Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
15 Şubat-15 Mart '03
Sayı: 58
 İçindekiler
   Ekim Gençliği'nden...
  Şubat'ın kavga soluğuyla Mart'ı kazanmaya!
  Emperyalist savaş, olanaklar ve görevler
  Sahte demokrasi tartışmasının gizledikleri
  15 Şubat'ta dünyanın d ört bir yanında milyonlar alanlardaydı...
  "Demokrasi" havarileri neyin peşinde?
  Emperyalist savaşın hizmetinde bir kurum: Medya
  Direnen kadın
  Geleceğimizin çalınmasına izin vermeyelim!
  '96 Beyazıt işgali günlüğünden...
  Sanayi siteleri ve gençlik çalışması
  Gençlik içinde kitle çalışması
  İÜ'den kitle çalışması deneyimleri...
  Gürüz'ün demokrasisi!..
  Liseli gençlik çalışması ve platformları
  Liselerden...
  Trakya Üniversitesi'nde bir dönemin ardından
  Platform çalışmalarının sorunları
  Canlı kalkan Kenneth N. O'Keefe...
  Zindandan mektup...
  Geleceksizler geleceğe saldırıyor!
  Bir filmin gösterdikleri
  Tiyatro ve savaş
  Bir yiğitlik destanı...
  Tarihte bu ay...
  Okur mektupları 
  Ekim Gençliği'nden

Bahar kavgamızı hareketlendirecek günlerin de habercisi. Dünya halklarının her yeri eylem alanına çevirdiği ve tüm dünyada emperyalist savaş karşıtı muhalefetin sokaklara taştığı bir dönemde yeni bir sayı ile birlikteyiz.

Bu sayımızın kapak yazısını ülkenin ve gençliğin temel gündemlerine ayırdık. Baharı kazanmak için mücadelenin önemini anlatmaya çalıştık.

Savaş dosyamızda emperyalist savaş ve saldırganlık cephesindeki güncel gelişmeleri ele alan bir yazı hazırladık. Ayrıca silahlanma, petrol kavgası ve Irak sorununu anlatan bir yazı ile emperyalizmin sinemasını ve medyasını savaşa hazırlık konusunda nasıl kullandığını anlatan bir yazıya yer verdik.

Üniversite dosyamızda YÖK-AKP çatışmasının komünistler açısından neyi ifade ettiğini, tartışmaları yapay ekseninden çıkararak asıl yapılmak istenenleri anlatmaya çalıştık. Bir diğer yazımızda Mart ayı vesilesiyle işgaller tarihini ve öğrenci gençlik açısından işgallerin ne anlama geldiğini işledik. Platformlara bakışımızı ortaya koyan ve yeni dönem için perspektif sunan yazımızın da platform çalışmalarının önünü açacağını düşünüyoruz.

Bir diğer dosyamızda 8 Mart vesilesiyle kadın sorununu işleyen ve tarihsel olarak direnen kadına vurgu yapan bir yazı.

Liseli gençlik sayfalarımızda birçok liseden çeşitli ektinlik ve çalışma haberinin yanı sıra liseli gençlik çalışmasının anlam ve öneminii ele alan temel bir yazıya yer verdik.

Zindanlardan genç yoldaşlarımızın mektuplarını yayınlamaya devam ediyoruz.

Çeşitli üniversitelerden haber ve dönem değerlendirmeleri ile faaliyet ve deneyimlerin aktarıldığı yazılara ver verdik.

Dergimizi Yaysat aracılığıyla da dağıtacağımızı önemli bir gelişme olarak sizlere duyarmak isteriz. Bu bizim açımızdan daha fazla okurla buluşabilme imkanı yaratacak.

Gazi barikatlarından, Newroz ateşlerine, Kızıldere’den kadın dokuma işçilerinin barikatlarına baharın olanca sıcaklığı ve mücadele mirası ile bir dahaki sayımızda görüşmek dileğiyle.