19 Ekim '02
Sayı: 41 (81)


  Kızıl Bayrak'tan
  3. yılında direniş ve hücre karşıtı mücadelenin sorunları
  Ortadoğu'da savaş çanları çalmaya başladı
  Türkiye ABD'nin gözde cephesi olmaya hazırlanıyor
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve açıklamalar...
  İçerde işçi ve emekçilere, dışarda kardeş halklara savaş ilan ediliyor!
  Sermaye iktidarı dört koldan savaşa hazırlanıyor!
  Kokuşmuş düzenin kirli adayları
  Kartal-Pendik bölgesi BDSP çalışmalarından...
  BDSP'nin Gülsuyu'ndaki çalışması güçlenerek sürüyor...
  Tayyip&Baykal: Kontrol edilmiştir!
  Zindanlar, zindancılık ve direniş geleneği
  Adana BDSP bağımsız sosyalist milletvekili adayı Özden Demirel'e destek...
  BDSP'nin Mamak'taki seçim çalışmaları giderek güçleniyor
   Yıkıma karşı direniş
   Tecriti meşrulaştırmaya yönelik eni bir manevra: "Sohbet genelgesi"
   Kamu emekçilerinin eylemlerinden...
   TC, Güney ve Kuzey Kürtleri...
   BDSP'nin üniversitelerdeki seçim çalışmaları sürüyor...
   Gençlikten...
   Eksen Yayıncılık'tan yeni bir kitap...
   İki sınıf, iki dünya!
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Sosyalist Kamu Emekçileri olarak desteklediğimiz bağımsız sosyalist milletvekili adayı Özden Demirel ile konuştuk...

“Hak ve özgürlükler
ancak mücadeleyle kazanılır!”

- Kamu emekçilerinin mücadelesi konusunda ne düşünüyorsunuz?

- Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun programı işçi ve emekçilerin gerçek çözümü olan devrimci iktidar programı niteliğindedir. Bu çerçevede işçi ve emekçilerin acil demokratik ve sosyal taleplerini kararlılıkla sahiplenir ve hak alma mücadelesini sokağa taşıyan bir perspektif ile hareket eder. Hak ve özgürlüklerin ancak mücadele ile alınacağını savunur. Bunun çözümü ne seçimdir ne de meclis. Asıl olan işçi ve emekçilerin devrimci sınıf mücadelesidir, bu mücadelenin ürünü olacak devrimci sınıf iktidarıdır. Kamu emekçileri de mücadeleye bu perspektifle bakmalıdır. Ekonomik ve demokratik haklar dişe diş mücadele ile kazanılır.

Kamu emekçileri fiili-meşru, militan mücadele hattını, üretimden gelen güçlerini kullanmadıkları sürece hiçbir hak alamazlar. Çünkü tek silahları üretimden gelen güçleridir. Bunun bilinci ile mücadeleye atılmalı ve hareket edilmelidir. Bu yolla sendika bürokrasisinin sendikal mücadele önündeki barikatları aşılabilir. Tabanın iradesi ancak böyle tavana taşınır ve alanlara yansır.

- Bağımsız, sosyalist bir aday olarak kamu emekçilerinden seçimlerde neler bekliyorsunuz?

- Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu işçi ve emekçilere gerçek mücadele yolunu gösteriyor. Kamu emekçileri de BDSP’nin devrimci sosyalist adaylarını destekleyerek mücadeleyi yükseltebilirler. BDSP adayları olarak işçileri ve her milliyetten emekçileri bu mücadeleye sahip çıkmaya ve geleceği kendi ellerimize almaya çağırıyoruz.

Sosyalist Kamu Emekçileri/AdanaBağımsız sosyalist aday
Özden Demirel’i destekliyoruz!

Adana Öncü Kamu Emekçileri Platformu olarak, sınıfın devrimci programını savunan ve kadınların kurtuluşunun devrimde olacağını, toplumsal hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğini programına koyan ve savunan Bağımsız Devrimci Sınıf Platfromu’nun sosyalist bağımsız adayı Özden Demirel'i destekliyoruz.

Kadın olmadan devrim olmaz, devrim olmadan kadın kurtulmaz!

Öncü Kamu Emekçileri Platformu/AdanaBDSP Adana bağımsız sosyalist milletvekili adayı Özden Demirel’i destekliyoruz!

Sermayenin makyaj yenilemek için gündeme getirdiği seçim, biz işçi ve emekçileri kandırmaya ve aldatmaya dönük yeni bir orta oyunudur. İMF direktifleri doğrultusunda hareket eden, kokuşmuş düzenin borazanlığını yapan düzen partileri ve onların parlamentosu işçi ve emekçilerin çıkarına hiçbir karar alamaz, almamıştır da. İşçi ve emekçilerin gerçek kurtuluşu ancak devrimci mücadele ile gerçekleşecektir.

Biz Sosyalist Kamu Emekçileri olarak Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun her türden sömürüye, eşitsizliğe son vermek için oluşturduğu ve bütün emekçileri işçi sınıfının devrimci bayrağı altında örgütlenmeye çağırdığı programı destekliyoruz. Bu programı savunan BDSP’nin bağımsız sosyalist adayı Özden Demirel’i destekliyoruz.

Kahrolsun sermaye diktatörlüğü!
Yaşasın sosyalist işçi-emekçi iktidarı!

Sosyalist Kamu Emekçileri/AdanaSeçim atmosferini etkin biçimde
kullanmaya çalışıyoruz...

Geniş emekçi kitlelerin düzen partilerine güvenlerinin kalmadığı, düzene ve tüm düzen kurumlarına tepki gösterdiği bir süreçte Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun yürüttüğü çalışma oldukça anlamlı, bunun sonuçlarını kendi bölgemiz Adana’da da görüyoruz. Çalışma yürttüğümüz bölgelerde birebir ilişki kurduğumuz insanlar düzen partilerine duydukları öfkeyi dile getiriyorlar ve oy kullanmayacaklarını söylüyorlar.

Yaptığımız pratik faaliyetler eksik yanlarına rağmen belli bir etki yaratabiliyor. Mesela büroşür dağıtımında birebir görüştüğümüz insanlara, bu sistemin bir çözüm sunamayacağını; çözümün hep birlikte bu sisteme karşı mücadele etmekte olduğunu; kurtuluşun ise bu sistemi yıkıp yerine hiç kimsenin sömürülmediği, aç kalmadığı, ezilmediği bir sistemi, yani sosyalizmi kurmaktan geçtiğini anlatıyoruz. Onları, burjuva düzen partilerine karşı, bilimsel sosyalizme dayalı gerçek devrimci çözüm yolunu savunan BDSP adaylarını desteklemeye, böylece devrim ve sosyalizm mücadelesine omuz vermeye çağırıyoruz.

Aynı zamanda ABD emperyalizminin Irak'a müdahalesinin gerçek nedenlerini anlatıyoruz. Seçim atmosferi, insanların tepki ve öfkelerini devrimci bir kanala yöneltmek için bize oldukça anlamlı olanaklar sunuyor. Bize düşen görev bu imkanı en iyi ve etkin şekilde kullanmaktır.

BDSP çalışanları/AdanaAdana BDSP’nin coşkulu şenliği...

13 Ekim Pazar günü BDSP’nin bağımsız sosyalist milletvekili adayı Özden Demirel’in seçim bürosunun önünde bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik öncesi megafonla mahalle içinde dolaşılarak sözlü ajitasyonla etkinliğe çağrı yapıldı. Çağrılar mahalle halkı tarafından ilgiyle karşılandı. Etkinlik için hazırlanmış afiş mahalledeki kahvelere asıldı.

Etkinlikte şiir dinletisi, müzik ve sistemi teşhir eden kısa bir skeç oynandı. Etkinliğe mahelle halkından 100’ü aşkın devrimci ve emekçi katıldı. Bir şiir ve kısa bir konuşmayla başlayan etkinlik, Özden Demirel'in yaptığı bir konuşmayla devam etti. Konuşmasında mahalle halkının sorunlarına değinerek, gençlerin nasıl burjuva kültür ile yozlaştırıldığından bahsetti. Bu yoz kültürün karşısına işçi sınıfının devrimci kültürü ile çıkmamız gerektiğini vurguladı.

Özellikle etkinlikte mahallenin gençlerinin hazırlamış olduğu "Orgeneral zor durumda" adlı oyun yine mahalle halkı tarafından ilgiyle karşılandı. Etkinlik çekilen halayların ardından sona erdi. Etkinlikte "Çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde!", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!", "Emperyalist savaşa hayır!" sloganları atıldı.

BDSP çalışanları/Adana