22 Şubat '03
Sayı: 07 (97)


  Kızıl Bayrak'tan
  Dünya ölçüsünde büyüyen anti-emperyalist mücadele dinamikleri
  Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı
  Savaş pazarlığında son perde
  ABD uşağı AKP hükümeti istifa!
  BDSP’nin işçilere ve emekçilere 1 Mart çağrısı...
  15 Şubat gösterileri: Dünya emekçilerinin mücadelesinde bir kilometre taşı..
  Berlin’de görkemli savaş karşıtı gösteri
  Dünyanın dört bir yanında milyonların katıldığı görkemli gösteriler...
  Dünyada 15 Şubat eylemlerinden...
  İsviçre’de 40 bin kişi savaşa karşı alanlardaydı...
  Emperyalist savaşa karşı mücadele ve “savunma savaşı” safsatası...
  Savaşın gerçekleri ve medyanın yalanları
  Kadın sorunu ve kadın çalışmasının sorunları üzerine
  Toplumsal hayatın her alanında kadın-erkek eşitliği!
  Kölelik yasa tasarısı üzerinden sürdürülen pazarlıklar...
  Yeni iş yasa tasarısına karşı sendika şubelerinin çağrısı...
  Savaşın faturası işçi ve emekçilere çıkarılacak!
  Emperyalist savaş karşıtı eylemlerden...
  Emperyalist savaş karşıtı eylemlerden...
  BES 1 No’lu Şube Eğitim Sekreteri Ahmet Turan’la savaş üzerine konuştuk...
  Münih’deki NATO savaş zirvesine karşı onbinler yürüdü!
  Çok kutupluluğa geçiş sancıları mıı
  Konfeksiyon işçilerinden konfeksiyon işçilerine...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
İsviçre’de 40 bin kişi savaşa
karşı alanlardaydı...

15 Şubat dünya halkları, ezilen emekçi sınıflar ve duyarlı aydın ve sanatçıların emperyalist savaş ve saldırganlığa karşı ortaya koydukları militan kitlesel eylemler, emperyalist savaş ve saldırganlığa çok önemli bir darbe vurduğu gibi dünya tarihinin bugüne kadarki en kitlesel eylemleri oldu. Dünya çapında gelişen ilerici insanlığın bu tarihi eylemi çok net bir şekilde gösterdi ki emperyalist haydutlar, tekellerin kirli çıkarları için dünyayı kan ve savaş deryasına çevirmek emellerini o kadar da kolay gerçekleştiremeyecekler.

Bilindiği gibi emperyalist haydutlar cehpesi aylardır sürdürdükleri savaş hazırlığının son aşamasına gelmiş bulunuyorlar. Emperyalist savaş hazırlığının bu son aşamasında, anti-emperyalist savaş karşıtı cephede dünya ölçüsünde 15 Şubat’ta ortaya koyduğu muazzam kitlesel eylemlerle savaşı durdurmak için bugüne kadar ortaya koyduğu eylemliliğin en tepe noktasına ulaşmış bulunuyor.

Başta Amerika, Avrupa olmak üzere dünyanın tüm öteki kıtalarında emperyalist savaş karşıtı yürüyüşlerin dikkate değer bir zinciri de İsviçre’nin başkenti Bern’de yapıldı. Bern’deki yürüyüşe 40 bini aşkın insan katıldı. Yediden yetmişe tüm ilerci insanlık dünyanın her yerinde olduğu gibi Bern’de de tek bir yürek tek bir ses olarak “Savaşa hayır!” sloganını gür bir şekilde haydutların suratına haykırdı.

6 milyonluk küçük bir refah toplumu olan İsviçre’de 40 bini aşkın insanın emperyalist savaşa karşı alanlara dökülmesinin başlı başına çok önemli bir olay olduğuna inanıyoruz. Eğer kapitalist refahın en yüksek olduğu bu küçücük toplumda emperyalist savaş ve saldırganlığa karşı bu denli kitlesel ve coşkulu bir tepki ortaya çıkabiliyorsa, emperyalist egemenliği ve kapitalist sömürüyü çok daha derinden hisseden toplumlarda bu, bugün görünür olandan daha çok tepki ve nefretin biriktiğine kuşku duyulmaz bir gerçektir artık.

Bern’deki eylem çok geniş bir politik yelpazeyi kapsıyordu. Komünist ve devrimci gruplardan sendikalara, anarşist otonom gruplardan hümanist insan hakları gruplarına ve duyarlı aydınlara uzanan geniş bir politik yelpazeydi sözkonusu olan. Denilebilir ki İsviçre’deki muhalefet hareketi tamamıyla politik muhtevası ve hedefi belli olan bir sorun üzerinde son on yılların en görkemli ve en kitlesel eylemini gerçekleştirmiştir. Eyleme her politik çevre kendi kimliğiyle katıldı. Türkiyeli sol gruplar da kendi güçleri oranında bu eyleme kendi kitleleriyle katıldılar. Ancak genelinde Türkiyeli gruplar eylemde önemsiz bir kitleyi oluşturyordu.

Bizler bu eylemde BİR-KAR imzalı üç pankart açarak tüm güçlerimizle yerimizi aldık. Fransızca “Emperyalist savaşa ve saldırganlığa karşı birleşelim!”, “Kapitalizm savaş demektir, kahrolsun emperyalist savaş!” ve Almanca taşıdığımız “Savaşa, işsizliğe, sosyal hak gasplarına karşı birleşelim!” BİR-KAR imzalı pankartlarımız dikkat çekiciydi. Ayrıca gerek güzergah boyunca gerek alanda TKİP-YDK imzalı Fransızca bildirinin yoğun dağıtımı yapıldı. Yanı sıra emperyalist savaşı teşhir eden değişik şiarların yer aldığı TKİP imzalı pullar kullanıldı. Toplamı üzerinde değişik imzalardan oluşan 5 bini aşkın yazılı materyal tüketerek (ve tümüyle Almanca, Fransızca) küçümsenmeyecek bir etkide bulunduk. Kısaca gerek taşıdığımız pankartlardaki şiarlar, gerekse kullandığımız yazılı materyaller konunun önemine ilişkin bizim açımızdan ütünsel bir konum ve tutum ortaya çıkardığımıza inanıyoruz.

Emperyalist haydutluğun gerçekleştirmek istediği bu savaş saldırganlığı dünyayı ikiye bölmüştür. Bir tarafta tankıyla, topuyla, füzeleriyle savaş filolarıyla ileri bir teknolojinin nimetlerinden yararlanarak dünyayı kan gölüne çevirmek isteyen bir avuç emperyalist haydut takımı ve uşakları, diğer yanda 15 Şubat’ın gösterdiği gibi bir bütün olarak dünyanın ezilen halkları, emekçi sınıfları, onurlu aydın ve sanatçılarından oluşan büyük insanlık alemi. Bir tarafta NATO bünyesinde lüks otel odalarında halkların kanı üzerine kirli pazarlıklar sürdüren emperyalist haydutlar, diğer tarafta onların bu kirli emellerine karşı sokaklara dökülen ezilen, horlanan milyonların nefreti ve kini.

İlerici insanlığın ve ezilen emekçi sınıfların 15 Şubat’ta ortaya koyduğu bu büyük tarihi eylem, emperyalist savaş ve saldırganlığın nasıl durdurulacağının yol ve yöntemine önemli açıklıklar sağladığı gibi, muhtemelen kesin olan savaş süreci boyunca da önemli bir oranda savaş karşıtı hareketin güç alacağı bir dayanak oluşturmuştur.

Kahrolsun emperyalist savaş ve saldırganlık!
Yaşasın enternasyonal dayanışma!

Bir-Kar/İsviçre