31 Mayıs'03
Sayı: 21 (111)


  Kızıl Bayrak'tan
  Düzen içi didişmelerin gizleyemediği!
  Umut sınıf kavgasında!
  AKP hükümeti işçi düşmanlığına devam ediyor!..
  Tuzla Deri-İş yöneticilerine tutuklama
  Kölelik yasasına ve özelleştirme yağmasına karşı genel grev, genel direniş!
  Petrol-İş Bursa mitingi ve röportajlar...
  BM, emperyalist yağma savaşına ve sömürgeciliğe onay verdi
  TÜSİAD'ın ABD ziyareti...
  Sınıfın devrimci mücadele programı altında birleşelim, savaşalım, kazanalım!
  ABD'li savaş kundakçılarından Ankara'daki uşaklara yeni azarlamalar...
  Af istemi pişmanlık yasasının alternatifi olamaz...
  Alman işçileri saldırıya direniyor...
  Fransa'da güçlenip yaygınlaşan sınıf mücadeleleri
  Anadolu Yakası Liseli Gençlik Platformu Bülteni'nden...
  Özgürlük sosyalizmle gelecek!
  Gençliğe dönük faşist saldırılar...
  Duydunuz mu?
  Nurhak şehitleri devrimci sınıf kavgamızda yaşıyor...
  Dikkat!.. 'Dalgalı'da dalgaya gelmeyin!
  Sosyalist basına baskılar sürüyor...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Alman işçileri saldırıya direniyor...

Uluslararası mali sermayenin saldırıları her alanda devam ediyor. Avrupa genelinden de sosyal yıkım ve sosyal hak gaspları ardı ardına geliyor. Avusturya işçi ve emekçileri saldırılara genel grevle yanıt verdiler. Fransa’da grev ve direniş dalgası sürüyor. İtalya ve İspanya kısa aralıklarla sokağa dökülen emekçi hareketine tanıklık ediyor.

Almanya’da ise geçen ilkbahar TİS süreci bir hayli hareketli geçti. Geçen dönemden bugüne dek birçok grev ve direniş oldu. Bunlar genelde yerel düzeyde kaldı. Alman burjuvazisi SPD hükümeti şahsında işçi sınıfının tarihsel kazanımları olan ekonomik ve sosyal haklarını 2010’a kadar yoketmek istiyor. Saldırılar adım adım uygulanmaya ve bu doğrultuda adımlar atılmaya çalışılıyor.

Fakat bunun kolay olmayacağını kendileri de iyi biliyorlar. Bu saldırıların neye mal olacağını işçi ve emekçiler de biliyor. Bu bilinç henüz siyasal bir bilince dönüşmüş değil. Almanya proletaryası henüz öncüsüz, devrimci bir önderlikten yoksun. Buna rağmen yine de sermaye kolayca başaramayacak. Sınıf kitlelerinde ciddi bir rahatsızlık var. Tabandaki bu basıncı gören ve hisseden sendikalar, 24 Mayıs günü Almanya’nın 14 kentinde merkezi yürüyüş ve miting gerçekleştirdiler.

Eylemleri DGB (Alman Sendikalar Birliği) bünyesindeki sendikalar organize ettiler. Bayern bölgesi Nürnberg şehrinde toplandı. 15 bin civarında bir katılım oldu. Üç koldan yürüyüşe başlayan işçiler, emekçiler ve gençler kortejler oluşturarak miting alanına doğru hareket ettiler. Moral ve motivasyon oldukça iyiydi. Yürüyüş kollarında her türden pankart, sendika bayrakları, sosyal hakların gaspların teşhir eden döviz bulmak mümkündü. Katılımcı kitlenin ağırlığını yaşlı kuşaklarla birlikte gençlik oluşturuyordu.

Miting alanında Bayern bölgesi DGB ve İG Metal, artı Ver-di sendikaları adına birer konuşma yapıldı. Her üç konuşmacı da kitlenin öfkesine uygun konuşmalar yaptılar. Mitinge Alman sol parti ve grupları katılırken, Türkiyeli gruplar ne yazık ki her zamanki gibi herhangi bir ilgi göstermediler. Bizler de tam anlamıyla bir hazırlık içinde değildik. Bir koldan yürüyüşe katıldık ve BİR-KAR imzalı pulları eylem boyunca yaygınca kullandık. Kullandığımız pullar eylemin içeriği ve talepleriyle örtüşüyordu. Bu nedenle Alman emekçilerin olumlu tepkisine ve ilgisine konu oldu.

İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!
Krizin faturası kapitalistlere!

BİR-KAR/Nürnberg