1 Şubat '03
Sayı: 05 (95)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist savaşa ve saldırılara karşı sınıf savaşını yükseltelim!
  Yasağa rağmen binler Beyazıt Meydanı'ndaydı...
  Emperyalist savaşa karşı kitle hareketi ülke çapında büyüyor
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden..
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  Emperyalist savaş üzerine İstanbul ÇHD Başkanı ile konuştuk...
  BM Silah Denetçileri raporu ABD'nin istediği doğrultuda...
  Sermayenin önündeki "mayınları temizlemek"!..
  Tuzla Carmen Çuval direnişte!
  Ciddiyetsizliğin son perdesi/6
  İsrail seçimleri ve Filistin soykırımı
  İslamcı basın hükümetin savaşa karşı olduğu yanılsaması yaratıyor...
  AKP hükümeti rüstünü ispatlıyor!
  Dünya Ekonomik Formu'nun Davos toplantısı kitlesel gösterilerle protesto edildi
  KADEK ve ABD
  Köln'de savaş karşıtı kitlesel gösteri
  İşçi Kültür Evi Bülteni'nden...
  Sabiha Gökçen hava limanı ABD emperyalizminin üssü olamaz!
  Trakya Üniversite'sinde polis terörü
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Yasağa rağmen binler Beyazıt Meydanı’ndaydı...

“Gücümüzü birleştirirsek bu savaşı durdurabiliriz!”

Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu’nun Beyazıt’ta düzenlediği kitlesel basın açıklaması, İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmak istendi. Yasaklamaya gerekçe olarak, izin alınması eylemin yasadışı olması gösterildi. Valiliğin eylemi engellemek için yaptığı bu girişim, eyleme katılacakları yıldırmak bir yana, tersi bir durum yarattı. Koordinasyonu oluşturan sendika ve kitle örgütleri yasaklamanın hemen ardından açıklama yaparak, basın açıklaması için izin alınması gerekmediğini, bunun ikiyüzlü bir tutum olduğunu ve hükümetin savaşa karşı olmadığını gösterdiğini belirttiler. Herşeye karşı eylemin gerçekleştirileceğini, herkesi emperyalist saldırganlığa karşı tutum almak için Beyazıt’a beklediklerini açıkladılar.

26 Ocak Pazar günü yasağına rağmen 10 bin kişi biraraya gelerek emperyalist savaşı ve saldırganlığı, hükümetin ABD işbirlikçisi politikalarını protesto etti. Emek Platformu’nun çağrısıyla 11:00 -12:00 arası Saraçhane’de toplanan sendika, parti ve çeşitli kitle örgütleri, kortejler oluşturarak Beyazıt’a doğru yürüyüşe geçti. Savaşa Hayır Platformu’nun “Savaşa hayır!” yazılı pankartının arkasında KESK, Eğitim-Sen, Tüm-Bel-Sen, Türk-İş, Petrol-İş, Teksif gibi sendikaların yanı sıra DEHAP, EMEP, ÖDP, TKP, SEP gibi yasal sol partiler, Haklar ve Özgürlükler Cephesi, BDSP, ESP, ILPS ile devrimci gruplar, savaşa karşı semt ve gençlik platformları, TMMOB, TUYAB, emperyalist savaş ve ABD karşıtı pankart ve dövizleriyle kortejde yerlerini aldılar.

Mitinge dönüştürülen basın açıklaması, 1 Aralık’la karşılaştırıldığında, coşkusu ve politik duruşu bakımından çok daha kararlıydı. Farklı ülkelerden gelen ‘Barış Girişimcileri’nin de katıldığı eylemde daha çok ABD ve emperyalizme duyulan öfkenin, devrim ve sosyalizme olan inancın ön plana çıktığı “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Amerikan askeri olmayacağız!”, “Savaşa hayır!”, “ABD üsleri kapatılsın!”, “Kahrolsun işbirlikçi katiller!”, “Başka bir dünya mümkün!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “Tek yol devrim, kurtuluş sosyalizm!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!” vb. sloganlar sıklıkla atıldı.

Komünistler eyleme Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) imzalı “Tüm ABD ve NATO üsleri kapatılsın!” yazılı pankart ve çeşitli talep ve şiarların yazılı olduğu dövizlerle katıldılar. İşçi Kültür Evleri “Emperyalist savaşa, köleliğe, kültüre hayır!” ve Ekim Gençliği de “Emperyalist savaşa ve YÖK’e karşı savaşacağız!” yazılı pankart ve dövizleriyle alandaki yerini aldı.

Kürsüden kısa konuşmalar yapan yabancı konuklar arasındaki Iraklı bir kadının “Amerika bize yıllardır ambargo uyguluyor ve zulüm ediyor. Sizlere güveniyoruz, sizden yardım bekliyoruz. Sizler bu savaşı durdurabilirsiniz!” diyen konuşması alkış ve sloganlarla karşılandı.

Daha sonra Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu’nun basın açıklaması okundu. Açıklamada, tüm dünyada savaşa karşı yükselen seslerin buluşmasıyla savaşın engellenebileceği ve hükümetin kesinlikle bu kirli savaşta yer almaması gerektiği vurgulandı.

Eylem sırasında polisin ÖDP kortejine saldırarak kitleyi provoke etme çabası militan bir duruş ve “Katil polis Beyazıt’tan defol!, “Faşizme karşı omuz omuza!” sloganlarının haykırılmasıyla boşa çıkarıldı.

Eylem, kürsüden yapılan “Gücümüzü birleştirirsek bu savaşı durdurabiliriz!” çağrısına kitlenin verdiği “Bu savaşı durdurabiliriz” yanıtıyla sona erdi.

SY Kızıl Bayrak/İstanbulEğitim-Sen 4 No’lu Şube’nin savaşa karşı etkinlikleri...

“Savaşa değil eğitime bütçe!”

Eğitim-Sen 4 No’lu Şube İnsan Hakları Komisyonu tarafından oluşturulan savaş karşıtı komisyon, yaklaşmakta olan savaşı emekçilerin gündemine taşımak ve onları harekete geçirmek için bir dizi eylem ve etkinlik kararı aldı.

İlk olarak “Savaşa hayır! Yaşasın halkların kardeşliği!” şiarının bulunduğu kokartlar bastırıldı ve işyerlerine gönderildi. Ardından “Benim için savaşma!” isimli belgesel film şube lokalinde gösterildi.

24 Ocak günü ise Gaziosmanpaşa Meydanı’nda “Savaşa hayır!” konulu basın açıklaması yapıldı. Şube Başkanı Ahmet Korkmaz burada yaptığı konuşmada ABD’nin savaş histerisine girdiğini, saldırı için hergün yeni gerekçelerle karşımıza çıktığını söyledi. Konuşmasını“Savaş istemiyoruz! Savaşın işsizlik, açlık, yoksulluk ve ölüm demek olduğunu biliyoruz.” diyerek tamamladı.

50’ye yakın kişinin katıldığı basın açıklaması coşkulu ve canlı geçti. “Savaşa hayır, yaşasın halkların kardeşliği/Eğitim-Sen İst. 4 No’lu Şube” yazılı pankartın açıldığı eylemde sık sık çeşitli sloganlar atıldı.

Bir eğitim emekçisi/İstanbul