10 Mayıs'03
Sayı: 18 (108)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD azarlıyor, uşakları hazırola geçiyor!
  Kölelik yasası TBMM Genel Kurulu'nda madde madde geçiyor...
  İşçi ve emekçilerle röportajlar...
  Kölelik yasasına karşı ilk tepkiler...
  1 Mayıs ve sınıf hareketi
  Filistin halkına onur kırıcı bir teslimiyet dayatılıyor...
  Amerikan emperyalizmi açık tehdit diplomasisine hız verdi
  Türkiye'nin Kıbrıs politikası iflas etti
  Sağlık işçilerinden çağrı:
  Saldırılara karşı mücadele barikatlarını örelim!
  Haydut takımının başı Bush'un "zafer konuşması"...
  ABD'nin Avrupa'nın göbeğinde egemenliğini yeni güçlerle inşa girişimi
  Bingöl'de önce kamu binaları çöktü!
  Deprem, ölüm ve acı kader mi?
  Fransa'da eğitim alanında eylem dalgası!
  '68'in ve Denizler'in devrimci mirasını sahiplenmek!
  Deniz, Hüseyin ve Yusuf için mesaj
  ODTÜ'de Alternatif Şenlik...
  Devlet güdümlü "Türk Solu" güruhu
  Hiçbir güç devrimci faaliyetimizi engelleyemeyecektir!
  İTÜ Şenliği nereye?
  1 Mayıs ve kamu emekçi hareketi...
  Liseli gençlik ve 1 Mayıs
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kölelik yasasına karşı ilk tepkiler...

“Kölelik yasası geri çekilsin!”

6 Mayıs günü 1475 sayılı iş yasasındaki değişikliklerin Meclis Genel Kurulu’nda madde madde görüşülmeye ve kabul edilmeye başlaması üzerine bir dizi ilde eylem yapıldı. Yasa bir süreden beri gündemde olmasına rağmen sınıfın gündemine henüz yeterince girmiş değil. Buna rağmen yasaya karşı ilk tepkiler gelmeye başladı. Eylemler önümüzdeki günlerde de devam edecek.

7 Mayıs...

Ankara:

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve diğer DKÖ temsilcileri ile sendika üyesi işçiler AKP il binası önünde toplanarak yasayı protesto ettiler. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı eylemde “İşçiyiz haklıyız kazanacağız!”, “AKP şaşırma sabrımızı taşırma!”, “Sermayenin imamı, kaça sattın bu halkı!” ve “Hükümet yasanı al başına çal!” sloganları atıldı. Burada bir açıklama yapan DİSK Genel Başkanı S. Çelebi yasanın iş barışını bozduğunu söyledi. Sadece örgütlü kesimleri değil tüm halkı duyarlı olmaya çağıran Çelebi konuşmasını “Sermayeye diz çökenler mutlaka bizim önümüzde de bir gün diz çökeceklerdir.” sözleriyle bitirdi. KESK Genel Başkanı S. Evren ise Türk-İş ve Hak-İş’in sessiz kalmasını eleştirerek yasanın geçmesinden hükümet ve işveren tarafı kadar sedikaları da sorumlu tuttu. Yapılan açıklamaların ardından konfederasyon başkanları ve DKÖ temsilcileri meclise gittiler. AKP il binası önünde yaklaşık iki saat süren eylem sonrası burada bekleyen kitle meclise doğru yürüyüşe geçti.

İstanbul:

Yasanın mecliste görüşülmesi üzerine harekete geçen DİSK’e bağlı sendikaların üye ve yöneticileri, Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası İstanbul Şubesi yöneticileri ile Genel-İş, Nakliyat-İş ve Birleşik Metal-İş’e üye 200’ü aşkın işçi AKP il binası önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında, “İşveren yasası değil, iş yasası!/Birleşik Metal-İş”, “Yaşasın işçilerin birliği!/Belediye İş İstanbul Şubeleri”, “Kölelik yasasına hayır!/Nakliyat İş” pankartları açıldı.

Eylem SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi önünde kitlenin toplanmasıyla başladı. Daha sonra AKP il binasına doğru yürüyüşe geçen kitle “İşçi memur el ele genel greve!”, “Şalter inecek bu iş bitecek!”, “Hükümet yasanı al başına çal!”, “Hükümet istifa!” sloganları attılar. Burada konuşan Genel-İş 6 No’lu Şube Başkanı Hasan Kaya, devletin Bingöl depremini fırsat bilerek yasayı geçirmek istediğini belirtti. Ardından DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cancı bir konuşma yaparak iş yasası ve sonuçları hakkında bilgi verdi. Belediye-İş üyesi işçiler ve Hak-İş Sendikası yöneticilerinin de destek verdiği eylem sloganlarla bitirildi.

Adana:

Yaptıkları yürüyüş sonrası AKP binası önünde toplanan yaklaşık 250 işçi yasayı protesto etti. KESK ve Türk-İş temsilcilerinin de destek verdiği eylemde “Emekçiler el ele genel greve!”, “Kölelik yasası geri çekilsin!”, “AKP şaşırdı, sabrımızı taşırdı!”, “Kölelik düzeni, iş yasası istemiyoruz!”, “İşçiyiz haklıyız kazanacağız!” sloganları atıldı. DİSK adına yapılan konuşmada, “Çalışma koşullarımız, ücretlerimiz, kıdem tazminatı hakkımız, izinlerimiz ve hatta emeklilik sigorta hakkımız elimizden alınmak isteniyor.” denildi. İşçilerin öfkeli olduğu eylem “genel grev” şiarlarıyla son buldu.

Antep:

Genel-İş 1, 2, 3 No’lu şube üyeleri ile Tekstil, OLEYİS ve Emekli-Sen üyesi yaklaşık 400 işçi Genel-İş binası önünden AKP il binasına doğru yürüdü. Tüm Bel-Sen, Eğitim-Sen ve BES yöneticilerinin de destek verdiği eylemde “Hükümet yasanı al başına çal!”, “Kölelik yasasına hayır!”, “Kahrolsun İMF işbirlikçi AKP!”, “Genel grev genel direniş!” sloganları atıldı. DİSK Bölge Temsilcisi Muzaffer Subaşı yaptığı konuşmada işçi ve emekçileri eylem yapmaya çağırdı. Daha sonra DİSK ve KESK yöneticileri AKP il yöneticileri ile görüştüler.

8 Mayıs...

İstanbul:

İstanbul Sendikalar Birliği tarafından mecliste görüşülmekte olan yasayı protesto etmek için bir eylem gerçekleştirildi. Eylem kitlenin Saraçhane Parkı’nda toplanmasıyla başladı, Çalışma Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü önüne doğru yürüyüşle devam etti. Yürüyüş sırasında “Kölelik yasasına hayır!”, “Esnek çalışmaya hayır!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Söz bitti, sıra eylemde!”, “Genel grev, genel direniş!”, “İşçi, memur elele, genel greve!”sloganları atıldı. Sendika yöneticileri yaptıkları konuşmalarda yasa ve yasanın sonuçları hakkında bilgi verdiler.

Eyleme “Yaşasın işçilerin mücadele birliği/Belediye-İş Sendikası”, “Yaşasın işçilerin birliği/Nakliyat-İş”, “İşveren yasası değil, iş yasası istiyoruz/Birleşik Metal-İş”, “Kölelik yasasına hayır/Deri İş Tuzla” ve Teksif Bakırköy Şubesi pankartlarıyla katıldılar. Eylemde DİSK Genel Başkan vekili Hasan Kaya bir açıklama yaptı. Konuşma yapan Belediye-İş 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Gülüm konuşmasında “Yüzünüzü meclise ve kanun çıkaranlara çevirmeyiniz. Onların kimin için çalıştıkları bellidir. Sizler ise temsilcisi olduğunuz işçilere ve emekçilere yüzünüzü çeviriniz. Onlar yasa tasarısının nasıl geri çekileceğini bilirler” dedi. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı eylemde özelleştirilmesi gündemde olan TEKEL işçilerinin 9 Mayıs Cuma günü saat 12:00’de evizli Tekel’in önünden başlatacakları Ankara yürüyüşüne ve 9 Mayıs Cuma günü Perpa önünde saat 18:00’de kölelik yasasıyla ilgili yapılacak eyleme destek ve katılım çağrısı yapıldı.