Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
15 Şubat-15 Mart '03
Sayı: 58
 İçindekiler
   Ekim Gençliği'nden...
  Şubat'ın kavga soluğuyla Mart'ı kazanmaya!
  Emperyalist savaş, olanaklar ve görevler
  Sahte demokrasi tartışmasının gizledikleri
  15 Şubat'ta dünyanın d ört bir yanında milyonlar alanlardaydı...
  "Demokrasi" havarileri neyin peşindeı
  Emperyalist savaşın hizmetinde bir kurum: Medya
  Direnen kadın
  Geleceğimizin çalınmasına izin vermeyelim!
  '96 Beyazıt işgali günlüğünden...
  Sanayi siteleri ve gençlik çalışması
  Gençlik içinde kitle çalışması
  İÜ'den kitle çalışması deneyimleri...
  Gürüz'ün demokrasisi!..
  Liseli gençlik çalışması ve platformları
  Liselerden...
  Trakya Üniversitesi'nde bir dönemin ardından
  Platform çalışmalarının sorunları
  Canlı kalkan Kenneth N. O'Keefe...
  Zindandan mektup...
  Geleceksizler geleceğe saldırıyor!
  Bir filmin gösterdikleri
  Tiyatro ve savaş
  Bir yiğitlik destanı...
  Tarihte bu ay...
  Okur mektupları 
 
Baskılar bizi yıldıramaz!

Trakya Üniversitesi’nde bir dönemin ardından

Üniversitemizin açıldığı dönemde Türkiye, muhtemel Irak savaşının eşiğinde ve seçim sürecine girmişti. Biz Ekim Gençliği olarak bu süreci seçimlerin hangi zihniyete hizmet ettiğini teşhir eden materyal çalışması ile karşıladık. Trakya Üniversitesi Ayşe Kadın Kampüsü’nde 500 kadar bildiri dağıttık. 30 kadar “Amerikancı düzen partileri oy istiyor, biz hesap soracağız!”, “Sermayenin çözümü seçimde, gençliğin çözümü devrimde!” şiarlı afişlerimizi yaparken “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!”, “Gençlik, partiye, devrime, sosyalizme!” şiarlı kuşlarımızı da kullandık.

Aynı dönemde örgütsüz muhalif arkadaşlarla en geniş kitleyi hedefleyen platform tartışmaları başlattık. Bu tartışmaların ardından yayınlanmış olan bir deklarasyonla Trakya Üniversitesi Öğrenci Platformu’nu kurduk. Daha sonraki süreci platform ile beraber karşıladık. Bu süreç 6 Kasım süreci ile başladı. Bu dönemde üniversite içerisinde Emperyalizm ve YÖK karşıtı Öğrenciler birlikteliği kuruldu (TÜÖP, TÜÖD, TÜ Öğ. Koor., SDP, DÜK, DÖB, DMG, Edirne Gençlik Derneği, Yurtsever Gençlik). Bu birliktelik YÖK ve emperyalist savaş karşıtı bir kampanya başlattı. Kampanya süresince YÖK ve emperyalist savaş karşıtı materyal çalışması yapıldı ve imza kampanyası düzenlendi. Bir süre sonra bu birliktelik dağıldı.

Yine bu dönemde Ekim Gençliği olarak emperyalist savaşın ancak sınıf savaşının yükseltilerek engellenebileceğini anlatan bir çalışma yaptık. Ayşe Kadın Kampüsü’nde emperyalist savaşı teşhir eden bildiriler dağıttık. Ayrıca “Ya barbarlık içinde çöküş, ya sosyalizm!”, “Amerikan askeri olmayacağız, Emperyalist savaşa karşı savaş!” şiarlı afişler yaptık.

Faşist saldırılar...

1 Aralık’ta savaş karşıtı merkezi bir eylem gerçekleşti. Gerçekleşen eylemde TÜÖP olarak hazır bulunduk. Ancak gerçekleşen eylemden önce platform olarak gerekli çalışmayı yapamadık. Bunun nedeni ise eylemden bir süre önce 35-40 kişilik faşist grubun beş arkadaşımıza yaptığı saldırının okulda yarattığı gerginlikti. Faşist grubun arkasına aldığı okul yönetimi ve kolluk güçlerinin rahatlığı ile tehditkar tavırlar sergilemesi, okul çevresinde gerginliği arttırdı ve okulda çıkan olaylar sonucu 51 arkadaşımıza soruşturma açıldı. Soruşturmaların mağdur olan öğrencilere açılmasını teşhir eden bir basın açıklaması düzenledik. Ancak bu basın açıklamasından sonrada “okul içinde huzuru bozmak” nedeni ile 52 arkadaşımıza daha soruşturma açıldı.

Daha sonra soruşturmalara karşı örülecek mücadele ağının şekli üzerine yapılan tartışmalarda bir takım fikir ayrılıkları oluştu ve TÜÖP, DÜK, TÜ Öğ. Koor. ve DMG olarak diğer siyasetlerden ayrılarak soruşturma karşıtı bir çalışma örgütledik. Programlanan çalışmaya göre üç gün açık olacak bir tepki sandığı ile öğrenciler rahatsız oldukları konuları dile getirecek ve soruşturmalar teşhir edilecekti. Dördüncü gün ise 12 saat sürecek bir oturma eylemi gerçekleşecekti.

Ancak çalışmanın üçüncü günü tüm okul yönetimi rektörlükten aldığı talimatla tepki sandığını kaldırmamızı istedi. Bahane olarak da “Öğrencileri rahatsız ediyor!” denildi. Biz de masanın meşruluğu üzerine ısrar edip kaldırmayacağımızı söyleyince okul yönetimi (tüm dekan ve sekreterler) Özel Güvenlik Birimi’ni üzerimize saldı ve kısa süreli bir çatışma yaşandı. ÖGB kutuyu kaldıramayınca rektörün talimatı üzerine okula polis girdi. Polisin girmesi ile polis ve ÖGB ile öğrenciler arasında bir çatışma daha yaşandı. Bu çatışmanın ardından aralarında üç okurumuzun da bulunduğu 9 arkadaşımız okul içinden yaklaşık 200 metre sürüklenerek gözaltına alındı. Bunlara rağmen yapılması planlanan 12 saatlik oturma eylemi de gerçekleştirildi.

Polis terörü artıyor!

Okulda yaşanan gelişmelerin ardından bir arkadaşımız evine giderken polis olduklarını iddia eden kişilerce kaçırıldı. Psikolojik baskıya maruz kalan arkadaşımıza ajanlık teklif edilmiş ve işbirliği yapması için tehdit edilmiştir.

Gözaltına alınan 9 arkadaşımızın gördüğü kötü muamele ve kaçırılan arkadaşımızın maruz kaldığı baskı sonucu savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve TÜÖP, DÜK, TÜ Öğ. Koor., DMG’nin düzenlediği bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına Edirne Gençlik Derneği, SİP-TKP, SES ve Gıda-İş Sendikası Başkanı da katıldı.

Bize düşen...

Düzen cephesi her geçen gün baskılarını arttırarak, yükselen muhalefetin önüne geçmeye çalışıyor. Önce sivil faşist saldırılar, ardından soruşturmalar ve daha sonra da gözaltılar... Tüm bunlar bize karşı uygulanan baskı mekanizmalarının bazıları. Bunların dışında tüm öğrencilerin ortak sorunu olan Yeni YÖK Yasa Tasarısı, paralı eğitim, anti-demokratik ve anti-bilimsel eğitim ile gençliğe bu düzenin tüm yozluğu empoze edilmeye çalışılıyor. Gençliğin düzene karşı öfkesini bastırmak için seçilen bu araçlar en az şiddet içeren araçlar kadar tehlikeli. Bizler, gençliğe bu tehlikeleri göstermeli ve onlara mücadele etmeden batağın kurumayacağını anlatmalıyız.

Bu yolda özverili olmamız için en büyük gerekçemiz gençliği sosyalizme kazanma iddiamızdır.

Trakya Üniversitesi Ekim Gençliği