Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
15 Şubat-15 Mart '03
Sayı: 58
 İçindekiler
   Ekim Gençliği'nden...
  Şubat'ın kavga soluğuyla Mart'ı kazanmaya!
  Emperyalist savaş, olanaklar ve görevler
  Sahte demokrasi tartışmasının gizledikleri
  15 Şubat'ta dünyanın d ört bir yanında milyonlar alanlardaydı...
  "Demokrasi" havarileri neyin peşindeı
  Emperyalist savaşın hizmetinde bir kurum: Medya
  Direnen kadın
  Geleceğimizin çalınmasına izin vermeyelim!
  '96 Beyazıt işgali günlüğünden...
  Sanayi siteleri ve gençlik çalışması
  Gençlik içinde kitle çalışması
  İÜ'den kitle çalışması deneyimleri...
  Gürüz'ün demokrasisi!..
  Liseli gençlik çalışması ve platformları
  Liselerden...
  Trakya Üniversitesi'nde bir dönemin ardından
  Platform çalışmalarının sorunları
  Canlı kalkan Kenneth N. O'Keefe...
  Zindandan mektup...
  Geleceksizler geleceğe saldırıyor!
  Bir filmin gösterdikleri
  Tiyatro ve savaş
  Bir yiğitlik destanı...
  Tarihte bu ay...
  Okur mektupları 
 
Tarihte bu ay...

11 Şubat 1968

6. Filo protestoları. İstanbul’a demirleyen 6. Filo’ya bağlı Amerikan askerleri devrimci gençler tarafından siyah boya ve katrana bulanarak denize döküldü. Dolmabahçe’ye dikilen Amerikan bayrağı söküldü.

16 Şubat 1969

Kanlı Pazar. İstanbul Taksim’de 6.Filo’nun ziyaretini protesto etmek için düzenlenen “Emperyalizme ve Sömürüye Karşı İşçi Yürüyüşü”ne katılan işçi ve öğrencilere gericiler saldırdılar. 2 kişi öldü, 104 kişi yaralandı.

18 Şubat 1952

Türkiye Kuzey Atlantik Paktı’na (NATO) resmen katıldı.

22 Şubat 1848

Paris Ayaklanması ve 1848 Devrimi’nin başlangıcı. Şubat Devrimi ile monarşiyi kaldıran Fransız halkı, kurulan burjuva cumhuriyetini de kabul etmeyerek Haziran’da kızıl bayraklar ve toplumsal cumhuriyet şiarıyla ayaklandılar. Ayaklanma Paris sokaklarında kurulu barikatların toplarla dövülmesi ve binlerce işçinin katledilmesi ile bastırıldı.

23 Şubat 1918

Kızıl Ordu’nun kuruluşu. Ekim Devrimi’ni boğmak için harekete geçen beyazlara karşı kurulan Kızıl Ordu, II. emperyalist paylaşım savaşında da faşizme karşı halkların kurtarıcısı ve gurur kaynağı oldu.

29 Şubat 1996

Öğrenciler “Eşit ve Parasız Eğitim” talebiyle İstanbul Üniversitesi Merkez Bina’yı işgal ettiler.

Mart 1898

Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin kuruluşu.

4 Mart 1919

Komintern’in kuruluşu. Kokuşmuş II. Enternasyonal revizyonizmine karşı çıkan komünistlerin oluşturduğu uluslararası birliğin kızıl bayrağı mücadele barikatlarında dalgalandı.

5 Mart 1971

ODTÜ’ye Jandarma saldırısı. 70 saat süren çatışmada 1 öğrenci, 1 komando ve 1 aşçı öldü, 6 asker ve 20 öğrenci yaralandı.

8 Mart

Dünya Emekçi Kadınlar Günü.

12 Mart 1995

Gazi Mahallesi’nde katliam ve Gazi Direnişi.

14 Mart 1883

Karl Marx’ın ölümü.

16 Mart 1978

Beyazıt Kampüsü’nün çıkışında faşistler tarafından atılan bombanın patlaması sonucu 7 ilerici öğrenci katledildi. Katliamın failleri arasında yer alan faşistlerin bir kısmı 57. Hükümet’te bakanlık yaptılar.

18 Mart 1871

Paris Komünü’nün ilanı. Kurulan ilk işçi devleti olan Komün 71 gün yaşadıktan sonra yenildi. Ancak geleceğe devrettiği mücadele bayrağı hala dalgalanıyor.

21 Mart

Newroz

30 Mart 1972

Mahir Çayan’ın da aralarında bulunduğu THKP/C ve THKO militanları Kızıldere’de çarpışarak şehit düştüler.Komünist Manifesto 155 yaşında...

Ustanın çekici ellerimizde!

Sınıfsız ve sömürüsüz toplumun mimarı olacak olan proletarya, Komünist Parti Manifestosu’nun ilanı ile beraber mücadele tarihinde ilk kez devrimci bir programa kavuştu. Böylece Avrupa’da dolanan komünizm “hayaleti” bu program üzerinden ete-kemiğe bürünmüş oldu. Bilimsel sosyalizmin kurucuları Karl Marx ve Frederick Engels’in dünya devrimci hareketine en önemli miraslarından biri olan bu eser 155 yıldır elden ele, sınıf savaşımlarında dalgalandırılıyor. Paris barikatlarından St. Petersburg meydanlarına, Bolşevik Partisi’nden Türkiye İşçi Sınıfının Devrimci Partisi’ne...

Türkiyeli komünistler bu bayrağı mücadele sahnesine çıktıkları günden beri ellerinden düşürmeden taşıdılar. Bununla da kalmayarak Komünist Manifesto’nun ışığında Türkiye devriminin programını ortaya koydular. O günden beri bu bayrak dostun ve düşmanın gözleri önünde sürekli yükseliyor.

İçinden geçtiğimiz şu günlerde bu program çok daha büyük bir önem taşıyor. Burjuvazi tüm dünyayı yıkıma sürükleyecek yeni bir savaşa hazırlanırken, Türkiyeli komünistler ellerindeki bu güçlü silahla “Emperyalist savaşa karşı savaş!” şiarını yükseltiyorlar. Türkiye işçi sınıfını, emekçilerini ve gençliğini devrim ve sosyalizm savaşına çağırıyorlar.

Ö. Demir