11 Ocak '03
Sayı: 02 (92)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD'nin "tehditleri", Türk devletinin "çekinceleri"
  Amerikan uşağı A. Gül'ün savaş turu...
  Zorunlu tasarruflar bir defada ve nakden ödenmelidir!
  İMF heyetini karşılama hazırlığı
  "Esnek üretim" yasasında mutabakat sağlandı...
  Eylemlerden...
  EP Sonuç Bildirgesi açıklandı...
  Kıbrıs'ta kitle hareketi...
  ABD emperyalizmi Kürt halkının düşmanıdır
  "Demokratikleşme" görüntüsü altında baskı, terör ve yasaklara devam!
  Ciddiyetsizliğin son perdesi/3
  "Derin cinayet" ya da "su testisi su yolunda kırılır"
  YÖK-AKP çatışmasının perdeledikleri
  Eğitim-Sen 6 No'lu Şube Başkanı Hikmet Kaya ile konuştuk...
  Eğitim-Sen Ege Bölge Toplantısı'ndan...
  Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht
  Şakirpaşa İşçi Kültür Evi coşkulu ve canlı bir etkinlikle açıldı!
  Edirne F Tipi Cezaevi'ndeki devrimci tutsakların açıklaması...
  2003'e girerken.../2
  Kapitalizmde yoksulluk
  2002 güz, 2003 kara kış...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
ABD emperyalizmi Kürt halkının düşmanıdır

Müdahalenin son aşamasına gelindi. Halihazırda bölgede ABD’yi her koşulda açıktan destekleyeceğini ortaya koyan tek ülke İsrail. Türk devleti “barış elçiliği”ne soyunup, başbakanı “savaşsız çözüm” gezilerine çıksa da, tam bir ikiyüzlülük içinde bulunuyor. Tüm ülke toprakları savaş üssü olarak kullanılmaya hazırlanıyor, fiili işgal anlamına gelen ABD askerlerinin ülkede konuşlandırılmasının pazarlıkları yapılıyor.

“Irak’ın demokratikleştirilmesi” ambalajı içinde pazarlanan emperyalist savaşın bir diğer destek gücü ise Talabani’nin YNK’sı ile Barzani’nin KDP’sidir. Kendi özgüçlerine dayalı çözüm yerine tarihleri boyunca emperyalistlerin uygun gördüğü ve destek verdiği çözümü savunan KPD ve YNK bu kez de kaderini emperyalist savaşın sonucuna bağlamış gözüküyor. Daha da önemlisi KDP ve YNK, ABD emperyalizminin emrinde Irak halkının kanını dökmeye dayalı kirli savaşta ABD emperyalizmi ile bütünleşiyor.

KDP ve YNK’nın tarihi ABD emperyalizmine uşaklığın tarihidir

Kürt işbirlikçi hain takımının ABD ve Avrupa emperyalizmine kölece bağımlılığı yeni ortaya çıkmış bur durum değildir. Uzun bir tarihsel süreçte şekillenmiş ve uzun yıllardır devam eden bir durumdur.

Kürt halkının özgürlük umudunu Avrupa ve Amerika’da arama tutumu her dönemde gündeme gelmiştir. Mustafa Molla Barzani’nin KDP’si ABD’nin desteğini alacağına inanarak Irak Kürdistan’ında savaş başlatmıştır. Ama bir türlü emperyalizmden beklediği yardım gelmeyince savaş alanını terkedip kaçmış, Kürt halkını kaderiyle başbaşa bırakmıştır. Kürt halkı sömürgeci Irak devletinin baskı ve katliamlarını yaşarken, Mustafa Molla Barzani ABD emperyalizminin kucağında süreci izlemekle yetinmiştir.

YNK’nın başındaki Talabani’nin de emperyalist dünyanın ağababalarının dışında bir çözümü hiçbir dönemde zorlamadığı tarihsel gerçekliktir. Onun tek farkı, ABD emperyalizmi ile sıcak temaslarda bulunmanın yanı sıra Kürt sorununun Irak Kürdistan’ında çözümü noktasında Avrupa emperyalizminin politikasının aktörlüğüne soyunmuş olmasıdır.

ABD emperyalizminin Kürt halkına vereceği tek şey köleliktir

İşbirlikçi önderliklerin ABD’yi şirin gösterme politikaları kesintisiz devam ediyor. Kürt halkının bilinci dumura uğratılmak isteniyor. Beyinleri emperyalist merkezlerde hazırlanmış mengenelere sıkıştırılmak isteniyor.
ABD emperyalizminin dünya halklarına açlık ve sefaletten, sömürü ve uşaklıktan başka verebileceği hiçbir şey yoktur. Kürt halkı özgürlük istiyor. Ulusal hak ve özgürlüklerini kullanmak istiyor. Tıpkı tüm dünya halkları gibi.

Peki dünyanın efendisi ABD emperyalizminin özgürlük isteyen dünya halklarına yanıtı ne oldu. Bağımsızlık ve özgürlük bayrağını yükselten Vietnam halkının mücadelesini boğmaya çalışan ABD emperyalizmiydi. Özgürlük ve sosyalizm yolunda yürüyen Küba halkına yönelik Domuzlar Körfezi çıkarmasını yapan da, onlarca ülkede faşist darbeler tezgahlayıp, askeri faşist diktatörlüklerin yolunu açan da... Şili Devlet Başkanı Allende’nin meşru seçimlerle yönetime gelmesini sindirmeyip, General Pinochet adlı uşağına askeri darbe düzenletip, Allende ve onbinlerce Şili devrimcisinin katliam fermanını imzalayan da terörist ABD’den başkası değildi.

ABD emperyalizminin dünya halklarına düşmanlıkta sınır tanımadığının sayısız örneği vardır. ABD emperyalizminin savaş arabasına bağlanmak isteyen Kürt halkı bu gerçeği unutmamalıdır. Barzani-Talabani cinsinden işbirlikçilerin ve A. Öcalan’ın manifestosunu yazdığı teslimiyetçi çizgiden Kürt halkının payına düşen yine açlık, sömürü, ulusal hak ve özgürlüklerden yoksunluk olacaktır.

Bugün Kürt halkının ihtiyacı, özgürlük umudunun önünde bir engele dönüşmüş olan işbirlikçi, teslimiyetçi önderliklerin aşılması, Kürt sorununun devrimci çözümü iddiasını kuşanmış, Talabani-Barzani ihanetini boşa çıkaracak önderliklerin yaratılmasıdır. Kürt halkı ABD’nin savaş terörü karşısında mazlum Irak halkının yanında yer alma tutumunu ortaya koyduğunda, özgürlük ateşini yeniden harlamaya başlamış olacaktır.500 Tekstil işçisi savaş karşıtı sloganlarla yürüdü...

TEKSİF Bakırköy Şubesi’nden
savaş karşıtı eylem

9 Ocak Perşembe günü TEKSİF sendikasına bağlı şubeler kapitalizmin vahşi yüzünü simgeleyen emperyalist savaşa karşı eylemli bir basın açıklaması yaptılar. Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda saat 12:00’de başlayan açıklamaya, işyerlerinden çıkan yaklaşık 500 işçi sloganların yanısıra pankart ve dövizleriyle geldiler. Yürüyüş boyunca “Savaşa hayır!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Mehmetçiğin kanı satalık değil!”, “Emperyalist savaş istemiyoruz!” vb. sloganlar attılar. Eylem oldukça canlı bir şekilde geçti.

Eyleme İşçi Kültür Evleri de dövizleriyle katıldı. Dövizler, “Emperyalist savaşa, emperyalist köleliğe, emperyalist kültüre hayır!”, “Emperyalist savaş açlık, yoksulluk, katliam demektir!” “Emperyalist savaşa geçit vermeyelim!”, “ABD emperyalizminin çıkarı için savaşmayacağız!”, “Çocuklarımızı ölmeye öldürtmeye göndermeyeceğiz!”, “İşçiler birlik halklar kardeş olmalı!” gibi şiarlar içermekteydi.

TEKSİF Bakırköy Şubesi Başkanı eylemde yaptığı konuşmada, Amerikan emperyalizmini suçladı ve emekçileri savaşa karşı mücadeleye çağırdı. Açıklama ara ara sloganlarla kesildi. Eylem açıklama yapıldıktan sonra bitirildi.

SY Kızıl Bayrak/SefaköyBursa’da emperyalist savaş karşıtı miting

ABD emperyalizmi Irak’a yönelik saldırı hazırlıklarını hızlandırmış bulunuyor. Önümüzde emperyalist saldırılara karşı “İşçilerin birliği, halkların kardeşleri!” şiarı etrafında örgütlü bir güç haline gelebilmek görevi var. Buna uygun araçlar yaratabilmek, varolan araçları daha işlevsel hale getirebilmek sorumluluğuyla yüzyüzeyiz. Geçtiğimiz hafta sonu bölgemizde yapılan savaş karşıtı eylem devrimcilere düşen bu görev ve sorumluluğu bir kez daha ortaya koydu.

Eylemin bileşenleri sendikalar, siyasi partiler, kitle örgütleri ve devrimci gazetelerdi. Bu güçlerin eyleme nasıl hazırlandıkları eylem alanında kendini gösterdi.

Eyleme yaklaşık 2 bin kişilik bir kitle katıldı. Sendikaların tutumu utanç vericiydi. KESK korteji yaklaşık 40-50 kişiden oluşuyordu. İşçi sendikalarının da hazırlık yapmadıkları katılımlarından belli oluyordu. ÖDP, EMEP, SİP-TKP gibi yasal reformist partiler de daha önce eyleme taşıyabildikleri kitlenin yarısını bile alana taşıyamadılar. Devrimci çevreler geçmişe göre nispeten daha fazla kitle taşısalar da, gerek alandaki konumlanışları gerek sloganlarıyla kitleyi etkileme gücünden yoksundular.

Biz Kızıl Bayrak okurları olarak bölgemizde “Emperyalist Savaşa Hayır Plartformu”n oluşturmaya çalışıyoruz. Bu mitingde ilişkilerimizi alana yeterince taşıyamadık. Hafta sonu olmasına rağmen deri işçilerinin yoğun mesaileri olumsuz etkenlerden biriydi. Bölgemizde platform çalışmalarını hızlandırarak süreci göğüslemek hedefiyle hareket edeceğiz.

Emperyalist savaşa karşı sınıf savaşı!

SY Kızıl Bayrak okurları/BursaSarıgazi’de savaş karşıtı eylem...

“Kahrolsun ABD emperyalizmi!”

Bir süre önce oluşturulan Sarıgazi Savaş Karşıtı Platform 5 Ocak’ta Sarıgazi Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Eyleme yaklaşık 250 kişi katıldı. Açıklamada ABD’nin Irak savaşı için AKP hükümetinin kirli savaş pazarlıkları yaptığı, Türkiyeli emekçilerin savaşa karşı çıkması gerektiği söylendi.
Eyleme Sarıgazi Be

lediye Başkanı Fikret Şahin ve Genel-İş’e bağlı belediye işçileri de destek verdiler. “Yaşasın halkların kardeşliği!”, Biji bratiye gelan!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Savaşa değil eğitime/sağlığa bütçe!” sloganları atıldı.

Kitle iki ayrı yönden alkış ve sloganlarla alana girerek birleşti. Jandarmanın güvenlik önlemi konusunda rahat davrandığı eyleme duyarlı Sarıgazi halkı da alan dışından izleyerek destek verdi. Alandan ayrılırken 75 yaşındaki yaşlı bir emekçinin, “Benim akrabam Kore savaşında öldü. Amerikalılar dünyanın her yerinde aynı savaşı sürdürüyor. Zamanında kendi ellerimizle ülkeyi teslim ettik, şimdi bu hale geldik.” sözleri, ABD emperyalizmine duyulan tepkinin bir göstergesiydi.