3 Nisan'04
Sayı: 2004/05


  Kızıl Bayrak'tan
  28 Mart yerel seçimleri ve sonrası...
  AB emperyalistleri Bush ve savaş çetesinin izinde
  1 Mayıs'ın güncel çağrısı: NATO'ya geçit verme!
  1 Mayıs ve görevlerimiz
  Devlet terörüne karşı devrimci dayanışmayı yükseltelim!
  BDSP seçim çalışması değerlendirmesi...
  BDSP seçim çalışması değerlendirmesi...
  BDSP seçim çalışması değerlendirmesi...
  BDSP seçim çalışması değerlendirmesi...
  BDSP seçim çalışması değerlendirmesi...
  Seçim sonuçlarının gösterdikleri...
  28 Mart yerel seçimleri üzerine
  Ekim'in Mart 2004 tarihli 235. sayısı çıktı...
  Arap Birliği zirvesi ertelendi
  NATO neden genişliyor?
  AB Zirvesi ve "terör gündemi"
  AB'nin doğuya genişlemesi ve Almanya'nın emperyalist dünya gücü olma çabaları
  BİR-KAR 3. Kongresi gerçekleştirildi...
  Ekim Gençliği'nden...
  Bu "büyüme" matah mı, sürdürülebilir mi?
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıl Bayrak'tan

Yerel seçim süreci geride kaldı. Ortaya çıkan seçim tablosu çeşitli cephelerden tartışılıyor ve kimi değerlendirmelere konu ediliyor. Komünistler kendi cephelerinden birbuçuk aylık bir çalışmanın toplam tablosunu önümüzdeki sayı temel bir değerlendirmeye konu edecekler. Ancak şu kadarını söylemeliyiz ki; bu çalışmanın sonucunda devrimci faaliyet kapasitesi ve etkisi bakımından bir önceki dönemle kıyaslanmayacak ölçüde önemli bir genişleme ve güçlenme içindedir.

Komünistler kendi seçim platformlarını ilk açıkladıkları zaman, seçim çalışmalarında oyu temel almaya yönelik bir tutum içinde olmayacaklarını tam bir açıklıkla belirtiler. Seçim çalışması süresince de, bu eksende bir çabayı esas almadılar. Bu yönlü bir çağrıyı doğrudan yapmadılar, propagandalarını bu eksene oturtmadılar. Ancak devrimci seçim çalışmasının yarattığı etki sonuçlarını verilen oylar üzerinden de yansıttı. Henüz kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre, komünistler, seçime girdikleri 10 yerde 3 bin civarında bir oy aldılar. Kuşkusuz ki seçim çalışmamızın değerlendirilmesini bu rakamlar üzerinden yapmıyoruz. Ancak yine de bu rakamlar, yürütülen yaygın ve etkili bir propaganda-ajitasyon ve örgütlenme faaliyetinin sonucudur. Bu sonucu devrimci çalışmamızın önemli bir azanımı olarak değerlendiriyoruz. Bu kazanımı devrimci sınıf mücadelesinin ilerletilmesinde bir basamak olarak kullanacağız.

Bu sayımızda seçim çalışmamızın yerellerdeki değerlendirmelerinin bazılarına yer verdik. Önümüzdeki sayımızda geri kalan diğer değerlendirmelere yer vermeye devam edeceğiz.

***

İşçi sınıfının mücadele ve kavga günü 1 Mayıs yaklaşıyor. Emek ve sermaye arasındaki mücadelede tarihi bir gün olan 1 Mayıs’a çok yönlü hazırlanmak güncel bir görevdir. Sınıf devrimcileri seçim çalışmasının kazanımlarına da yaslanarak devrimci 1 Mayıs’a şimdiden hazırlanıyorlar. İşçi sınıfı ve emekçiler, birlik, mücadele ve dayanışma gününde sermayenin saldırılarının önünü kesmek, savaş ve terör makinası NATO’nun İstanbul’da 28 Haziran’da yapacağı zirveye geçit vermemek, emperyalist işgale ve Ortadoğu halklarıyla devrimci dayanışmayı yükseltmek için mücadele alanlarına akmalı, devrimci talep ve şiarlarını haykırmalıdır.

***

Ekim Gençliği’nin 70. sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği’nin yeni sayısını tüm Yaysat bayiilerinden ve kitapçılardan temin edebilirler.