7 Eylül '02
Sayı: 35 (75)


  Kızıl Bayrak'tan
  "Stratejik müttefik"e stratejik uşaklık
  Alevi emekçilere kurulan tuzak...
  İttifak arayışları hangi ihtiyacın ürünü?
  CHP operasyonu sürüyor
  Emperyalist saldırganlık ve İsrail siyonizmi
  Devlet İMF programına sadakatte kararlı...
  Her düzeyde eşit ve parasız eğitim hakkı!
  Kayıt parası, katkı payı soygununa son!
  Seyhan Belediyesi'nde biten grevin ardından...
  Fatma Tokay Köse, hayat kurtarma işkencesi altında şehit düştü
  Topyekûn saldırıya karşı sınıf seferberliği!/2
  Tekellerin aşırı kâr hırsı insanlığı felakete sürüklüyor
  Dünyanın en büyük zirvesi fiyaskoyla sona erdi
   Fakirlere "vah vah" toplantısı
   6-7 Eylül olayları...
   1 Eylül eylem ve etkinliklerinden...
   Pendik İşçi Kültür Evi açıldı...
   Sosyal bir devrim için saygılarımızla"
   Barış ve Kürtler...
   Afganistan'da işler sarpa mı sarıyor?
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Ankara’da 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi...

“Kahrolsun ABD emperyalizmi!”

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Ankara Savaş Karşıtı Platform tarafından "Emperyalizme ve Savaşa Hayır" mitingi yapıldı. Miting saat 11:00'da Toros Sokak’ta kitlenin toplanmasıyla başladı, Abdi İpekçi Parkı'na doğru yürüyüşle devam etti. Mitingte İHD Ankara Şubesi, ÇHD, PSKAD, TMMOB, KESK, Nakliyat-İş, TÜMTİS, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Halkevleri, Öğrenci Koordinasyonu, İşçi Kültür Evleri, Kızıl Bayrak, Ankara Devrimci Sosyalist Basın Platformu, EMEP, ÖDP, SDP pankart açtılar.

Yürüyüş boyunca ve alanda sık sık; "ABD askeri olmayacağız!", "Kahrolsun ABD emperyalizmi!", "Katil ABD Ortadoğu'dan defol!", "Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!", "Yaşasın devrim ve sosyalizm!", "İçerde dışarda hücreleri parçala!", "Devrimci tutsaklar onurumuzdur!" sloganları atıldı.

Saat 13:00'e İHD Ankara Şube Başkanı'nın konuşmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve Mehmet Özer'in şiirleriyle devam etti. Bir gün önce ÖDP'nin seçim bildirilerini dağıtırken öldürülen Sinan Kayış, yapılan bir konuşmayla anıldı. Ardından Mamak İşçi Kültür Evi Tiyatro Topluluğu'nun "Hiroşima" adlı oyunu sergilendi. Oyun büyük bir ilgiyle karşılandı. Gülay'ın söylediği şarkılar eşliğinde çekilen halaylardan sonra miting sona erdi.

Emperyalist savaşın güncelliği ve yıkımı düşünüldüğünde mitinge katılım oldukça zayıf oldu. 2 bin civarı bir kitle eyleme katıldı. Özellikle reformist partilerin katılımı oldukça cılızdı. Eylem öncesi toplantılarda 17 şubeyi temsilen katıldığını söyleyen ve devrimcilere karşı olumsuz bir tutum sergileyen KESK yönetiminin bu iddiası, mitinge 170 emekçi taşımasıyla boşa düşmüş oldu. Benzer bir tutum sergileyen İHD Ankara Şubesi’nin katılımı ise yalnızca 50 kişiydi. 100'ü aşkın kitlesiyle TÜMTİS'in katılımı ise gerek yürüyüş boyunca, gerekse alandaki coşkusuyla ve emperyalist savaşa ilişkin attığı sloganlarla olumlu bir noktaydı.

SY Kızıl Bayrak/AnkaraMamak İşçi Kültür Evi’nin 1 Eylül çalışmalarından...

Seçim, emperyalist savaş ve ekonomik yıkımın işçi ve emekçilerin yaşamında etkili olduğu, emperyalistlerin savaş naralarının kulakları tırmaladığı ortamda, 2002 1 Eylül'ünü Mamak İşçi Kültür Evi olarak gündemimize aldık. Emperyalist çıkarları için Irak ve Ortadoğu halklarına ölüm kusacak olan ABD'nin Ortadoğu'dan defedilmesi gerektiğini öne çıkaran bir çalışma örgütlemeye çalıştık. 31 Ağustos günü Kültür Evi’nde etkinlik düzenlemek, 1 Eylül'de Ankara'da yapılacak mitinge katılmak, İKE imzalı bildirilerimizi yaygın bir biçimde dağıtmak faaliyetlerimiz arasındaydı.

Bir kampanya biçiminde planladığımız çalışmamızın ilk ayağını, savaşın insan yaşamı üzerindeki etkilerini anlatan 'Hiroşima' isimli skeci Mamak İKE Tiyatro Topluluğu olarak alanlarda, sokaklarda, şenliklerde sergilemek oluşturuyordu. Daha sonra imza kampanyası, bildiri dağıtımı, çeşitli etkinlik ve eylemlerle bu çalışmayı sürdürmeyi amaçladık. İmza kampanyası çalışmasını istediğimiz düzeyde yapamamakla birlikte diğer hedeflerimizi planladığımız şekilde gerçekleştirdik. 2500 adet “Hiroşima, Nagazaki, Afganistan, Filistin, Irak!.. Emperyalist savaşı durduralım!..” şiarlı bildirilerimizi ve 800 adet etkinlik çağrımızı bölgede yaygınca kullandık. Mamak'ta bir mahalle arasında tiyatro topluluğu olarak 1 Eylül öncesi “Hiroşima” adlı oyunu sergiledik. Türkülerle sonlandırdığımız etkinliğimiz izleyenler tarafından ilgiyle arşılandı.

31 Ağustos günü Mamak işçi Kültür Evi’nde şair Mehmet Özer, Gülay, Mamak İşçi Kültür Evi Müzik Topluluğu’nun ve gündeme ilişkin bir İKE çalışanın konuşmasının yeraldığı bir program yapıldı.

1 Eylül günü Abdi İpekçi Parkı’nda yapılan mitinge Mamak İKE olarak belli bir kitleyle katıldık. Eylemde “Emperyalist savaşı durduralım!”, “ABD askeri olmayacağız!/İKE” imzalı pankartımız ve kızıl bayraklarımızla yer aldık. Kortejimizin disiplini ve miting alanında oynadığımız sokak tiyatromuzla çoşkulu ve canlı bir duruş sergiledik. Eylem boyunca kortejimizde sıklıkla “Savaşa hayır, barış sosyalizmde!”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!”, “İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!”, “Marx-Engels-Lenin, yaşasın devrim ve sosyalizm!” sloganları atıldı.

İşçi sınıfı ve tüm ezilen halkların barış içinde yaşaması için emperyalist haydutlara karşı direniş bayrağını yükseltmenin zorunlu olduğu bir dönemde mücadele etmeyi, ses ve soluk olmayı sürdereceğiz...

Mamak İşçi Kültür Evi çalışanlarıİstanbul’da 1 Eylül Dünya Barış Günü...

İstanbul’da 1 Eylül Dünya Barış Günü yapılmak istenen mitingin valilik tarafından yasaklanması üzerine İstanbul Valiliği hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 1 Eylül günü, saat 13:00’de Sultanahmet Adliyesi önünde basın açıklaması okunarak suç duyurusu yapıldı.

Eylemde "Amerikan askeri olmayacağız!", "Irak halkı yalnız değildir!", "Savaşa hayır barış hemen şimdi!" sloganları sıklıkla atıldı. Eyleme HADEP kitlesinin çoğunluğunu oluşturduğu 1000’e yakın kişi katıldı. Basın açıklamasını İHD İstanbul Şube Başkanı Eren Keskin yaptı. Açıklamada Irak operasyonuna karşı olduklarını vurguladı. Ayrıca Okmeydanı’nda kahvede bildiri dağıtmak isteyen ÖDP’li Sinan Kayış’ın katledildiğini hatırlatan Keskin, siyasi bir cinayet olmadığını açıklayan Hasan Özdemir’i kınadıklarını vurguladı.

Polis, aralarında tertip komitesi üyelerinin de bulunduğu 11 kişiyi açıklamadan sonra gözaltına aldı. Eylem alkışlarla sona erdi.

SY Kızıl Bayrak/İstanbul1 Eylül’de basın açıklaması...

“Tüm işçileri, emekçileri ve halkları
savaşa karşı ortak tavır almaya çağırıyoruz!”

Adana 1 Eylül Barış Platformu Cuma günü İnönü Parkı’nda biraraya gelerek; “Türkiye Irak saldırısına ortak olmamalı, savaş bataklığına girmemelidir” konusunun işlendiği bir broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Kitleler Pazar günü yapılacak basın açıklamasına davet edildi. Dağıtılan broşürde şunlar yer alıyordu:

“Emperyalistler barışı değil, savaşı temsil ediyor! Halklar barış istiyor! ABD’nin Irak’ı işgale hakkı yok! Türkiye, Irak saldırısına ortak olmamalıdır. Türkiye, Irak başta olmak üzere komşu ülkelere yapılacak bir saldırının parçası olmamalıdır. Başta ABD olmak üzere işgalci ve haydutların bölgeyi terketmesi bütün emek güçlerinin, dahası bölge halklarının yararına olcaktır. Bunun için tüm işçileri, emekçileri ve halkları savaşa karşı ortak tavır almaya çağırıyoruz.

“Türkiye savaş bataklığına girmemelidir! Savaşların yıkım, açlık, yoksulluk, ölüm olduğunu gören insanlık, yıllardır 1 Eylül’ü ‘Dünya Barış Günü’ olarak kutluyor. Özellikle içinde bulunduğumuz günlerde dünya yeni savaşlara sürüklenmek isteniyor. Çıkarları dünyayı kana bulamaktan geçen emperyalistler, silah tekelleri sürekli savaşı kışkırtıyorlar. Hükümetleri yeni savaşlar için zorluyorlar. Yoksul ülkelerin kaynaklarını savaşa harcamalarını istiyorlar. Çünkü bu savaş ağaları ölümden para kazanıyorlar. ‘Ben nasıl etki alanımı artırırım ve nasıl yeni silahlar satarım’ hesapları ile yatıp kalkıyorlar.”

Pazar günü de Uğur Mumcu Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Eyleme DKÖ’ler ve Seyhan Belediye işçileri destek verdiler. Eylemde şu sloganlar atıldı. “ABD askeri olmayacağız!”, “Emperyalist savaşa hayır!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Savaşa değil emekçiye bütçe!”, “Seyhan Belediye işçileri yalnız değildir!”
HADEP, “emperyalist” kelimesi geçmesinden dolayı eyleme destek vermedi.

SY Kızıl Bayrak/AdanaBarış Haftası'nda İHD'den eylem...

"Emperyalist savaşa hayır!"

1-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Barış Haftası nedeniyle 4 Eylül günü İHD Adana Şube önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. DKÖ'lerin katıldığı eylemde İHD yöneticisi İhsan Erdem basın açıklamasını okudu. Açıklamada şunlar söylendi:

"İnsanlığın yaşadığı en büyük yıkımlardan birisi olan 2. Dünya Savaşı'nın başladığı 1939 yılından bu yana tam 63 yıl geçti. Bugün dünyanın 30'a yakın yerinde şiddetli savaşlar ve silahlı çatışmalar yaşanıyor. ABD'nin 11 Eylül'den sonra Afganistan'a saldırısı ve Irak'a yönelik saldırı planlarına karşı çıkalım. ABD'nin AB ülkelerinin de içinde bulunduğu uluslararası alanda petrol üzerinden yeni nüfuz alanları yaratma amacına hizmet edecek yeni bir savaşı önlemek için her türlü çabayı gösterelim. Körfez Savaşı'nı, Bosna-Hersek'i, İsrail-Filistin savaşlarında yaşanan acıları hatırlayalım."

Emperyalist saldırganlığa karşı dövizlerin taşındığı eylemde, "Amerikan askeri olmayacağız!", "Yaşasın halkların kardeşliği!", "Emperyalist savaşa hayır!", "Yaşasın barış!", "Biji aşiti!" sloganları atıldı. Ardından dernek binasında sergilenen, savaşın kan, gözyaşı, ölüm getirdiğini teşhir eden fotoğraf sergisine çağrı yapıldı.

SY Kızıl Bayrak/Adana