ARSIVANA SAYFA
 
30 Eylül '00
SAYI: 36
İçindekiler
Kızıl Bayrak'tan
Mücadelenin durumu ve devrimci görevler
Bu hayalet yarın mezarınızı kazacak!
“Kahrolsun İMF! Kahrolsun emperyalizm!”
Kışlalı suikastı zanlısı yakalandı!
Halkın öfkesi artık sokaklara taşıyor!
Ulucanlar katliamının yıldönümünde Türkiye ekonomisi
Türk-İş, DİSK ve derinleşen ihanet
Belediye-İş’e kayyum şantajı
Çukobirlik işçileri direndiler ve kazandılar
“Tek başına kurtuluş olmayacağının bilincindeyiz”
Enerji emekçilerinin eylemleri ve gösterdikleri
Ermeni soykırım tasarısı ve perde arkasındaki gerçekler
Önce ABD güdümlü devlete köle kafanızı değiştirin!
Ulucanlar direnişinin yaktığı ateş hiç sönmeyecek!
Karadeniz: Bir halklar mozaiği-2
Anti-militarizm, askerlik sorunu ve gençlik mücadelesi üzerine
Ulucanlar’ı anma etkinliklerinin gösterdikleri
Ulucanlar anmasından notlar
Ulucanlar anması çalışmaları
Cumartesi eylemleri devam ediyor!
Katliamcılar hala yargı önünde değil
Anma, gözaltı ve direniş
Olimpiyatlar, görüntü ve gerçek
Liberal rüzgar gülü politikası
Partimizin programı üzerine notlar
Mücadele Postası...
 
Tüm yazılar

 
 
Çukobirlik işçileri
direndiler ve kazandılar!Çukobirlik işçilerinin zorunlu izne gönderilmesiyle başlayan direniş, bir dizi eylemlilik sonucu, eski statünün işverene kabul ettirilmesiyle kazanıldı. Oturma eyleminden fabrika önünde toplu gösteriye, Adana’da yürüyüş eylemlerinden açlık grevine kadar uzanan bir dizi eylemle kazanılan bu statü küçümsenmemesi gereken bir tekil mevzidir. Zira gerek Türkiye’de, gerekse Adana’da birçok işçi-emekçi direnişi, ya faşist zorla bastırılmakta ya da sendikal ayak oyunları vb. sonucu, güdük bir biçimde bitirilmektedir. Çukobirlik işçilerinin militanlaşma eğilimleri de gösteren direnişi, pozitif taleplerle yeni bir dönem başlatan öncü bir çıkış olamasa da, Adana’da işçi sınıfı açısından örnek alınması gereken, kendi içinde dersler barındıran bir direnişti.

Mesela bir hafta öncesinde Türkiye çapında örgütlü olan ve mücadeleci bir sendikal anlayış sergileyen TÜMTİS’in Çukurova Nakliyat Kargo’daki tensikata karşı başlayan grevi, patronun itirazıyla kaldırılabilmiştir! Yine Marsa’da ve Paksoy’da grevlerin nasıl satıldığını, Sasa’da grevci işçilerin sendikal oyunlarla enerjilerinin nasıl boşaltıldığını gördük, yenilginin tahribatını işçi sınıfı hareketinde yaşadık.

Bugün hala devam eden EXSA grevi ise sermaye tarafından yalnızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Sabancı Holding sadece Adana’da değil Türkiye’de de sermayenin nabzını yansıtmaktadır. Sasa grevi sırasında verilen gazete ilanları tekellerin azami kâr hırsını anlatıyor: Endonezya’da bir işçinin maliyeti şu kadar, biz de ise bu kadar! deniliyordu. Yani Türkiye işçi sınıfının onyıllardır mücadele ile kazandığı mevziler, sektörde dünyanın en geri ülkesi ile kıyaslanarak abartılıyordu. Ve şimdilerde Sabancı, tehditkar bir ifade ile, yeniden yapılandırmaya gidileceğini, onbinlerce işçiyi çıkarma pahasına kimi fabrikaları kapatacağını, kimini satacağını söylüyor! Hedeflenen, zaten sefalet sınırında yaşayan, yüzde on sendikalaşma oranın tutturamayan sınıfa karşı yıkım paketlerini kabul ettirebilmek, mevzilerini düşürebilmek ve esnekleşme adıyla sendikasızlaştırmaktır!

İşte grev ve direnişlerin tek tek yenildiği, metalde ve tekstilde yeni grevlerin beklendiği bir süreçte, Çukobirlik işçilerinin sermayeye geri adım attırması, diğer sınıf bölükleri için örnek bir kazanımdır.

Zira, Çukobirlik işçileri sınırlı iktisadi taleplerle yola çıkmışlardı. İçlerinde yeni alınan MHP’li ve FP’li işçiler bulunuyordu. Geçmiş yıllardaki direniş deneyimleri unutturulmaya çalışılıyordu. Sendika bürokratları sınıf dayanışmasını örgütlemek için çaba harcayacaklarına, Çukobirlik işçilerinin haklı mücadelesini kamuoyuna anlatacaklarına, işçilere metanet telkin ediyorlardı. Sınıf dayanışması örülememişti. Fabrikanın şehir dışında olması nedeniyle direniş mahalli halk tarafından sahiplenilmiyordu. Geçmişte 7 bin olan işçi sayısı 2 bine kadar düşürülmüştü, vb...

Fakat işçiler, birlik ve dayanışma sergileyerek, ailelerini mücadelelerine katarak, devlet terörüne karşı militan eylemler başlatarak, mahalli halka seslerini duyurmak için şehre yürümeye çalışarak İMF patentli sermaye saldırısına karşı kararlılığın anlamlı bir örneğini verdiler. Direndiler ve kazandılar!

Exsa grevi 100. gününde


EXSA grevi 100. gününü doldurdu. 100. günde sendikanın Teksa şubesinde yapılan basın açıklamasına yaklaşık 200 işçi katıldı. Hazırlanan bildiriyi DİSK Tekstil bölge temsilcisi Yusuf Yürekli okudu.
Bir gün önce sendikada EXSA işçileriyle yapılan toplantıda EXSA grevi değerlendirildi. Bu toplantıda sendikanın atıl kaldığı ve daha etkili eylem kararları alınması kararlaştırıldı. Bu kararların alınmasında, Çukobirlik işçilerinin direnişinin kazanımla sonuçlanması ve tabanın basıncı etkili oldu.

Teksa şubesinde yapılan basın açıklamasının ardından, kitlesel olarak çarşı merkezinde bildirileri dağıtımı yapıldı. Basın açıklamasına ve bildiri dağıtımına Çukobirlik, Mensa ve Genel-İş destek verdi.

Alınan eylem kararları gereği Perşembe günü, bölge çalışma müdürlüğüne suç duyurusunda bulunulacaktı. Ancak sendikanın gerekli evrakları hazırlayamamasından dolayı bu eylem boşa çıktı.

Yine Cuma günü (29 Eylül) sendika binasında dönüşümlü olarak açlık grevine oturulacak. Bu eylemliliklerden de bir sonuç alınamazsa, Pazartesi günü (2 Ekim) EXSA işçileri fabrikaya kadar yürüme kararı aldılar.

EXSA işçilerinin grev sürecinin uzamasından dolayı içine girdikleri ekonomik açmazlar, işçilerin yaşamını derinden etkilemektedir. Bu anlamda sendikanın daha etkin eylemler gerçekleştirmesi için sendikaya basınç yapmaktadırlar.

Kızıl Bayrak/Adana

Eğitim-Sen’in norm kadro eylemi

“Zafer direnen emekçinin olacak!”


Eğitim-Sen, 22 Eylül’de Norm-Kadro Yönetmeliği’nin geri çekilmesi için Güven Park’ta bir uyarı eylemi yaptı. 1500 kişilik kitle, Eğitim-Sen 2 No’lu şubeden Güven Park’a yürüyüşe geçti. Diğer illerin şubelerinin yönetim düzeyinde katıldığı eylemde, “Norm kadro geri çekilsin!” pankartı açıldı.

Enerji-Yapı Yol Sen’in militan eyleminin hemen arkasından yapılan bu eylemde de kitle coşkuluydu. Dört buçuk saat süren eylemin iki saatlik bölümü oturma eylemi şeklindeydi.

27 Eylül’de evleri yıkılacak olan Ege Mahalesi halkı da dövizleriyle eyleme katıldılar. Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yapan Ege Mahallelileri eğitim emekçilerini, “Zafer direnen emekçinin olacak!” sloganıyla desteklediler.

Eğitmi-Sen’li yöneticiler, Norm-Kadro Yönetmeliği geri çekilene kadar hak alıcı eylemleri yapacak kararlılıkta olduklarını söyleyerek eylemi bitirdiler.

Kızıl Bayrak/Ankara