22 Şubat '03
Sayı: 07 (97)


  Kızıl Bayrak'tan
  Dünya ölçüsünde büyüyen anti-emperyalist mücadele dinamikleri
  Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı
  Savaş pazarlığında son perde
  ABD uşağı AKP hükümeti istifa!
  BDSP’nin işçilere ve emekçilere 1 Mart çağrısı...
  15 Şubat gösterileri: Dünya emekçilerinin mücadelesinde bir kilometre taşı..
  Berlin’de görkemli savaş karşıtı gösteri
  Dünyanın dört bir yanında milyonların katıldığı görkemli gösteriler...
  Dünyada 15 Şubat eylemlerinden...
  İsviçre’de 40 bin kişi savaşa karşı alanlardaydı...
  Emperyalist savaşa karşı mücadele ve “savunma savaşı” safsatası...
  Savaşın gerçekleri ve medyanın yalanları
  Kadın sorunu ve kadın çalışmasının sorunları üzerine
  Toplumsal hayatın her alanında kadın-erkek eşitliği!
  Kölelik yasa tasarısı üzerinden sürdürülen pazarlıklar...
  Yeni iş yasa tasarısına karşı sendika şubelerinin çağrısı...
  Savaşın faturası işçi ve emekçilere çıkarılacak!
  Emperyalist savaş karşıtı eylemlerden...
  Emperyalist savaş karşıtı eylemlerden...
  BES 1 No’lu Şube Eğitim Sekreteri Ahmet Turan’la savaş üzerine konuştuk...
  Münih’deki NATO savaş zirvesine karşı onbinler yürüdü!
  Çok kutupluluğa geçiş sancıları mıı
  Konfeksiyon işçilerinden konfeksiyon işçilerine...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Fransa’da savaş karşıtı gösteriler...

15 Şubat Cumartesi günü Fransa’nın 72 kentinde savaş karşıtı gösteriler gerçekleşti. Katılımın toplam 500 000’in üzerinde olduğu, sadece Paris’te bu rakamın 250 bin ile 300 bin arasında değiştiği belirtilmektedir. Diğer Avrupa başkentlerindeki gösterilere göre Fransa’da katılımın zayıf olması, Fransız hükümetinin savaşa karşı tavır alması ile açıklanmakta. ABD’nin politikasını açıktan destekleyen diğer Avrupa ülkelerinde ise savaş karşıtı gösteriler hükümetlerin politikalarının teşhirine de dönüşerek daha güçlü bir dinamik oluşturdu. Yine de Fransa’da ülke genelinde katılımın bir başarı olduğu ortadadır.

Paris’deki kortejin başında bütün sol parti ve dernek liderlerinin yanı sıra, Fransa’da yaşayan Amerikalılar’ın ve ilk Körfez savaşına katılan eski askerler ve ailelerinin oluşturduğu kortejler dikkat çekiyordu. Yürüyüş 5 saatten fazla sürdü. Yürüyüşe birçok sendika ve partinin yanısıra yabancılar ve özellikle de Filistinliler yoğun katılım sağlamışlardı. Yürüyüş boyunca sürekli Bush’u ve Sharon’u teşhir eden sloganlar atılıyordu. Küçük çocukların elinde «Irak çocukları için barış!» yazılı dövizler dikkat çekiyordu. Yürüyüş boyunca TKİP Yurdışı Örgütü imzalı bildiri dağıtıldı ve emperyalist savaşı tehir eden pullamalar yapıldı ve bunlar yoğun ilgi gördü.

Lyon’daki gösteriye 20 bin kişi katıldı. Ülkenin batısında Rennes’de 5000 kişi Bush ve Blair’in politikalarını protesto ettiler. Ayrıca Lorient’da 4 bin, Nantes’da 6 bin, Brest’de 3500, Tours’da 3500 kişi yürüdü. Ülkenin güneyinde en önemli yürüyüşler Marsilya, Nice ve Montpellier’de oldu ve bu gösterilere toplam 40 bin kişi katıldı.

BİR-KAR/ParisAmsterdam’da 15 Şubat gösterisine 100 bin kişi katıldı...

Emekçiler savaş istemiyor!

15 Şubat günü dünya çapında “Savaşa hayır!” eylemleri organize edildi. Bu büyük gösterilerden biri de Amsterdam Dam Meydanı’nda gerçekleşti. Önceden tahmini olarak 15-20 bin olarak beklenen eyleme katılım 100 binin üzerinde oldu. Hollanda tarihinde en görkemli ve geniş katılımlı eylemlerden biri oldu bu eylem. Çeşitli uluslardan işçi ve emekçilerin katıldığı eylemde tepkiler çok çeşitli sloganlarla kendini yansıtıyordu. Tüm kitle “Savaşa hayır!” sloganında birleşti. Eylem hem katılımı, hem de konuşmacıların başarılı konuşmalarıyla oldukça güçlü geçti.

Bizler de bu dönemde her türlü olanağı değerlendirdik. Türkçe, Hollandaca, İngilizce BİR-KAR imzalı dövizlerimizi açtık ve savaşa karşıtı pullarımızı yaygın kullandık. Ayrıca TKİP imzalı pullar, “Emperyalist savaşa ve saldırganlığa karşı Ortadoğu halklarıyla yaşanışmaya!/BİR-KAR” imzalı Türkçe, Hollandaca, Almanca ve İngilizce binlerce bildirilerimizi yaygın şekilde dağıttık. Bildirilerimiz içerik ve görsel açıdan oldukça ilgi gördü.

“Emperyalist savaşa ve saldırganlığa karşı Ortadoğu halklarıyla dayanışmayı yükseltelim!/TKİP-YDÖ” imzalı Türkçe, Hollandaca ve Almanca bildiriler de yaygın olarak dağıtıldı. Türkiyeliler’in yürüdüğü bir yürüyüş kortejinde yaşlı sakallı bir amca, yüzü örtülü eşi ve çocuklarıyla yürüyen bir Türkiyeli bildirilerimizden her dilden olanını aldı ve şu anlamlı sözleri söyledi: “Biz oyumuzu AKP’ye verdik. Bunlar hasta güvercin, uyuz kurt ve kör arıdan daha kafir çıktılar. Memleketin kapılarını zalimlere açtılar. Müslümanların kanını dökecekler.”

Bir-Kar/HollandaBelçika’da savaş karşıtı gösteriler büyüyor...

Brüksel’deki son eyleme 100 bin kişi katıldı

Belçika halkı ABD’nin Irak’a muhtemel emperyalist müdahalesine hayır dedi. 15 Şubat günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de onbinlerce savaş karşıtı tüm dünyaya savaşa karşı olduklarını haykırdılar. Yürüyüşün havası çok coşkuluydu. Avrupa’nın çeşitli kentlerinde olduğu gibi Brüksel’de de dönemin en kitlesel savaş karşıtı yürüyüşü gerçekleşti. Eyleme 100 bini aşkın insan katıldı.

Belçika’da savaş karşıtı gösteriler gitgide güç kazanıyor. 10 Kasım’da STOP USA Komitesi’nin (sol eğilimli kurum ve kuruluşlardan oluşuyor) düzenlediği ve binlerce kişinin katıldığı eylemde Irak ve Filistin halklarıya dayanışma dile getirlmiş ve Irak’a uygulanan ambargo protesto edilmişti. Bir hafta sonra ise savaş karşıtı platform (çeşitli insan hakları kuruluşları ve sendikalardan oluşmakta) 10 bin kişinin katıldığı bir başka eylem gerçekleştirmişti. 19 Ocak günü ise, STOP USA Komitesi’nin örgütlediği ve onbinlerce kişinin katıldığı bir üçüncü eylemle ‘91 Körfez Savaşı lanetlendi.

15 Şubat günü ise, STOP USA ve savaş karşıtı çeşitli platform ve komitelerin çağrısı üzerine 100 bin kişinin katıldığı büyük Brüksel eylemi gerçekleşti. Başta ABD emperyalizmi olmak üzere savaş kundakçısı ülke hükümetleri (İngiltere, İspanya, İsrail hükümetleri) çeşitli sloganlarla protesto edildi. Eylemde Hollandaca yazılı 5 bin adet “Emperyalist savaşa ve saldırganlığa karşı Ortadoğu halklarıyla dayanışmayı yukseltelim! TKİP/YDK” imzalı bildiriler dağıtıldı.

BİR-KAR/BelçikaStutgart’ta savaş karşıtı gösteri...

15 Şubat’ta dünyanın dört bir yanında gerçekleşen savaş karşıtı gösterilerden biri de Almanya’nın Stutgart şehrinde düzenlendi. Kitle sabahın erken saatlerinde eylemin başlama yeri olan “Hauptbahnhof” meydanında toplanmaya başladı. Başlama saati 10.30 olmasına rağmen saatinden önce alan dolmuştu. Yürüyüşte 50 binin üzerinde bir kitle vardı. Toplanma yerinden yürüyüşe geçen kitle alana “Schlossplatz”a sığmadı.

Bizler, “Emperyalist saldırganlığa karşı enternasyonal dayanışmaya/Bir-Kar” imzalı pankartımızla, ayrıca TKİP yurtdışı örgütünün “Tüm emperyalist haydutlar Ortadoğu’dan defolun, Ortadoğu halklarıyla dayanışmayı yükseltelim!” başlıklı bildiri ve pullamaları yürüyüş boyunca dağıtıldı ve yapıldı. Miting ve yürüyüş esnasında Bir-Kar ile ilgili bilgi isteyen bir dizi insanla sohbet ettik. Tüm halklara yönelik emperyalist saldırıların hızlandığı bir dönemde devrimci bir kitle çalışması örmek bizim omuzlarımızdadır. “İşçilerin birliği, halkların kardeşliği” şiarını daha da yükseltmek, daha çok çaba sarfetmek yine bizleri bekliyor.

Stuttgart/Bir-Kar