1 Şubat '03
Sayı: 05 (95)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist savaşa ve saldırılara karşı sınıf savaşını yükseltelim!
  Yasağa rağmen binler Beyazıt Meydanı'ndaydı...
  Emperyalist savaşa karşı kitle hareketi ülke çapında büyüyor
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden..
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  Emperyalist savaş üzerine İstanbul ÇHD Başkanı ile konuştuk...
  BM Silah Denetçileri raporu ABD'nin istediği doğrultuda...
  Sermayenin önündeki "mayınları temizlemek"!..
  Tuzla Carmen Çuval direnişte!
  Ciddiyetsizliğin son perdesi/6
  İsrail seçimleri ve Filistin soykırımı
  İslamcı basın hükümetin savaşa karşı olduğu yanılsaması yaratıyor...
  AKP hükümeti rüstünü ispatlıyor!
  Dünya Ekonomik Formu'nun Davos toplantısı kitlesel gösterilerle protesto edildi
  KADEK ve ABD
  Köln'de savaş karşıtı kitlesel gösteri
  İşçi Kültür Evi Bülteni'nden...
  Sabiha Gökçen hava limanı ABD emperyalizminin üssü olamaz!
  Trakya Üniversite'sinde polis terörü
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Sabiha Gökçen hava limanı ABD emperyalizminin üssü olamaz!

Kurtköylü işçiler, emekçiler, dostlar!

Sabiha Gökçen Havaalanı ABD emperyalizmi tarafından saldırı üssü olarak kullanılacak. Üsten kalkan uçaklar mazlum Irak halkının başına bombalar yağdıracak. On yılı aşkın süredir devam eden ambargo nedeniyle gıdasızlıktan, ilaçsızlıktan ötürü hayatını yitiren binlerce Iraklı çocuğun katledilmesi ABD emperyalizmine yetmedi! Şimdi sıra daha acımasız katliamlarda... Katliam politikası Irak halkı köleliği kabul edene dek sürdürülecek.

Irak savaşından başarıyla çıkması durumunda terörist ABD, başka ülkelere saldıracak. Saldıracağı halklar listesinde Küba, Venezüella, Bolivya, Kuzey Kore, İran halkları var.

Önce Saddam Hüseyin’i silahlandırıp İran’ın üzerine salacaksın. Saddam Hüseyin 5 bin Kürdü hardal gazıyla katlederken gıkın çıkmayacak. Dokuz yıl süren İran-Irak savaşını elini ovuşturup izleyecek, silah satışından büyük kârlar elde edeceksin, sonra yayılmacı emellerle Kuveyt’e girmesini bahane ederek Saddam Hüseyin’i bir gecede terörist ilan edeceksin. Tüm bu tutumlar ABD emperyalizminin ikiyüzlülükte, riyakarlıkta sınır tanımadığının açık kanıtıdır.

Bu savaş Ortadoğu petrollerinin %60’ının bulunduğu Irak’ı tam denetime alma savaşıdır. ABD emperyalizminin Irak petrollerini denetim altına almak için gündeme getirdiği kirli ve haksız bir savaştır.

Petrol savaşından Irak ve Türkiye halklarının payına kan, gözyaşı ve ölüm düşecektir. Ama bu durum TÜSİAD’ı, sermaye devletini ve hükümetini hiç mi hiç ilgilendirmiyor! TÜSİAD patronları AKP hükümetini ABD emperyalizminin yanında savaşta yer alması için uyarıyor. Nasıl olsa dökülecek kan TÜSİAD patronlarının, onların çocuklarının kanı olmayacak!

“Müslüman” AKP, “müslüman” Irak halkının
katliam fermanını onayladı!

Sermaye devletinin de, hükümetlerinin de ipleri hep ABD emperyalizminin elinde oldu. Bu nedenledir ki, çocuklarımız ABD emperyalizminin çıkarları için Kore Savaşı’na gönderildi. Yüzlerce insan yaşamını yitirirken, binlercesi yaralandı. Sırf bir miktar yeşil dolar için çocuklarımızın ölmesine “evet” denildi.

Şimdi sıra ABD emperyalizminin Irak’a yönelik haydutluğuna “evet” demeye geldi. İşgal gücü olan 80 bin Yanki bizim topraklarımızda konuşlanacak. Sabiha Gökçen’den, İncirlik’ten, Malatya hava üslerinden kalkacak uçaklar Irak halkının başına bombalar yağdıracak. Onbinlerce evladımız ABD emperyalizmi Irak petrollerinin üstüne otursun diye savaş ateşinin içine atılacak. Tüm bu kararların altında sermaye hükümetinin Başbakanı Abdullah Gül’ün imzası var. Bu gelişmeler de gösteriyor ki tüm düzen partileri Amerikancı’dır ve Amerika’nın hizmetindedir.

Kurtköylü kardeşler!

Gün Sabiha Gökçen hava limanının ABD emperyalizmi tarafından kullanılmasına karşı mücadeleyi yükseltme günüdür! Gün ABD emperyalizminin denetimine ülkemizi boydan boya açıp, gecekondularımızı başımıza yıkmaya çalışan saldırganlara karşı direniş bayrağını yükseltme günüdür!

Gün ABD emperyalizmi için dökülecek bir avuç kanımız, verilecek bir tek canımız olmadığını haykırma günüdür!

Gün mazlum Irak ve Ortadoğu halklarının yanında onurlu yerimizi alma günüdür!

Tüm ABD ve NATO üsleri kapatılsın!
Kahrolsun ABD emperyalizmi!

İşçi Kültür Evi

(Kurtköy’de dağıtılan bildiri metnidir...)