11 Ocak '03
Sayı: 02 (92)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD'nin "tehditleri", Türk devletinin "çekinceleri"
  Amerikan uşağı A. Gül'ün savaş turu...
  Zorunlu tasarruflar dir defada ve nakden ödenmelidir!
  İMF heyetini karşılama hazırlığı
  "Esnek üretim" yasasında mutabakat sağlandı...
  Eylemlerden...
  EP Sonuç Bildirgesi açıklandı...
  Kıbrıs'ta kitle hareketi...
  ABD emperyalizmi Kürt halkının düşmanıdır
  "Demokratikleşme" görüntüsü altında baskı, terör ve yasaklara devam!
  Ciddiyetsizliğin son perdesi/3
  "Derin cinayet" ya da "su testisi su yolunda kırılır"
  YÖK-AKP çatışmasının perdeledikleri
  Eğitim-Sen 6 No'lu Şube Başkanı Hikmet Kaya ile konuştuk...
  Eğitim-Sen Ege Bölge Toplantısı'ndan...
  Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht
  Şakirpaşa İşçi Kültür Evi coşkulu ve canlı bir etkinlikle açıldı!
  Edirne F Tipi Cezaevi'ndeki devrimci tutsakların açıklaması...
  2003'e girerken.../2
  Kapitalizmde yoksulluk
  2002 güz, 2003 kara kış...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Şakirpaşa İşçi Kültür Evi coşkulu ve
canlı bir etkinlikle açıldı!

İşçi Kültür Evleri, burjuvazinin dayattığı yozluğa ve cehalete karşı işçi ve emekçilerin kendi kültürlerini yaratmalarını ve geliştirmelerini sağlamayı amaçlıyor. Bu yönüyle İşçi Kültür Evleri işçi sınıfı ve emekçilerin sınıfsız-sömürüsüz bir dünya mücadelesinde yaratılmış önemli bir mevzidir.

Adana Şakirpaşa Mahallesi de, bir emekçi semti olarak, sistemin dayattığı yozluğu özellikle son yıllarda derinleşerek yaşayan yerlerden birisidir. Emekçileri ve gençleri kuşatma altına alan bu yozluğu Şakirpaşa cephesinden başlayarak parçalamak için, bu mahallede İşçi Kültür Evi açma çabası içerisine girdik.

İşçi Kültür Evi’nin kuruluş süreci

Şakirpaşa İşçi Kültür Evi’nin kuruluş süreci amacına ve işlevine uygun bir temelde gelişti. Kolektif, paylaşıma dayalı bir kültür yaratma iddiası kuruluş çalışmaları esnasında da yaşam buldu. İşçisinden esnafına, işsizinden öğrencisine birçok insan İKE’yi var edebilmek için ellerinden gelen katkıyı sundular. İşçi Kültür Evi ortaklaştırılmış bir çaba ve emeğin ürünü oldu.

Kuruluş çalışmalarının en güçlü zemini mahallenin gençleriyle yapılan toplantılardı. Bu toplantılar sayesinde İKE’nin amacı, işlevi ve hedefleri tartışılarak, kuruluşu üzerinden bir takım planlamalar yapıldı. Kiralanacak yer hep birlikte arandı. Böylece kısa sürede bir yer bulabildik. Ardından İKE’nin iç düzenlemesi ve maddi ihtiyaçlarını çözmeye yönelik planlamalar yapıldı. Bir taraftan iç düzenlemeler (tamiratı, badanası, sıvası vb.) devam ederken, diğer yandan da bastırdığımız yerel kartların ve merkezi takvimlerin satışlarına başladık. Kart ve takvim, mahallenin esnafına, sendikalara, kitle örgütlerine ve mahalle halkına satıldı. Mahalle esnafı ve sendikalar maddi sorunlarımızı giderme yönünde katkıda bulunmakla kalmadılar, İKE’nin eşyalarını tamamlamada da yardımlarını esirgemediler.

2500 adet bildiri dağıtıldı. Mahallenin merkezi yerlerine ve kitle örgütlerine afiş yapıldı. Özel hazırlanan davetiyelerle mahallenin emekçilerine gidilerek açılışa davet edildiler.

Açılış günü yaklaşırken bir yandan tatlı bir telaş aldı tüm emeği geçenleri, bir yandan da açılış heyecanı...

Ve açılış günü...

5 Ocak tarihinde Şakirpaşa İşçi Kültür Evi büyük bir coşku ve heyecanla açıldı. Açılış, havanın yağışlı olmasına ve yoğun polis gözetimine rağmen yaklaşık 200 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış şenliği kısa bir sunuş konuşmasıyla başladı. İKE’nin kuruluş amacı ve süreci kısaca anlatılırken, işçi-emekçilere bu kurumu sahiplenmek doğrultusunda çağrı yapıldı.

Ardından Grup Serzeniş kısa bir müzik dinletisi verdi. Onu İKE bünyesindeki Yürekli Tiyatro Grubu’nun yoz kültürü teşhir eden bir skeçi izledi. Düşev Kültür Merkezi’nin oyuncularından Derya Tokaç bir şiir dinletisi sundu. Program yine Düşev Kültür Merkezi’nin müzik grubu Grup Türkü’nün türküleriyle devam etti. Şair Levent Uğur şiir dinletisi sundu. Grup Mavülüm bir skeç sergiledi. Yerin dar olması nedeniyle, etkinliğimize, halaylarımız ve Meydan Halkevi’nin folklor ekibinin oyunlarıyla dışarıda devam ettik.

Ortaokul öğrencisi bir arkadaşımızın okuduğu N. Hikmet’in “Kız Çocuğu” isimli şiiri büyük beğeniyle karşılandı. Bir ablamız sahneye gelip iki türkü okuyarak, kurumun açılışıyla ilgili iyi dileklerini bizlerle paylaştı. Oynanan skeçler de kitle tarafından alkışlarla karşılandı.

Yaklaşık 3 saat süren etkinlik coşkuyla sona erdi.

Şakirpaşa İşçi Kültür Evi, Şakirpaşa işçileri, emekçileri ve gençlerinin ortak katkıları ve emeğiyle yaratıldı. Şakirpaşa İşçi Kültür Evi’ni bizler varettik. Onu büyütecek, güçlendirecek olan yine bizleriz. Katkıların, emeğin artarak devam etmesi burayı daha da güçlendirecek, büyütecek, zenginleştirecektir. Ve bizlere sefaleti, sömürüyü, işsizliği, savaşları reva gören bu sisteme karşı elimizde güçlü bir mevziye dönüşecektir.

Şakirpaşa İşçi Kültür Evi çalışanlarıİşçi Kültür Evi’nin açılış şenliğine mesajlardan...

Kokuşmuş ve yıkılmayı bekleyen sermaye düzeni, kendi egemenliğini biraz daha ayakta tutmak ve İMF güdümlü saldırılarını hayata geçirebilmek için faşist baskı ve terörün yanı sıra, kültürel olarak bireyci ve yoz insanlar yaratmaya çalışıyor. (...) Gençliğe işçi-emekçi semtlerinde uyuşturucu ve işsizlik mengenesinde kahvehane köşelerinde çürümeleri dayatılıyor. Bizler kapitalist sistemin bireyci, yoz kültürünün karşısına, işçi sınıfının kolektif kültürünü koyan ve bunu hayata geçirmek amacıyla kurulan Şakirpaşa İşçi Kültür Evi’nin açılışını devrimci duygularımızla selamlıyor, çalışanlarına başarılar diliyoruz. (Ekim Gençliği/Adana)

Sermaye biz gençliğe ve toplumun diğer ezilen kesimlerine yoksulluğu, sefaleti, YÖK’ü, paralı eğitimi ve anti-bilimsel eğitimi dayatmaktadır. Son süreç itibarıyla ABD emperyalizminin kirli çıkarı uğruna biz gençleri savaşa sürmekten çekinmemektedir. Böyle bir süreçte kuşkusuz devrimci mevzilerin hayati bir önemi vardır. Topluma kendi kültürünü dayatarak ahlaksal çürümeyi, yozlaşmayı dayatan sermaye, karşısında böyle bir kurumu görmek zorundadır. Devrimci kültür ve sanat cephesinde önemli bir mevzi olan İşçi Kültür Evi’nin Çukurova’nın bereketli topraklarında filizlenmesi bizleri memnun etmiştir. İşçi Kültür Evi’nin açılmasında katkıda bulunan tüm dostları kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. (İskenderun Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri)

Sermaye, işçi ve emekçilere çok yönlü saldırılar yöneltmektedir. İşçi sınıfı ve emekçilere yoksulluğu, sefaleti, açlığı dayatanlar, diğer yandan en ufak hak arama mücadelesine gaz bombaları, dipçikler ve gözaltıları reva görmektedir. Tüm bunlar yaşanırken, diğer taraftan topluma yozlaşmayı, çürümeyi ve kültürsüzlüğü dayatmaktadır. Bu vesileyle açılan Şakirpaşa İşçi Kültür Evi’nin işçi sınıfı ve emekçilere yol gösterici bir kültür evi olacağını düşünüyor, çalışanlarına başarılar diliyoruz. (İşten atılan bir grup İsdemir işçisi)

“Yeni bir dünya, yeni bir kültür!” şiarı ile kurulan işçi kültür evi zincirine yeni bir halkanın eklenmesi bizi oldukça sevindirdirmiştir. Sermayenin gerici kültürüne karşı devrimci bir kültürün filizlenmesini esas alan Şakirpaşa İşçi Kültür Evi’nin kurucularına teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz. (Antakya’dan konfeksiyon işçileri)

Kapitalist-emperyalist sistemin dünya halklarına ve emekçilerine karşı dayattığı karşı-devrimci, gerici post-modern yoz kültüre karşı devrimci sosyalist kültürü yükseltmenin bugün emek güçleri olarak daha çok bilince çıkartmış bulunmaktayız. Devrimci sosyalist kültürü emekçilere, işçilere ulaştırmanın böylesine önemli olduğu bir dönemde Şakirpaşa İşçi Kültür Evi’nin açılışını anlamlı buluyoruz.

Post-modern yoz kültüre karşı siz dostlarımızla birlikte olmanın kıvancını yaşıyoruz. Çalışmalarınızın sürekliliğinin derinleşmesine olan inancımızla sizleri dostça selamlıyoruz. Devrimci dayanışma ruhu ile sizleri kutluyoruz. (Sosyalist Barikat okurları ve çalışanları)

Bugün emperyalist kapitalizm her alanda olduğu gibi kültürel alanda da dizginsiz bir saldırı ile insanlığın toplumsal kurtuluş umudunu yok etmek için yabancılaşmayı, bireyselliği dayatıyor.
Bu saldırıyı püskürtmenin yolu elbetteki toplumsal mücadeleyi yükseltmekten geçiyor. Bunun bir parçası olan kültürel alanda da alternatif kültürü yaratma; dayanışmanın, dostluğun, birlikte üretip birlikte varolmanın küçük ama anlamlı bir adımı olan İşçi Kültür Evi’nin açılışını selamlıyor, çalışanlarına başarılar diliyoruz. (Çukurova Kültür Merkezi çalışanları)

(...) Emperyalist-kapitalist sistem varlığını devam ettirebilmek için kendi ideolojisinin bir ürünü olan burjuva yoz kültür ile kitlelerin beynini bulandırmakta, onların gerçek kurtuluş yolunu görmelerini engellemeye çalışmaktadır. İşte böylesi bir dönemde Şakirpaşa İşçi Kültür Evi açılıyor. Bu kurumun devrim ve sosyalizm yolunu aydınlatacak bir meşale olacağına inancımız sonsuzdur. Şakirpaşa İşçi Kültür Evi’nin açılışını selamlıyor, mücadelelerinde başarılar diliyoruz. (Adana Öncü İşçi Platformu Girişimi)

(...) İşçileri-emekçileri yalnızca para kazanmak için kullanan bu sistem, işçi emekçilere de gençliğe yaptığı gibi okumayan, sorgulamayan ve sosyal hayatlarının olmadığı bir yoz kültür dayatıyor. İşçilerin emekçilerin ve gençliğin bir kürsüsü olacak ve alternatif bir kültür oluşturacak olan Şakirpaşa İşçi Kültür Evi’ni tüm coşkumuzla selamlar ve çalışmalarında başarılar dileriz. (Adana Liseli Gençlik Platformu Girişimi)

Sermaye sınıfı işçi ve emekçilere baskı ve terör uyguluyor. Her geçen gün açlık ve sefaleti dayatırken diğer yandan işçi ve emekçilerin hiçbir çıkarı olmayan, sadece Amerika’nın çıkarları için cepheye sürülmek isteniyor. Adana’da açılan İşçi Kültür Evi’nin bu yoz kültüre karşı alternatif sosyalist kültürü yaratacağına inanıyoruz. İşçi kültür evlerini destekliyoruz ve çalışmalarında başarılar diliyoruz. (Sosyalizm Yolunda Kızıl Bayrak/Adana)

Şakirpaşa lisesi öğrencileri olarak Şakirpaşa İşçi Kültür Evi’nin mahallemizde açılmasını “Yeni bir kültür yeni bir dünya!” yaratma mücadelesinde önemli bir mevzi olarak görüyor ve çalışanlarına başarılar diliyoruz. (Şakirpaşa Lisesi öğrencileri)

Sizlerin böylesine güzel bir sanatı yaratmanızı destekliyor ve her zaman yanınızda olduğumuzu söylemek istiyoruz. Böyle büyük şeyleri ancak büyük insanlar başarır. Çalışmalarınızda başarılar diliyor ve hepinizi selamlıyoruz. (Bir grup Motor Meslek Lisesi öğrencileri )Pendik İKE’de tiyatro etkinliği

Pendik İşçi Kültür Evi Ocak ayı programı çerçevesinde 4 Ocak Cumartesi günü bir tiyatro etkinliği gerçekleştirdi. Tiyatro Manga’nın sergilediği “Gara” isimli oyun, toplumun yarattığı sahte kahramanları, onları nasıl yücelttiklerini ve kendilerine yabancılaştırdıklarını anlatıyordu. Etkinliğe 40 kişi katıldı. Oyunun bitiminde Ocak ayı etkinliklerimizin duyurusunu yaparak insanları bilgilendirdik.

Pendik İKE çalışanları