19 Ekim '02
Sayı: 41 (81)


  Kızıl Bayrak'tan
  3. yılında direniş ve hücre karşıtı mücadelenin sorunları
  Ortadoğu'da savaş çanları çalmaya başladı
  Türkiye ABD'nin gözde cephesi olmaya hazırlanıyor
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve açıklamalar...
  İçerde işçi ve emekçilere, dışarda kardeş halklara savaş ilan ediliyor!
  Sermaye iktidarı dört koldan savaşa hazırlanıyor!
  Kokuşmuş düzenin kirli adayları
  Kartal-Pendik bölgesi BDSP çalışmalarından...
  BDSP'nin Gülsuyu'ndaki çalışması güçlenerek sürüyor...
  Tayyip&Baykal: Kontrol edilmiştir!
  Zindanlar, zindancılık ve direniş geleneği
  Adana BDSP bağımsız sosyalist milletvekili adayı Özden Demirel'e destek...
  BDSP'nin Mamak'taki seçim çalışmaları giderek güçleniyor
   Yıkıma karşı direniş
   Tecriti meşrulaştırmaya yönelik eni bir manevra: "Sohbet genelgesi"
   Kamu emekçilerinin eylemlerinden...
   TC, Güney ve Kuzey Kürtleri...
   BDSP'nin üniversitelerdeki seçim çalışmaları sürüyor...
   Gençlikten...
   Eksen Yayıncılık'tan yeni bir kitap...
   İki sınıf, iki dünya!
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
BDSP’nin üniversitelerdeki seçim çalışmaları sürüyor...

Gençlik geleceğine sahip çıkmak istiyorsa,
işçi sınıfı ve ezilenlerin safında
mücadele etmelidir!..

Sermaye düzeni yıllardır gençliği sistematik baskı ve kültürel yozlaşma içerisinde teslim almaya çalışmaktadır. Sermaye devleti bunu bir istek veya bir tercih olarak değil, başka bir şansı olmadığı ve gençliğe geleceğe dair inandırıcı hiçbir şey veremediği için yapmaktadır.

Yıllardır sürdürülen üniversite gençliğini kimliksizleştirme, gelecek umutlarını yoketme çabalarının mimarı olan düzen partileri şimdi gençliğin ülkenin geleceği olduğuna dair cafcaflı sözlerle, gençliğin gelecek özlemini düzene ve parlamentoya bağlamaya çalışıyor. Şimdi bunlara “sol”dan da çeşitli reformist partilerden oluşan blok eklenmiş durumda. Ve bunlarda sermaye devletinin yapısal özelliklerinden kaynaklanan sorunların 4 Kasım günü kendilerinin meclise girdiklerinde aşılacağı vb. söylemler üzerinden, son tahlilde benzer bir misyonun temsilcisi haline gelmektedirler.

Ancak bugün gençlik açısından parlamentoya yönelmiş çözümler ve yıllardır gençliği ezen onu her türlü baskıya maruz bırakan düzen partileri tek alternatif değildir.

Gençliğin sorunlarının çözümünü ve gençliğin geleceğe, insanca yaşama olan özlemlerinin ancak ve ancak işçi sınıfı ve ezilen halklarla birlikte örgütlü bir mücadeleden geçtiğini anlatan, gençliği temel ve güncel talepler etrafında mücadeleye çağıran BDSP’nin çalışmaları üniversitelerde de tüm yoğunluğuyla sürmekte.

Emperyalist savaşa, paralı eğitime, soruşturmalara, işsizliğe karşı gençliği örgütlenmeye ve emekçilerin safında mücadeleye çağıran BDSP, İstanbul’un çeşitli üniversitelerden gençlerle de buluşmaktadır. “Sermayenin çözümü seçimde, gençliğin çözümü devrimde!” temel şiarıyla şekillenen çalışmalarımız gençlik tarafından ilgiyle karşılanmaktadır.

İTÜ’de BDSP çalışmalarından...

İnsanları temel talepleri çerçevesinde emperyalist savaş, paralı eğitim vb. karşı mücadeleye ve BDSP programı ekseninde örgütlenmeye çağıran Ekim Gençliği Seçim Bildirgesi’inden yaklaşık 1000 adet dağıttık. Yanısıra yaklaşık iki haftadır Ekim Gençliği imzalı afişlerimizden yüzlerce yapıldı. Emperyalist savaş ve paralı eğitime karşı bağımsız sosyalist adayları desteklemeye çağıran yerel afişlerden ise 100 kadar asıldı.

Bununla beraber üniversite gençliğin seçimlere bakışını görmek ve BDSP’yi daha etkin bir şekilde anlatabilmek için yaygın bir anket çalışması başlatıldı. Yanısıra üniversite emekçisine ve öğrencilerine BDSP’nin işçi ve emekçileri mücadeleye çağıran bildirgesinden de yüzlerce dağıtıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi BDS çalışmalarından...

Gençliğin seçimlere dair bakışını ortaya koyan ve gençliği savaşa, paralı eğitime vb. karşı BDSP çevresinde örgütlemeye ve mücadele etmeye çağıran Ekim Gençliği imzalı seçim bildirgelerimizden yaklaşık 1500 adet de YTÜ’de dağıtıldı. Ayrıca BDSP’nin seçim bildirgesinden üniversite emekçilerine ve öğrencilerine yüzlerce adet dağıtıldı.

Yine YTÜ’de Ekim Gençliği imzalı “Amerikancı düzen partileri oy istiyor, biz hesap soracağız!” vb. şiarlı afişlerimizden de 100 adet yapıldı.

Savaş partilerinin teşhirini önümüzdeki güncel savaş sorunu ile bağlantısı içinde işleyen ve bu sene üniversiteye yeni başlayan YTÜ öğrencilerini üniversitelerde nelerin beklediğini anlatan yüzlerce yerel bildiri dağıtıldı.

İnsanlarla birebir ve gruplar halinde seçimler üzerine sohbetler yapıldı, BDSP ve programı tanıtıldı.

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüs BDSP çalışmalarından...

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüs’ünde “Sermayenin çözümü seçimde, gençliğin çözümü devrimde!” temel şiarlı Ekim Gençliği seçim bildirgemizden yaklaşık 1000 adet dağıttık. Üniversite emekçilerine yönelik olarak ise BDSP’nin işçi ve emekçilere çağrı konulu bildirgesinden yaklaşık 300 adet dağıtıldı.

Ayrıca öğrencilere de yüzlerce BDSP seçim bildirgesi ulaştırıldı.

Ekim Gençliği imzalı iki çeşit afişten 100 civarı üniversiteye yaygın bir biçimde asıldı. Ayrıca onlarca SY Kızıl Bayrak imzalı “Amerikancı düzen partilerine oy verme! Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nu destekle!” şiarlı afişler çeşitli yerlere asıldı.

SY Kızıl Bayrak ve Ekim Gençliği standları açıldı ve buradan seçimlere bakışımızı daha etkin bir şekilde anlatabilmek için yaygın bir şekilde satış yapıldı.

Çeşitli insanlarla seçimler ve BDSP üzerinden sohbetler ve tartışmalar yapıldı. Ve platforma destek çağırısında bulunuldu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Kampüsü BDSP çalışmalarından...

Birimimizde Ekim Gençliği seçim bildirgesinden yaklaşık 1000 civarı dağıtıldı. Yine onlarca Ekim Gençliği imzalı seçim gündemli afişler yaygın bir şekilde yapıldı. Yine yüzlerce BDSP Seçim Bildirgesi öğrencilere dağıldı.

Kampüste yine Ekim Gençliği ve SY Kızıl Bayrak seçim standları açıldı ve bu standlar üzerinden yaygın bir propoganda-ajitasyon yapıldı.

Tüm bu çalışmalarımız oldukça anlamlı bir ilgiyle karşılandı.

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü BDSP çalışanlarından...

Yaklaşık 500 adet Ekim Gençliği Seçim Bildirgesi dağıtıldı. 100 civarı Ekim Gençliği imzalı “sermayenin çözümü seçimde, gençliğin çözümü devrimde!” şiarlı afişlerden yapıldı.

İstanbul Ekim GençliğiÇukurova Üniversitesi’nde
alternatif açılış şenliği...

15 Ekim’de Çukurova Üniversitesi’nde alternatif bir açılış şenliği gerçekleştirdik. Alternatif şenliği Ekim Gençliği, Özgür Gençlik, Kaldıraç ve SİP-TKP'li öğrenciler olarak ortak hazırladık.

Şenlik neden alternatif bir açılış ihtiyacı duyduğumuzu anlatan kısa bir konuşmayla başladı. Ardından emperyalist savaşı, YÖK’ü ve uygulamalarını teşhir eden ve gençliği seçimlerde Amerikancı düzen partilerinden hesap sormaya çağıran bir metin okundu. Savaşla ilgili kısa bir skeç, şiir gösterimi ve müzik dinletisi sunuldu.

Etkinlikte “Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim istiyoruz", "ABD’nin çıkarları için ölmeyelim, öldürmeyelim” şiarlarının bulunduğu ortak imzalı pankartların yanı sıra, "Çözüm ne seçimde ne mecliste, çözüm devrimde kurtuluş sosyalizmde/Ekim Gençliği" imzalı pankart açtık. Sosyalist basın da etkinlik alanının çevresine standlarını açtı. Etkinliğimiz çekilen halayların ardından sona erdi.

Ekim Gençliği/Adana