1 Şubat '03
Sayı: 05 (95)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist savaşa ve saldırılara karşı sınıf savaşını yükseltelim!
  Yasağa rağmen binler Beyazıt Meydanı'ndaydı...
  Emperyalist savaşa karşı kitle hareketi ülke çapında büyüyor
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden..
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  Emperyalist savaş üzerine İstanbul ÇHD Başkanı ile konuştuk...
  BM Silah Denetçileri raporu ABD'nin istediği doğrultuda...
  Sermayenin önündeki "mayınları temizlemek"!..
  Tuzla Carmen Çuval direnişte!
  Ciddiyetsizliğin son perdesi/6
  İsrail seçimleri ve Filistin soykırımı
  İslamcı basın hükümetin savaşa karşı olduğu yanılsaması yaratıyor...
  AKP hükümeti rüstünü ispatlıyor!
  Dünya Ekonomik Formu'nun Davos toplantısı kitlesel gösterilerle protesto edildi
  KADEK ve ABD
  Köln'de savaş karşıtı kitlesel gösteri
  İşçi Kültür Evi Bülteni'nden...
  Sabiha Gökçen hava limanı ABD emperyalizminin üssü olamaz!
  Trakya Üniversite'sinde polis terörü
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
GOP’da Emperyalist Savaş Karşıtı Platform kuruldu...

Emperyalist savaşa karşı sınıf savaşı!

Emperyalist savaşın hızla yaklaştığı şu günlerde sorunun asıl muhatapları olan işçi ve emekçilerden sesler giderek yükselmeye başladı. Fabrikalarda savaş henüz yeni yeni konuşuluyor. Fakat işçi ve emekçilerin savaşa bakışlarında bazı sorunlar var. Savaş medyası tarafından ablukaya alınan, TV ve gazetelerden yönlendirilmeye çalışılan işçilerin gerçekten kafası çok karışık. Genç Parti gibi gerici faşist bir partinin propagandası bazen çok etkili olabilmekte, işçi ve emekçiler basın üzerinden “çıkarımız olmayan savaş”ta ne işimiz var diyebilmektedir. Yine bir dizi gerici düşünce geri bilinçli işçiler tarafından savunulmaktadır.

Sınıf üzerindeki bu ablukayı kırmak, kafa karışıklığını gidermek için bölgemizde Emperyalist Savaş Karşıtı Platform çalışması başlattık. İlk elden bir dizi ileri işçi ile yaptığımız toplantıda, savaşa dair işçi sınıfının tutumunun ne olması gerektiği üzerine tartıştık. Savaş karşıtı liberallerin ve burjuvazinin argümanlarını tartışıp mahkum ettik. Savaşın yıkıcı etkilerini Körfez Savaşı üzerinden örnekleyerek, faturanın işçi ve emekçilere ödettirildiğini anlattık. Yürütülen tartışmalar ışığında bir platform kurma gerekliliğini somutlamış olduk.

Genç işçilerle birlikte emperyalist savaşın bölgemizde yolaçtığı yıkımları anlatan ve buna karşı işçi sınıfını patronlara ve emperyalist savaşa karşı savaşmaya çağıran bir bildiri kaleme alma kararı aldık. Bu bildirinin tüm fabrikalarda ve atölyelerde dağıtılmasının önemini tartıştık. Önümüze işçi ve emekçilerin savaşla ilgili fikirlerini almak için bir anket çalışması koyduk. İlk adımlarını attığımız ve tanımlı hale getirdiğimiz platformumuzun disiplinli bir çalışma ve kitle araçlarının etkin kullanımı ile bölgede güç olmasını, emperyalist savaşla ilgili eylemli bir mücadele hattı ortaya koymasını hedefliyoruz.

Platform çalışmamızın temelini, savaşa hümanist bir bakışla değil sınıfsal bir bakışla karşı çıkmak oluşturuyor. Zira biz ilkesel olarak tüm ilerici ve haklı savaşları destekliyoruz. İşçileri ve emekçileri burjuvaziye karşı savaşmaya çağırırken, “Savaşa hayır” gibi liberal bir eksende hareket etmiyoruz. 

Biliyoruz ki ancak işçi sınıfı bu savaşı engelleyebilecek güçtedir.

Emperyalist savaşa karşı sınıf savaşı!
İşçilerin birliği sermayeyi ve emperyalizmi yenecek!
İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!

GOP’tan Emperyalist Savaş Karşıtı İşçilerŞakirpaşa İşçi Kültür Evi’nde
savaş karşıtı etkinlikler...

Şakirpaşa İKE’de emperyalist savaşı teşhir eden bir resim sergisi açıldı. 26 Ocak günü ise tiyatro ve şiir etkinliği düzenlendi.

10 gün süren resim sergisine ilginin çok yoğun olduğu söylenemez. Ama hafta sonu düzenlediğimiz etkinlikte bu tablo daha farklıydı. 80 kişinin katıldığı etkinlik, liseli arkadaşların hazırladığı tiyatro oyunuyla başladı. Savaşla ilgili şiir dinletisi ve Yürekli Tiyatro Ekibi’nin kendisinin hazırladığı emperyalist savaşı teşhir eden oyunla etkinlik sona erdi.

Etkinliğimiz bittiğinde insanların yüzlerindeki ifade, etkinliğin amacına ulaştığını gösteriyordu. Etkinlik sonrası yaptığımız konuşmalarda, insanların Yürekli Tiyatro Ekibi’nin sunduğu oyunun etkisini hala üzerlerinden atamadıklarını gördük.

Şakirpaşa İKE çalışanları/AdanaBarış Treni Adana’da coşkuyla karşılandı...

İstanbul’dan hareket eden Barış Treni’nin ilk durağı Ankara oldu. Ankara’dan sonra Barış Treni Adana’ya hareket etti. Treni 24 Ocak’ta Adana istasyonunda İHD ve diğer kitle örgütlerinden oluşan 250 kişilik bir kitle karşıladı. Peronda bekleyen kitleyi polis tehdit etti; istasyonun ön tarafına gidilmesini, yoksa herkesi gözaltına alacağını söyledi. Kitle bu tehditlere “Baskılar bizi yıldıramaz!”, “Emperyalist savaşa hayır!”, “Faşizme karşı omuz omuza!” sloganlarını atarak yanıt verdi.

Trenin gelmesiyle birlikte hep birlikte istasyonun önüne doğru sloganlarla gidildi. Burada kısa bir açıklama yapan Barış Treni’nin sözcüsü, Ankara’da coşkulu bir kitle tarafından karşılandıklarını, aynı coşkuyu Adana’da da gördüklerini dile getirdi. Ardından arabalara binilerek İncirlik Üssü’ne doğru hareket edildi. Araçlar İncirlik Üssü’ne varmadan polis tarafından durduruldu ve İncirlik Üssü’nden boşaltma işlemleri yapıldığı bahanesiyle yarım saat bekletildi. Bekleme sırasında türküler söylendi, halaylar çekildi. Daha sonra arabalara binilerek İncirlik Üssü’ne gidildi. Burada basın açıklaması okunduktan sonra sloganlarla eylem sona erdi.

Eylemde, “ABD askeri olmayacağız!”, “Emperyalist savaşa hayır!”, “Halklara eşitlik, özgürlük, kardeşlik!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Tecridi kaldırın ölümleri durdurun!” sloganları atıldı.

SY Kızıl Bayrak/Adana