çok iyi bir fabrika burada şartlar çok iyi sendikaya ihtiyaç yok” dedi ve dağıtımı engellemeye çalıştı.

DEV TEKSTİL üyeleri ise “madem şartlar çok iyi neden dağıtım yapılmasından bu kadar rahatsız oldunuz” dedi ve işçilerin önünde bu durumu teşhir ederek dağıtımlarına her zaman devam edeceklerini belirttiler. Aldığı yanıt sonrasında patron uşakları geri çekildi ve işçilerin yoğun ilgisiyle dağıtımlar sürdü.

 

 

 

 

Adana’da DEV TEKSTİL tanıtım toplantısı

 

Adana Sanayi İşçileri Derneği’nde Greif işçilerinin katılımıyla 18 Ocak’ta Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası’nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Söyleşi, Greif Direnişi’ni anlatan sinevizyon gösterimi ile başladı. Ardından DEV TEKSTİL adına Engin Yılgın konuşma gerçekleştirdi. Greif Direnişi’ni anlatan Yılgın, DEV TEKSTİL ile süren mücadele süreci üzerine bilgi verdi.

Yılgın, kölece çalışma koşullarına ve sömürüye karşı Greif işçilerinin fabrikada 44 ayrı taşeronda örgütlenme çalışmalarını aktardı. Taşeronluğun sadece Greif’in sorunu olmadığının bilinciyle mücadele yürütüldüğünü belirtti ve örgütlenme sürecinde komitelerin önemine vurgu yaptı. İşgal sürecinde gerçek bir işçi demokrasisinin işletildiğini örneklerle anlattı.

Sendikal bürokrasinin icazetçi anlayışına da değinen Yılgın, DİSK Tekstil bürokratlarının ihanetini anlattı. Güncel bir gelişme olarak, şirketin taşeronluğu kaldırdığını hatırlattı ve bunun işgalden bağımsız ve DİSK Tekstil ağalarının “başarısı” olarak gösterilmek istendiğine dikkat çekti.

DEV TEKSTİL ile devrimci sınıf sendikacılığı yolunda yükseltilmesi gereken mücadeleye de dikkat çeken Yılgın, sadece tekstil işçilerinin değil tüm sınıfın bilinçlenmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Soru-cevaplarla devam eden söyleşi sonrasında Greif Direnişi’nin sınıf hareketine yaptığı önemli katkılara dikkat çekilerek, direnişin Kavel direnişi ile ortaklaşan fiili-meşru mücadele çizgisine vurgu yapıldı. Söyleşi 8 Şubat’ta yapılacak olan geceye çağrı ile sonlandırıldı.

Kızıl Bayrak / Adana

 

 

 

 

DEV TEKSTİL İzmir’de büyüyor

 

DEV TEKSTİL İzmir Temsilciliği, 18 Ocak Pazar günü düzenlediği toplantıda dönem faaliyetlerini değerlendirdi ve yeni planlamalar yaptı. Toplantı Greif Direnişi ve DEV TEKSTİL’in kuruluşu üzerine hatırlatmalarla başladı. Ardından sendikanın ilke ve işleyişi tartışıldı. İl temsilciliğinin yürüteceği faaliyet üzerinden planlama yapıldı.

Toplantının ağırlıklı bölümünü DEV TEKSTİL’in diğer sendikalardan farkının nasıl anlatılacağı, işkolundaki sendikaların durumu, sendikaya üyelik ve öncelikli hedefler üzerine yapılan tartışmalar oluşturdu. Fabrikalarda örgütlenmenin önüne çıkan engellerin de ele alındığı toplantıda, örgütlenme sorununda mesafe almak için, çalışmayı yürütecek güçlerin donanımının önemine vurgu yapıldı ve araçlar üzerine tartışıldı.

Bu kapsamda, tekstil işçileri için sosyal ve kültürel içerikli atölyelerin kurulması kararlaştırıldı. Tiyatro, halkoyunları, müzik ve şiir atölyelerinin kurulması planlandı.

Sendika merkezinin hazırladığı eğitim programının da gündeme alındığı toplantıda, avukatlar tarafından sunulacak ‘eğiticilerin eğitilmesi’ başlıklı hukuk eğitimlerinin yapılması kararlaştırıldı.

Sendikanın il temsilciliği 8 Mart hazırlıklarını da gündemine aldı. Bu kapsamda 1 Mart’ta etkinlik yapılması, atölyelerin de buna göre hazırlık yapması planlandı.

Son olarak ise 8 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek ‘Kavel’den Greif’e... İşgal Grev Direniş Gecesi’nin hazırlıkları ve kentten sağlanacak katılım tartışıldı. İlk eğitim toplantısı tarihinin 1 Şubat olarak belirlenmesi ve aylık planlamanın hazırlanmasının ardından toplantı sonlandırıldı.

Kızıl Bayrak / İzmir

 
§