22 Şubat '03
Sayı: 07 (97)


  Kızıl Bayrak'tan
  Dünya ölçüsünde büyüyen anti-emperyalist mücadele dinamikleri
  Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı
  Savaş pazarlığında son perde
  ABD uşağı AKP hükümeti istifa!
  BDSP’nin işçilere ve emekçilere 1 Mart çağrısı...
  15 Şubat gösterileri: Dünya emekçilerinin mücadelesinde bir kilometre taşı..
  Berlin’de görkemli savaş karşıtı gösteri
  Dünyanın dört bir yanında milyonların katıldığı görkemli gösteriler...
  Dünyada 15 Şubat eylemlerinden...
  İsviçre’de 40 bin kişi savaşa karşı alanlardaydı...
  Emperyalist savaşa karşı mücadele ve “savunma savaşı” safsatası...
  Savaşın gerçekleri ve medyanın yalanları
  Kadın sorunu ve kadın çalışmasının sorunları üzerine
  Toplumsal hayatın her alanında kadın-erkek eşitliği!
  Kölelik yasa tasarısı üzerinden sürdürülen pazarlıklar...
  Yeni iş yasa tasarısına karşı sendika şubelerinin çağrısı...
  Savaşın faturası işçi ve emekçilere çıkarılacak!
  Emperyalist savaş karşıtı eylemlerden...
  Emperyalist savaş karşıtı eylemlerden...
  BES 1 No’lu Şube Eğitim Sekreteri Ahmet Turan’la savaş üzerine konuştuk...
  Münih’deki NATO savaş zirvesine karşı onbinler yürüdü!
  Çok kutupluluğa geçiş sancıları mıı
  Konfeksiyon işçilerinden konfeksiyon işçilerine...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Yeni iş yasa tasarısına karşı sendika şubelerinin çağrısı...

“Saldırıları püskürtmenin yolu kararlıca mücadeleyi yükseltmektir!”

Hükümet, zorunlu tasarrufların ödenmesi ile ilgili takvimi açıkladı. İlan edilen ödeme planı, hak sahipleri ile alay etmektir, kabul edilemez!

Kamu işçilerinin ikramiyelerine el koyma manevraları yapılıyor, buna izin verilemez!

İş Güvencesi Yasası 15 Mart’ta yürürlüğe girecek. Çeşitli ayak oyunları ile engellenmek veya işlevsizleştirilmek isteniyor, sessiz kalınamaz!

İMF’nin, ülkenin kaymağını yiyen büyük patronların, rantiyeci ve hortumcuların bir dediğini iki etmeyen hükümet, 1475 sayılı İş Kanunu’nu değiştirmek için adeta seferber olmuştur.

Çıkarılmak istenen yeni İş Kanunu ile esneklik, kuralsız çalışma, sigortasızlık, kaçak ve korsanlık yasal güvence altına alınacak, kıdem tazminatı, 8 saatlik işgünü ile diğer bütün haklar tümden tasfiye edilecek, kölelik sistemi tamamen resmileşecektir. Buna karşın Türk-İş ve diğer konfederasyon yöneticileri, hükümet ve büyük patronlarla görüşmelere devam ediyor, kölelik yasasının sadece sivriliklerini gidermenin pazarlıklarını yapıyorlar.

Biz aşağıda imzası bulunan sendikalar ve şubeler; İşçi sınıfı ve emekçileri köleliğe, karanlığa sürükleyecek saldırganlığa da, konfederasyonların işbirliğine de sessiz kalmayacağımızı ilan ediyor ve diyoruz ki;

1- Başta Türk-İş olmak üzere konfederasyon yöneticileri, hükümet ve patronlarla 1475 sayılı İş Yasası Ön Tasarısı’yla ilgili görüşmelere hemen son vermeli, kölelik yasa tasarısının geri çekilmesini talep etmelidir.

2- “Bilim Kurulu” adlı kurul dağıtılmalı, çalışma yaşamını her bakımdan demokratikleştirecek bir İş Kanunu Taslağı hazırlanmalıdır.

Saldırıları püskürtmenin, haklı talepler elde etmenin yolu, yeni tavizler, uzlaşmacı pazarlıklar değil kararlıca mücadeleyi yükseltmektir.

Bizler, bu mücadelenin ilk adımı olarak, 19 Şubat 2003 tarihinde, Saraçhane’den Çalışma Bölge Müdürlüğü’ne yürüyeceğiz. Mücadeleden yana bütün sendikaları, bütün güçleri birliğe, birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Basın-İş İstanbul Şubesi, Haber-İş 1 No’lu ve Anadolu Yakası Şubesi, Yol-İş 1, 2 ve 3 No’lu şubeler, Petrol-İş 1 No’lu Şube ve Anadolu Yakası Şubesi, TEKSİF Bakırköy Şubesi, Çimse-İş İstanbul Şubesi, Harb-İş İstanbul Şubesi, Orman-İş İstanbul Şubesi, Selüloz-İş İstanbul Şubesi, Kristal-İş Topkapı ve Paşabahçe şubeleri, Tes-İş 2 No’lu Şube, Tek Gıda-İş 2, 3, 6 ve 7 No’lu şubeler, Deri-İş Beykoz ve Tuzla şubeleri, Tez Koop-İş 1, 2 ve 4 No’lu şubeler, TÜMTİS İstanbul Şubesi, Demiryol-İş İstanbul Şubesi, Sağlık-İş İstanbul Şubesi, TOLEYİS Marmara Şubesi, Belediye-İş 1, 2, 3, Beyoğlu ve İtfaiye şubeleriYeni iş yasa tasarısı işçiler tarafından protesto edildi...

“Kölelik yasa tasarısı geri çekilsin!”

Türk-İş ve DİSK’e bağlı 34 sendika şubesi 1475 sayılı iş yasa tasarısını protesto etmek için 19 Şubat’ta Saraçhane Parkı’ndan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe 1000 civarında kişi katıldı. “Kölelik yasası iptal edilsin!”, “Bilim kurulu iptal edilsin!”, “İşçiye uzanan eller kırılır!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “Hükümet yasanı al başına çal!”, “Katil ABD işbirlikçi AKP!”, “Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!”, “İşçi memur elele genel greve!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Emperyalist savaşa hayır!” en sık atılan sloganlardı.

Eylemde “Kölelik yasasına izin vermeyeceğiz!/İstanbul Sendika Şubeleri”, “Sendikasızlaştırmaya, taşerolaştırmaya, esnek çalışmaya, tensikatlara karşı örgütlen sınıf mücadelesini yükselt!/Tez Koop-İş”, “Türk Haber-İş İst. 1 Nolu Şub.”, “Yol-İş”, “Savaşa hayır/Belediye-İş”, “Birlik, mücadele ve zafer/Deri-İş Tuzla Şub.”, “Limter-İş”, “Genel-İş İstanbul 2 Nolu bölge ve şubeler”, “Yol-İş İstanbul 1 Nolu Şube”, “Yaşasın sınıf dayanışması/İLPS” pankartları açıldı. Komünistler eyleme “Kölelik yasa tasarısı geri çekilsin!/ Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP)” imzalı pankartlarıyla katıldılar. Kararlı duruşları ve sloganları ile eyleme müdahale ettiler.

Çalışma Müdürlüğü önünde Belediye-İş 3 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Ayrılmaz tarafından yasanın işçi ve emekçilere kölelikten başka bir şey getirmeyeceğinin vurgulandığı bir konuşma yapıldı. Eylemin başından sonuna kadar coşku hakimdi, sloganlar hiç susmadı. Kürsüden yapılan konuşma 26 Şubat’ta TİSK önünde yapılacak eyleme çağrı ile sona erdi.

Eylem iş yasa tasarısına karşı düzenlenmiş olsa da emperyalist savaş karşıtı bir gösteriye dönüştü.

SY Kızıl Bayrak/İstanbul