Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Ağustos 2003
Sayı: 63
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Amerikan jandarması olmayacağız!
  ÖSS sendromu bitmiyor!
  Eğitim hakkımıza bir saldırı aracı: Yaz okulları
  Yıldız Teknopark AŞ kuruldu!
  Okullarımızı satmak istiyorlar...
  Özel Okulları Destekleme Projesi ve Uluslararası Ortak Lisans Programları...
  Çuval ABD'nin "bağımsızlık ve demokrasisi"dir!
  Genç komünistlerin bölge faaliyetlerinden...
  İşgalci ABD'ye destek, Ortadoğu halklarına ihanettir!
  Genç işçilerle kölelik yasası ve Irak'a asker gönderme üzerine konuştuk...
  Sanayi sitelerinden...
  Genç bir komünistin bir günü...
  Üniversite sermaye işgali altında!
  Şovenizm ve saldırgan milliyetçilik!..
  "Pozitif milliyetçilik"...
  Kurtuluş yok tek başına!
  Reklamlarla dayatılan...
  Ya da bir kutu kızıl boyayala dünyayı tüm renklere boyayın!
  "Dünyayı değşitirin, çünkü değiştirmek gerekiyor"
  Geçmişten bugüne halk ozanlarımız
  Alternatif bir dünya için kendi alternatif devrimci sanatımızı yaratalım
  "Yağmurları temizlemeli çocuklar yine koşabilsin yağmurların içinde..."
  Ayak sesleri...
  Okur mektupları 
 
Genç komünistlerin bölge faaliyetlerinden...

Parti bayrağı ellerimizde!..

Bölge çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Kölelik yasası ile ilgili BDSP imzalı bildirilerden sonra kölelik yasasıyla ilgili broşürlerimizin dağıtımını bitirmek üzereyiz.

12 Eylül’den sonra işçi ve emekçilerin kazanılmış haklarına dönük en büyük saldırı olan kölelik yasası çalışmalarımızın temel gündemini oluşturuyor. Bölge çalışması dahilinde hedeflediğimiz fabrikalarda broşür ilgiyle karşılanıyor. Bültenlerimizin ellerimizden kapışılması ve servislerde tartışılarak okunması bunun bir göstergesi. Dağıtım sırasında işçi ve emekçilerin yasa hakkında fazla bir şey bilmediklerini gözlemledik. Hafta sonu tatilinin kaldırılması, ödünç işçi uygulaması, kıdem tazminatının gaspını anlattığımızda işçiler hayretler içinde kalarak broşürlerimizi ilgiyle okumaya başladılar. Servislere dağıtım yaparken, diğer yoldaşlarımız da fabrika kapısında ajitasyonla broşür dağıtımını gerçekleştirdi. AKP hükümetine ve kölelik yasasına karşı hak ve özgürlüklerimiz için mücadelenin önemini vurguladık. Bunu sosyalizm mücadelesi ile birleştirdik.

Kuşlama ve afiş çalışması

BDSP’nin çıkartmış olduğu kuşları bölgemizde tüm fabrika önlerinde, sokaklara yaygın bir şekilde yaptık. Fabrika çıkışlarında üzerinde hak gasplarına, kölelik yasasına karşı taleplerimizin yazılı olduğu kuşlarımız işçiler tarafında ilgiyle karşılandı. Mahalle gençlerinin “bizim orayı donatmışlar” sözleri yaptığımız çalışmanın etkisini anlatıyordu.
Çeşitli şiarların bulunduğu BDSP imzalı afişleri de Topkapı geçit altına, Şehitliğin tüm duvarlarına, Halıcıoğlu’na, GOP’a ve Alibeyköy’e yaygın bir şekilde yaptık. Elimizde çok az miktarda kalan afişlerimizi de önümüzdeki günlerde belirlediğimiz fabrika önlerine yapacağız. Afiş çalışmamızın politik-pratik faaliyetimizin önemli bir parçası olduğunu gözden kaçırmadan faaliyetlerimiz sürecek.

Gazete satışları

Bulunduğumuz bölgede dört işçi ve emekçi mahallesinde yaptığımız gazete satışları çalışmamızın en önemli parçasını oluşturuyor. Zira bildiri dağıtımında sadece iş çıkışında iki-üç dakika işçilerle konuşma imkanı buluyoruz. Afiş çalışmamızda ise doğal olarak işçi ve emekçilerle yüzyüze gelemiyoruz. Fakat gazete satışında işçilerle, emekçilerle ve esnafla uzun süreli sohbetler edebiliyoruz. Onlarla işyerlerindeki sorunlardan semt sorunlara kadar birçok konuda sohbet etmek düzenin teşhiri konusunda önemli fırsatlar veriyor.

Gazete satışları sırasında emekçilerin karşısında sınıfsal konumumuz ve devrimci kimliğimizle bulunuyoruz. İşçi ve emekçiler bizleri çay içmeye, sohbet etmeye davet ediyorlar. Tüm bölge olarak gazete satışını yaz dönemi sonunda 500 olarak hedefliyoruz. Bir sonraki sayıda gazetemiz hakkında yapacağımız röportajları yansıtmayı planlıyoruz.

Ayrıca önümüzdeki günlerde Genç İşçi bültenine bölgemizden destek verilmesini kararlaştırmış bulunuyoruz. Elimizdeki 100 adet Genç İşçi bülteni işçi yoldaşlarımız tarafından kendi fabrikalarında dağıtılmaya başlandı.

Eğitim çalışmaları

Bölgedeki genç işçi okurlarımıza ve içe dönük bir eğitim çalışmasına başlamış bulunuyoruz. Farklı ekiplerden oluşan eğitim çalışmaları, devrimci yaşamdan partimizin tanıtımına kadar birçok konuyu içeriyor. İşçi gençlerle kölelik yasası üzerine yapacağımız eğitim çalışmasında broşürlerimiz ve gazetemizde çıkan yazıları temel alacağız. Genç komünistler olarak da belirlediğimiz kitapları okumaya devam ediyoruz.

Ayrıca genç işçilerin kendi fabrikalarından getirdiği işçi ve emekçilerle iş yasası üzerine sohbetler ediyoruz.

İşçi Tiyatrosu kuruldu!

Bölgemizdeki genç işçilerin oluşturduğu İşçi Tiyatrosu da çalışmalarına başladı. Haftada iki kez toplanıp çalışma yapan İşçi Tiyatrosu ilk oyununun hazırlıklarına başladı. İşçi ve emekçileri kültürel alanda da çürütmeye çalışan kapitalist sisteme karşı alternatif kültürü üretmemizin bir ilk adımı sayılması gereken işçi tiyatrosu büyüyerek çalışmalarını sürdürecek. İşçi Tiyatrosu’nun çalışmalarına katılan tüm genç işçileri iddialarından dolayı gazetemiz aracılığı ile bir kez daha kutluyoruz.

Çalışmalarımız sürecek!

Çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürecek, yaz dönemini partimiz adına kazanıma dönüştürmek için tüm enerjimizle mücadele edeceğiz. Yaşamı köleleştirilmiş biz işçi ve emekçilerin kurtuluşu olan sosyalizm mücadelesinde partimizin yükseltmiş olduğu bayrağımızı fabrikalarda dalgalandırmak için canla başla çalışacağız.

Onlar devrimden ve işçi sınıfından korkarak baskılarını artıradursunlar, güçlüklerden sapasağlam çıkan partimizin ayak sesleri giderek daha güçlü bir biçimde duyulacaktır.

Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!

GOP’tan Genç KomünistlerYaz dönemini kazanacağız

İkitelli bölgesindeki çalışmamızı ara vermeden sürdürüyoruz. Genç komünistler olarak bölgedeki sanayi sitelerine ve emekçilerin yaşadığı mahallelere dönük faaliyet yürütüyoruz. Emekçilerin yaşadığı semtlere düzenli gazete satışı için gidiyoruz. Gazete satışımızı başlangıç açısından olumlu bir adım olarak görüyor, düzenli bir şekilde emekçilere ulaştırmaya çalışıyoruz.

Ayrıca bölgemizde bulunan sanayi sitelerinde yaptığımız broşür dağıtımları oldukça verimli geçiyor. İşçi ve emekçilerin broşürümüze ve bize olan ilgisi azımsanmayacak boyutta. Onlarla daha yakından ilişkiler kurmak yeni ilişkiler edinmek için bir anket çalışması başlatmış bulunuyoruz. Anketin temel gündemini kölelik yasası oluşturuyor. Kölelik yasasının anlatımına dayalı sohbetlerimiz anket çalışmamızla birleşerek büyüyor. Şu ana kadar sınırlı bir şekilde örgütleyebildiğimiz anket çalışmaları birçok genç işçi ile birebir diyalog kurmak açısından önemli imkanlar oluşturdu.

Anket çalışmasını “Genç İşçi” bülteninin satışı ile birlikte sürdürmeyi düşünmekteyiz. Kullandığımız araçların çeşitliliği mevcut sınırlılıklarımıza karşılık önemli imkanlar sunmakta. Bu imkanlar yaratıcı ve inisiyatifli bir şekilde değerlendirildiği koşullarda alanda başarılı bir çalışma düzeyi oluşturmamız önünde bir engel bulunmamaktadır.

Ayrıca pratik faaliyetimizin bir parçası olan afiş çalışmalarımız sürüyor. BDSP imzalı afişleri bölgemizdeki sanayi sitelerinin çevresine ve semtimize yapmış bulunuyoruz. Genç komünistler olarak yaz dönemi sonrasına bırakacağımız birikimle işçi gençlikle sağlam bağlar kurmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız iddialı ve inisiyatifli bir şekilde sürecek.

Genç Komünistler/İkitelliKültürel yozlaşmaya karşı birlik ve
beraberlik için futbol turnuvası!

Yaz tatili başladı. Herkes bir yerlere tatile gitmenin peşinde. Ancak düzen saldırılarını tatil etmiyor. Yüksek öğrenim yasa tasarısı meclisten geçirilmeye çalışılıyor. Irak’a asker gönderilmesi gündemde. Kölelik yasaları sessiz sedasız meclisten geçiriliyor. Gençlik, hem okullarda, hem işyerlerinde, gereksiz bir rekabetin içine çekiliyor.

Mamak İşçi Kültür Evi Gençlik Komisyonu olarak, gençlik arasında ortadan kaldırılmaya çalışılan dostluğu, dayanışmayı, birlik ve beraberliği yeniden sağlamak için bir futbol turnuvası düzenlemeye karar verdik. Mamak’taki gençlik turnuvaya büyük ilgi gösterdi. Kapitalizm tarafından hem bir gelir kaynağı olarak, hem de yoz bir kültür yaratmanın aracı olarak kullanılan futbolun asıl amacının, birlikte bir şeyler yapmak olduğunu, bir takım olarak yardımlaşma ve dayanışma üzerine kurulu bir oyun olduğunu göstermeye çalıştık. Turnuvayı duyurmak için 2-3 gün boyunca afişlemeler yaptık, bir pankart hazırlayarak İşçi Kültür Evi’nin önüne astık. Bu tür etkinliklerle insanların birbirlerini rakip olarak görmemelerini sağlamaya çalışacağız.

Genç komünistler/MamakPolitik faaliyetlerden...

Çalışmalarımız sürüyor...

Yaz dönemi faaliyetlerimiz sürüyor. İlk olarak insanlara ulaşmakta araç olarak kullandığımız gazetemizin ve protokollerin dağıtımını düzenli hale getirmek için çalıştık. Bu haftadan itibaren gazetemiz bölgeye düzenli olarak ulaştırılıp, dağıtımı yapılacak. Çalışmamızın bir diğer ayağı olan mevcut liseli ilişkilerinin güçlendirilmesi ve liseli faaliyetinin genişletilmesine hız verdik.

Genç komünistlerin teorik ve politik alanda sağlamlaşması için eğitim çalışmalarına da önem vermekteyiz. Genç komünistler olarak eğitim çalışmasını işçi sınıfına ve partimize karşı üstlendiğimiz bir görev olarak görüyoruz.

Önümüzdeki ilk hedefimiz gazete satışını yaygınlaştırıp, daha çok insana ulaşmaktır. Devamında ilişki ağlarımızı genişletip, faaliyetimizin önünü açabilmektir.

Beykoz’dan Genç Komünistler