Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
15 Şubat-15 Mart '03
Sayı: 58
 İçindekiler
   Ekim Gençliği'nden...
  Şubat'ın kavga soluğuyla Mart'ı kazanmaya!
  Emperyalist savaş, olanaklar ve görevler
  Sahte demokrasi tartışmasının gizledikleri
  15 Şubat'ta dünyanın d ört bir yanında milyonlar alanlardaydı...
  "Demokrasi" havarileri neyin peşindeı
  Emperyalist savaşın hizmetinde bir kurum: Medya
  Direnen kadın
  Geleceğimizin çalınmasına izin vermeyelim!
  '96 Beyazıt işgali günlüğünden...
  Sanayi siteleri ve gençlik çalışması
  Gençlik içinde kitle çalışması
  İÜ'den kitle çalışması deneyimleri...
  Gürüz'ün demokrasisi!..
  Liseli gençlik çalışması ve platformları
  Liselerden...
  Trakya Üniversitesi'nde bir dönemin ardından
  Platform çalışmalarının sorunları
  Canlı kalkan Kenneth N. O'Keefe...
  Zindandan mektup...
  Geleceksizler geleceğe saldırıyor!
  Bir filmin gösterdikleri
  Tiyatro ve savaş
  Bir yiğitlik destanı...
  Tarihte bu ay...
  Okur mektupları 
 
İÜ’den kitle çalışması deneyimleri...

Yaratıcı ve inisiyatifli kitle çalışmasının
verimli sonuçları

Son iki yıldır kitle çalışmasına yöneldiğimiz gençlik çalışmamız, geçmiş yılın deneyimlerine dayanarak belirli eksiklik ve darlıklar içerse de nitel ve nicel olarak her geçen gün daha da gelişerek devam ediyor.

Kitlesel devrimci bir gençlik hareketi yaratma iddiasında olan biz genç komünistler, kitlelerle doğrudan ilişki kuran, onlara güven veren ve daha ileri taşıyan bir çalışma temposu içerisindeyiz. Bu iddia çerçevesinde kitle çalışmamızın sorunlarını ve bunların çözüm yollarını yayınlarımızda defalarca işledik. Bu bize bakış planında doğru bir perspektif çizme olanağı sağladığı gibi, aktarılan deneyimler diğer çalışma alanlarını da besledi, çalışmaları geliştiren materyaller halini aldı. Bu eksende bulunduğumuz alan üzerinde yürüttüğümüz kitle çalışmasındaki deneyimlerimizi, kullandığımız araçların genel gençlik kitlesi üzerindeki etkilerini yayına aktarmanın faydalı olacağına inanıyoruz.

Afiş, bildiri:

Savaş sorununa duyarlı kişilerin ilgisini çekmek, bir çalışmanın varlığını en geniş kitleye duyurabilmek amacıyla, savaşın emperyalist karakterini öne çıkaran, ABD’nin kirli yüzünü teşhir eden afişlerle çalışmamızı başlattık. Okulun kalabalık yerlerinde özellikle kantin, yemekhane, koridorlar, vb. yerlerde astığımız yüzlerce afiş ilk elden bir duyarlılık yarattı. Bulunduğumuz alanda diğer grupların da afiş çalışması yapmasından dolayı salt afiş asmak elbette yeterli olmadı. Bunun için kullandığımız afişlerde görselliğe, kullandığımız şiar ve sloganların özgünlüğüne ve afiş çalışmasının düzenliliğine önem verdik. İki haftada bir afişlerimizi farklılaştırdık. Afişlemelerimiz çalışmamızın ilk elden duyurulmasında ve geliştirilmesinde oldukça işlevsel oldu.

Kitle çalışmamızın olmazsa olmaz ikinci aracı bildirilerimizdi. Yaygın şekilde dağıtımını planladığımız bildiriler, afişte bir iki sloganla anlatmaya çalıştığımız konuları daha ayrıntılı işleme imkanı sundu bizlere. Alanda bir çok kez binlerce bildiri dağıttık. Bu bazılarında bazı kesimlerde “gene mi bildiri dağıtıyorsunuz?” tepkisini yaratırken, bazı kesimlerde güven verici bir etki yarattı, siyasal etkimizi güçlendirdi. Bildiri faaliyetini de sık ve değişik bir şekilde yapmaya özen gösterdik.

Anket:

Çalışmamızın başladığını ilk elden duyurduktan sonra kitlelerle doğrudan ilişkiye geçebileceğimiz araçları kullanmaya başladık. Kitle ile ilişkiye geçme çabamızın ilk aşaması anket çalışmasıydı. Anketi savaş sorununda bulunduğumuz alandaki öğrencilerin duyarlılığını ölçmek, hem de duyarlılık yaratmak bakışı ile kurguladık. Yani hem bizi hem anket yapılan kişiyi bilgilendiren, uzun uzun savaş üzerine nasıl bir mücadele verilmesi gerektiği üzerine tartışma yapmamızı sağlayan bir imkan yarattı. Yaptığımız yaklaşık 500 anketi 500 kişiyle yapılmış ayrıntılı bir tartışma olarak da nitelendirebiliriz. Bunun çalışmaya katılan bizim dışımızdaki güçleri aktifleştirmesi, motive etmesi gibi etkileri de oldu.

İmza kampanyası:

Anket çalışmasında belirli bir yol alındıktan ve çalışma olgunlaştıktan sonra diğer bir doğrudan ilişki kurma aracı olan imza çalışmasına başlama kararı aldık. Burada ise savaşın emperyalist karakterini, bu savaşta yer almak istemediğimizi, ABD askeri olmayacağımızı, savaşa ayrılan bütçenin sağlığa ve eğitime ayrılması gerektiğini vurguladık ve öğrencileri taraf olmaya çağırdık.

Geçtiğimiz yıl okulumuzda Kürtçe eğitim talebiyle dilekçe verilmesinden dolayı 100’e yakın öğrencinin okuldan atılmış, uzaklaştırılmış olmasına ve bu çerçevede estirilen genel soruşturma terörüne rağmen, bir hafta içerisinde 500’e yakın imza topladık. Savaşa karşı olup da imza atmak istemeyenlerle ise geniş bir tartışma imkanı bulduk ve çoğunu ikna etmeyi başardık. Okulun öğrenci sayısına göre 500 imza belli bir darlığı ifade etse de, bu bizim için gerçekten anlamlı bir çalışma oldu. 2. dönem kampanyamızı devam ettireceğiz, farklı alanlara da taşıyarak güçlendireceğiz.

Açık kitle toplantıları:

Çalışmamız belli bir tempo yakaladıktan sonra, artık yavaş yavaş bir çekim merkezinin oluşmaya başlamasıyla oluşan ilişkilerimize örgütlü bir form verme aşamasına geldik. Bunun için o ana kadar kullandığımız araçların (anket, afiş, bildiri, imza, vb.) yarattığı etkiyi toparlayacak bir zemin olarak açık kitle toplantısını örgütlemeye yönlendirdik. Anket yaptığımız, imza aldığımız herkesi toplantıya çağırırken amfi konuşmalarıyla afiş ve bildirilerle toplantıyı duyurduk.

Gelebilecekleri halde gelmeyen bir dizi insana rağmen bizim dışımızda 25 civarında kişinin katıldığı toplantı, hem nitel hem nicel açıdan yeni başlayan bir çalışmaya göre gene de iyiydi. Tartışmalarımız sonucunda aldığımız ilk kararlar; öncelikle platformun kurulduğunun duyurulması, bülten çıkarılması, bir şenlik örgütlemesi ve 1 Aralık eylemine katılım idi. Böylece çalışmamız yeni bir evreye girmiş oldu.

Bültenler:

Platformun kurulması ile artık daha örgütlü bir hal alan çalışma ardından kendi yayın organını oluşturdu. Matbaada bastırdığımız 500 bültenin satışına yoğunlaştık. Sınıflarda, koridorlarda, kantinde kısacası okulun hemen her yerinde bültenimizin satışını yaptık. Alan almayan herkesle savaş üzerine tartıştık, bültene yazı istedik. İki hafta gibi kısa bir sürede 500’e yakın bülten satışı yaptık.

Bunun yanında çalışmamızı kültür sanat cephesinden destekleyebilmek için savaş şiirlerinden oluşan ayrı bir şiir bülteni çıkardık. Kısıtlı sayıda çıkardığımız şiir bülteni çalışmayı zenginleştiren bir etken oldu. 2. dönemin başında yazıları ile daha fazla arkadaşın katılımıyla içerik açısından daha zengin daha güçlü bir bülten çıkaracağız. Bunun yanında bir de karikatürlerden oluşan bir mizah bülteni çıkarmak ve siyasal bültenimizin periyodunu iki haftalığa düşürmek hedefimiz var.

Duvar gazetesi:

Gazetelerden kestiğimiz yazı ve resimlerden büyük bir duvar gazetesi hazırladık. Gerek içerik açısından gerek görsellik açısından güçlü olan duvar gazetemiz okulda öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. Özenle hazırlanmış duvar gazeteleri öğrencilerin dikkatini çekmede ve konu üzerine bilgilendirmede oldukça etkili bir araç.

Masa açma:

Tüm bu araçlarla kitlelere gittiğimiz çalışmada insanların bizimle irtibat kurabilmesi için her gün düzenli masa açtık. Anket yaptığımız veya bülten sattığımız konuya duyarlı kişiler istedikleri zaman bizi bulabilmesi, iletişime geçebilmesi bir ihtiyaç olduğu için masa açmak bu konuda önemli bir yer doldurdu.

Sonuç olarak; geçen dönemin deneyimlerinden de yararlanarak yeni dönemde materyallerimizi daha zenginleştireceğiz, yaratıcı gücümüzü ön plana çıkartarak, daha etkin ve inisiyatifli davranacak, böylece kitle faaliyetimizi bir odak haline gelmeyi hedefleyerek öreceğiz.

Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!

İÜ Ekim Gençliği