23 Ocak 2015
Sayı: KB 2015/03

15 bin metal işçisi sömürüye karşı grev dedi
Erdoğan'ın saltanat hayalleri
AKP iktidarının İsrail'e yönelik sahte çıkışları
Avcılar'da faşist saldırıya kitlesel yanıt
Hırsızları sıfırladılar, katilleri akladılar
On binler Hrant'ı andı!
Cizre'de 'kamu düzeni': 1 ayda 5 çocuk katledildi
Metal grevi: Bitmeyen kavga! - T.Kor
"Bu mücadele bizim mücadelemiz"
Ya metal grevi yasaklanırsa?
"Her şeye hazırız"
"Metal grevi sahiplenilmeli"
Grev komiteleriyle greve hazırlık
İşçi eylemlerinden...
Charlie Hebdo katliamı, yeni ‘güvenlik zirvesi’ ve emperyalistlerin kanlı manevraları
Ne masa başı görüşmeler, ne anayasal düzenlemeler ne de emperyalist yalanlar...
Dünya işçi ve emekçi eylemlerinden…
8 Şubat’ın çağrısı: İşgal, grev, direniş!
DEV TEKSTİL’den örgütlenme çağrısı
Eğitimciler Forumu üzerine
Nasıl bir kadın çalışması’ ve emekçi kadın çalışmasının sorunları
DEÜ’de afiş ‘ateşli silah’ sayıldı
Hapishanelerdeki hak gaspları, saldırılar ve ötesi
"Dünya devriminin gelecek safhasında Türk proletaryası önemli bir yer işgal edecek!"
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

"Bu mücadele bizim mücadelemiz"

 

Bursa’dan Türk Metal üyesi bir işçiyle grev süreci üzerine konuştuk...

- Birleşik Metal-İş Sendikası MESS ile anlaşmazlık nedeniyle grev kararı aldı ve 29 Ocak’ta greve çıkacağını duyurdu. Fabrikalarda grev kararlarını asmaya başladılar. Sence bu süreç nereye doğru gidiyor?

- Bence en güzelini yaptılar. Böyle belki umduklarını alamazlar ama hiç kimseye teslim olmayacaklarını göstermiş olurlar, en iyisini yaptılar bence. “Tamam Türk Metal güzel bir sözleşme imzalamış” deyip onu takip etmediler. Daha iyi koşullar ve adil şartlar için grev bence iyi ve doğru karar.

- Bu grevin sınıf açısından bir eşik atlama fırsatı olduğunu düşünüyor musun?

- Ben işçi sınıfı için bu grevden daha güzel bir zam, daha iyi bir sözleşme yaparlar umudundayım. Bizim burada Türk Metal sözleşme süresini iki yıldan üç yıla çıkardı. Ödün vermez de daha iyi bir sözleşme imzalarlarsa bizimkiler o zaman ne kaybettiklerini anlarlar. Örnek bir sonuç çıkar inşallah.

İnşallah işçi sınıfından arkadaşların uyanmasına vesile olur.

- Peki Türk Metal’de örgütlü işçilerin bu grevden haberi var mı?

- Haberi yok henüz işçilerin. Çay masalarına inmedi henüz bu konu. Merakı olanlar takip edenler biliyor henüz. Duyurmaya çalışıyoruz, bahsediyoruz. Biz arkadaşlara anlatıyoruz. Anlatıyoruz çünkü bu sonuçta bizim mücadelemiz. Bize bizden başka dost yok.

- Cam işçilerinin grevi bakanlar kurulu tarafından yasaklanmıştı, aynı durum olur mu?

- Olmaması gerekir, o zaman sendikaların bir anlamı kalmıyor, o zaman hiç sendikalı olmayalım teslim olalım. Bence hükümet ona cesaret edemez, ederse kaybeder. Çünkü hükümetin oyu alt tabakadan biz işçilerden geliyor, onun için pek bu durumu olası görmüyorum.

- Teşekkür ederiz katkılarından dolayı...

- Ben teşekkür ediyorum. İnşallah bu grevler amacına ulaşır. Patronlara teslim olmadığımızı gösterir. Direnişe devam diyorum.

Kızıl Bayrak / Bursa

 

 

 

 

Bursa'da grevle dayanışma faaliyeti

 

Metal İşçileri Birliği (MİB) metal işçileriyle dayanışma çağrısını yükseltmek için metal sanayisinin kalbi Bursa’da çalışmalarını sürdürüyor.

18 Ocak günü Heykel’de açılan standda “MESS dayatmalarını geri çek, metal işçilerinin taleplerini kabul et!” başlıklı bir metin imzaya açıldı. MİB’in dayanışma çağrısını yükselten bildiriler, konuşmalar eşliğinde işçi ve emekçilere ulaştırıldı. Dayanışma standına ilgi oldukça yüksek olurken pek çok işçi, emekçi ve genç imzalarıyla metal işçileriyle dayanışma halinde olduklarını gösterdiler.

Dayanışma standına metal işçilerinin ilgisi de yoğundu. Grev kapsamında bulunan fabrikalardan işçiler ve yakınları ile örgütlü örgütsüz metal işçileri standa uğrayanlar arasındaydı. Bu arada konuşulan bazı metal işçilerinin Türk Metal’in imzaladığı sözleşmeden bihaber olduğu anlaşıldı.

19 Ocak günü Yeşil Yayla’dan gündüz vardiyasına giden işçilere, metal grevine destek vermeye çağıran bildiriler dağıtıldı. Ayrıca “15 bin metal işçisi greve çıkıyor! Dayanışmaya! / Metal İşçileri Birliği” şiarlı pankart NOSAB yolu üzerindeki Ataevler Köprüsü’ne asıldı.

20 Ocak günü de MİB’liler “MESS dayatmalarını geri çek, metal işçilerinin taleplerini kabul et!” yazılı afişlerini Bursa Teleferik semtine, Heykel’e ve Organize Sanayi Bölgesi’ne astılar. Afişler MESS’e karşı eylemlerin başladığı Bosch fabrikasının çevresine de yoğun biçimde asıldı.

“MESS’i yenmek, oyunu bozmak için işgal, grev, direniş!” yazılı pullar da organize sanayi ve kent merkezinde çeşitli noktalara yapıldı.

MİB’liler ayrıca merkezi olarak çıkarılan dayanışma çağrısını yükselten bildiriyi Emek semtinde emekçilere ulaştırdı.

Kızıl Bayrak / Bursa

 

 

 

 

Metal işçisi yalnız kalmamalı!

 

Çeşitli yerlerde mücadeleler ve direnişler yaşanıyor. Bazıları ufak tefek kazanımlar elde etse de çoğu mağlubiyetle bitiyor. Greif işçileri, Şişecam grevi, Yatağan direnişi bunların örnekleri.

İşçi sınıfının gücü, kimi sendika bürokratlarının veya solcuların düşündüğü gibi fabrikaların önüne çadır kurup bekleme yeteneklerinden değil, kolektif olarak davranarak üretim sürecinde söz sahibi olabilme potansiyelinden gelir. Bir fabrikadan kovulan işçilerin geri alınabilmeleri için en önemli silah, içeride çalışmaya devam eden işçilerin eyleme geçmesidir.

İrili ufaklı, umut veren onlarca direniş, birbirinden yalıtılmış hâlde duruyor. Bu grevlerle dayanışmak için büyük gösteriler düzenlenemiyor. Yalnız kalan işçiler, işçi sınıfının diğer bölümleri kazanılamadığı sürece kaybetmeye mahkûm kalıyor.

Birçok kentte, bir işkolundaki işçilerin önemlice bir miktarının greve çıkacak olması, bu açıdan önemli avantajları beraberinde getiriyor. Buradaki grevin kazanması, Soma sonrası yükselen işçi hareketinin bütününe moral, özgüven ve cesaret verecek. Kürt sorununda çözüm, Ermeni Soykırımı’nın tanınması, yolsuzluk ve rüşvet batağı ve kendi tabanındaki çatlaklarla boğuşan AKP, bir de karşısında kazanım elde edebilen bir sınıf hareketi bulursa iyiden iyiye zayıflayacak.

Metal işçileri, bizim sınıfımızın bir parçası olarak kölelik düzenine, patronlara, ekonomik büyümeden pay alamayışımıza, işçi ölümlerine ve AKP’nin bütünlüklü neo-liberal paketine karşı direnecekler.

Bu yüzden her yerde grevci işçilerle dayanışmak için elimizden geleni yapmalı, emek örgütlerini harekete geçmeye zorlamalı, metalcilerin grevinin ülkenin merkezi meselelerinden birisi hâline gelmesi için uğraşmalıyız.

Asil Çelik’ten bir işçi

 
§