ARSIVANA SAYFA
 
17 Haziran '00
SAYI: 22
Kızıl Bayrak'tan...
Hücre saldırısına karşı hazırlık!
Sosyal yıkım saldırısı sürüyor!
Sermaye enflasyonu düşürme masalıyla...
15-16 Haziran ve işçi sınıfının öncü rolü
İnsanca yaşanacak bir ücret için...
"Kararlılığımızı koruyarak sınıf adına mücadelemizi...
Devrimci kamu emekçileri sorumluluk...
Bu çizgi "zafer" değil, sürekli yenilgi getirir!
Eğitim-Sen bürokratları Ankara eyleminde...
Yaşamı devrimci tarzda dönüştürmek esas olmalı!
MHP'ye çekilen cila tutmaz!
Dönemi kazanmanın olanakları...
Hücre karşıtı faaliyetin durumu ve devrimcilerin görevi
İzolasyon politikası hücre tipi cezaevleriyle...
Katıl karşı duralım!...
Öldürtme, sahip çık!
"Cinsel Taciz ve Tecavüze Hayır" Kurultayı
Son İEP toplantısı ve...
Sol liberallerin "Emek Platformu" aşkı
Çoçuk emeği, kapitalizm ve sosyalizm!
Dünyanın en adaletsiz sınav sistemi
Hafız Esad'ın ölümü ve hassasiyet kazanan...
Arjantin'de bir kez daha genel grev!
Clinton gezisinin perde arkası...
Ateşi Çalmak
Mücadele Postası


 
 

 

Kızıl Bayrak'tan...


İşbaşındaki hükümetin varlık nedeni ve tek görevi durumundaki “İMF-TÜSİAD yıkım programlarının hayata geçirilmesi” tüm hızıyla sürüyor. Denilebilir ki, hükümetin program dışındaki tüm icraatı da gereken ortamın yaratılması, gündemin oluşturulması(veya değiştirilmesi) gibi, yine uygulamanın gereklerinden oluşmakta. Bu kez misyon öylesine açıktan üstlenilmiş durumda ki, ESK’nın yeniden toplanması ihtiyacını bile hükümete İMF hatırlatıyor.

Yıkım programı öylesine yüklü ki, sınıfın tepkisi henüz sarsıcı eylemlerle ifade edilmemesine rağmen, perdelemek kolay olmuyor. Medya başta olmak üzere, devletin kimi temel kurumları bile zaman zaman tümüyle gündem değiştirme operasyonlarına yönlendirilmek zorunda kalınıyor. Ancak patlatılan her bomba, üç günde dağılan bir sis bulutu oluşturma dışında bir etki bırakmıyor.

Milyonlarca işçi ve emekçinin gündemi, İMF-TÜSİAD yıkım programlarına karşı direnmek ve kazanmanın yollarını aramak-bulmaktır. Sosyal sigorta kurumlarının tasfiyesini hedefleyen sözde “reform” ve onunla bağlantılı işsizlik sigortası aldatmacası, özelleştirmeler ve TİS’lerde dayatılan sefalet zamları, programın bugünkü ayaklarını oluşturuyor. TİS kapsamındaki onbinlerce işçi, sermayenin düşük ücret saldırısını püskürtebilmek için, öncelikle sendikal ihanetle mücadele etmesi ve onu yenmesi gerektiğini farkediyor. Gündemini bu sorunlar ve çözüm yolları oluşturuyor.

Bu sorulara yanıt vermek, çözüm yolları aramak/bulmak, açıktır ki, sınıfın politik öncüsünün görev ve sorumluluklarındandır. Sınıf hareketine müdahale ve yol göstermenin vazgeçilmez araçlarından biri, güncel politikadaki başarıdır. Tüm çalışma alanlarımız, TİS sürecine ilişkin gelişmeleri birebir takip ve müdahale içinde olmalıdır. Yayınlarımız bu gelişmelerin bilgileriyle sistemli olarak beslenebilmeli, bunun için mutlaka bir eylem yapılması beklenmemelidir.

Sürece etkin müdahalenin aracı olmak üzere, iki broşürümüz baskıdadır. Asgari ücret ve işsizlik sigortası gibi sürecin iki önemli saldırısı konusunda kaleme alınan bu broşürlerin hızlı ve yaygın dağıtımı şimdiden örgütlenebilmelidir.

***

Sürecin ikinci temel gündemi hücre saldırısıdır ve buna yönelik çalışmaların da en etkin biçimde sürdürülebilmesi gerekmektedir. Gerek meclis komisyonu işkence raporları ve gerekse demokratik muhalefet alanlarında gelişen duyarlılık göstermektedir ki, sistem cezaevleri ve hücre tipi konusunda belirgin bir zayıflama içine girmiş bulunmaktadır. Bu çatlağı derinleştirmek, muhalefeti alabildiğince genişletmek için gereken her şey yapılmalıdır. Hücre karşıtı her türlü örgütlenme, eylem ve etkinlik desteklenmelidir.

***

Çalışanımız Yıldırım Doğan, Yozgat Cezaevi’ndeki görüş çıkışında gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Hakkında verilmiş olan bir para cezasının gerekçe gösterildiği tutuklama, hukuksuzluğu nedeniyle kısa sürede kaldırtılmış ve Yozgat cezaevine kapatılmış olan Doğan serbest bıraktırılmıştır.