1 Şubat '03
Sayı: 05 (95)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist savaşa ve saldırılara karşı sınıf savaşını yükseltelim!
  Yasağa rağmen binler Beyazıt Meydanı'ndaydı...
  Emperyalist savaşa karşı kitle hareketi ülke çapında büyüyor
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden..
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  Emperyalist savaş üzerine İstanbul ÇHD Başkanı ile konuştuk...
  BM Silah Denetçileri raporu ABD'nin istediği doğrultuda...
  Sermayenin önündeki "mayınları temizlemek"!..
  Tuzla Carmen Çuval direnişte!
  Ciddiyetsizliğin son perdesi/6
  İsrail seçimleri ve Filistin soykırımı
  İslamcı basın hükümetin savaşa karşı olduğu yanılsaması yaratıyor...
  AKP hükümeti rüstünü ispatlıyor!
  Dünya Ekonomik Formu'nun Davos toplantısı kitlesel gösterilerle protesto edildi
  KADEK ve ABD
  Köln'de savaş karşıtı kitlesel gösteri
  İşçi Kültür Evi Bülteni'nden...
  Sabiha Gökçen hava limanı ABD emperyalizminin üssü olamaz!
  Trakya Üniversite'sinde polis terörü
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Mersin’de onbinlerce emekçi tek bir ağızdan haykırdı:

“Emperyalist savaşa hayır!”

25 Ocak Cumartesi günü Mersin Emek Platformu tarafından emperyalist savaş karşıtı bir miting gerçekleştirildi. Mersin Devlet Hastanesi önünde toplanan kitle saat 11:00’de yürüyüşe geçti.

Kortejin önünde çocuklar “Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler!” yazılı bir pankart taşıdılar. Çocukların oluşturduğu korteji sırasıyla; işçi sendikaları (Yol-İş, Petrol-İş, Kristal-İş, Tüm Emekli-Sen, Genel-İş), Mersin KESK Şubeler Platformu, Adana KESK Şubeler Platformu’nu oluşturan sendikalar, Memur-Sen, Mersin Tabipler Odası, Diş Hekimleri Odası, TMMOB, ADD, İHD, Kamu-Sen, Halkevleri, İçel Çevre Gönüllüleri Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Mersin Muhasebeciler Derneği, ÇHD, TAYAD, yasal sol partiler (TKP, EMEP, SDP, DHP, HADEP, CHP, SP) ve devrimcilerin kortejleri (Kızıl Bayrak, Alınterimiz, Devrimci Demokrasi, İşçi-Köylü, Partizan) izledi. Yürüyüş sırasında sloganlar coşkuyla atıldı. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı mitinge çevre illerden de (Adana, Maraş, Niğde, Antep) katılım sa&curen;landı.

Eylemde “Emperyalist savaşa hayır!”, “İncirlik Üssü kapatılsın!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Savaşa değil emekçiye bütçe!”, “Savaşa değil sağlığa/eğitime bütçe!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Irak halkı yalnız değildir!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!” sloganları sıklıkla atıldı.

Uzun bir süredir eylemlerin valilik tarafından yasaklandığı, sendikaların, siyasi partilerin yaptıkları basın açıklamalarına dahi polisin saldırdığı, fiili bir olağanüstü halin hüküm sürdüğü Mersin’de hem coşku hem de kitsellikle yönünden son dönemlerin en anlamlı eylemlerinden biri gerçekleşti. Konuşmalarda ABD emperyalizminin tırmandırdığı saldırganlığı lanetleyen söylemler hakimdi.

İşçi sendikalarından Petrol-İş kitlesel ve disiplinli duruşuyla dikkat çekiyordu. Mitingte KESK cephesinden Eğitim-Sen kitlesel olarak katılan sendikalar arasındaydı. Ayrıca eyleme KESK’e bağlı sendikaların ilgisi yoğun oldu. Yürüyüş boyunca insanlar yollarda bekleyerek, alkışlarla ve sloganlarla destek verdiler.

Alana girildiğinde EP bileşenleri birer konuşma yaptılar. ABD’nin Irak’a saldırısının amacının Saddam olmadığı, Irak’ta bulunan petrol kaynakları olduğu, eğer bir diktatör aranıyorsa, bunun ABD’nin kendisi veya beslemesi Şaron olabileceği üzerine bir konuşma yapıldı. Bu savaşa sürülecek olanların, yoksulların, işçi ve emekçilerin çocukları olduğu vurgulanarak TÜSİAD eleştirildi. Son olarak “Bizler evlatlarımızın öldürülmesini istemiyoruz, Irak halkının öldürülmesini istemiyoruz, bu savaşı elbirliğiyle durdurabiliriz” denildi.

Mersin Emek Platformu’nun sınırlı ve zayıf bir çalışma yürütmesine rağmen (çalışma bildiri dağıtımı ve Petrol-İş’in önüne açılan imza standından ibaret) katılım oldukça iyiydi.

Kızıl Bayrak olarak mitinge “Emperyalist savaşa karşı işçilerin birliği, halkların kardeşliği” şiarının bulunduğu pankartla katıldık. Girişte pankartta yazılı sloganın listede olmamasından dolayı polisin müdahalesiyle karşılaştık. Kararlı duruşumuz sonucu pankartımızı içeri sokmayı başardık. Girişte yaşanan durumdan ve yürüyüş boyunca yapılan Kızıl Bayrak kuşlamalarından dolayı Mersin polisinin yoğun “ilgisi”yle karşılaştık. Organizasyondan kaynaklı eksikliğimize rağmen eyleme anlamlı bir katılım sağladık.

SY Kızıl Bayrak/AdanaHatay’da savaş karşıtı etkinliklerden...

Ankara’dan yola çıkan 2 savaş karşıtı, 22 Ocak’ta Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısından Suriye’ye giriş yaptı. Sınır kapısında yaptıkları açıklamada, savaşa karşı dünya genelinde başlayan muhalefete etkin bir şekilde katılma çağrısı yaptılar.

Reyhanlı’da emperyalist savaş karşıtı kitlesel miting...

Reyhanlı’da Belediye-İş, Tüm Bel-Sen, Eğitim-Sen’in öncülüğünde ve 9 kurumun desteklemesiyle gerçekleşen bir eylem düzenlendi. Miting 25 Ocak günü saat 13:00’te Reyhanlı Devlet Hastanesi önünde başladı. Mitinge büyük bir coşku hakimdi. Filistin direnişini simgeleyen Arapça şarkılarla yürüyüşe geçildi. Mitinge esnaf, memur ve çiftçiler damgasını vurdu.

“Yaşasın halkların kardeşliği!” şiarının bulunduğu imzasız bir pankart ile “Siyonist işgale ve katliama hayır! Filistin’e özgürlük/Belediye-İş Sendikası Reyhanlı temsilciliği” imzalı pankartın taşındığı eylemde bazı sendikalar kendi isimlerinin yeraldığı pankartlar taşıdılar.

Mitingte “Emperyalist savaşa hayır!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Savaşa hayır, kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” yazılı imzasız dövizler taşındı. Sloganlar ses cihazından tek kişi tarafından attırıldı. “Emperyalist savaşa hayır!”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Katil Şaron Filistin’den defol!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” sıkça atılan sloganlar arasındaydı. Yapılan konuşmaların ve okunan mesajların ardından 26 Ocak’ta Antakya’da gerçekleştirilecek mitinge çağrı yapılarak eylem bitirildi.

Antakya’da savaş karşıtı miting...

Antakya’da 26 Ocak günü saat 12:00’de savaş karşıtı platformun çağrısıyla Aalen Alanı’nda biraraya gelen yaklaşık 2 bin kişi kortejler oluşturarak yürüyüşe geçti. Eyleme devrimci çevreler etkin bir katılım sağladı. Bunda Adana’dan gelen devrimcilerin de etkisi oldu.

Miting coşkulu sayılmazdı. Devrimci grupların attığı kimi sloganlara miting tertip komitesi müdahale etti. Komünistler olarak mitinge “Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!” şiarının yeraldığı pankartımızla katıldık. Sık sık “Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Kahrolsun Amerika, kahrolsun emperyalizm!” sloganlarını attık. Yapılan konuşmaların ardından miting sona erdi.

SY Kızıl Bayrak/Antakyaİşçilerin savaşa tepkisi...

1 Aralık eylemi İstanbul’da savaş karşıtı yapılan ilk kitlesel miting olmuştu. Sendika konfederasyonları savaş karşıtı platforma imza atmalarına ve savaş karşıtı söylemlerine rağmen eyleme temsili düzeyde katılmışlardı.

26 Ocak günü İstanbul’daki basın açıklaması kitlesel bir eyleme dönüştü. 1 Aralık’tan farklı olarak eyleme coşku hakimdi. İşçilerin anlatımlarına göre polis, Anadolu Yakası’ndan Küçükyalı Karayolları işçileri ve Birleşik Metal Sendikası’ndan metal işçilerinin binecekleri araçlara el koymuş, işçilerin eyleme gitmesini engellemişti.

Pazar günü ben de Beyazıt’ta yapılan basın açıklamasına katıldım. Eyleme belediye işçileriyle gitmeyi tercih ettik. Bizi götürecek otobüs geç geldiğinden işçiler arasındaki sohbetler de uzadı. İşçilerin çoğu savaş karşıtı olduklarını, ama bir eylemle savaşı durdurmanın mümkün olamayacağını söylüyordu. 1 Aralık eylemine aynı işçilerden yalnızca dört kişi katılmıştı. Pazar günü ise kimisi oğlunu, kimisi kızını, az bir kısmı da eşini alarak gelmişti. Ayrıca mahallenin gençleri de işçilerle beraber katılmışlardı. Alana kadar canlı bir şekilde yüründü. Sloganlara katılım yaygın oldu. Bu işçilerin emperyalist savaşa tepkilerini gösteriyordu. Diyebilirim ki, uzun zamandır böylesi canlı bir eyleme katılmadım. İşçiler soğuk havayı avazı çıktığınca haykırarak bastırmaya çalışıyorlardı.

Alanda bazı sendikalı işçilerle sohbet ederken, savaş karşısındaki tepkilerinin sınıfsal sorunlarla kesiştiğini gördüm. Bir metal işçisi, “Savaşa karşıyız, ama savaşı böyle eylemlerle durduramayız. Böyle yapmak yeterli değil. İşçilerin katılımının daha fazla olması gerekiyor. Bu savaş en çok işçileri yakından ilgilendiriyor” derken, fabrikasındaki sorunlardan bahsetmeye başladı. İşçiler savaşla birlikte kendi yaşadıkları sorunların da bağını kuruyorlar böylece. Tabii böyle olması çok doğal. Çünkü işçiler için savaş katliam ve yıkım demek. Faturası onlara yüklenecek ikinci bir yıkım...

Bunu en yakından hisseden işçiler savaş karşısında haklı olarak bu tepkilerin yeterli olmadığını söylüyorlar. Ancak bu görevin yine onların omuzlarında olduğunu ve ne yapılacaksa ancak öncü devrimci işçilerin çabasıyla yapılabileceğini onlara hatırlatmak gerekiyor. Bu güç ve enerji ancak işçilerde var. İşçi sınıfı üretimden gelen bu gücü kullandığı zaman ülkede ve her yerde savaş karşıtı tepkiler örgütlü bir kanala taşınabilir.

SY Kızıl Bayrak okuru bir işçiGeçtiğimiz hafta sonu Türkiye’nin dört bir yanında miting ve basın açıklaması eylemleri gerçekleştirildi...

“Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!”

Sinop: Savaş karşıtı 5 bin kişi Kaleyazısı Mahallesi’nden İskele Meydanı’na kadar yürüdü. KESK dönem sözcüsü bir konuşma yaptı.

Amasya: “Savaşa Hayır Platfomu” Anıt Meydanı’nda 1500 kişinin katılımı ile miting yaptı. Miting boyunca ABD ve emperyalist savaş karşıtı sloganlar atıldı.

Yalova: Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yaklaşık 100 kişilik grup imza kampanyasına katıldıktan sonra miting düzenledi.

Mudanya ve İnegöl’de basın açıklamaları yapıldı.

Bolu: Emek Platformu bir miting düzenledi.

Edirne: DEHAP İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup Kürtçe “Biji Aşiti” pankartı açtı.

Elazığ: EMEP İl Örgütü PTT Meydanı’nda savaşa karşı referandum yaptı.

Sivas: Mevlana Meydanı’ndaki mitinge 1000 kişi katıldı.

Denizli: Oda, sendika ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu “Denizli Savaşa Hayır Platformu” Pamukkale travertenlerinde barış zinciri oluşturdu.

Şanlıurfa: Barış platfomu üyeleri Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde slogan attılar.

Adana: CHP İl Teşkilatı savaş karşıtı gösteri yaptı.

Çorlu: Belediye önünde 2000 kişinin katılımı ile miting yapıldı.

Malatya: EMEP Malatya İl Örgütü’nün 28 Ocak akşamı düzenlediği “Barışı Yüceltelim” konserine 1000 kişi katıldı.

Erzincan, Kars, Adıyaman, Kırklareli, Uşak, Nevşehir ve Samsun’da da eylemler gerçekleştirildi.Zonguldak’ta savaş karşıtı eylem...

“Yaşasın halkların kardeşliği!”

Zonguldak Emek Platformu tarafından 18 Ocak’ta savaş karşıtı bir miting düzenlendi. 1500’e yakın kişinin katıldığı mitinge sendikaların, siyasi partilerin, DKÖ’lerin katılımı az oldu. Alandaki kitlenin yarısından fazlasını üniversite öğrencileri oluşturuyordu.

Öğrencilerin farklı pankartlar altında yürümesi gençlik kitlesinin tok bir duruş sergilemesine engel oldu. ZKÜ Öğrenci Platformu alanda 60 kişilik katılım ve ZKÜ öğrencileri imzalı pankartla yerini aldı. Mitingte emperyalist savaşla ve sermayenin hücre-tecrit saldırısıyla ilgili sloganlar atıldı. Atılan sloganlardan dolayı ZKÜ Öğrenci Platformu kortejine miting düzenleme komisyonu tarafından müdahale edildi. Fakat alanda kararlı ve tok bir duruş sergileyen ZKÜ Öğrenci Platformu sloganlarından taviz vermedi. Bu tutumuyla diğer kortejlerin de atılan sloganları sahiplenmesini ve müdahale edenlere tepki göstermesini sağladı. (Ekim Gençliği/Zonguldak)