ARSIVANA SAYFA
 
30 Eylül '00
SAYI: 36
İçindekiler
Kızıl Bayrak'tan
Mücadelenin durumu ve devrimci görevler
Bu hayalet yarın mezarınızı kazacak!
“Kahrolsun İMF! Kahrolsun emperyalizm!”
Kışlalı suikastı zanlısı yakalandı!
Halkın öfkesi artık sokaklara taşıyor!
Ulucanlar katliamının yıldönümünde Türkiye ekonomisi
Türk-İş, DİSK ve derinleşen ihanet
Belediye-İş’e kayyum şantajı
Çukobirlik işçileri direndiler ve kazandılar
“Tek başına kurtuluş olmayacağının bilincindeyiz”
Enerji emekçilerinin eylemleri ve gösterdikleri
Ermeni soykırım tasarısı ve perde arkasındaki gerçekler
Önce ABD güdümlü devlete köle kafanızı değiştirin!
Ulucanlar direnişinin yaktığı ateş hiç sönmeyecek!
Karadeniz: Bir halklar mozaiği-2
Anti-militarizm, askerlik sorunu ve gençlik mücadelesi üzerine
Ulucanlar’ı anma etkinliklerinin gösterdikleri
Ulucanlar anmasından notlar
Ulucanlar anması çalışmaları
Cumartesi eylemleri devam ediyor!
Katliamcılar hala yargı önünde değil
Anma, gözaltı ve direniş
Olimpiyatlar, görüntü ve gerçek
Liberal rüzgar gülü politikası
Partimizin programı üzerine notlar
Mücadele Postası...
 
Tüm yazılar

 
 
Önce ABD güdümlü
devlete köle kafanızı değiştirin!24 Eylül’de Adana’da 100 kişi Ermeni soykırımı tasarısını protesto etmek için gösteri örgütlüyor, İstiklal marşı okuyorlar. Ermeni bayrağı yakıyorlar. Coca Cola vb.’ye karşı boykot çağrısı yapıyorlar. Çukurova Aydınlar Derneği başkanı burada konuşma yapıyor.

Ama boşa nefes harcıyor. Eğer ABD mallarını protesto ediyorlarsa, önce kendi kafalarını değiştirmekle işe başlamaları gerekir.
Çünkü ABD işbirlikçi sermaye devletinin dümen suyundaki her muhalefet, sonuçta ABD’nin güdümünden, gizli ABD destekçiliğinden kurtulamaz.

Bunlar 26 Eylül günü, örneğin Ulucanlar katliamının hesabını sermaye devletinden, MGK’dan, kontr-gerilladan sormak için sokaklara çıkmıyorlar. Bu konuda eylem yapsalar, katliamı teşhir için dava açan tutsak ailelerini protesto eylemi yaparlar ancak.

ABD güdümlü kafanın bunlarınkinden güzel bir örneği olur mu? Bunlardan bazıları bir de “sosyalist”, “işçi”ci maskeler takıyorlar yüzlerine. Böyleleri varken devletin örtülü ödenekten pay ayırıp da “sosyalist” ve “işçi” maskeli ajan faaliyeti örgütlemesine gerek yok. Bunlar vazifeyi gönüllü üstleniyorlar.

Devlet, Ermeni halkını soykırımdan geçiren Osmanlı’nın mirasını olduğu gibi sahipleniyor. 75 yıl sonra azınlık halkların üzerinden baskıyı hala eksik etmiyor. Bunlar soykırımı ve baskıları protesto edeceklerine, tutup Ermeni bayrağını yakıyorlar. Ama ABD bayrağını yakmaya cesaretleri yok. ABD bayrağı yaksalar, kafalarına devlet copu yiyecekler ve belki akılları başlarına gelecek. Ama bunu yapmıyorlar. En fazla Mc Donald’s ve Coca Cola “muhalefeti” örgütlüyorlar.

Devlet, CİA’nin yönetimindeki kontr-gerilla eliyle Çorum, Maraş katliamlarını örgütlüyor, Sivas’ta ilerici aydınların yakılmasına seyirci kalıyor. Bunlar protesto için şeriat bayrağı yakıyorlar.
Devlet, Kürt halkının haklı eşitlik ve özgürlük mücadelesine karşı bir soykırım savaşı örgütlüyor. Bunlar Kürt halkını suçlu ilan edip PKK bayrağı yakıyorlar.

Devlet Gazi’de kont-gerilla eliyle katliam örgütlüyor. Bunlar katliama karşı direnenleri, katliamın hesabını devletten soranları suçluyorlar.

Devlet zindanlarda devrimcileri vahşice katlediyor. Bunlar, provokatör diye devrimcileri suçluyor, hedef gösteriyorlar.

Bunlar bir de aydın, demokrat geçiniyorlar. Kurdukları derneklerin adını “Cumhuriyetin koruyucusu aydınlar” vb. isimler koyuyorlar. Sanki cumhuriyetin kazanımları bunların babalarından miras kalmış tapulu malları. Eğer öyleyse bile siz ancak mirasyedi sıfatını hak kazanırsınız, ötesine değil.

Siz burjuva cumhuriyetin öve öve bitiremediğiniz, yere göğe sığdıramadığınız o güdük kazanımlarının dahi koruyucusu olamazsınız. Bu kazanımları korumanın yolu bile sermaye iktidarına karşı devrimci mücadeleden geçiyor. Siz ise emperyalizmin işbirlikçisi sermaye devletinin, onları general bekçilerinin çizmelerini yalıyorsunuz.

Sizin kafanızın içi de diğer gerici yobazlar kadar karanlık. ABD’yi protesto etmeye gerçekten niyetiniz varsa, önce bu ABD güdümlü devlet kölesi kafanızı değiştirerek işe başlayın.