04 Ocak '03
Sayı: 01 (91)


  Kızıl Bayrak'tan
  Geride kalan yılın siyasal tablosu...
  ABD uşakları kirli pazarlıkları tamamlamak üzereler...
  Bu ülke, bu halk satılık değil!
  Emperyalist savaş ve sömürge basını
  ESK yeniden sahnede...
  2002 yılında sınıf hareketi
  2002 yılında kamu emekçileri hareketi
  2002 emperyalist savaşa ve saldırganlığa karşı mücadele yılı oldu...
  Saldırılara karşı topyekûn mücadeleye!
  Irak'ta 'canlı kalkan' olmak
  Ciddiyetsizliğin son perdesi/2
  >Gençlik hareketinin bir yılı
  Yasa mecliste, öğrenciler eylemde
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve etkinlikler...
  Filistin: İşgal, sürgün, katliam ve direniş/3
  Takiyyeci Amerikancılar...
  Sendika bürokratlarının savaş karşısındaki tutumu
  Ordu: Sermaye düzeninin bekçisi
  Kültürel yozlaşmaya karşı sosyalist kültürü geliştirelim!
  Almanya'da sınıfa saldırılar...
  Şakirpaşa İşçi Kültür Evi açılıyor!..
  Yarım kalmış işler yılı
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan

Yeni bir yıla daha girmiş bulunuyoruz.

İnsanlar her yeni yılı umutlu beklentilerle karşılar. Kendileri için iyi ve güzel olan her şeye, bu gelen yeni yılda kavuşmayı umarlar. Ancak sözünü ettiğimiz bu insanlar, iyi insanlar, yoksul insanlar, bizim insanlarımızdır...

Bir de, kendisi için “iyi” olanı elde etme uğruna dünyanın tüm iyi insanlarının umutlarını karartmaya azmetmiş olanlar var. Yeni yılın ilk aylarında dünyayı kana bulamaya hazırlanan Amerikan emperyalizmi bunların başını çekiyor. Bu batılı haydutun yürüttüğü savaş hazırlıkları, savurduğu tehditler dünya halklarının üzerine kara bulutlar gibi çökmekte, yeni yıla yönelik bembeyaz umutlarını karartmaktadır.

Ancak, devrimcilerin, komünistlerin karamsarlık için ne bir nedenleri ve ne de lüksleri bulunmuyor.

Amerikancı medyanın tek taraflı yansıtma çabaları boşuna. Evet, Amerikan emperyalizmi ağzından köpükler saçarak, boğuk hırıltılar çıkararak dünyayı korkutmaya çalışıyor, bu bir gerçek. Ama bir de gerçeğin öbür yüzü var. Emperyalizmin silahları ve hevesleri ne derece ürkütücü olursa olsun, dünya halkları, işçi ve emekçileri, gençleri her geçen gün artan sayıda kitleler halinde sokaklara dökülerek bu azgınlığı dizginlemeye çalışıyor. Dünya çapında gelişen anti-emperyalist, anti-kapitalist hareket, Irak’a yönelik saldırı tehdit ve hazırlıklarıyla birlikte savaş karşıtı bir harekete evrilerek yükselişini sürdürüyor.

Hareketin bugünkü durumu ve seyri, tüm eksiklik ve zaaflarına rağmen, sosyalizm idealinin gücünü göstermeye yetiyor. Sosyalizm, her ne kadar bir sınıf ideolojisi ve projesi olsa da, sonuçları itibarıyla işçi sınıfı çıkarlarını aşan ve tüm insanlığı kucaklayan bir gelecek planlar toplum için. “Ya barbarlık içinde çöküş, ya sosyalizm” şiarımız da bunu anlatmıyor mu?

İşte şimdi “büyük insanlık”, büyük kitleler halinde barbarların karşısına dikiliyor ve haykırıyor, “Emperyalist savaş barbarlığına son!..” Sosyalistler için, devrimciler için, insanlığın kapitalist-emperyalist barbarlıktan kurtuluşu uğruna mücadele edenler için bundan daha uygun koşul olabilir mi?

Emperyalistler 2003’ü Ortadoğu ve dünya halklarına zehir etmeye hazırlanıyor. Heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur. İdeolojimizin ve programımızın gücünü toplumun yakıcı ihtiyacıyla buluşturmanın ve örgütlemenin zamanıdır.