Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Ekim '01
SAYI: 48
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Örgütlü mücadeleyi yükseltelim!
  Dünyü çapında yeni bir emperyalist terör dalgası!
  "Emperyalizm kağıttan kaplandır!"
  Biriken sorunlar ketmerleşen saldırılar
  "Sınavsız üniversite" aldatmacası altına gizlenen saldırı
  Eğitimde özelleştirme saldırısı yeni boyutlar kazanıyor
  Faşist genelgeleri fiili mücadele ile parçalamalıyız!
  Eğitimde fırsat eşitsizliği daha da derinleşiyor
  Parasız ve bilimsel eğitim sosyalizmle gelecek!
  Liseli gençlik ve platform çalışmasının sorunları
  Yeni döneme örgütlü hazırlık
  Formasyon saldırısına karşı duyarlılığı örgütleyelim!
  Ulucanlar katliamının hesabını soralım!
  Yaz çalışması ve deneyimler
  "Irkçlılık konferansı"...
  Bir türküdür direniş boy verir zindanlarda...
  Toplumsal çözülme
  İsviçre Ekim Gençliği bu yılın ikinci Gençlik Kampı'na hazırlanıyor...
  Yaz çalışmamızın bir ayağı olarak Hacıbektaş Şenlikleri...
  Ulucanlar direnişi ve Partili olma sorumluluğu
  Liselerde politik çalışmanın bazı sorunları
  Okur mektupları 
 
Liseli gençlik ve platform çalışmasının sorunları


Yeni öğrenim yılı her zaman olduğu gibi, bu yıl da genç komünistler için yeni bir siyasal faaliyet döneminin başlangıcı olacak. Bu yıl yürüteceğimiz faaliyetimizi liseli, üniversiteli ve işçi gençlik alanlarında yoğunlaştıracağız. Geçen yıl ve yaz tatili sürecinde yürütülen faaliyetin geride bıraktığı deneyimler ve dersler ışığında daha güçlü bir siyasal faaliyet örgütleme kapasitesine ulaşabileceğiz.

Çalışma yürüteceğimiz üç alanın herbiri kendi özgüllüklerinde önemli bir yere sahip olsalar da, uzun vadede düşünüldüğünde, bu alanlardan özellikle liseli gençlik çalışmamız farklı bir öneme sahip. Zira liseliler geleceğin üniversitelisi, fabrika işçisi ya da işsizi olma özelliğini taşıyorlar.

Geçtiğimiz yıl dağınıklığına ve yürütülen çalışmanın sınırlılığına rağmen, İstanbul’da belli süre sonra yeniden başlatılan liseli gençlik çalışması ile, son derece anlamlı sonuçlar elde ettik. Sistemli, politikası net ve liseli güçlere dayanan bir çalışma yürtüldüğünde anlamlı sonuçlar alabileceğimizi gösterdi bu çalışmamız.

Platform çalışmalarında karşılaşılan sorunlar

Diğer iki alanla birlikte liseli gençlik çalışmasında sonuç alıcı başarılar elde etmenin ön koşulu, yürütülecek çalışmada devreye sokulacak araçların net bir biçimde belirlenmesidir. Bu yönüyle düşünüldüğünde, geçtiğimiz yıl kullandığımız platformlar, komiteler, çalışma grupları vb. bizim için güncelliğini yitirmemiştir. Esnek ögütlenme araçları oldukları ölçüde, deneyimlerimizden de biliyoruz ki, bugün için kullanmaya en uygun araçlardır. Ve özellikle öğrenci gençlik çalışmasında önemli bir ilgi uyandırmaktadırlar.

Platform çalışmalarımızda yaşanan en temel sorunlardan birisi, genellikle bu çalışmanın YÖK protestoları ya da 1 Mayıs’larda akıllara gelmesidir. Bu yıl bu sorunumuzu kesin bir şekilde çözmek durumundayız. Platformlar birer örgütlenme ve mücadele araçlarıdır. Bizim mücadelemiz ise YÖK protestolarıyla 1 Mayıs’larla sınırlı değildir. O halde okulların açılmasıyla birlikte bu çalışmalarımızı da başlatmak durumundayız.

Planlı ve sistemli çalışmanın önemi

Çalışmada sahip olduğumuz olanakları burada tek tek sıralamak gereksizdir. Zira eğitim sistemindeki çarpıklık ve bu çarpıklığın öğrenci gençliğe çıkardığı fatura, binlerce çelişki ve sorunu beraberinde getiriyor. Bizi sonuç almaya götürecek olan, bu sorunların iyi tanımlanabilmesi, gençlik içerisinde yaygın bir teşhir ve propaganda faaliyetiyle birlikte çalışmanın azami bir düzeye yükseltilmesidir.

İhtiyacımız takvimsel çalışma değil, sürekliliği olan planlı ve sistemli bir çalışmadır. Çalışma takvimlere hapsedildiği ölçüde, beklemeciliği, rehaveti ve atıllığı da beraberinde getiriyor. İmkanların var olduğu alanlarda geçtiğimiz yıl başlattığımız platform, komite ve araçları kullanmaya devam ettirmeliyiz. Fakat öncelikle dikkat etmemiz gereken nokta, çabamızı dağılan platformları tekrar toplamaya değil, yürütülen çalışmada ileriye çıkan diri güçleri bir araya getirme doğrultusunda harcamaktır. Aksi yönde hareket ettiğimiz koşullarda (zayıf da olsa iyi sonuç alma ihtimali olmakla birlikte), yine deneyimlerimizden biliyoruz ki, bu bize zaman kaybettiriyor, tekrar başa dönmek zorunda bırakabiliyor.

Platform çalışmaları bir eylem hattına bağlanmalıdır

Doğru tespitler ve başarılı politik öngörülerle kısa vadede sorunu çözebilmeliyiz. Platformların devamlılığı ve ayakta kalabilmesinin temel halkası, bir eylem hattına bağlanmış olmasıdır. Liselerde pratik bir eylemlilik içerisinde olabilmektir. Liselerde pratik bir eylemliliğin içerisine girmenin koşulları bugün için zayıf görünse de, bu yürütülecek çalışmanın yaygınlığıyla bire bir bağlantılıdır.

Bu alandaki sorunlardan biri, genelleşmiş liseli gençlik mücadelesinin halihazırda olmayışıdır. Örneğin geçen yıl sadece İzmir ve İstanbul’da AOÖBP gündemiyle velilerle öğrencilerin basın açıklamaları dışında ciddi hiçbir eylem yaşanmamıştır. Üniversitelerde ise bu sorun daha talidir. Zira bu alanda 30-40 yıllık bir mücadele deneyimi vardır. Dolayısıyla pratik eylemlerin örgütlenebilmesi liseli gençliğe göre kolaydır. Kuşkusuz liseler de gelişmeye açık dinamiklere sahiptir. Biz genç komünistlerin temel sorumluluğu, bugünden yürüteceğimiz sistemli ve planlı siyasal faaliyetimizle yaşanacak hareketliliğin zeminini hazırlamak ve devrimci kanallara akıtmaktır. Bunu ise büyük bir sabır, inat ve inançla yürüteceğimiz faaliyetimizle başarabileceğiz.

Geleceği kucaklamak için gençliği kazanalım!

Anadolu yakasıdan genç bir komünist