22 Şubat '03
Sayı: 07 (97)


  Kızıl Bayrak'tan
  Dünya ölçüsünde büyüyen anti-emperyalist mücadele dinamikleri
  Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı
  Savaş pazarlığında son perde
  ABD uşağı AKP hükümeti istifa!
  BDSP’nin işçilere ve emekçilere 1 Mart çağrısı...
  15 Şubat gösterileri: Dünya emekçilerinin mücadelesinde bir kilometre taşı..
  Berlin’de görkemli savaş karşıtı gösteri
  Dünyanın dört bir yanında milyonların katıldığı görkemli gösteriler...
  Dünyada 15 Şubat eylemlerinden...
  İsviçre’de 40 bin kişi savaşa karşı alanlardaydı...
  Emperyalist savaşa karşı mücadele ve “savunma savaşı” safsatası...
  Savaşın gerçekleri ve medyanın yalanları
  Kadın sorunu ve kadın çalışmasının sorunları üzerine
  Toplumsal hayatın her alanında kadın-erkek eşitliği!
  Kölelik yasa tasarısı üzerinden sürdürülen pazarlıklar...
  Yeni iş yasa tasarısına karşı sendika şubelerinin çağrısı...
  Savaşın faturası işçi ve emekçilere çıkarılacak!
  Emperyalist savaş karşıtı eylemlerden...
  Emperyalist savaş karşıtı eylemlerden...
  BES 1 No’lu Şube Eğitim Sekreteri Ahmet Turan’la savaş üzerine konuştuk...
  Münih’deki NATO savaş zirvesine karşı onbinler yürüdü!
  Çok kutupluluğa geçiş sancıları mı?
  Konfeksiyon işçilerinden konfeksiyon işçilerine...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan

Amerika, üs ve tesisleri inceleme iznini keyfince ve büyük bir rahatlıkla kullanıyor. AKP Hükümeti bir yandan “denklemin dışında kalamayız” diyerek“sıkı pazarlık” havasını sürdürmeye çalışırken, diğer yandan ABD’nin İskenderun Limanı ile Diyarbakır ve Sabiha Gökçen havaalanları üzerinden asker ve silah yığınağı yapması, yaşanan rezilliği, düşkünce teslimiyeti bütün açıklığıyla ortaya koyuyor.

15 Şubat’ta dünya halkları tutulması gereken yolu bir kez daha gösterdiler. Bu savaş engellenecekse eğer bu, işçi ve emekçilerin, halkların mücadelesinin eseri olacaktır. Öyle ya da böyle, emperyalist haydutlar emekçi halkların soluğunu enselerinde hissetmeye başladılar bir kez. Şimdi bu solukla gerçek bir çatışmaya hazırlanmalıyız. Asıl yenilgiyi o zaman tadacak haydut takımı ve işbirlikçi uşak tayfası.

1 Mart’ta Ankara’da gerçekleştirilecek eyleme bu bakışla hazırlanmak, katılımın yanı sıra vereceği mesajın önemini de gözönünde tutmak gerekiyor.

*İşçi sınıfı ve emekçiler cephesinden, savaşın yanı sıra ihmal edilemez gündemlerden biri de, pek çok hak gaspıyla yüklü yeni iş yasası saldırısıdır. Kölelik yasasına karşı tepkilerin de eyleme dönüştürülmesi günün temel görevlerinden biri. İstanbul’da bazı sendika şubelerinin girişimiyle 26 Şubat’ta işveren örgütü TİSK’in binası önünde yapılması planlanan eylemin her yönden güçlü geçmesi için sınırlı olan zamanın çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor.

* * *

Ekim Gençliği’nin yayınlanmış olan 58. sayısından, yer sıkışıklığı nedeniyle iktibas yapılamadı. Öte yandan, gençlik dergimizi de bu sayısından itibaren Yay-Sat dağıtımına vermiş bulunuyoruz. Bundan böyle Ekim Gençliği gazete bayilerinden temin edilebilir.