1 Şubat '03
Sayı: 05 (95)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist savaşa ve saldırılara karşı sınıf savaşını yükseltelim!
  Yasağa rağmen binler Beyazıt Meydanı'ndaydı...
  Emperyalist savaşa karşı kitle hareketi ülke çapında büyüyor
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden..
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  Emperyalist savaş üzerine İstanbul ÇHD Başkanı ile konuştuk...
  BM Silah Denetçileri raporu ABD'nin istediği doğrultuda...
  Sermayenin önündeki "mayınları temizlemek"!..
  Tuzla Carmen Çuval direnişte!
  Ciddiyetsizliğin son perdesi/6
  İsrail seçimleri ve Filistin soykırımı
  İslamcı basın hükümetin savaşa karşı olduğu yanılsaması yaratıyor...
  AKP hükümeti rüstünü ispatlıyor!
  Dünya Ekonomik Formu'nun Davos toplantısı kitlesel gösterilerle protesto edildi
  KADEK ve ABD
  Köln'de savaş karşıtı kitlesel gösteri
  İşçi Kültür Evi Bülteni'nden...
  Sabiha Gökçen hava limanı ABD emperyalizminin üssü olamaz!
  Trakya Üniversite'sinde polis terörü
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Ankara’da savaş karşıtı eylemler...

İHD Barış Treni eylemi...

23 Ocak tarihinde İHD Barış Treni Ankara’dan İncirlik’e uğurlandı. Ankara Tren Garı’nda bir basın açıklaması yapıldı. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı uğurlama eyleminde İHD Genel Başkanı Başkan Hüsnü Öndül barış için yola çıktıklarını belirtti. “Amerikan askeri olmayacağız!”, “Savaşa hayır barış hemen şimdi!” sloganları atıldı.

Barış Beyannamesi Meclise sunuldu...

24 Ocak günü savaşa karşı hazırlanan Barış Beyannamesi meclise verilmeden önce saat 12:30’da Yüksel Caddesi’nde bir basın açıklaması yapıldı. Önce KESK Genel Başkanı Barış Beyannamesi’ni okudu. Ardından Halkevleri adına basın açıklaması yapıldı. “ABD askeri olmayacağız!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Katil Amerika Ortadoğu’dan defol!” sloganları atıldı.

Ankara Savaş Karşıtı Platform’un basın açıklaması...

Ankara Savaş Karşıtı Platform 25 Ocak günü 12:30’da Yüksel Caddesi’nde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasından sonra 300 kişilik kitle Yüksel Caddesi’nden Sakarya Caddesi’ndeki Özgürlük Anıtı’na kadar bir barış zinciri oluşturdu. Burada yapılan kısa bir konuşmanın ardından açıklama sona erdi. Eylem boyunca coşkulu bir şekilde sık sık “ABD askeri olmayacağız!”, “Savaşa hayır, yaşasın halkların kardeşliği!”, “Savaşa karşı savaşacağız, emperyalist savaşı durduracağız!”, “Üsler kapatılsın, tecrit kaldırılsın!” sloganları atıldı.

Emek Platforumu’ndan basın açıklaması..

Emek Platformu 26 Ocak günü silah denetçilerinin raporunun BM Güvenlik Konseyi’nde görüşülecek olması nedeniyle, BM Temsilciliği önünde basın açıklaması yaptı. “ABD askeri olmayacağız, emperyalizme ve savaşa hayır!” pankartının açıldığı basın açıklaması, atılan sloganlarla sona erdi.

Yüksel Caddesi’nde basın açıklaması eylemleri...

Silah Denetçilerinin Raporu’nun BM Güvenlik Konseyi’nde görüşülmesi vesilesiyle, 26-27-28 Ocak günleri saat 18:00’da Yüksel Caddesi’nde basın açıklamaları yapıldı, meşale ve mum yakıldı. Eylemler oldukça coşkulu geçti.

İlk gün 500 civarında olan kitle üçüncü gün bine yaklaşmıştı. Üç gün boyunca sık sık “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Tecriti kaldırın ölümleri durdurun!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!” sloganları atıldı.

SY Kızıl Bayrak/AnkaraTuzluçayır’da emperyalist
savaş karşıtı eylem...

Ankara Savaşa Hayır Platformu 25 Ocak’ta Tuzluçayır’da bir eylem gerçekleştirdi. Tuzluçayır muhtarlığı önünden başlayan yürüyüş kortejinin önünde “Savaşa hayır/Ankara Savaş Karşıtı Platform” pankartı yer alıyordu. Ardından “Tecridi kaldırın ölümleri durdurun/TAYAD”, “Emperyalist savaşı durduralım, ABD askeri olmayacağız/İşçi Kültür Evleri” ve “Kaldıraç” pankartları açıldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı eylem Tuzluçayır göbekteki Çiçek İş Merkezi önünde Can Şenliği oyuncularının ABD emperyalizmini teşhir eden sokak oyunuyla sürdü. Oyun “Ya barbarlık ya sosyalizm” sloganıyla bitti. Mahallede ilgiyle karşılanan eyleme sokak tiyatrosu da renk kattı. Platform adına Mehmet Özer’in okuduğu basın metninin ardından aynı güzergah üzerinden yürüyüşle ylem son buldu.

Emperyalist savaş karşıtı sloganların sıklıkla atıldığı eylem Tuzluçayır’da 19 Aralık öncesinden bu yana açık alanda yapılan ilk kitlesel eylem oldu. Coşkusu yoğun, görselliği oldukça etkili bir eylemdi. Devletin ablukası da oldukça yoğundu.

Mamak İşçi Kültür Evi çalışanlarıDemokratik Mamak Platformu’nun eylem ve etkinliklerinden...

Değişik kitle örgütleri ve kurumların oluşturduğu “Demokratik Mamak Platformu” Ocak ayının son haftasında ABD’nin saldırı hazırlıklarına karşı bir dizi eylem ve salon etkinliği düzenledi.

23 Ocak’ta etkinlik programı dahilinde, Barış Beyannamesi Mamak Halkevi’nde imzaya açıldı. Dünyanın dört bir yanından savaş görüntülerinin yeraldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Etkinliğe yaklaşık 120 kişi katıldı.

26 Ocak’ta Şirintepe’de saat 18.00’de yaklaşık 60 kişilik bir park etkinliği düzenlendi. Mahalle içinde sloganlarla başlayan eylem Şirintepe Parkı’nda mum yakılarak sürdürüldü. “Savaşa karşı savaşacağız, emperyalist savaşı durduracağız!”, “Terörist ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Irak halkı yalnız değildir!”, “Savaşa hayır, kahrolsun emperyalizm!” sloganları atıldı. Halayların çekilmesiyle etkinlik son buldu.

27 Ocak’ta Şirintepe’de saat 18:00’de isimsiz bir parkta etkinlik yapıldı. Parka “Barış Parkı” adı verildi ve tabela kondu. Meşalelerin yakıldığı eyleme 40 kişi katıldı. “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber hiçbirimiz!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Tecridi kaldırın ölümleri durdurun!” sloganları atıldı. Platform adına ABD saldırısı hakkında bir konuşma yapıldı.

28 Ocak’ta Tuzluçayır Feyzullah Çınar Parkı’nda saat 18:00’de meşaleli yürüyüşle başlayan eylem basın açıklamasıyla son buldu. 60 kişinin katıldığı eylemde “Savaşa hayır!” yazılı pankartlar açıldı. Sloganlar ve halaylarla sona eren eylem oldukçu coşkuluydu.

Mamak İşçi Kültür Evi çalışanları“Yüzler Meclisi”nde savaşa karşı 2 bin kişi buluştu...

“Savaşa karşı gücümüzü birleştirmeliyiz!”

20 değişik meslekten 100’er kişinin katılımıyla oluşturulan “Barış İçin Yüzler Meclisi”, Lütfi Kırdar Kongre Salonu’nda bir araya geldi. 25 Ocak’ta düzenlenen etkinlik öncesinde Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin dışarıda açmak istediği referandum sandığına saldıran polis dört kişiyi gözaltına aldı. Polis ablukası ve gözaltılar, katılımcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

“Barış Girişimi” adı altında yapılan toplantı, Alman bir sanatçının Hitler faşizmi tarafından idam edilen iki kardeş için yakılmış bir ağıtı piyano eşliğinde seslendirmesiyle başladı. Yeryüzünde ölüm ve zulme karşı çıkanlara adanan bu ağıt salondakiler tarafından büyük bir alkışla karşılandı ve “Savaşa hayır!” sloganı atıldı.

Sunuşunu Aydın Engin ve Vecdi Sayar’ın yaptığı etkinliğe, Amerika, İngiltere, İsveç, Yugoslavya, Almanya, İsrail, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerden savaş karşıtı akademisyenler, bilim adamları, barış girişimcileri, araştırmacılar, doktorlar ve sanatçılar da katılarak söz aldılar. Ülkelerinde savaşa karşı etkin rol üstlenen ve Irak’a gidip gözlemde bulunan katılımcılar, Amerikan emperyalizminin 12 yıldır Irak’ta uyguladığı ambargoya ve şu anki saldırgan tutumuna değinerek, “Savaşa karşı gücümüzü birleştirmeliyiz, özellikle Türkiye halkı, işçi ve emekçileri bu savaşı engelleyecek güce sahip” dediler.

Yabancı konukların arkasından Meclis’i oluşturan meslek örgütleri adına sahneye davet edilen 20 temsilci sırasıyla söz alarak kendi bildirgelerini okudu. Son olarak ise ortak hazırlanan Yüzler Meclisi Sonuç Bildirgesi okundu. Bildirge’de şunlar söylendi:

“Bu savaşın uluslararası hukukta meşruiyeti yoktur. Ahlaki, insani ve vicdani hiçbir dayanağı da yoktur... Bugün bu savaşa hangi nedenlerle olursa olsun hayır demezsek, tarih ve gelecek kuşaklar önünde sorumlu olacağız. Oysa dünyanın barıştan yana bütün güçleri birleşerek, bu savaşa karşı tarihsel bir zafer kazanabiliriz...”

SY Kızıl Bayrak/İstanbulTürkiyeli canlı kalkanlar
Irak’a gitmeye hazırlanıyor!

Amerika’nın Irak’a saldırısına karşı canlı kalkan olarak bölgeye gitmeye hazırlanan İnsan Kalkanı Gönüllüleri Türkiye Grubu, 30 Ocak’ta bir basın açıklaması düzenledi.

Gönüllüler, birkaç gün sonra ülkemize gelecek gönüllülerle “ters göç” hareketi başlatarak Irak’a gideceklerini belirttiler. Bu fikrin ilk olarak Körfez Savaşı sırasında deniz piyadesi olarak savaşa katılmış olan Amerikalı Kenneth Nichols O’Keefe’den çıktığını ve kendilerinin de bu girişimi sahiplenerek harekete geçtiklerini söylediler.

En geç 5 Şubat’ta İstanbul’dan ayrılarak kara yoluyla Irak’a gidecek olan grup şimdilik 30 kişiden oluşuyor. Yaşları 20 ila 45 arasında değişen ve farklı mesleklerden insanlardan oluşan gönüllüler, Amerika’nın savaşı kaybetmek üzere olduğunu ve barış için son derece umutlu olduklarını belirttiler. Yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“Ne Saddam rejiminin destekçileri ne de kimlik arayışındaki kahramanlarız. Gelecek nesiller adına kaygı taşıyan, bu sorumluluk duygusunu kalplerinde ve beyinlerinde barındıran bir grup insanız... Bir cümleyle ifade etmek gerekirse, ‘Irak’ta barış istiyoruz!’...”

SY Kızıl Bayrak/İstanbul