30 Kasım '02
Sayı: 47 (87)


  Kızıl Bayrak'tan
  Sermaye iktidarının açmazları ve yeni hükümet
  AB kapısında hayaller ve gerçekler
  Silah denetçileri ve emperyalist savaş hazırlığı
  "Ak" partisinin kara icraatları
  Amerikan emperyalizmi için "gül" gibi bir başbakan
  BM'nin Dünya Çocuklar Günü aldatmacası...
  Metal'de birbirini izleyen ihanetler
  Sendika bürokratlarının ihaneti metal işçilerinin birleşik örgütlü mücadelesiyle aşılacak!
  Prag Zirvesi'ne ABD damgasını vurdu...
  NATO'nun militarist saldırgan misyonu yeni duruma ve ihtiyaçlara uyarlanıyor
  NATO'nun yeni stratejisi...
  Prag Zirvesi üzerine Haluk Gerger ile konuştuk...
  Gençlik YÖK'ü ve savaşı soruşturdu!
  Gençliğin savaş ve YÖK karşıtı eylemlerinden...
  Dünyadan...
  ABD emperyalizminin yeni konsepti...
  Mücadele alanlarından...
  BİR-KAR II. Kongresi başarıyla gerçekleşti
  Perinçek'in İP'iyle ne kuyuya inilir, ne baraj geçilir
  Partimizin 24. kuruluş yıldönümü kutlu olsun!..
  Bir hukuk cinayetine karşı duyarlılık çağrısı
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Emperyalist savaşa, YÖK’ün soruşturma terörüne karşı gençlik cephesinden yanıt...

YÖK’ün ve ABD’nin askeri olmayacağız!

ABD emperyalizminin Ortadoğu’da yoğun bir biçimde savaş rüzgarları estirdiği bugünlerde emperyalist savaş karşıtı muhalefet de yükseliyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan savaş karşıtı eylemlere Türkiye’den de güç katılıyor. 23 Kasım günü İHD’nin düzenlediği savaş karşıtı basın açıklaması saat 12:30’da Yüksel Caddesi’nde ıslık ve sloganlarla başladı. “Barış ve kardeşlik buluşması” olarak isimlendirilen basın açıklamasına gençlik cephesinden yoğun bir katılım oldu.

İHD Başkanı yaptığı açıklamada, “Hafta başında anlaştılar. Şimdi Irak’a saldırı planları hazırlanıyor. Bütün dünyada savaşa karşı protestolar yükseliyor. Bugün bütün büyükler susacak, çocuklar konuşacak. Çünkü savaştan en çok çocuklar etkileniyor. Çocuklar annesiz-babasız kalıyor” diyerek, sözü bir çocuğa bıraktı. Küçük dostumuz savaşın kendisi için anlamını ortaya koyarak, bu savaşın durdurulması gerektiğini söyledi.

“ABD askeri olmayacağız!”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!” sloganlarının sıkça atıldığı eylem son derece coşkulu geçti.

Aynı gün savaşa ve soruşturmalara karşı öğrenci gençliğin saat 13:00’de Sakarya Caddesi’nde düzenleyeceği basın açıklamasına katılmak için hazırlanan gençler kortejler oluşturdular ve yürüyüşe geçtiler. Anadolu ve Osmangazi Üniversite Öğrencileri, Ekim Gençliği, Gençlik İnisiyatifi, Ankara Gençlik Derneği Çalışanları, Kaldıraç, Özgür Gençlik, Öğrenci Koordinasyonu, Devrimci Mücadeleci Gençlik, Emek-Barış-Demokrasi Bloğu’nun pankartlarıyla katıldığı yürüyüş 500’ün üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

“YÖK’e hayır!” ve “YÖK’e evet(!)” eylemlerinden dolayı rektörlüğün soruşturma açtığı öğrenciler, bu anti-demokratik ve baskıcı tutumu protesto etmek için yürüyüş sırasında ağızlarına siyah bantlar taktılar. Yine yürüyüş esnasında kortejlerin kenarındaki görevli öğrenciler caddeden geçenlere soruşturma terörünü ve öğrenci gençliğin taleplerini anlattılar. Sloganlarla Sakarya Caddesi’ne gelindi.

Eskişehir’de YÖK tarafından soruşturma terörüyle susturulmaya çalışılan bir öğrencinin okuduğu basın metninde, emperyalist savaşa ve YÖK’e karşı mücadelenin önemi vurgulanarak soruşturmaların bu mücadeleyi teslim alamayacağı belirtildi. İstanbul Üniversitesi’nden uzaklaştırılmış olan bir öğrenci de yaptığı konuşmada YÖK’ü yıkana kadar mücadelenin süreceğini söyledi.

Eylemde Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer de bir konuşma yaptı. Konuşmasında, Üniversitenin neo-liberal sürece uydurulması için harçlara gelen zammı Eğitim-Sen olarak Danıştay’a gönderdiklerini belirtip, “Sizin yanınızda olacağız. Bu mesajı vermek için buradayız” dedi. Konuşmalar sırasında soruşturmalara karşı toplanan 2 bin imza yakıldı.

Soruşturmalar ekseninde yapılan eylemde emperyalist savaş ve hücre karşıtı sloganlar da sıkça atıldı. Eylem boyunca “YÖK’e hayır!”, “Eşit, parasız, anadilde eğitim!“, “Baskılar bizi yıldıramaz!”, “YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek!”, “Sermaye defol, üniversiteler bizimdir!”, “Savaşa hayır, kahrolsun emperyalizm!”, “Savaşa değil, eğitime bütçe!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “İçerde-dışarda hücreleri parçala!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Biji bıratiya gelan!” vb. sloganlar atıldı. Eylem, devrim ve sosyalizm şiarlarıyla coşkulu bir biçimde bitirildi.

Ekim Gençliği/AnkaraYTÜ öğrencilerinden savaş karşıtı eylem...

“Savaşa değil eğitime bütçe!”

YTÜ öğrencileri, 28 Kasım günü emperyalist savaşa karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Yaklaşık üç gündür açtıkları savaş konulu resim sergisi ile öğrenci gençliğin dikkatini bu konuya yoğunlaştırmaya çalıştılar, basın açıklamasının duyurusunu hazırladıkları el ilanları ve afişlerle yaptılar. Saat 12:00’de hazırlık sınıflarını ve tüm okulu dolaşmaya başlayan öğrenciler, bu esnada savaşın içeriğini anlatan ve eylemlerini duyuran konuşmalar yaptılar. Saat 12:30’da Tonoz Kantin önünde başlayan eyleme 65 civarında öğrenci katıldı.

“Emperyalist savaşa hayır/YTÜ Öğrencileri” imzalı pankartını açan öğrenciler bütün okulu sloganlarla dolaştılar. Basının aşağı kapıya gönderildiğini öğrenen öğrenciler alt kapıya doğru bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Sloganlarına burada da devam ettiler.

Basın açıklamasında şunlar söylendi:

“... Gençliği hem ölüme hem de kardeş Irak halkını öldürmeye yollayanlar bir yandan da ülke içinde bizlere dönük baskılarını arttırmaya giriştiler. Eğitime neredeyse sıfır kaynak ayıranlar istihbarat birimlerine ve kolluk güçlerine milyonlarca dolarlık bütçe ayırarak kendilerini güvence altına almaya çalışıyorlar. Daha bugünden etkisini hissettirmeye başlayan baskılar savaşın başlaması ile birlikte iyice yoğunlaşacak ve ülkedeki muhalefet üzerinde tam bir terör estirilecek. Körfez Savaşı’nda olduğu gibi bu savaşında, faturası bizlere kesilecek. Anne ve babalarımız işlerinden edilirken işlerden atılmayanlar ise sefalet ücretlerine mahkum edilecek. Yaklaşık bir buçuk seneden beri mecliste bekletilen YÖK yasa tasarısı savaşın ekonomik faturasını hafifletmek uğruna meclisten geçirilecek ve eğitim tamamen paralı hale getirilerek, içi-emekçi çocukları üniversitelere alınmayacak...”

Basın açıklaması okunduktan sonra okula giren öğrenciler, Tonoz Kantinine kadar sloganlarını atmaya devam ettiler. Kantinin önünde coşkulu bir şekilde atılan sloganların ardından, aynı gün yapılacak olan savaş konulu panele ve 1 Aralık Çağlayan mitingine çağrı yapılarak eylem bitirildi.

Eylem boyunca “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!”, “Rektörler savaşa öğrenciler sokağa!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Biji bıratiya gelan!”, “Irak halkı yalnız değildir!”, “Filistin halkı yalnız değildir!”, “Kahrolsun İsrail siyonizmi!”, “Savaşa değil eğitime bütçe!”, “Amerikan askeri olmayacağız!” sloganları atıldı.

Eylemi Ekim Gençliği, Partizan Gençlik, Demokratik Öğrenci Birlikleri, Yıldız’dan Öğrenciler, Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenci Platformu, Yıldız Öğrenci Cephesi (İstanbul Üniversiteleri Koordinasyonu), Kaldıraç ve Gençlik Derneği örgütledi.

Ekim Gençliği/YTÜYTÜ’de savaş konulu panel

YTÜ’de Kültür ve Sanat Kulübü’nün düzenlediği, Sungur Savran ve İzzettin Önder’in konuk olarak katıldığı “savaş” konulu panele yaklaşık 50 kişi katıldı.

Önder, savaşın iktisadi temellerini, kapitalizmin neden savaşlar ürettiğini ve emperyalizmin Ortadoğu’daki hedeflerini anlattı. Rektörlerin emperyalist savaşı destekleyen açıklamalarına da değinen Önder, YÖK’ün kurumsal mantığı gereği üniversiteleri bu hale getirdiğini, öğrencilerin öğretim görevlilerini ve rektörleri aşmaları gerektiğini söyledi. Üniversiteleri sistemin egemen ideolojisinin genç beyinlere aşılandığı yer olarak tanımlayan Önder, özgür üniversitenin mücadele ile kazanılacağını vurguladı.

Ardından Sungur Savran, savaşın ABD açısından ne anlam taşıdığını anlattı

Konuklar 1 Aralık’a da çağrı yaparak, birleşik bir mücadele hattı örmenin anlam ve önemine değindiler.

Panel soru-cevap kısmındaki canlı tartışmaların ardından bitirildi.

Ekim Gençliği/YTÜİTÜ’de emperyalist savaş karşıtı forum

28 Kasım günü İTÜ’de ABD’nin Irak’a saldırısını konu alan bir forum düzenlendi. Yemekhane içerisinde alkışlarla toplanılarak, “Amerikan askeri olmayacağız!”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Emperyalist savaşa hayır!”, “Biji biratiya gelan!” sloganları atıldı ve dövizler açıldı. Yemekhanede bir arkadaşımızın yaptığı konuşmanın ardından sloganlarla dışarı çıkarak dövizlerimizi camlara astık ve eylemimizi bitirdik. (Ekim Gençliği/İTÜ)